Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel is een garantieregeling van De Nederlandsche Bank. De regeling zorgt ervoor dat als een bank failliet gaat, het geld op je bankrekeningen tot € 100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd is. De bank moet hiervoor een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank.

Aegon Bank N.V. heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank. Knab is een onderdeel van Aegon Bank N.V. en valt onder dezelfde bankvergunning. Heb je een rekening bij zowel Aegon Bank N.V. als bij Knab? Dan wordt je geld bij uitvoering van het depositogarantiestelsel bij elkaar opgeteld.

Ook zakelijk veilig bankieren bij Knab

Zzp'ers met een eenmanszaak

Ben je zzp'er en heb je een eenmanszaak? Dan wordt er bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel geen onderscheid gemaakt tussen je privévermogen en je zakelijke vermogen. Je totale vermogen (privé en zakelijk) bij Aegon Bank N.V. en Knab wordt bij elkaar opgeteld en is tot € 100.000 gedekt door het depositogarantiestelsel.

Vof's

Ben je een vennoot van een vof? De zakelijke rekening bij Knab staat op naam van de vof. Het geld op de zakelijke rekening van de vof is tot € 100.000 gedekt door het depositogarantiestelsel, ongeacht hoeveel vennoten er zijn.

Van dit maximale bedrag tot € 100.000 wordt een evenredig deel berekend (het totale tegoed van de rekening van de vof maar maximaal € 100.000, gedeeld door het aantal bij de bank bekende vennoten) en opgeteld bij je eventuele privévermogen bij Knab en bij Aegon Bank N.V. Dit totaalbedrag is tot een maximum van € 100.000 gedekt door het depositogarantiestelsel.

Alle andere rechtsvormen

Voor bv’s, nv’s en andere rechtspersonen geldt dat het geld op je zakelijke rekening bij Knab tot € 100.000 gedekt is door het depositogarantiestelsel, ongeacht je privévermogen.

Meer informatie

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vind je op de website van De Nederlandsche Bank, of download het Informatieblad Depositogarantiestelsel (DGS).

Sparen bij Knab