Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel is een garantieregeling van De Nederlandsche Bank. De regeling zorgt ervoor dat als een bank failliet gaat, het geld op je bankrekeningen tot € 100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd is. Daarbovenop biedt het depositogarantiestelsel een aanvullende garantie voor deposito’s die worden aangehouden in verband met de aan- en verkoop van een huis (denk aan de overwaarde die je tijdelijk op je spaarrekening zet): tot drie maanden na storting is dat maximaal € 500.000. Dit is dus bovenop de reguliere dekking van € 100.000.

Je bent beschermd door het depositogarantiestelsel als:

  1. je bank een bankvergunning heeft van De Nederlandsche Bank;
  2. je een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel; en
  3. je product onder het depositogarantiestelsel valt.

Bankvergunning

Aegon Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en neemt daarmee deel aan het depositogarantiestelsel. Knab is een onderdeel van Aegon Bank N.V. en valt onder dezelfde bankvergunning. Heb je een rekening bij zowel Aegon Bank N.V. als bij Knab? Dan wordt je geld bij uitvoering van het depositogarantiestelsel bij elkaar opgeteld.

In aanmerking komende rekeninghouders

Het depositogarantiestelsel geldt voor de meeste particuliere en zakelijke rekeninghouders. Alleen financiële instellingen - zoals vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen en (beheerders van) beleggingsinstellingen en ICBE’s - en de overheid - zoals gemeentes - kunnen geen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel.

Gedekte producten

Bijna alle soorten rekeningen vallen onder het depositogarantiestelsel. Denk hierbij aan onze betaal- en spaarrekeningen. Toch zijn bepaalde producten niet gedekt. Zo valt op je Knab Beleggingsrekening alleen het geld onder het depositogarantiestelsel. De beleggingen op je Knab Beleggersrekening worden enkel gedekt door het zogenoemde beleggerscompensatiestelsel. Ook op je Knab Crowdfunding-rekening valt alleen het geld onder het depositogarantiestelsel. Je investeringen in Knab Crowdfunding leningen vallen niet onder het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel of enig ander (wettelijk) garantiestelsel. Op de websites van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten vind je meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel. Op de afschriften van je rekening kun je zien of jouw rekening onder het depositogarantiestelsel valt.

De hoogte van de maximale vergoeding bij zakelijk bankieren

Zzp'ers met een eenmanszaak

Ben je zzp'er en heb je een eenmanszaak? Dan wordt er bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel geen onderscheid gemaakt tussen je privévermogen en je zakelijke vermogen. Je totale vermogen (privé en zakelijk) bij Aegon Bank N.V. en Knab wordt bij elkaar opgeteld en is tot € 100.000 gedekt door het depositogarantiestelsel.

Vof's

Ben je een vennoot van een vennootschap onder firma (vof)? De zakelijke rekening bij Knab staat op naam van de vof, maar de vennoten zijn de rechthebbenden op het tegoed op de zakelijke rekening. Iedere vennoot kan daardoor aanspraak maken op het depositogarantiestelsel.

Dit betekent dat van het totale tegoed op de rekening van de vof een evenredig deel wordt berekend (het totale tegoed, gedeeld door het aantal geïdentificeerde vennoten) en opgeteld bij je eventuele verdere vermogen (privé en zakelijk) bij Knab en bij Aegon Bank N.V. Dit totaalbedrag is tot een maximum van € 100.000 gedekt door het depositogarantiestelsel. 

Alle andere rechtsvormen

Voor bv’s, nv’s en andere rechtspersonen geldt dat het geld op je zakelijke rekening bij Knab tot € 100.000 gedekt is door het depositogarantiestelsel, ongeacht je privévermogen.

Meer informatie

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vind je op de website van De Nederlandsche Bank, of download het Informatieblad Depositogarantiestelsel (DGS).

Sparen bij Knab