Op deze pagina vind je de acceptatiecriteria van Knab. Elke rekeningaanvraag wordt hieraan getoetst. Wil je een zakelijke rekening openen? Dan gelden andere criteria .

Criteria voor personen

Om klant te worden bij Knab moet je als persoon in ieder geval voldoen aan onderstaande criteria. 

 • Je woont in Nederland. Hieronder vallen niet de overzeese gebiedsdelen
 • Je bent minimaal 18 jaar en hebt een burgerservicenummer (BSN)
 • Je bent in het bezit van een geldige Europese identiteitskaart, Europees paspoort of een verblijfsvergunning die voldoet aan een van de volgende eisen:
  • Je hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
  • Je hebt een verblijfsvergunning voor een bepaalde tijd van minimaal 5 jaar. Op het moment dat je de rekening aanvraagt is je verblijfsvergunning nog minimaal 1 jaar geldig
  • Je beschikt over het paspoort van het land van herkomst
 • Je mag niet
  • Failliet zijn (persoonlijk of zakelijk)
  • Zijn toegelaten tot de wettelijke schuldsanering
  • Onder bewind of curatele gesteld zijn
 • Er is geen surseance van betaling aan je verleend
 • Ook mag er geen aanvraag zijn gedaan om een van de genoemde regelingen toe te passen
 • Je mag alleen je woonadres opgeven, een postbus is niet toegestaan
 • Je bent niet (mogelijk) belastingplichtig in de Verenigde Staten (in de Voorwaarden Betalen staat wanneer dit het geval kan zijn)
 • Je moet steeds in voldoende mate en tijdig meewerken aan alle verplichtingen die voor Knab of voor jou gelden. Denk bijvoorbeeld aan de regels tegen witwassen.
 • Je mag niet liegen, relevante zaken verzwijgen of ons (op een andere manier) proberen te misleiden
 • Je mag niet op een sanctielijst staan

Interpretatie Knab is leidend

We proberen ons acceptatiebeleid zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Toch zijn er altijd verschillende interpretaties mogelijk. De interpretatie van Knab is altijd doorslaggevend. We evalueren ons acceptatiebeleid regelmatig. Hierdoor kan het beleid wijzigen. Klanten moeten steeds aan ons beleid voldoen. We kunnen wel besluiten dat bestaande klanten niet (direct) aan de criteria hoeven te voldoen.

Van elke persoon en onderneming beoordelen wij of deze past binnen de doelgroep van Knab en of passende dienstverlening kan worden geleverd. Je rekeningaanvraag is pas voltooid als alle relevante partijen geïdentificeerd zijn en hun identiteit geverifieerd is en alle noodzakelijke informatie verstrekt en beoordeeld is. Het openen van een rekening gebeurt altijd onder het voorbehoud dat wij jou accepteren als klant in overeenstemming met ons klantacceptatiebeleid.

Heb je vragen over ons acceptatiebeleid? Neem dan contact met ons op.

Open een rekening