SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Als vermogensbeheerder geven we zo nauwkeurig mogelijk aan hoe duurzaam we voor onze klanten beleggen. Op deze pagina lees je over de verschillende categorieën van duurzaamheid volgens de SFDR en binnen welke categorie onze beleggingen vallen.

Wat is SFDR?

Verantwoord beleggen volgens de regels

De SFDR is een Europese regelgeving met als doel transparantere informatievoorziening over duurzaam beleggen binnen de financiële sector. De SFDR dwingt aanbieders van vermogensbeheer of beleggingsadvies om duurzaamheidsclaims te onderbouwen, om zo greenwashing tegen te gaan.

Grijs, lichtgroen en donkergroen

Drie categorieën van duurzaam beleggen

Om beleggers te helpen om hun weg te vinden in het groeiende aanbod van duurzame beleggingsproducten, onderscheidt de SFDR drie verschillende artikelen: artikel 6, artikel 8 en artikel 9. Oftewel drie verschillende categorieën van duurzaamheid. Ze verschillen in de mate waarin ze ESG-kenmerken (ecologisch, sociaal & goed bestuur) bevorderen.

Artikel 6

Grijs

Een artikel 6 beleggingsproduct kan je omschrijven als 'grijs'. Dit zijn beleggingsproducten die voldoen aan de wetgeving op ESG-vlak, maar niet actief bijdragen aan ecologische en sociale kenmerken.

Artikel 8

Lichtgroen

Een artikel 8 beleggingsproduct - ook wel ESG-belegging genoemd - kan je omschrijven als 'lichtgroen'. Dit zijn beleggingen die ecologische en sociale kenmerken en goed bestuur bevorderen, maar duurzaamheid niet als doel hebben.

Artikel 9

Donkergroen

Een artikel 9 beleggingsproduct - ook wel duurzame belegging genoemd - kan je omschrijven als 'donkergroen'. Dit zijn beleggingsproducten die duurzame beleggingen tot doel hebben. Het ambitiniveau ligt hierbij hoger dan bij een artikel 8 product.

In welke categorie belegt Knab Beheerd Beleggen?

Knab Beheerd Beleggen is een artikel 8-product. Dat betekent dat we voornamelijk beleggen in bedrijven die bijdragen aan het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken en zich houden aan de regels van goed bestuur.

Op dit moment bieden we geen artikel 9-product aan. Een van de redenen hiervoor is dat een focus op uitsluitend duurzame beleggingen onze beleggingsvijver aanzienlijk zou verkleinen. We spreken daarom liever van een verantwoord beleid in plaats van een duurzaam beleid. Het doel van ons verantwoord beleggen beleid is het bevorderen van de volgende ESG-kenmerken:

 • Klimaatverandering
 • Biodiversiteit
 • Inclusie & diversiteit
 • Gezondheid & welzijn
 • Mensenrechten

Het Verantwoord beleggen beleid van Knab

Onderstaande documenten vormen samen het Verantwoord beleggen beleid van Knab. 

Verantwoord beleggen beleid - Knab
SFDR compliance statement - Knab
Exclusion List Companies (English - a.s.r.
Exclusion List Countries (English) - a.s.r.

SFDR bijlagen

In onderstaande documenten lees je meer over duurzaamheid binnen onze beleggingsproducten. Denk aan hoe we met onze beleggingen ESG-kenmerken bevorderen, wat de negatieve effecten zijn van onze beleggingsbeslissingen en wat de resultaten zijn op gebied van duurzaamheid tijdens het afgelopen jaar.

Bijlage I: Verklaring ongunstige effecten op duurzaamheid (2024) (2023)
Bijlage II: Pre-contractuele duurzaamheidsinformatie Knab Beheerd Beleggen
Bijlage II: Pre-contractuele duurzaamheidsinformatie Knab Pensioenbeleggen
Bijlage IV: Duurzaamheidsrapport

Verplichte informatie

Op grond van de SFDR zijn we verplicht om bepaalde informatie over ons beleggingsbeleid expliciet te benoemen op onze website. Het gaat om onderstaande onderwerpen.

(A) SAMENVATTING

Waar vind ik een samenvatting van het verantwoord beleggingsbeleid van Knab?

Download hier een samenvatting van alle informatie die je vindt op deze pagina.

(B) GEEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING

Heeft Knab Beheerd Beleggen een duurzame beleggingsdoelstelling?

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Dit betekent dat we de beleggingen niet alleen kiezen omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, maar ook omdat we financieel rendement willen maken voor onze klanten. Natuurlijk houden we bij het kiezen van beleggingen wél rekening met verschillende ecologische en sociale kenmerken.

(C) ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN VAN HET FINANCIËLE PRODUCT

Voor welke ecologische en sociale kenmerken zet Knab Beheerd Beleggen zich in?

Bij de keuze voor een belegging, kijken we naar ecologische en sociale kenmerken. Wij richten ons op vijf thema's waar we het grootste risico zien voor schade aan mensen of planeet:

 • Klimaatverandering;
 • Biodiversiteit;
 • Inclusie & diversiteit;
 • Gezondheid & welzijn;
 • Mensenrechten.

Voor elk thema bepalen we minimumnormen waaraan beleggingen moeten voldoen. We gebruiken onze invloed als belegger om positieve veranderingen voor elkaar te krijgen bij bedrijven waarin we beleggen, of wanneer we vinden dat de beleggingen niet aan onze normen voldoen. Dit doen we door actieve aandeelhoudersactiviteiten, bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met bedrijven (engagement) en door gebruik te maken van ons stemrecht. Als er niets verandert, kunnen we besluiten om de belegging te verkopen en het bedrijf toe te voegen aan onze Uitsluitingenlijsten (Knab en a.s.r.). Voor dit product beleggen we bijvoorbeeld niet in steenkoolwinning, omstreden wapens en tabak.

(D) BELEGGINGSSTRATEGIE

Welke beleggingsstrategie volgt Knab Beheerd Beleggen op het gebied van ESG-factoren?

We beleggen onder andere in bedrijven en landen. De beleggingskeuzes die we maken, hebben positieve of negatieve gevolgen voor mens en planeet. Dat beseffen we. We proberen dan ook rekening te houden met deze gevolgen. Dat doen we door de ecologische, sociale en corporate governance factoren goed in de gaten te houden. Met corporate governance bedoelen we goed bestuur. Alle factoren bij elkaar worden ook wel de ESG-factoren genoemd (Environmental, Social en Governance).

We houden de financiële effecten van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen in de gaten. Verder is onze beleggingsstrategie erop gericht om de negatieve gevolgen voor ESG-factoren te verminderen door actief aandeelhouderschap. Dat betekent dat we onze invloed als belegger gebruiken om bedrijven te stimuleren om positieve veranderingen door te voeren. Zo gaan we bijvoorbeeld in gesprek met bedrijven waarvan we hebben vastgesteld dat ze niet voldoen aan onze minimumnormen, of met bedrijven die schade toebrengen aan mensen of de planeet. In deze gesprekken brengen we onze bevindingen onder de aandacht en stellen we het management van de bedrijven op de hoogte van onze zorgen. Daarnaast vragen we om de veranderingen die zij volgens ons in hun bedrijf moeten doorvoeren. Hebben we stemrecht? Dan gebruiken we dat ook om onze doelen te ondersteunen en duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen.

Hoewel we ons inzetten als actieve aandeelhouders, is er geen garantie dat onze betrokkenheid succesvol is. Hebben onze acties te weinig effect? Dan kunnen we bedrijven toevoegen aan onze Uitsluitingenlijsten (Knab en a.s.r.). Daarnaast kiezen we ervoor om standaard niet in bepaalde bedrijven en landen te beleggen. Dat komt door de producten en diensten die deze bedrijven aanbieden, bijvoorbeeld steenkoolwinning, kernwapens of tabaksproductie. Landen komen op onze Uitsluitingenlijsten als ze mensenrechten schenden of soortgelijke schendingen van wereldwijde normen. Meer informatie kun je vinden in het Knab Verantwoord Beleggen Beleid en de uitsluitingenlijsten van Knab en a.s.r..

(E) AANDEEL VAN BELEGGINGEN

Wat is binnen Knab het aandeel van beleggingen dat zicht richt op ESG-factoren?

Onze beleggingen hebben voornamelijk ecologische en sociale kenmerken die wij belangrijk vinden. Daarnaast beleggen we ook tot 87,5% in liquide middelen, welke niet hoeven te voldoen aan onze ecologische of sociale kenmerken.

In het Verantwoord Beleggingsbeleid van Knab lees je meer over hoe de E/S kenmerken worden bereikt. De strategische asset-allocatie varieert per risicoprofiel en de leeftijd van de deelnemer, onderstaand staan de maximum- en minimum percentages.

Download hier het overzicht van duurzaamheidsgerelateerde beleggingen van de modelportefeuilles.

(F) MONITORING VAN ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN

Hoe zorgen we ervoor dat de beleggingen die we voor klanten doen gedurende de levenscyclus van Knab Beheerd Beleggen ESG-factoren bevorderen?

Het ESG Committee van a.s.r. houdt toezicht op goed bestuur en op de ecologische en sociale kenmerken van onze beleggingen. Regelmatig onderzoeken we de bedrijven waarin we beleggen op negatieve effecten. Bij het onderzoeken houden we rekening met verschillende duurzaamheidsindicatoren. Dat zijn graadmeters die aangeven hoe duurzaam de belegging is. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om maatregelen voor te stellen die negatieve effecten voorkomen. Daarnaast laten we in de resultaten weten hoe we in de loop van het jaar met bedrijven omgaan of hoe we stemmen op hun jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen. Het ESG Committee van a.s.r. beoordeelt de vooruitgang van het verminderen van negatieve effecten en slechte corporate governance.

Aan het einde van het jaar evalueren we de voortgang. Dit is een onderdeel van ons jaarlijkse Active Ownership Plan. In de evaluatie overwegen we maatregelen zoals het uitbreiden van onze engagementactiviteiten of het toevoegen van een bedrijf aan onze Uitsluitingenlijsten. We passen onze Uitsluitingenlijsten ook aan bij actuele ontwikkelingen. Passen de beleggingen niet meer bij de herziene Uitsluitingenlijsten? Dan verkopen we die beleggingen. Meer informatie over onze aanpak is te vinden in het Knab Verantwoord Beleggen Beleid. 

(G) METHODOLOGIEËN

Welke methode gebruiken we om te meten of onze beleggingen ESG-factoren bevorderen?

We proberen negatieve effecten te verminderen door:

 • in gesprek te gaan met bedrijven (engagement),
 • te stemmen op de aandeelhoudersvergadering,
 • beleggingen te verkopen en toe te voegen aan onze Uitsluitingenlijsten. Dit doen we alleen als we met de bovenste twee punten niet verder komen.

Het is voor ons onmogelijk om rekening te houden met alle mogelijke negatieve effecten tegelijkertijd. Daarom focussen we ons op vijf belangrijke onderwerpen: klimaatverandering, biodiversiteit, inclusie & diversiteit, gezondheid & welzijn en mensenrechten. We richten ons er ook op dat de bedrijven zich houden aan de beginselen van goed bestuur.

(H) DATABRONNEN EN VERWERKING

Welke databronnen gebruikt Knab Beheerd Beleggen om ecologische en sociale kenmerken te bevorderen?

Wij maken gebruik van ESG-data van ESG Committee van a.s.r.. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. We gebruiken deze data bij de screening van bedrijven en tijdens onze due diligence processen. Het ESG Committee van a.s.r. krijgt deze data van een externe partij en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en de kwaliteit van de gegevens.

Als er geen gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde duurzaamheidsindicatoren, rapporteren we niet over die indicatoren. We maken gegevensdekkingsratio's bekend voor alle duurzaamheidsindicatoren die we publiceren. Dit is een percentage dat aangeeft welke informatie beschikbaar is. Op die manier kunnen klanten zo goed mogelijk hun keuzes maken.

(I) METHODOLOGISCHE- EN DATABEPERKINGEN

Wat zijn de beperkingen van de methode die we gebruiken om te meten of onze beleggingen ESG-factoren bevorderen?

Wij proberen weloverwogen beslissingen te nemen. Dat doen we door rekening te houden met verschillende ESG-data. Het is voor ons onmogelijk om rekening te houden met alle mogelijke negatieve effecten tegelijkertijd. Daarom focussen wij op vijf belangrijke onderwerpen: klimaatverandering, biodiversiteit, inclusie & diversiteit, gezondheid & welzijn en mensenrechten. We richten ons er ook op dat de bedrijven waarin we beleggen goede corporate governance voeren.

Er zijn op dit moment weinig gegevens beschikbaar over een aantal duurzaamheidsindicatoren. Dit zorgt ervoor dat we de gevolgen die een belegging kan hebben op mens of planeet niet helemaal kunnen inschatten. We werken actief samen met bedrijven om de databeperkingen te verkleinen. Zo kunnen we de hoeveelheid betrouwbare ESG-gegevens vergroten.

Zijn er geen gegevens beschikbaar voor bepaalde duurzaamheidsindicatoren? Dan rapporteren we niet over die indicatoren.

(J) DUE DILIGENCE

Hoe stellen we vast of de beleggingen die wij doen ESG-factoren bevorderen?

Het ESG Committee van a.s.r. volgt jaarlijks een proces om negatieve effecten en slechte corporate governance te onderzoeken en te beperken. Dit proces richt zich op beursgenoteerde beleggingen (obligaties en aandelen). Zijn er gegevens beschikbaar over niet-beursgenoteerde bedrijfsbeleggingen? Dan houden we ook rekening met die beleggingen.

Ons proces is gebaseerd op het due diligence-proces dat is beschreven in de richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het begint met een jaarlijks identificatieproces. Tijdens dit proces onderzoeken we beleggingen op naleving van wereldwijde normen. Dat zijn bijvoorbeeld de Global Compact Principles van de Verenigde Naties, en relevante internationale verdragen en conventies. Tijdens het proces onderzoeken we de belangrijkste negatieve effecten. Maar ook de ecologische en sociale verbeterpunten die de bedrijven hebben genomen.

Het ESG Committee van a.s.r. beoordeelt de resultaten. Daarnaast helpt het ons om te bepalen op welke bedrijven we ons moeten richten voor engagement. Of hoe we moeten stemmen op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen. Meer informatie over onze aanpak is te vinden in het Knab Verantwoord Beleggen Beleid. 

(K) ENGAGEMENTBELEID

Wat is binnen Knab Beheerd Beleggen het engagementbeleid voor het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken?

Wij geloven in een actief aandeelhouderschap. Hiermee bedoelen we dat we onze invloed als belegger willen gebruiken om een positieve verandering in de wereld te realiseren. Dit doen we door in gesprek te gaan met bedrijven waar we mogelijke negatieve effecten of slechte corporate governance zien. In zo’n gesprek brengen we onze bevindingen onder de aandacht. En we stellen het management op de hoogte van onze zorgen. Daarnaast geven we aan welke veranderingen er volgens ons nodig zijn. We focussen ons daarbij voornamelijk op vastrentende en beursgenoteerde aandelenbeleggingen van beursgenoteerde bedrijven.

We richten ons op de onderwerpen die zijn afgesproken in het ESG Committee van a.s.r.. Deze onderwerpen hebben we vastgelegd in ons jaarlijkse Active Ownership Plan. Dit plan bevat duidelijke doelen en doelstellingen voor a.s.r.'s actieve aandeelhoudersactiviteiten. Maar ook welke onderwerpen en bedrijven prioriteit krijgen tijdens onze engagement-activiteiten en bij het gebruiken van het stemrecht in het komende jaar.

Regelmatig beoordelen we de voortgang van de betrokkenheid. Aan het einde van elk jaar is er een uitgebreide evaluatie. We besteden dan extra aandacht aan bedrijven met een slechte corporate governance. Maximaal één jaar blijven we betrokken bij bedrijven die niet voldoen aan de wereldwijde corporate governance-normen. En drie jaar voor bedrijven die het risico lopen niet aan de normen te voldoen. Dat is in lijn met de eisen van goed bestuur in het Knab Verantwoord Beleggen Beleid Zijn er na die periode niet voldoende stappen genomen om de verbeterpunten aan te pakken? Dan voegen we deze bedrijven toe aan onze Uitsluitingenlijsten. Meer informatie over ons engagementbeleid is te vinden in het Knab Verantwoord Beleggen Beleid. 

(L) AANGEWEZEN REFERENTIEBENCHMARK

Welke benchmark gebruikt Knab voor het bereiken van ecologische en sociale kenmerken?

Er is geen referentiebenchmark voor het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken. Meer informatie is te vinden in het Knab Verantwoord Beleggen Beleid en de Uitsluitingenlijsten van Knab en a.s.r..