We doen er alles aan zodat je veilig bij Knab kunt bankieren. Naast de maatregelen die wij nemen, is ook je eigen bijdrage van belang om veilig bij Knab te bankieren. Zowel via onze website als via de Knab App.

Aegon is aandeelhouder

Ons bankconcept werd werkelijkheid met de steun van Aegon. Aegon gaf ons de middelen, de vergunning en de zekerheden om Knab te bouwen. Aegon Bank N.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Knab is onderdeel van Aegon Bank N.V. en valt daarmee onder de dekking van de Nederlandse Depositogarantie. Je geld bij Knab heeft dus een zeer solide basis.

De Nederlandse Depositogarantie

Je geld bij Knab is veilig. Het geld dat je bij ons hebt staan is gedekt door de Nederlandse Depositogarantie. Als je een rekening hebt bij zowel Aegon Bank N.V. als bij Knab, wordt je geld bij uitvoering van de Nederlandse Depositogarantie bij elkaar opgeteld. Je geld is dan tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder gegarandeerd. Knab is een Nederlandse bank en staat onder toezicht van AFM en DNB.

Meer over de Nederlandse Depositogarantie

Beleggerscompensatiestelsel

Het beleggerscompensatiestelsel is een regeling om particulieren en kleine ondernemingen te beschermen als zij beleggingen hebben toevertrouwd aan een bank of beleggingsonderneming. Je kunt dan de waarde van je beleggingen terugkrijgen tot een maximumbedrag. Op www.dnb.nl vind je meer informatie.

De beleggingen van Knab Beleggen zijn ondergebracht bij een aparte bewaarinstelling, Stichting Aegon Beleggingsgiro. Deze stichting is juridisch van Knab gescheiden en speciaal opgericht voor het beheren van beleggingen. De stichting is juridisch eigenaar van de beleggingen, maar bewaart de beleggingen voor jou. Je hebt een vordering op de stichting gelijk aan de waarde van de beleggingen. Knab garandeert de nakoming van de verplichtingen van de stichting tegenover jou. Omdat het vermogen van de stichting juridisch van Knab is gescheiden, zijn jouw beleggingen veilig als wij failliet gaan. Als de stichting failliet gaat, geldt voor de beleggingen op je Knab Beleggingsrekening het beleggerscompensatiestelsel. Voor je liquide saldo geldt het depositogarantiestelsel.

Veilig bankieren

Via de Knab App

Belangrijk voor de veiligheid van mobiel bankieren is onder meer de registratie van je smartphone of tablet. Maar dat is niet het enige.

Veilig mobiel bankieren

Via de website

Wij stellen alles in het werk om onze website optimaal te beveiligen. Maar veilig bankieren ligt voor een belangrijk deel ook in jouw handen.

Veilig online bankieren

De Knab Bankpas

Met je bankpas kun je wereldwijd terecht bij betaal- en geldautomaten. Ga zorgvuldig om met je bankpas en pincode! Zo kun je veilig pinnen.

Veilig je bankpas gebruiken

Welke vormen van (internet)fraude zijn er?

Technologie en internetontwikkelingen gaan snel. Wij vinden het belangrijk om je bekend te maken met veel voorkomende verschijningsvormen van criminaliteit bij bankzaken. Zorg er alsjeblieft voor dat je op de hoogte blijft van deze verschijningsvormen en dat je alert blijft.

Phishing
Social engineering
Malware
Identiteitsfraude
Money mule
Skimming
Oplichting bij een aankoop via internet
Overige vormen van oplichting
Spoofing

Beveiligingslek melden

Heb je een beveiligingslek gevonden? We stellen het op prijs als je dat meldt.

Responsible disclosure