Waarom stopt Knab Crowdfunding?

Eind 2019 stoppen we met ons eigen platform Knab Crowdfunding en gaan we op een andere manier verder met crowdfunding. Knab heeft namelijk besloten om zich meer te richten op dat waarvoor we zijn opgericht, namelijk online bankieren.

Knab Crowdfunding werkte de afgelopen drie jaar samen met Collin als bemiddelaar. Daarbij werden investeerders en leningnemers via het Knab Crowdfunding platform samengebracht. De leningaanvragen van ondernemers werden beoordeeld, beheerd en afgewikkeld door Collin. De investeringen van Knab klanten in Knab Crowdfunding leningaanvragen liepen via een Knab Crowdfunding rekening bij Knab.

Knab stopt dus met het platform Knab Crowdfunding, maar niet helemaal met crowdfunding. Crowdfunding krijgt een andere vorm, waarin Knab-klanten die willen investeren in crowdfunding leningen direct worden doorverwezen naar de website en app van Collin. De crowdfunding leningen komen voorstaan rechtstreeks via het Collin platform tot stand, zonder dat Knab daarbij betrokken is.

De Algemene Voorwaarden Knab Crowdfunding en Overeenkomst & Voorwaarden Knab Crowdfunding rekening wijzigen per 1 december 2019.

Op knab.nl/voorwaarden vind je de gewijzigde ‘Overeenkomst en Voorwaarden Knab Crowdfunding rekening’ en de ‘Algemene Voorwaarden Knab Crowdfunding’ (die de Algemene Voorwaarden Knab Crowdfunding vervangen). Deze voorwaarden zullen per 1 december 2019 ingaan. Ook vind je hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden.

Wie is Collin?

Voor crowdfunding werken we samen met Collin Crowdfund N.V. Collin biedt via haar platform investeringskansen in zakelijke crowdfunding-leningen in ruil voor een bruto rente. Collin is marktleider in crowdfunding. Collin heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000013. Onder dit regime mag Collin bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Leningnemers zullen bij Collin daarom nooit particulieren zijn.

Voor leningnemers: wat moet je doen als je Knab Crowdfunding lening wordt gemigreerd naar Collin Crowdfund?

Op 26 september 2019 hebben we je per mail hebben laten weten dat je lopende Knab Crowdfunding lening wordt overgedragen aan Collin Crowdfund. Voor Knab Crowdfunding beoordeelt en beheert Collin nu ook al de leningen. Dit betekent dat er voor jou weinig verandert: de dienstverlening van Collin blijft zoals jij dat gewend was.

Goed om te weten (!): je lopende maandelijkse incasso moet wel opnieuw worden ingeregeld. Collin neemt hierover contact met je op. Op het moment dat je lening is overgezet ontvang je een mail vanuit Collin met de benodigde informatie en inloggegevens. Vervolgens ontvang je een mail vanuit Twikey. Twikey is een programma waarmee de hernieuwde incasso automatisch voor je wordt ingeregeld.

Wat zijn de verschillen tussen investeren via Knab Crowdfunding en Collin Crowdfund?

Collin werkte de afgelopen jaren al samen met Knab en zorgde voor de beoordeling en beheer van de crowdfunding-leningen. Daarnaast maakte Knab gebruik van de IT-omgeving van Collin. De veranderingen voor jou zijn beperkt, omdat de functionaliteiten veelal hetzelfde zijn. Als je straks je eerste investering doet via Collin Crowdfund, merk je toch dat bepaalde dingen net even anders werken.

 • Het minimale investeringsbedrag bij Collin is € 500 bij leningen boven de € 100.000. Bij Knab Crowdfunding was dit € 100 voor alle leningen.
 • Het standaard tijdstip van de livegang van de leningaanvragen is 11 uur in plaats van 12 uur.
 • Bij Collin Direct leningen is het minimale investeringsbedrag € 100 en is er geen standaard tijdstip van livegang. 
 • Je ontvangt van Collin geen vooraankondiging van een nieuwe leningaanvraag.
 • Alle betalingen (waaronder rente en aflossing) voor je crowdfunding leningen lopen voortaan via je Collin rekening-courant. Deze rekening valt niet onder het depositogarantiestelsel en wordt beheerd door Stichting Collin Crowdfund. Dit is een zelfstandige entiteit die apart van de werkmaatschappij (Collin Crowdfund N.V.) opereert. Indien van toepassing ontvang je van Collin bericht als je Collin rekening-courant is geopend.
 • Alle uitboekingen van investeringen en uitbetalingen van rente en aflossing lopen voortaan via je rekening-courant bij Collin. Heb je saldo op je Collin rekening-courant dat niet is gereserveerd voor een inschrijving en niet is opgenomen? Dan wordt door Collin op reguliere basis en binnen 60 dagen naar jouw bankrekening overgemaakt.

Ik wil niet omgezet worden naar Collin, wat nu?

Helaas is dit niet mogelijk. In de praktijk verandert er voor jou weinig. Knab Crowdfunding werkte altijd al samen met Collin Crowdfund N.V.. Dit betekent dat de dienstverlening grotendeels blijft zoals je deze gewend bent. Als je een actieve investering hebt gedaan via Knab Crowdfunding zijn per 1 december 2019 de algemene voorwaarden van Collin Crowdfund (die de Algemene Voorwaarden Knab Crowdfunding vervangen) en de gewijzigde Overeenkomst & Voorwaarden Knab Crowdfunding rekening van toepassing. Je overeenkomst met Knab voor je Knab Crowdfunding rekening eindigt per 1 december 2019 en wij zullen je Knab Crowdfunding rekening uiterlijk per 31 maart 2020 beëindigen. Alle uitstaande Knab Crowdfunding leningen zullen vóór 31 december 2019 overgezet worden naar het crowdfunding platform van Collin.

Wat betekent dit voor mijn lopende investeringen?

Je hebt een e-mail ontvangen met wat er voor jou verandert als investeerder. Wij vinden het belangrijk dat actieve klanten gebruik kunnen blijven maken van crowdfunding dienstverlening. De dienstverlening van Collin blijft grotendeels zoals je gewend bent. De belangrijkste verschillen zijn:

 • Het minimale investeringsbedrag bij Collin is € 500 bij leningen boven de € 100.000. Bij Knab Crowdfunding was dit € 100 voor alle leningen.
 • Het standaard tijdstip van de livegang van de leningaanvragen is 11 uur in plaats van 12 uur.
 • Bij Collin Direct leningen is het minimale investeringsbedrag € 100 en is er geen standaard tijdstip van livegang. 
 • Je ontvangt van Collin geen vooraankondiging van een nieuwe leningaanvraag.
 • Alle betalingen (waaronder rente en aflossing) voor je crowdfunding leningen lopen voortaan via je Collin rekening-courant. Deze rekening valt niet onder het depositogarantiestelsel en wordt beheerd door Stichting Collin Crowdfund. Dit is een zelfstandige entiteit die apart van de werkmaatschappij (Collin Crowdfund N.V.) opereert. Indien van toepassing ontvang je van Collin bericht als je Collin rekening-courant is geopend. 
 • Alle uitboekingen van investeringen en uitbetalingen van rente en aflossing lopen voortaan via je rekening-courant bij Collin. Heb je saldo op je Collin rekening-courant dat niet is gereserveerd voor een inschrijving en niet is opgenomen? Dan wordt door Collin op reguliere basis en binnen 60 dagen naar jouw bankrekening overgemaakt.

Je actieve investeringen worden binnenkort overgezet naar je (nieuwe) Collin-account. Dat betekent in de praktijk dat je actieve investeringen binnenkort worden gesloten bij Knab Crowdfunding en heropend bij Collin. Houd er rekening mee dat er in de periode van mutaties plaatsvinden op je account. Je Knab Crowdfunding-rekening wordt uiterlijk 31 maart 2020 gesloten. Als dit is afgerond, kan je de opbouw van je investeringsportefeuille voorzetten via Collin.

Wat zijn de tarieven?

De kosten voor je investeringen blijven hetzelfde. Als je meer dan 30 investeringen hebt gedaan, ben je voordeliger uit. Collin heeft een loyaliteitsprogramma ontwikkeld als waardering voor loyale relaties. De Knab-klanten die worden omgezet van Knab naar Collin, krijgen automatisch de status ‘zilver’ toegewezen. Deze status zorgt voor 20% korting op de standaard beheervergoeding van 0,1% per maand. Dat staat gelijk aan de beheervergoeding bij Knab Crowdfunding van 0,08% per maand die je gewend bent.

Ik investeer op beide platformen, maar ik ga met de samenvoeging over de grens van maximaal €80.000 per platform heen. Wat nu?

Als particulier investeerder mag je volgens de regelgeving vanuit de AFM maximaal € 80.000 per persoon investeren via één crowdfund-platform. Wij zijn ons hiervan bewust en staan in contact met de AFM om hiervoor een uitzonderingsprocedure op te starten. Wij gaan ervanuit dat dit wordt toegewezen. Binnenkort neemt Collin contact met je op om dit te bevestigen.

Wat gebeurt er tijdens de migratie met het liquide saldo op mijn Knab Crowdfunding-rekening?

Je liquide saldo op je Knab Crowdfunding-rekening wordt overgeboekt naar je Collin rekening-courant. Het liquide saldo op je Knab Crowdfunding-rekening (dat dus niet is geïnvesteerd) viel onder het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel. Omdat Collin geen bank is, valt dit liquide saldo na de omzetting niet meer onder het depositogarantiestelsel. Deze rekening wordt beheerd door Stichting Collin Crowdfund. Dit is een zelfstandige entiteit die afgescheiden van de werkmaatschappij (Collin Crowdfund N.V.) opereert.

Daarnaast worden alle bijschrijvingen op je Collin rekening-courant, indien niet binnen 60 dagen opgenomen of geïnvesteerd, naar je bankrekening overgemaakt. De reden hiervan is dat Collin geen bankvergunning heeft en de gelden van investeerders niet langer op je Collin rekening-courant mag vasthouden.

Met wie moet ik vanaf nu contact opnemen voor vragen rondom crowdfunding?

Voor alle vragen rondom crowdfunding neem je vanaf nu contact op met Collin Crowdfund via 085 401 6546 of info@collincrowdfund.nl.

Blijven de voorwaarden van mijn huidige leningen na de migratie hetzelfde?

Ja, de lening-voorwaarden van je lopende investeringen blijven gelijk.

Wat betekent dit voor mijn belastingaangifte?

 • De jaaropgave voor je Knab Crowdfunding rekening over 2019 eindigt met saldo 0.
 • De jaaropgave van Collin Crowdfund over 2020 start met de eindstand van de Knab Crowdfunding leningen per 31 december 2019.

Je ontvangt een e-mail op het moment dat de jaaropgaven beschikbaar zijn.

Hoelang blijven de gegevens in mijn Knab Crowdfunding-account nog inzichtelijk?

Na overzetting van je actieve investeringen naar Collin zijn deze investeringen niet meer inzichtelijk in de Knab Crowdfunding-omgeving. Je historische gegevens blijven tot en met 31 maart 2020 inzichtelijk via je Knab Crowdfunding-account. Daarna kan je deze gegevens opvragen bij Collin.

Waar kan ik de Collin App downloaden?

Download nu alvast de app van Collin en blijf op de hoogte van nieuwe investeringskansen.