Verantwoord beleggen

Bij beleggen streven we naar meer dan alleen een goed rendement: we kijken kritisch naar het effect van onze beleggingen op milieu, maatschappij en werkgelegenheid. Dit noemen we verantwoord beleggen.

Het belang van verantwoord beleggen

Een eenzijdige focus op rendement kan schadelijk zijn voor mens en planeet. Denk bijvoorbeeld aan uitbuiting en ontbossing. Door verantwoord te beleggen erkennen we de risico's en streven we ernaar om de schadelijke invloed van onze beleggingen te beperken. Op deze manier behalen we rendement voor onze klanten, zonder dat dit een negatieve impact heeft op de wereld.

"Verantwoord beleggen is meer dan een groen vinkje voor de bühne: we verplichten onszelf om doorlopend kritisch te zijn op waar we in beleggen. We realiseren ons goed dat we nog veel kunnen verbeteren, maar we zien het als een stap in de goede richting."

- Nadine, CEO van Knab - 

Nadine Klokke, CEO van Knab

Wat vinden we belangrijk?

Vijf thema's waar we ons voor inzetten

Om verantwoord te beleggen, richten we ons op vijf belangrijke thema's: klimaatverandering, diversiteit & inclusie, biodiversiteit, mensenrechten en gezondheid & welzijn. We zetten ons in voor deze thema's en dat verlangen we ook van de bedrijven waarin we beleggen. Doen ze dat in onze ogen niet genoeg, dan komen we in actie.

Klimaatverandering

Klimaatverandering

We vinden het belangrijk om de effecten van de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen tegen te gaan. We onderschrijven de rapporten van het International Panel on Climate Change (IPCC) en steunen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Diversiteit & inclusie

Diversiteit & inclusie

We vinden dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben om een werkplek te creëren waarin niemand zich buitengesloten voelt en waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Daarbij hoort een beleid dat gericht is op gelijke beloning van mannen en vrouwen en gelijke kansen, ongeacht culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

We vinden dat overheden, bedrijven en beleggers een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor natuur en milieu, voor waterbronnen en voor de instandhouding van de biodiversiteit. Van bedrijven verwachten wij dat zij daartoe zo veel mogelijk actie ondernemen.

Mensenrechten

Mensenrechten

We vinden dat overheden en bedrijven ervoor moeten zorgen dat zij geen bijdrage leveren aan schending van de mensenrechten. Daarnaast vinden we dat bedrijven moeten voorkomen dat ze met hun activiteiten, producten en/of diensten mensenrechten schenden en dat ze eventuele schendingen moeten aanpakken.

Gezondheid & welzijn

Gezondheid & welzijn

We vinden dat alle bedrijven een belangrijke rol spelen in het faciliteren van gezondheid en welzijn voor klanten en voor de samenleving als geheel. Denk hierbij aan een betere toegang tot betaalbare zorg en een schone, duurzame leefomgeving, goede arbeidsomstandigheden en beleid om een actieve, gezonde levensstijl te stimuleren bij werknemers.

Wat doen we om verantwoord te beleggen?

Ons beleid voor verantwoord beleggen is gebaseerd op vier onderdelen: screening, dialoog, stemmen en uitsluiten.

Jaarlijkse screening

Jaarlijkse screening

De bedrijven waarin we beleggen onderwerpen we - waar nodig - jaarlijks aan een uitgebreide screening. Dat doen we op basis van ons eigen beleid, maar ook aan de hand van belangrijke internationale richtlijnen, waaronder het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. We identificeren hiermee bedrijven die de normen schenden, of risico lopen om de normen te schenden.

Dialoog met bedrijven

Dialoog met bedrijven

We geloven dat we de meeste impact kunnen maken door de dialoog aan te gaan met bedrijven en overheden. Als we constateren dat een bedrijf niet voldoet aan de gestelde normen, spreken we ze hierop aan. Dit betekent dat we het bedrijf op de hoogte brengen van onze bevindingen en ze de kans geven om het probleem aan te pakken. We realiseren ons dat (grote) gedragsveranderingen tijd kosten. Daarom werken we vaak met periodes van drie tot vijf jaar, waarin we op kwartaalbasis de voortgang monitoren.

Stemmen voor verandering

Stemmen voor verandering

We gebruiken ons recht als aandeelhouder om te stemmen tijdens jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen. We stemmen hierbij voor initiatieven die bijdragen aan verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering op de lange termijn. Dit doen we met behulp van een stemadviesbureau (ISS), omdat we zo een grotere invloed hebben. Bekijk hier hoe we gestemd hebben.

Uitsluiten van bedrijven

Uitsluiten van bedrijven

In sommige gevallen blijken bedrijven niet bereid om veranderingen door te voeren, of hebben onze inspanningen niet het gewenste resultaat. We kunnen er dan voor kiezen om niet meer in deze bedrijven te beleggen, door ze toe te voegen aan onze uitsluitingslijst. Op deze lijst staan ook bedrijven en landen waarin we uit principe niet beleggen. Denk bijvoorbeeld aan producenten van controversiële wapens.

Beleggen voor de toekomst

Het fundament voor een duurzame wereld

Beleggen voor een duurzame toekomst vraagt meer dan het minimaliseren van schade. Uiteindelijk willen we dat al onze beleggingen actief bijdragen aan een betere wereld. We stellen onszelf daarom concrete doelen op gebied van duurzaamheid. In de afbeelding zie je een overzicht van onze huidige doelen.

Tijdlijn met huidige doelen voor verantwoord beleggen

Meer weten?

Deze pagina geeft een globaal overzicht van ons Verantwoord beleggen beleid. Via onderstaande link vind je meer informatie over hoe duurzaam we beleggen volgens Europese maatstaven (SFDR) en hoe we ons beleid precies uitvoeren.

Lees meer over ons Verantwoord beleggen beleid

Laat je geld verantwoord beleggen

Kies voor het gemak van Knab

  1. Ga naar je Knab App Open de Knab App
  2. Kies voor Knab Beheerd Beleggen Klik rechtsboven op + en kies voor Beheerd Beleggen
  3. Doe de kennis- en ervaringsroets Beantwoord de vragen over je kennis en ervaring
Download de Knab App


Veelgestelde vragen

Wat is verantwoord beleggen?

Bij verantwoord beleggen streven we niet alleen naar financieel rendement, maar ook naar een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Dat doen we door bedrijven aan te sporen om hun prestaties op milieu- en maatschappelijk gebied te verbeteren. Waar nodig sluiten we bepaalde bedrijven uit.

Gaat verantwoord beleggen ten koste van rendement?

Verantwoord beleggen hoeft niet ten koste te gaan van je rendement. Dat komt doordat verantwoord beleggen de kwaliteit van je beleggingen verhoogt. Bedrijven die verantwoord ondernemen zorgen geregeld voor innovaties, die ook financieel goed kunnen uitpakken. Daarnaast sluiten we door verantwoord te beleggen bepaalde risico's uit. Denk bijvoorbeeld aan het risico op bepaalde sancties of reputatieschade.

Wat is het verschil tussen verantwoord beleggen en duurzaam beleggen?

Bij verantwoord beleggen combineren we financieel rendement (wat het je oplevert in Euro's) met maatschappelijk rendement (de toegevoegde waarde voor de maatschappij). Bij duurzaam beleggen - ook wel impact beleggen genoemd - ligt de nadruk voornamelijk op maatschappelijk rendement.

Hoe kan ik verantwoord beleggen bij Knab?

Met ons beleggingsproduct Knab Beheerd Beleggen beleggen onze experts je geld voor jou op een verantwoorde manier. Je hoeft hiervoor niks te doen. Lees meer over beleggen bij Knab.

Dit vind je misschien ook interessant

Meer over beleggen