Privacy statement

Dit is ons volledige privacy statement. Ga voor een korte samenvatting en meer informatie over het inzien en wijzigen van jouw gegevens naar onze Privacypagina.

1. Het privacy statement van Knab

In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens Knab van je verwerkt en waarom. De indeling is als volgt:

1. Inleiding

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

3. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen.

5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

5.1 Functionaliteiten van de Knab website en app

5.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met Knab

5.3 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

5.4 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

5.5 Communicatie via social media

5.6 Jouw keuze: Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op websites

5.7 Trendanalyse

5.8 Het raadplegen van gegevens in registers

5.9 Specifieke informatie over Financiële Tips bij het Financieel Plan

5.10 Specifieke informatie over Verzekeren

5.11 Specifieke informatie over Hypotheken

5.12 Specifieke informatie over Crowdfunding

6. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

7. Beveiliging en fraudebestrijding

8. Bewaartermijnen

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking

9.1 Contactgegevens


Knab respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bij nieuwe verwerkingen of bij belangrijke aanpassingen in de verwerkingen zullen we de effecten hiervan voor de bescherming van jouw gegevens beoordelen, waarbij we de risico’s voor jouw rechten en vrijheden meewegen. Bovendien verwerken we jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de AVG verder uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Lees hierover meer op www.verzekeraars.nl en www.nvb.nl.

Het privacy statement van Knab kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website. Dit privacy statement is op 29 mei 2020 het laatst gewijzigd. We raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen in ons verwerkingsregister. De functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen Knab in overeenstemming is met de wet.


2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Knab verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar website, apps en andere diensten. Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. Wij geven dat dan duidelijk in dat specifieke privacy statement aan.


3. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Knab bestaat uit twee juridische entiteiten: de producten op het gebied van sparen, betalen, beleggen en crowdfunding worden aangeboden door Aegon Bank N.V.. Aegon Bank N.V. is onderdeel van de Aegon Groep. Binnen de Aegon Groep is Aegon Nederland N.V., gevestigd te Den Haag aan het Aegonplein 50 (2591 TV) (hierna 'Aegon'), aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van Aegon Bank N.V.. De advisering en bemiddeling voor hypotheken en verzekeringen wordt verricht door Knab Advies & Bemiddeling N.V., gevestigd in Amsterdam aan de Thomas R. Malthusstraat 1-3 (1066 JR). Knab Advies & Bemiddeling N.V. is ook onderdeel van de Aegon Groep en is bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd onder nummer 12020760 dan ook verantwoordelijke. Knab Advies & Bemiddeling N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij in het kader van de bedrijfsuitoefening verkrijgt. Beide entiteiten kunnen ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De beide entiteiten worden hierna aangeduid met: ‘Knab’.

Andere verantwoordelijken:

Als Knab optreedt als bemiddelaar voor hypotheken en verzekeringen, zijn de hypotheekverstrekker of verzekeraar zelf een verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Je kunt bij hen dan informatie verkrijgen over de gegevensverwerking die zij verrichten.


4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen.

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens Knab in het kader van de bedrijfsactiviteiten van je verwerkt en voor welke doeleinden. Ook leggen we uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Wettelijke grondslag Doelstelling
Uitvoeren van de overeenkomst - Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.
Wettelijke verplichting - Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang - Voor het leveren van online diensten
- Relatiemanagement & contact
- Product- en dienstenontwikkeling en verbetering
- Marketing
- Veiligheid en beveiliging
- Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen
- Statistische en wetenschappelijke doeleinden
Toestemming - Voor sommige diensten meld je je apart aan. In dat geval is soms ook apart je expliciete toestemming nodig voor de verwerking van je persoonsgegevens.

5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

5.1 Functionaliteiten van de website en de apps van Knab

Wanneer je de Knab website bezoekt of een Knab app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van jou om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • 5.1.1 Om jou onze websites en app functionaliteiten aan te kunnen bieden

  Wat houdt dit doel in?
  Wanneer je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verwerken wij jouw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies en andere technieken.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van je apparaat, bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

5.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met Knab

Als je klant van ons wordt, rechtstreeks of via je adviseur of bemiddelaar, verwerken we jouw gegevens. Omdat de producten en diensten die Knab levert door wet- en regelgeving zijn gereguleerd, brengt dat met zich mee dat persoonsgegevens die Knab verzamelt en verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst ook worden gebruikt voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vanwege deze wettelijke verplichtingen verzamelt en verwerkt Knab ook aanvullende persoonsgegevens van jou. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • 5.2.1 Om je aanvraag te beoordelen, het financieel product of dienst af te sluiten en uit te voeren

  Wat houdt dit doel in?
  Producten en diensten kun je via het online aanvraagformulier op de website van Knab of via een bemiddelaar afsluiten. Wanneer wij je aanvraag ontvangen, verwerken wij jouw gegevens om het product of de dienst af te kunnen sluiten en te administreren.

  Na ontvangst van je aanvraag, zullen we jouw aanvraag beoordelen. We doen dit op basis van de gegevens die je zelf of via je bemiddelaar aan ons hebt verstrekt. Als je aanvraag akkoord is, sturen we een bevestiging per e-mail. Wij beoordelen bijvoorbeeld je kredietwaardigheid, je risicobereidheid en je risicoprofiel. Je kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice als je niet tevreden bent met de uitkomst.

  Knab informeert je over belangrijke ontwikkelingen voor het uitvoeren van jouw contract. Je ontvangt informatie digitaal. Je kunt per e-mail bericht krijgen als er belangrijke documenten voor je klaarstaan in je Persoonlijke omgeving, zoals jouw jaaropgave.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken gegevens zoals je naam, adresgegevens, land, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, e-mailadres, telefoonnummers, IBAN's, gegevens van je identiteitsbewijs, in welk land je belastingplichtig bent, informatie over je financiële positie, relevante kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, betalings- en beleggingsgegevens, score over betrouwbaarheid, persoonsgegevens over de producten en correspondentie. Voor de uitvoering van een betaling via een telefoonnummer (Knab Social) verwerken en bewaren wij persoonsgegevens van de begunstigde (telefoonnummer en IBAN). Sommige financiële producten en diensten, bij bank, verzekeren, hypotheek en crowdfunding kun je alleen ontvangen nadat je ons informatie hebt gegeven over jouw strafrechtelijk verleden. Wij vragen alleen naar je gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag. In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij externe en interne registers en kunnen wij jouw persoonsgegevens vastleggen in deze registers die onder 5.8 worden genoemd.

  Voor medische acceptatie bij verzekeringen en hypotheken kunnen ook gezondheidsgegevens nodig zijn. Die ontvangen we dan van jou zelf.


 • 5.2.2 Om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en incasso’s te verwerken

  Wat houdt dit doel in?
  Wanneer je een product of dienst van Knab afneemt waarvoor je moet betalen, sturen we je per e-mail of per post facturen voor de premie en/of kosten. Wanneer jouw premie en/of kosten op onze rekening is bijgeschreven, administreren we dat je de premie en/of kosten hebt betaald.

  Bij bancaire producten administreren we betalingen op jouw bankrekening.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken we onder andere je NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en bankrekeningnummer in onze klantenadministratie. Ook verwerken we voor dit doel je basispremie, eventuele premies voor aanvullende dekkingen, verloning van uitkeringen en premiekorting.

 • 5.2.3 Jouw Persoonlijke Bankomgeving

  Wat houdt dit doel in?
  Zodra je over een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord beschikt, krijg je toegang tot je Persoonlijke omgeving. Als je inlogt op jouw persoonlijke omgeving, heb je op één plek een overzicht van alle producten en diensten die je bij Knab hebt afgesloten. Ook kun je hier jouw gegevens beheren, zoals het verrichten van betalingen en inzicht krijgen in je financiële situatie. Je kunt inloggen op je persoonlijke omgeving via de Knab website en via de Knab App.

  Inloggen met een social media account
  Wanneer je toegang aanvraagt tot je Knab account kun je - waar mogelijk - ervoor kiezen je social media accounts (Facebook, Google of LinkedIn) te koppelen aan je Knab account. Als je dit doet, kun je ook via social media inloggen op je Knab account. Je hebt dan niet je gebruikersnaam of wachtwoord van Knab nodig om in te loggen. We verwerken je gegevens in dit kader alleen zodat je kunt inloggen op je Knab account. Wanneer je het socialmediaplatform voor andere zaken gebruikt, verwijzen wij je voor informatie over deze verwerkingen naar het privacybeleid van het betreffende socialmediaplatform.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken wij je inloggegevens van je Knab account (inlognaam en wachtwoord of social media-ID en persoonlijke pincode), de specificaties van de producten en diensten die je hebt afgenomen, eventuele wijzigingen die je in jouw gegevens doorvoert en andere gegevens die je ons in dit verband verstrekt. Als je aan je persoonlijke omgeving zelf een profielfoto toevoegt slaan wij die op voor je persoonlijke gebruikservaring. Als je inlogt via jouw social-ID, ontvangt Knab ook je openbare profiel (onder meer ID, naam, gebruikersnaam en moment van de laatste update). Wij verwerken en gebruiken deze gegevens verder niet.

5.3 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen je graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we je snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als je contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • 5.3.1 Om je vragen en klachten te kunnen behandelen

  Wat houdt dit doel in?
  Je kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de Knab website, per e-mail, telefoon en chat) benaderen met vragen of klachten. Als je contact met ons opneemt, zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden. Je kunt ons ook benaderen via social media.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, je correspondentie met Knab over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.

 • 5.3.2 Het opnemen van telefoongesprekken en chatgesprekken

  Wat houdt dit doel in?
  Wanneer je contact hebt met de klantenservice van Knab, nemen we het telefoongesprek of de chat op. De Servicedesk van Knab neemt telefoongesprekken op voor trainings- en coachingsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoon- en chatgesprekken heb je het recht om het opgenomen telefoon- of chatgesprek te beluisteren of een transcriptie daarvan te ontvangen. Indien je een inzageverzoek doet, worden de loggegevens standaard geleverd. De loggegevens laten de momenten zien wanneer je contact met de Servicedesk hebt gehad. De techniek laat op dit moment nog niet toe dat de gesprekken standaard bij inzageverzoeken kunnen worden meegeleverd. Mocht je die alsnog op een andere manier willen ontvangen, dan kan je daarom nog specifiek verzoeken en zullen wij die aan je ter beschikking stellen.
Omdat chats in de open webomgeving door ons niet aan een direct of indirect identificeerbare verzoeker kunnen worden verbonden, worden deze bij een standaard inzageverzoek niet meegeleverd.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken wij opnames van telefoon- en chatgesprekken met Knab.

5.4 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

Wij sturen je graag digitale nieuwsbrieven, alerts, en aanbiedingen om je van dienst te kunnen zijn en je te helpen bij het maken van de juiste keuzes als je een product of dienst wilt afsluiten. Dat doen wij ook in het kader van gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te mogen verwerken (zie paragraaf 4). Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • 5.4.1 Knab kan je met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen
  Als je klant van ons bent, kunnen wij je via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen. We kunnen je dan service verlenen en sturen je aanbiedingen, alerts of informatie over de producten en diensten van Knab. Wij kunnen je ook met aanbiedingen benaderen op socialmediaplatforms zoals Facebook en Twitter. Je kunt je hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mail en tijdens ons telefoongesprek met jou. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer. Ook niet op social media.

  Wat houdt dit doel in?
  We verwerken je contactgegevens om je onze nieuwsbrief en aanbiedingen toe te sturen. Wil je deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven manier.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken we je in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en jouw contactgegevens (zoals je e-mailadres). Daarnaast gebruiken wij online klik- en browse-gedrag op en buiten onze website om klantcommunicatie te personaliseren, mits je hier via de cookies toestemming voor hebt gegeven.

5.5 Communicatie via socialmedia

Knab is actief op socialmediaplatforms zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. Als je via social media contact opneemt met Knab, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • 5.5.1 Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden
  Je kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over je persoonlijke situatie. Als je Knab benadert via onze socialmediapagina’s, kan Knab de gegevens die je aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan je (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die je in jouw vraag aan ons met ons deelt.

  Om te kunnen reageren op jouw berichten vragen we je jouw persoonsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Zo kunnen wij controleren of wij met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Als je gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij je e-mailen of bellen. Wij wijzen je erop dat er veiligere manieren zijn om met Knab te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

 • 5.5.2 Acties via social media
  Als je deelneemt aan acties op de socialmediapagina’s van Knab verwerken we jouw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Jouw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij jouw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten, vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

 • 5.5.3 Online conversaties over Knab
  Het gebeurt weleens dat er over Knab wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in je mening over Knab. Op deze manier kunnen wij je in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat je een vraag hebt, gaan wij graag met je in gesprek.

5.6 Jouw keuze: gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op websites

Wanneer je bij het bezoeken van onze website ervoor kiest cookies en pixels (verder 'cookies') te laten plaatsen, verwerken wij jouw gegevens om voor jou relevant te zijn door je informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij jouw interesses en voorkeuren.

Wat houdt dit doel in?
Wij willen zo relevant mogelijk voor je zijn en proberen de website aan te passen aan jouw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij bezoek van de website cookies te plaatsen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de manier waarop je de website gebruikt, naar welke inhoud je kijkt en gegevens die je achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat jij je e-mailadres en/of telefoonnummer achterlaat op de website, combineren wij de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van je bekend zijn. Wij analyseren jouw gegevens om op onze website en externe websites zoals socialmediaplatforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij jouw persoonlijke interesses en voorkeuren. Lees meer hierover in ons cookiebeleid. Je kunt altijd via cookie-instellingen in je internetbrowser jouw voorkeuren en instellingen wijzigen. Hoe? Dat staat ook in ons cookiebeleid.

In de Knab App gebruiken wij verschillende tools voor analyse- en marketingdoeleinden. Als je de app downloadt, dan ga je hiermee akkoord. Wil je je toestemming intrekken? Dan kun je dat doen via deze advertentiesystemen. De volledige lijst met advertentiesystemen die Knab gebruikt, vind je in ons cookie-overzicht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij jouw loggegevens, gegevens die je achterlaat op de website, je klik- en surfgedrag, IP-adres en de gegevens die bekend zijn in je Persoonlijke omgeving, zoals je productbezit, adres, klantnummer en geboortedatum.

5.7 Trendanalyse

Knab doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij jouw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit doel in?
Knab voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij je ons voorafgaand toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op jou gericht zijn. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele manier tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken voor dit doel gegevens zoals productassortiment en saldogegevens. Voor dit doel gebruiken wij deze gegevens alleen op geaggregeerde basis.

5.8 Het raadplegen van gegevens in registers

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij jouw gegevens in interne en externe registers. Hiermee kunnen wij zien of iemand de afgelopen jaren fraudeerde, probeerde te frauderen, of op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de financiële sector.

Externe Verwijzings Applicatie (EVA): EVA is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het toetsen op fraude, oplichting en witwaspraktijken is verplicht bij een kredietaanvraag.

Interne Verwijzings Applicatie (IVA): IVA is een intern register van Aegon Nederland waarin incidenten met betrekking tot de veiligheid en integriteit van de financiële sector wordt geregistreerd. Dit register is alleen toegankelijk voor bepaalde medewerkers van Aegon Nederland en haar dochtermaatschappijen.

Wereldwijde risicosanctielijsten. Hierop zijn o.a. gegevens opgenomen van (rechts)personen of landen waartegen (inter)nationale sancties zijn uitgevaardigd.

5.9 Specifieke informatie over Financiële Tips bij het Financieel Plan

Wij sturen je graag Financiële Tips als je gebruikmaakt van je Financieel Plan om je van dienst te kunnen zijn en je inzicht te geven in je financiële situatie. Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • 5.9.1 Knab kan je met Financiële Tips benaderen
  Als je gebruikmaakt van het Financieel Plan, kunnen wij je per e-mail benaderen met Financiële Tips. We kunnen je dan service verlenen zodat je inzicht hebt in je financiële situatie. Voor Financiële Tips over je Financieel Plan kun je je apart afmelden in je Persoonlijke omgeving.

 • Wat houdt dit doel in?
  We verwerken je contactgegevens en de gegevens die je hebt ingevuld in je Financieel Plan om je Financiële Tips te sturen. Wij gebruiken de gegevens uit je Financieel Plan niet om te beoordelen of producten van Knab of Aegon geschikt of passend zijn. Als je geen Financiële Tips meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven op de aangegeven manier.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken we je in-/uitschrijving voor de Financiële Tips, je contactgegevens en de gegevens in je Financieel Plan en transactiegegevens.

5.10 Specifieke informatie over Verzekeringen

 • 5.10.1 Registreren
  Je kunt een Knab Verzekeren account aanmaken.

 • Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken onder andere je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens zoals het afgeschermde wachtwoord dat je kiest en welke aanvullende diensten je wilt gebruiken.

 • 5.10.2 Om je verzekeringen handig in een overzicht te hebben en te kunnen aanpassen

  Na registratie heb je in de app en per verzekeringsproduct de mogelijkheid om de details van je huidige verzekering in te voeren en te raadplegen. Zodat je altijd een overzicht van je producten hebt, en snel de contactgegevens kunt opzoeken. Als je een verzekering toevoegt die niet via het account is gekocht, dan toont Knab Verzekeren automatisch voor je gemak de contactgegevens van de betreffende verzekeraar in het account.

  Daarnaast kun je met de fotoimport via de app, foto’s van je verzekeringen versturen aan Knab Verzekeren en laten invoeren. Knab Verzekeren voegt de informatie van je polissen voor je toe aan het account, deze worden vervolgens getoond in je overzicht. De app heeft hiervoor toegang nodig tot de camera van je apparaat en/ of foto’s of video’s die zijn opgeslagen op je apparaat. De toegang tot de camera vindt plaats op het moment dat je de functionaliteit inschakelt en toestemming geeft voor deze mogelijkheid.

  Gegevens van verzekeringen die je zelf invoert, of hebt laten invoeren door de fotoimport in de app, en niet via Knab Verzekeren zijn afgesloten, kun je altijd aanpassen of verwijderen. Let op: dit betekent niet dat hiermee de gegevens bij de verzekeraar worden aangepast. Dit moet je zelf regelen bij de betreffende verzekeraar. Knab Verzekeren heeft hier geen automatische koppeling mee.

  Als je een product hebt afgesloten via Knab Verzekeren, dan zijn de productgegevens automatisch in het account opgenomen. Deze gegevens kun je niet aanpassen. Als er wijzigingen in jouw productvoorwaarden zijn, zal Knab Verzekeren de wijzigingen ontvangen van de verzekeraar en deze aanpassingen doorvoeren zolang het product via Knab Verzekeren loopt. Jouw contactgegevens kun je wel aanpassen via de Servicedesk van Knab.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Per verzekering kun je de volgende gegevens invullen en terugzien:

  Autoverzekering: de naam van de verzekeraar, het polisnummer, de premie per maand, tevredenheid over de verzekeraar, eigen risico, schadevrije jaren (voor auto), de ingangsdatum, de einddatum, de dekkingen die het betreft en het kenteken van de verzekerde auto

  Reisverzekering: de naam van de verzekeraar, het polisnummer, de premie per maand, tevredenheid over de verzekeraar, eigen risico, de ingangsdatum, de einddatum, de dekkingen die het betreft

  Inboedelverzekering: de naam van de verzekeraar, het polisnummer, de premie per maand, tevredenheid over de verzekeraar, eigen risico, de ingangsdatum, de einddatum

  Opstalverzekering: de naam van de verzekeraar, het polisnummer, de premie per maand, tevredenheid over de verzekeraar, eigen risico, de ingangsdatum, de einddatum, het verzekerde bedrag

  Aansprakelijkheidsverzekering: de naam van de verzekeraar, het polisnummer, de premie per maand, tevredenheid over de verzekeraar, eigen risico, de ingangsdatum, de einddatum, het verzekerde bedrag

 • 5.10.3 Om verzekeringen te vergelijken en advies te krijgen

  Knab Verzekeren vergelijkt producten van verschillende aanbieders met elkaar en geeft advies over welke producten goed bij jouw wensen passen.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Het advies en de vergelijking zijn gebaseerd op onderstaande gegevens. We gebruiken niet de gegevens van de bestaande verzekeringen die je zelf ingevoerd hebt voor jouw totaaloverzicht.

  Autoverzekering: je leeftijd, je woonadres, je gezinssituatie, kenteken van de auto, aantal schadevrije jaren, aantal km per jaar, bezit van lening voor de auto, hoeveelheid risico die je wilt lopen, type dekkingen die je wilt.

  Reisverzekering: wie je binnen het gezin wilt verzekeren, je naam, je leeftijd, je woonadres, de naam en leeftijd van overige mee te verzekeren leden van het gezin, aantal dagen dat je gemiddeld op reis gaat per jaar, waarde mee te verzekeren zaken, type bagagedekking die je wilt, gewenste extra dekkingen.

  Inboedelverzekering: je naam, je geboortedatum, je adres, gezinssamenstelling, hoogte van je inkomen (range), grootte van de te verzekeren woning, steen of hout, waarde mee te verzekeren bezittingen (sieraden, apparatuur, of kunst).

  We hebben voor dit doeleinde nog aanvullende informatie nodig om een vergelijking te kunnen maken en het advies te kunnen geven. Aanvullende informatie vragen we bij derden op, op basis van enkele gegevens van jou. Voor de autoverzekering hebben we details van je auto nodig op basis van je kenteken, zoals merk, waarde, vermogen, carrosserietype, bouwdatum. Voor je inboedelverzekering betekent dit dat we op basis van je adres nog enkele details van je woning nodig hebben, zoals grootte, waarde, type.

  Hoelang bewaren wij je gegevens hiervoor?

  De vergelijkingen die je gedaan hebt en het advies van ons, bewaren wij zolang je een account hebt.

 • 5.10.4 Om een Verzekercheck te laten doen op je verzekeringen

  Je kunt je aanmelden voor de Verzekercheck, een dienst die je helpt om inzicht te krijgen in je huidige auto-, woon- en reisverzekeringen.

  Wat houdt dit in?
  Deze dienst toont je of je onder, over of dubbel verzekerd bent en of je niet te veel betaalt voor je huidige verzekeringen. Via de Verzekercheck knop in het dashboard van het account verstuur je je foto’s of bestanden van je verzekeringspolissen naar Knab Verzekeren. Knab Verzekeren maakt op basis van deze informatie een rapport op, indien nodig vraagt Knab Verzekeren aanvullende gegevens om een zo volledig mogelijk rapport op te maken. Je ontvangt per e-mail de Verzekercheck die je inzicht geeft in je verzekeringen. En je tips geeft voor mogelijke verbeteringen en besparingen.

  Daarnaast voegt Knab Verzekeren de informatie van je polissen voor je toe. Deze worden getoond in je overzicht. De app heeft toegang nodig tot de camera van je apparaat en/of foto’s of video’s die zijn opgeslagen op je apparaat. De toegang tot de camera vindt plaats op het moment dat je de functionaliteit inschakelt en toestemming geeft voor deze mogelijkheid.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  We verwerken de gegevens uit de door jou verstuurde polissen zoals je naam, adres, woonplaats, leeftijd en de specifieke gegevens van je verzekering die vermeld staan op de polis. Knab Verzekeren kan contact met je opnemen als er nog informatie ontbreekt om een volledige Verzekercheck voor je op te stellen. Dit zijn gegevens zoals inkomen, schadevrije jaren of gegevens over je huis en inboedel.

 • 5.10.5 Om voor jou een verzekering aan te vragen

  Wat houdt dit in?
  Knab Verzekeren verzorgt op basis van jouw gegevens de aanvraag bij de verzekeraar, met wie we een afspraak hebben om voor jou direct de verzekering aan te vragen. Kies je een verzekering? Dan geven we jouw gegevens door aan de verzekeraar. Deze handelt jouw aanvraag verder af. Als de verzekeraar extra informatie nodig heeft om jouw aanvraag volledig te beoordelen, dan vragen wij jou de aanvullende informatie in te voeren. Als de verzekeraar de aanvraag accepteert of afwijst, krijg je het bericht per e-mail en een bericht in de app/account of de verzekering gesloten is. Als je pushberichten hebt aanstaan, ontvang je dat bericht ook op die manier. Gesloten verzekeringen worden automatisch getoond in je overzicht.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (zoals je rekeningnummer), verzekeringspecifieke gegevens zoals je kenteken, type auto en meldcode van de auto, het aantal schadevrije jaren, kenmerken van je woning, reisgegevens, de datum waarop je de verzekering wilt laten ingaan, welke aanvullende dekking je kiest, je premie en poliskosten. Wij vragen bij alle verzekeringen naar strafrechtelijke gegevens in verband met de eisen van acceptatie van de verzekeraars. We vragen alleen deze gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

 • 5.10.6 Om schadebegeleiding te kunnen uitvoeren

  Heb je schade? Dan kun je direct contact opnemen met je verzekeraar. Je kunt ook via Knab Verzekeren je schade melden. Dan helpen wij je op weg.

  Wat houdt dit in?
  Wanneer je betrokken bent geweest bij een ongeluk, of op een andere manier schade hebt geleden, dan kun je direct contact opnemen met de verzekeraar. Als je wilt, kun je ook de schade via Knab Verzekeren melden. Dan helpen wij je op weg.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
  We verwerken voor dit doel het ingevulde formulier 'schade melden' waar eventuele door jou aangeleverde foto’s onderdeel van kunnen uitmaken. Op het formulier staan je naam, adres en woonplaats, telefoon, e-mailadres, polisnummer, een omschrijving van wat er is gebeurd en je ingevulde schadeformulier. Daarnaast verwerken we je verzekeringsgegevens, zoals je dekking en schadevrije jaren.

5.11 Specifieke informatie voor Hypotheken

Knab verleent advies- en bemiddelingsdiensten op het gebied van hypotheken.

Je kunt door het aanmaken van een persoonlijke hypotheekomgeving een Knab Hypotheken account aanmaken. Zonder account kun je geen hypotheekadvies aanvragen. Wel kun je veel mogelijkheden ontdekken. De gegevens die je zonder account invoert, worden lokaal versleuteld op je eigen device opgeslagen. Via de website worden de gegevens verwijderd als een pagina opnieuw geladen wordt (refresh), of als je (opnieuw) achter de browser naar de website surft. Zodra je verzoekt om de door jou gemaakte berekening te e-mailen, worden de gegevens opgeslagen om te kunnen versturen.

 • 5.11.1 Aanvragen hypotheekadvies

  Met een account kun je een uitgebreide hypotheekberekening maken en kun je in een beveiligde omgeving je documenten uploaden die nodig zijn voor het aanvragen van hypotheekadvies.

  Knab Hypotheken verzorgt op basis van jouw gegevens de aanvraag bij de aanbieder van hypotheken, met wie we een afspraak hebben om voor jou direct of eventueel via een serviceprovider, het hypotheekkrediet aan te vragen. Kies je een aanbieder? Dan geven we jouw gegevens door aan de aanbieder. Deze handelt jouw aanvraag verder af. Als de aanbieder extra informatie nodig heeft om jouw aanvraag volledig te beoordelen, dan vragen wij jou de aanvullende informatie in te voeren. Als de aanbieder de aanvraag accepteert of afwijst, krijg je het bericht per e-mail.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Wij verwerken gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (zoals je rekeningnummer en of je hebt gekozen voor een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso), Burgerservicenummer, gegevens van identiteitsbewijs, en productspecifieke gegevens zoals informatie over relevante kennis en ervaring, inkomensgegevens, waarde van de woning, werkgeversverklaring, burgerlijke staat en de datum waarop je het product wilt laten ingaan. Wij vragen bij alle verzekeringen naar strafrechtelijke gegevens. We vragen alleen deze gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

  Verzekeraars kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, je gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal Informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeraars. Dit gebeurt door Stichting CIS. Op deze manier willen verzekeraars en volmachtorganisaties risico’s beheersbaar maken en fraude tegengaan. Knab Hypotheken kan als tussenpersoon niet de gegevens in CIS raadplegen en/of (laten) vastleggen. Dit kan wel door de verzekeraar of de volmachtorganisatie worden gedaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

 • 5.11.2 Belafspraak

  Wanneer je Knab verzoekt om een belafspraak te maken voor inventarisatie van je financiële situatie, verstrek je Knab zelf gegevens.

  Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

  Voor dit doel verwerken wij jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, wat je huidige woningsituatie is, je nieuwe hypotheek en hoever je bent in de aankoopfase.

 • E-books/Checklists

  Heb jij op onze website een formulier ingevuld, bijvoorbeeld omdat je een e-book of een checklist hebt gedownload? Dan hebben wij ook de gegevens die jij hier hebt ingevoerd, zoals je naam en e-mailadres om je aangevraagde documenten, tips, aanbiedingen en informatie voor (toekomstige) huiseigenaren te kunnen toesturen.

5.12 Specifieke informatie voor Crowdfunding

Knab Crowdfunding brengt ondernemers en investeerders met een investeringsbehoefte bij elkaar. Je kunt je voor deze dienst registreren. Via een online platform kunnen Knab klanten investeren in bedrijfsleningen via crowdfunding. Klanten investeren in bedrijven van ondernemers voor de realisatie van hun (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten.

Knab Crowdfunding wordt aangeboden in samenwerking met Collin Crowdfund N.V. Collin beoordeelt de leningaanvragen, beheert de leningen en faciliteert de financiële afwikkeling ervan. Knab is hier niet bij betrokken en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Je kunt alleen in Knab Crowdfunding leningen investeren via een Knab Crowdfunding rekening bij Knab.

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst vindt uitwisseling van gegevens plaats tussen Collin en Knab. Collin is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van Knab Crowdfunding. De contactgegevens van Collin Crowdfund N.V. zijn Groenstraat 83, 5071 EB Udenhout, telefoon: 085 401 6546. Collin Crowdfund heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000013. Collin beheert de persoonsgegevens van Knab Crowdfunding.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor deze dienst bezitten beide partijen de specifiek door jou geregistreerde gegevens, en je basisgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben we nodig om onze dienstverlening uit te voeren en om contact met jou te kunnen opnemen als zich een investering heeft aangemeld en je op de hoogte te houden van nieuwe en jouw reeds gedane investeringen.

Wanneer jij via Knab Crowdfunding als ondernemer een lening aanvraagt, weten wij onder andere de hoogte van jouw leenbedrag, het doel van de lening en je KvK-nummer.

Knab heeft het recht om tijdens het proces voor de aanvraag van leningen controles uit te voeren op het klantacceptatieproces van Collin voor ondernemers. Knab zal de ondernemer en Collin informeren als de uitkomst van de controle van het klantacceptatieproces negatief is. In dat geval wordt de leningaanvraag altijd afgewezen. Knab deelt de uitkomst van controles van het klantacceptatieproces met Collin, waarbij de reden van een eventuele negatieve uitkomst niet met Collin wordt gedeeld.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van gegevens die wij met Collin uitwisselen het privacy statement van Collin op www.collincrowdfund.nl.


6. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Knab schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in, zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft Knab de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Knab kan in het kader van een verantwoord acceptatie,- risico- en fraudebeleid je persoonsgegevens aan Experian Nederland B.V. te Den Haag (Experian) verstrekken. De gegevens worden niet door Experian gebruikt ter verrijking van hun database(s). Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens bij Experian? Neem dan contact op met Experian via 0900-EXPERIAN of kijk op www.experian.nl.

Omdat Knab deel uitmaakt van Aegon, een wereldwijde organisatie, kunnen jouw gegevens ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Knab zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens adequaat worden beschermd.

Knab kan jouw gegevens verstrekken aan zakelijke partners, zoals jouw bemiddelaar, die je adviseert of bemiddelt tussen jou en Knab.

De overheid

Knab deelt vanuit een wettelijke verplichting persoonsgegevens met overheidsorganisaties. Deze organisaties hebben je persoonsgegevens nodig voor hun taken, zoals voor je belastingaangifte en om witwassen of terrorisme te bestrijden. Veel van deze taken zijn vastgelegd in aparte wetten, zoals de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme’ (Wwft).

Toezichthouders

Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt, mogen speciale onderzoeken doen bij financiële instellingen. Daartoe kunnen zij persoonsgegevens opvragen als zij informatie nodig hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Zakelijke dienstverleners

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan zakelijke dienstverleners, zoals notarissen, herverzekeraars, re-integratiebureaus, expertisebureaus en financiers. Wanneer je daarom vraagt, zullen wij je persoonsgegevens ook delen met je advocaat of zaakwaarnemer.

Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, treffen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Overstapservice voor betaalrekeningen

Als je ons verzoekt om mee te werken aan de Overstapservice delen wij ter uitvoering van de Overstapservice gegevens met je oude bank (als je naar ons overstapt) of met je nieuwe bank (als je overstapt naar een andere bank). Daarnaast informeren wij je oude bank en alle partijen die eerder bij jou incasseerden over je nieuwe bankrekening.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor de uitvoering van de Overstapservice worden de volgende gegevens gedeeld:

 • De nieuwe bank deelt gegevens uit je aanvraag met de oude bank.
 • De oude bank stuurt de bijschrijvingen op je oude betaalrekening door naar de nieuwe bank.
 • Incasso’s die nu van je oude betaalrekening worden afgeschreven, worden doorgegeven aan je nieuwe bank en afgeschreven van je nieuwe betaalrekening.
 • Je nieuwe rekeningnummer wordt doorgegeven aan bedrijven en organisaties die van je betaalrekening mogen incasseren. Als je ons verzoekt om mee te werken aan de Overstapservice, informeren wij je oude bank en alle partijen die eerder bij jou incasseerden over je nieuwe bankrekening.

6.1 Uitwisseling van je persoonsgegevens binnen de Aegon Groep

Knab is onderdeel van Aegon Group. In sommige gevallen gebruiken wij dezelfde software systemen als Aegon Nederland. Aegon Nederland zorgt voor een veilige verwerking van de data binnen die systemen. Wij hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt met Aegon. Zo mogen zij jouw persoonsgegevens niet commercieel gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend in opdracht van Knab gebruikt. Dat beloven we.


7. Beveiliging en fraudebestrijding

Knab heeft passende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt Knab je gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

7.1 Beveiliging

Knab gaat zorgvuldig om met je gegevens. Knab heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren jou ook om zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je inlog- en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij jou je gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de socialmediapagina’s van Knab verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege jouw privacy en veiligheid.

7.2 Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

Wat houdt dit doel in?
We verwerken jouw gegevens voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, medewerkers en organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie.

In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van je gegevens ook aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken gegevens zoals jouw contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.


8. Bewaartermijn

Knab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Dit zijn de bewaartermijnen die Knab hanteert. Na het verstrijken van de termijn waarbinnen Knab de persoonsgegevens gebruikt, worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden.

Als het nodig is om documenten langer te bewaren nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, kan hiervoor een ‘hold notice’ afgegeven worden. Met een hold notice kan de bewaartermijn worden verlengd tot het moment van wettelijke verjaring of tot het moment dat in een procedure een bindende uitspraak is gedaan waartegen geen beroep open staat. Deze persoonsgegevens hoeven tot de verlengde bewaartermijn is verstreken niet te worden geanonimiseerd.

Hiernaast kunnen (andere) wettelijke bewaartermijnen gelden.

Technisch gerelateerde bewaartermijnen

Logging gebruik website en native applicaties (iOS & Android)

 • Doel: Het vastleggen van technografische gegevens (device, OS, browser, IP-adres) en bezochte pagina's met als doel fraudebestrijding en security.
 • Bewaartermijn: Maximaal 1 maand.

Verkregen toestemmingen vanuit Consent Manager voor gebruikers

 • Doel: Het vastleggen en bewaren van door gebruikers verkregen toestemming (doel, duur, datum) voor het leveren van diensten waarvoor toestemming is vereist.
 • Bewaartermijn: Voor geregistreerde klanten tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie. Voor beleggingsproducten is dit maximaal 20 jaar na beëindiging. Voor niet-geregistreerde gebruikers (cookie-based), zie ons cookiebeleid.

Klantgerelateerde bewaartermijnen

Het downloaden van e-books en andere informatieve documentatie als dienst door een e-mailadres achter te laten

 • Doel: Het verstrekken van informatieve documentatie en commerciële berichten aan een potentiële klant met als doel hem te bewegen tot het aangaan van een relatie.
 • Bewaartermijn: Maximaal 12 maanden na de laatste download.

Potentiële klant die een gebruikersaccount heeft, maar geen producten en/of diensten afneemt (zoals Knab Verzekeren)

 • Doel: Het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van het aangaan van een relatie en verstrekken van commerciële berichten en financiële tips.
 • Bewaartermijn: Maximaal 12 maanden na de laatste succesvolle inlogpoging.

Informatie die is ingewonnen in het kader van advisering

 • Doel: Het vastleggen en bewaren van het advies over een product en/of dienst om te bepalen of passend advies is gegeven, of te beoordelen of de klant middels execution-only zelfstandig in staat is geweest het product aan te schaffen.
 • Bewaartermijn: Is er geen hypotheek afgesloten? Dan maximaal 1 jaar vanaf het moment van advisering. Is er wel een hypotheek afgesloten? Dan gedurende de contractsduur tot maximaal 10 jaar na moment van advisering.

Het aangaan en onderhouden van een relatie ten behoeve van het afsluiten van een product en/of dienst

 • Doel: Het beoordelen van de integriteit van de klant en de passendheid van het product inclusief gegevens met betrekking tot het risicoprofiel van de klant.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie. Voor beleggingsproducten is dit maximaal 20 jaar na beëindiging.

Historisch klant- en productbeeld

 • Doel: Het bijhouden van een historisch archief van wijzigingen in de persoonsgegevens en correspondentie gedurende de relatie. Het bijhouden van een historisch archief welke producten en/of diensten een klant gedurende de relatie heeft afgenomen.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie. Voor beleggingsproducten is dit maximaal 20 jaar na beëindiging.

Transactie- en facturatiegegevens

 • Doel: Het kunnen leveren van overeengekomen diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie. Voor beleggingsproducten is dit maximaal 20 jaar na beëindiging.

Inloggen op de persoonlijke omgeving

 • Doel: Het inzien van persoonlijke informatie en/of productinformatie door de klant.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 6 maanden na beëindiging van de relatie.

Telefoongesprekken

 • Doel: Het vastleggen en bewaren met als doelen fraudebestrijding, security, opleiding, coaching van medewerkers en klachtafhandeling.
 • Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar na het gesprek.

In-app chat

 • Doel: Het vastleggen en bewaren met als doelen fraudebestrijding, security, opleiding, coaching van medewerkers en klachtafhandeling.
 • Bewaartermijn: Maximaal 18 maanden na de chat.

Klachten

 • Doel: Het administreren en afhandelen van klachten.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie. Voor beleggingsproducten is dit maximaal 20 jaar na beëindiging.

Claims en vergoedingen

 • Doel: Het beoordelen, behandelen en vastleggen van de gronden op basis waarvan een (eventuele) schadevergoeding heeft plaatsgevonden.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie.

Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomen

 • Doel: Het voorkomen en detecteren van fraude en het bewaken van de integriteit, door het onderzoeken van afwijkende transacties en gedragingen. Het vastleggen van de bevindingen en conclusies naar aanleiding van integriteits- en fraudeonderzoeken.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie. Voor beleggingsproducten is dit maximaal 20 jaar na beëindiging.

De veiligheid en integriteit van de financiële sector waarborgen

 • Doel: Het registreren van een klant in het interne verwijzingsregister (IVR) of externe verwijzingsregister (EVR) nadat zich een incident (bijv. fraude) heeft voorgedaan.
 • Bewaartermijn: Maximaal 8 jaar, tenzij zich een nieuw incident heeft voorgedaan dat opname in het register rechtvaardigt.

Alerts en aanbiedingen

 • Doel: Het vastleggen van contactgegevens ten behoeve van het (gericht) doen van marketinguitingen en informatieve uitingen.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie.

Het analyseren van klantdata

 • Doel: Trendanalyse, marktonderzoek en research. Bij analyse zelf is de data pseudoniem.
 • Bewaartermijn: 2 jaar na commerciële relatie, data anonimiseren.

Gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie website

 • Doel: Het vastleggen van klik- en surfgedrag van de klant op basis waarvan de klant informatie en/of aanbiedingen ontvangt die op zijn/haar gedrag aansluiten.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de relatie. Op deze gegevens kan eveneens het cookiebeleid van toepassing zijn.

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking

Via je persoonlijke omgeving kun je op ieder moment zelf je persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wil je weten of alle gegevens die Knab van je heeft juist zijn? Dan kun je daar navraag naar doen. Binnen een maand leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Je kunt ons hiervoor een verzoek sturen via service@knab.nl. In uitzonderlijke gevallen - en voor zover de AVG dat toelaat - kan Knab voor deze bijkomende kopieën een redelijke vergoeding voor de administratieve kosten rekenen.

Indien je een verzoek hebt voor:

Inzage in je persoonsgegevens

De meeste van je gegevens kun je zelf inzien via je persoonlijke omgeving. Je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij zullen deze gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn klaarzetten in je persoonlijke omgeving of – als je die niet hebt – je deze gegevens anders aanbieden.

Rectificatie van je persoonsgegevens

Je kunt ons vragen om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan je persoonsgegevens.

Beperking van de verwerking van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens. Dit kun je aangeven via de consent manager binnen je persoonlijke omgeving. Wil je geen mailings meer ontvangen? Dan kun je dat ook aangeven op de manier zoals aangegeven in je laatst ontvangen bericht. Indien Knab je persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen wij het verzoek niet honoreren.

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Knab. Je kunt echter niet tegen elke verwerking van persoonsgegevens bezwaar maken. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van een wettelijke grondslag en moeten we dus verwerken.

Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling

Zodra Knab gebruik zal maken van geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van je persoonsgegevens waarin je persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit, kun je daartegen bezwaar maken. Indien je daartegen bezwaar maakt, nemen wij je verzoek binnen de wettelijk vastgestelde termijn in behandeling.

Overdracht van persoonsgegevens

Je mag ons vragen de door jou verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen. Wij bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan.

Het wissen van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.

9.1 Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kun je je vraag stellen door ons een e-mail te sturen via fg@knab.nl.

De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen Knab in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. Er is een functionaris voor Knab Advies & Bemiddeling en een functionaris voor Aegon Bank N.V.. Deze laatste is werkzaam bij Aegon Nederland N.V. en is verantwoordelijke voor de verwerking van de verwerking van persoonsgegevens door Aegon Bank N.V. Klantverzoeken kunnen in eerste instantie worden gericht tot de Servicedesk van Knab: fg@knab.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via fg@knab.nl.

Kom je er met Knab niet uit? Dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag