Het belang van verantwoord beleggen

Een eenzijdige focus op rendement kan schadelijk zijn voor mens en planeet. Denk bijvoorbeeld aan uitbuiting en ontbossing. Door verantwoord te beleggen erkennen we de risico's en zetten we ons in om de schadelijke invloed van onze beleggingen te beperken. Op deze manier combineren we rendement voor onze klanten met een positieve impact op de wereld.

Geen woorden maar daden

Verantwoord beleggen is meer dan een groen vinkje voor de bühne: we verplichten onszelf om doorlopend kritisch te zijn op waar we in beleggen. We realiseren ons goed dat we nog veel meer kunnen verbeteren, maar we zien het als een stap in de goede richting.


Wat vinden we belangrijk?

Negen thema's waar we ons voor inzetten

Om verantwoord te beleggen, richten we ons op negen belangrijke thema's. Denk aan klimaatverandering en dierenwelzijn, maar ook aan mensenrechten en gezondheid. We zetten ons in voor deze thema's en dat verlangen we ook van de bedrijven waarin we beleggen. Doen ze dat in onze ogen niet genoeg, dan komen we in actie.

De negen thema's:

negen thema's verantwoord beleggen

Wat doen we om verantwoord te beleggen?

Ons beleid voor verantwoord beleggen is gebaseerd op vier onderdelen: screening, actieve dialoog, stemmen en uitsluiten.

nummer een screening Jaarlijkse screening

De bedrijven waarin we beleggen onderwerpen we jaarlijks aan een uitgebreide screening. Dat doen we op basis van ons eigen 'Plan voor Actief Eigenaarschap', maar ook aan de hand van belangrijke internationale richtlijnen, waaronder het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. We identificeren hiermee bedrijven die de normen schenden, of risico lopen om de normen te schenden.

nummer twee dialoog Actieve dialoog met bedrijven

We geloven dat we de meeste impact kunnen maken door de dialoog aan te gaan met bedrijven en overheden. Als we constateren dat een bedrijf niet voldoet aan de gestelde normen, spreken we ze hierop aan. Dit betekent dat we het bedrijf op de hoogte brengen van onze bevindingen en ze de kans geven om het probleem aan te pakken. We realiseren ons dat (grote) gedragsveranderingen tijd kosten. Daarom werken we vaak met periodes van drie tot vijf jaar, waarin we op kwartaalbasis de voortgang monitoren.

nummer 3 stemmen Stemmen voor verandering

We gebruiken ons recht als aandeelhouder om te stemmen tijdens jaarlijkse en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen. We stemmen hierbij voor initiatieven die bijdragen aan verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering op de lange termijn. Jaarlijks publiceren we ons Responsible Business Report, waarin je inzicht krijgt in ons stemgedrag van dat jaar.

nummer 4 uitsluiten Uitsluiten van bedrijven

In sommige gevallen blijken bedrijven niet bereid om veranderingen door te voeren, of hebben onze inspanningen niet het gewenste resultaat. We kunnen er dan voor kiezen om niet meer in deze bedrijven te beleggen, door ze toe te voegen aan onze uitsluigingslijst. Op deze lijst staan ook bedrijven en landen waarin we uit principe niet beleggen. Denk bijvoorbeeld aan producenten van controversiële wapens.

Beleggen voor de toekomst

Het fundament voor een duurzaam beleid

Beleggen voor een duurzame toekomst vraagt meer dan het minimaliseren van schade. Uiteindelijk willen we dat al onze beleggingen actief bijdragen aan een betere wereld. We stellen onszelf daarom concrete doelen op gebied van duurzaamheid. In de afbeelding zie je een overzicht van onze huidige doelen.

onze doelen voor verantwoord beleggen

Laat je geld verantwoord beleggen

Kies voor het gemak van Knab

Ga naar je Knab App Open de Knab App

Kies voor Knab Beheerd Beleggen Klik rechtsboven op + en kies voor Beheerd Beleggen

Doe de kennis- en ervaringsroets Beantwoord de vragen over je kennis en ervaring

 Download de Knab App

Veelgestelde vragen