Verplicht delen van internationale betalingen

Sinds 1 januari 2024 zijn alle betaaldienstaanbieders (banken en betaalinstellingen) die in de Europese Unie actief zijn verplicht om bepaalde transactiegegevens van hun klanten aan te leveren aan de lokale belastingautoriteiten. Lees hier waarom we dit doen en wat dit voor jou betekent.

Wat is CESOP?

CESOP is het Centraal Elektronisch Systeem voor Betalingen van de Europese Unie. In deze database wordt informatie over internationale transacties opgeslagen. Sinds 1 januari 2024 moeten alle betaaldienstaanbieders (banken en betaalinstellingen) die in de Europese Unie actief zijn, internationale transactiegegevens van hun klanten bijhouden en aanleveren aan de lokale belastingautoriteiten.

Wat is het doel ervan?

Het doel van deze nieuwe wetgeving is om btw-fraude te kunnen opsporen en bestrijden. Door gegevens over internationale betalingen te verzamelen en analyseren, kan de EU beter controleren of mensen voldoen aan de btw-verplichtingen. 

Waarom informeren we je hierover?

We vinden het belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent. We weten dat (nog) niet alle banken hun klanten hierover informeren, maar we kiezen er bewust voor om hier zo transparant mogelijk over te zijn. Zo weet je waar je aan toe bent. 

Wanneer delen we je gegevens met de Belastingdienst?

Niet al je internationale transacties worden automatisch gedeeld. We delen alleen gegevens als je het afgelopen kwartaal: 

  • meer dan 25 buitenlandse transacties hebt ontvangen vanuit een ander EU-land (type 1);
  • een transactie hebt gedaan naar een land buiten de EU, waarbij de ontvanger (begunstigde) meer dan 25 transacties van Knab-klanten heeft ontvangen. (type 2).
TypeTransactiegegevens* delen?Persoonsgegevens** delen?Wie deelt gegevens?
Type 1 (binnenkomende betaling vanuit de EU)JaJaKnab
Type 2 (uitgaande betaling naar landen buiten de EU)***  JaNeeKnab
Binnenkomende betalingen van buiten de EU NeeNeeNiemand
Uitgaande betalingen naar landen binnen de EUJaNeeBetaaldienstaanbieder van de ontvanger (begunstigde)

(*) Bijvoorbeeld bedrag, datum of transactie-ID.

(**) Bijvoorbeeld naam of adres.

(***) Je bent niet zelf de ontvanger (begunstigde) van de transactie. Voorbeeld type 2: je hebt het afgelopen kwartaal gelogeerd in een hotel in Engeland (niet EU). Als dit hotel het afgelopen kwartaal jou en andere Knab-klanten te gast heeft gehad en jullie hebben daar samen meer dan 25 transacties uitgevoerd, dan worden al deze transacties gedeeld, waaronder die van jou. Ook al heb je zelf bijvoorbeeld maar één transactie in dat hotel verricht. Bij dit type transacties worden geen persoonsgegevens meegegeven.  

Wat betekent het als we gegevens delen met CESOP?

Het betekent dat de EU jouw data kan gebruiken om btw-fraude op te sporen.

Veelgestelde vragen

Over welke transacties delen we gegevens met de Belastingdienst?

We delen alleen gegevens over zakelijke en particuliere buitenlandse betalingen waarbij geen contant geld gebruikt wordt. Voorbeelden hiervan zijn: pintransacties, contactloze betalingen, overschrijvingen, incasso’s en acceptgiro’s. 

We leveren de transacties aan op basis van de begunstigde (ontvanger van de transactie); dus in die gevallen waarin deze begunstigde (ontvanger) in het betreffende kwartaal meer dan 25 transacties heeft ontvangen. 

Wat gaat de Belastingdienst doen met je gegevens?

De Belastingdienst gebruikt de gegevens om te controleren of er voldoende btw is afgedragen over internationale transacties. Deze gegevens worden daarvoor opgeslagen in de nieuwe EU-database (CESOP).

Op dit moment weten we nog niet veel meer over het verdere proces. We gaan ervan uit dat de Belastingdienst contact met je opneemt wanneer je te weinig btw hebt betaald of als ze meer informatie van je nodig hebben.  

Als we meer weten, zullen we dat het hier bekend maken. 

Vanaf wanneer geldt de CESOP-wetgeving?

De CESOP-wetgeving is op 1 januari 2024 ingegaan. Het eerste CESOP-rapport gaat dus over het eerste kwartaal van 2024. Dit kwartaalrapport is in de maand april 2024 voor het eerst ingediend. 

Je hebt een fout gemaakt in je btw-aangifte, wat nu?

Op de website van de Belastingdienst staat hoe je je eerdere btw-aangifte kan corrigeren. 

Hoe vaak delen we gegevens met de Belastingdienst?

Na afloop van elk kwartaal sturen we een CESOP-rapport naar de Belastingdienst. 

Je hebt minder dan 25 transacties gedaan. Waarom worden je gegevens dan toch doorgegeven?

Als je zelf de begunstigde (ontvanger) bent van de transacties, dan kan je deze 25 of meer transacties terugvinden in je transactieoverzicht. Als je niet zelf de begunstigde (ontvanger) van de transacties bent, ligt het anders. Stel, je hebt het afgelopen kwartaal gelogeerd in een hotel in Engeland (niet EU). Als dit hotel het afgelopen kwartaal jou en andere Knab-klanten te gast heeft gehad en jullie hebben daar samen meer dan 25 transacties uitgevoerd, dan worden al deze transacties gedeeld, waaronder die van jou. Ook al heb je zelf bijvoorbeeld maar één transactie in dat hotel verricht. Bij dit type transacties worden geen persoonsgegevens meegegeven.  

Als we één keer je gegevens delen, doen we dat dan elk kwartaal?

Nee, je transacties worden alleen gedeeld als je in een kwartaal aan de CESOP-vereisten voldoet.  

Worden je gegevens gedeeld als je via Vinted, Ebay, Etsy, Bol, Alibaba, Shein, etc. (ver)koopt?

Niet al je internationale transacties worden automatisch gedeeld. We delen alleen gegevens als je het afgelopen kwartaal:

  • meer dan 25 buitenlandse transacties hebt ontvangen vanuit een ander EU-land (type 1);
  • een transactie hebt gedaan naar een land buiten de EU, waarbij de ontvanger (begunstigde) meer dan 25 transacties van Knab-klanten heeft ontvangen. (type 2).
TypeTransactiegegevens* delen?Persoonsgegevens** delen?Wie deelt gegevens?
Type 1 (binnenkomende betaling vanuit de EU)JaJaKnab
Type 2 (uitgaande betaling naar landen buiten de EU)***  JaNeeKnab
Binnenkomende betalingen van buiten de EU NeeNeeNiemand
Uitgaande betalingen naar landen binnen de EUJaNeeBetaaldienstaanbieder van de ontvanger (begunstigde)

(*) Bijvoorbeeld bedrag, datum of transactie-ID.

(**) Bijvoorbeeld naam of adres.

(***) Je bent niet zelf de ontvanger (begunstigde) van de transactie. Voorbeeld type 2: je hebt het afgelopen kwartaal gelogeerd in een hotel in Engeland (niet EU). Als dit hotel het afgelopen kwartaal jou en andere Knab-klanten te gast heeft gehad en jullie hebben daar samen meer dan 25 transacties uitgevoerd, dan worden al deze transacties gedeeld, waaronder die van jou. Ook al heb je zelf bijvoorbeeld maar één transactie in dat hotel verricht. Bij dit type transacties worden geen persoonsgegevens meegegeven.