Beleggen met risicoafbouw

Wanneer je belegt voor een specifiek doel met een specifieke doeldatum (bijvoorbeeld je pensioen), bouwen we stap voor stap je risico af wanneer je doeldatum dichterbij komt.

Meer zekerheid richting de finish

Als je belegt met een specifiek doel - zoals voor je pensioen - zorgen we ervoor dat het risico van je beleggingen wordt afgebouwd naarmate je doel in zicht komt. Daarmee is je opgebouwde vermogen beter bestand tegen grote koersschommelingen vlak voordat je het nodig hebt. Risicoafbouw verlaagt dus je risico.

Veilig geld

Hoe bouwen we het risico af?

Dat doen we door steeds minder risicovol voor je te beleggen. Wanneer je doeldatum nog ver weg is, ligt het percentage risicovolle beleggingen hoger. Je portefeuille heeft dan namelijk nog ruim de tijd om te herstellen bij een grote koersdaling. Komt je doeldatum dichterbij, dan bouwen we het risico langzaam af. Je portefeuille bestaat dan voor een steeds groter deel uit beleggingen met een lager risico.

Hoe ziet risicoafbouw eruit per risicoprofiel?

Risicoafbouw is het best te begrijpen aan de hand van een visueel voorbeeld. Hieronder zie je de grafieken van risicoafbouw voor al onze risicoprofielen. Naarmate de doeldatum dichterbij komt, daalt het aandeel relatief risicovolle beleggingen (lichtgroen) gestaag en stijgt het aandeel beleggingen met relatief minder risico (donkerblauw). De snelheid waarmee we risico afbouwen, verschilt per risicoprofiel.

Defensief

Bij een defensief risicoprofiel begint het afbouwen van risico vanaf 37 jaar voor de doeldatum. Vanaf dat moment bouwen we het percentage van relatief risicovolle beleggingen binnen je portefeuille elk jaar met 2% af. Een jaar voor je doeldatum bestaat je portefeuille voor 18% uit zakelijke waarden en 82% vastrentende waarden. 

section image

Neutraal

Bij een neutraal risicoprofiel begint het afbouwen van risico vanaf 30 jaar voor de doeldatum. Vanaf dat moment bouwen we het percentage van relatief risicovolle beleggingen binnen je portefeuille elk jaar met 2,5% af. Een jaar voor je doeldatum bestaat je portefeuille voor 25% uit zakelijke waarden en 75% uit vastrentende waarden.

section image

Offensief

Bij een offensief risicoprofiel begint het afbouwen van risico vanaf 24 jaar voor de doeldatum. Vanaf dat moment bouwen we het percentage van relatief risicovolle beleggingen binnen je portefeuille elk jaar met 2,5% af. Een jaar voor je doeldatum bestaat je portefeuille voor 40% uit zakelijke waarden en 60% uit vastrentende waarden.

section image

Zeer offensief

Bij een zeer offensief risicoprofiel begint het afbouwen van risico vanaf 12 jaar voor de doeldatum. Vanaf dat moment bouwen we het percentage van relatief risicovolle beleggingen binnen je portefeuille elk jaar met 4% af. Een jaar voor je doeldatum bestaat je portefeuille voor 52% uit zakelijke waarden en 48% uit vastrentende waarden.

section image

Bereken je rendement

Benieuwd wat beleggen met (of zonder) risico-afbouw je kan opleveren?

Bereken je rendement

Wanneer passen we risicoafbouw voor je toe?

Wanneer je Knab Beheerd Beleggen aanvraagt, geef je aan met welk doel je wil beleggen. Als je aangeeft dat je wil beleggen voor een specifiek doel - bijvoorbeeld wanneer je belegt voor je pensioen - geef je een doeldatum op. Onze experts passen dan automatisch risicoafbouw voor je toe.

Open nu Knab Pensioenbeleggen

Laat onze experts het werk voor je doen

  1. Open de Knab App (zorg dat je Knab App up-to-date is)
  2. Klik rechtsboven op + en kies voor Pensioenbeleggen
  3. Beantwoord de vragen over je kennis en ervaring
Open Knab Pensioenbeleggen

Veelgestelde vragen

Moet je extra betalen voor risicoafbouw?

Nee, voor risicoafbouw betaal je niks extra.

Voor wie is risicoafbouw bedoeld?

Risicoafbouw is bedoeld voor wanneer je belegt voor een specifiek doel met een doeldatum. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je belegt als aanvulling op je pensioen, of om geld opzij te zetten om je hypotheek af te lossen.

Heeft risicoafbouw effect op je rendement?

Dat ligt eraan hoelang je van plan bent om te beleggen. Bij een lange looptijd zal risicoafbouw minder effect hebben op je rendement dan bij een kortere looptijd. Dat komt doordat we bij een lange looptijd meer tijd hebben om aan het begin wat extra risico te nemen. Daarmee kunnen we het lagere risico tegen het einde van de looptijd (deels) compenseren.

Ben je van plan om wat korter te beleggen, dan hebben we minder ruimte om aan het begin van de looptijd wat meer risico te nemen. In dit geval kan je rendement wat lager uitvallen.

Kan je je doeldatum wijzigen?

Ja, je kan je doeldatum altijd wijzigen. Let er wel op dat de samenstelling van je portefeuille dan kan veranderen. Verplaats je je doeldatum verder in de toekomst, dan wordt je portefeuille mogelijk offensiever. Hetzelfde geldt wanneer je je doeldatum naar voren haalt. Je portfeuille kan dan defensiever worden.