KNGF Geleidehonden

KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 honden op voor blinden en zeer slechtzienden. Dankzij een geleidehond kunnen visueel gehandicapten zelfstandig aan het meest drukke verkeer deelnemen zonder van anderen afhankelijk te zijn. Geen ander mobiliteitsmiddel biedt visueel gehandicapten zoveel vrijheid, onafhankelijkheid en toegankelijkheid tot de wereld.

Wat gebeurt er met jouw schenking?
Voor blinde mensen is een geleidehond van onschatbare waarde. Het fokken, de verzorging en de opleiding is echter heel kostbaar. Slechts een deel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Voor de rest is KNGF Geleidehonden grotendeels afhankelijk van giften, sponsoring en nalatenschappen. Alle steun, groot of klein, is dus hard nodig.

Lees meer op de website van KNGF Geleidehonden

KNGF

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding gaat al 61 jaar voorop in de strijd tegen kanker. Niet alleen, maar in samenwerking met patiënten, artsen, wetenschappers, collectanten, donateurs, bedrijven en veel vrijwilligers. Met als doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

Wat gebeurt er met jouw schenking?
KWF Kankerbestrijding financiert kankeronderzoek, geeft voorlichting en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken worden fondsen geworven. De komende jaren zet KWF Kankerbestrijding zich speciaal in voor een rookvrij Nederland, digitale informatie op maat, onderzoek snel bij de patiënt brengen en  het verbeteren van de kankerzorg in Nederland.

Lees meer op de website van KWF Kankerbestrijding

KWF

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds zet zich in voor een betrokken samenleving in Nederland en het Caribische deel van ons Koninkrijk. Iedereen moet mee kunnen doen: jong of oud, arm of rijk, autochtoon of allochtoon. Succesvolle projecten krijgen de kans om door te groeien met nieuwe kennis, vaardigheden en contacten. Om dit te kunnen bereiken werkt het Oranje Fonds steeds meer samen met andere partijen zoals particulieren, overheden en het bedrijfsleven.

Wat gebeurt er met jouw schenking?
Jaarlijks steunt het Oranje Fonds circa 5.000 sociale initiatieven. Ook worden campagnes georganiseerd zoals NL DOET en Burendag. Dit om vrijwilligers een hart onder de riem te steken en samenhang in de buurt actief te stimuleren. Voor iedere schenking geldt dat 100% van het geld terechtkomt bij sociale initiatieven.

Lees meer op de website van het Oranje Fonds

Oranje Fonds

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen begint bij de basis: een liefdevol thuis voor ieder kind. Familie is je basis. Bij je familie ben je thuis. Het is de basis die je nodig hebt om op eigen kracht de wereld te kunnen ontdekken. 145 miljoen kinderen over de hele wereld hebben echter één of beide ouders verloren. En elke dag komen daar duizenden kinderen bij. Zij staan er helemaal alleen voor en worden blootgesteld aan vele gevaren. SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is. De organisatie is ervan overtuigd dat dit voor een kind minstens zo belangrijk is als onderdak, voedsel en medische hulp.

Wat gebeurt er met jouw schenking?
Met jouw bijdrage zorgt SOS Kinderdorpen ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Door hun families te ondersteunen bij de opvoeding van en zorg voor hun kinderen. En door kinderen een nieuw thuis te geven in een SOS familie binnen een van de kinderdorpen. Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

Lees meer op de website van SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen

Tjommie Foundation

‘Tjommie’ betekent vriend in het Zuid-Afrikaans. Voor kinderen die in armoede opgroeien zijn vrienden extra belangrijk. In Zuid-Afrika wonen miljoenen kinderen in townships met een verloren jeugd en een uitzichtloze toekomst. Tjommie geeft deze kinderen hulp door ze te voorzien in hun basale levensbehoeften, zoals schoon drinkwater, voedzaam eten en een veilig thuis, maar ook door het aanbieden van onderwijs, drama- en sportactiviteiten. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen aan de ellende ten onder gaan en krijgen zij een kans op een betere toekomst.

Wat gebeurt er met jouw schenking?
Met jouw bijdrage steunt Tjommie de lokale kinderhulpprojecten van de Zuid-Afrikaanse NGO Ndlovu Care Group. Deze organisatie werkt in een ruraal gebied op 200 kilometer van Johannesburg, waar zo’n 280.000 mensen in verschillende townships wonen met een ontoereikende infrastructuur voor onderwijs en gezondheidszorg. Met behulp van onze lokale partner in Zuid-Afrika draag jij direct bij aan toekomstkansen voor kinderen. Daar waar de hulp hard nodig is.

Lees meer op de website van de Tjommie Foundation

Meer over sparen

Tjommie Foundation