Het belangenbeleid van Knab

Maatregelen bij belangenconflicten

Bij Knab vinden we het belangrijk om te voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan. We willen namelijk op een eerlijke en transparante manier omgaan met onze klanten. Helaas doen er zich soms toch situaties voor waarin onze belangen kunnen botsen. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld. Deze regels zorgen ervoor dat we iedere situatie goed afwegen, waarbij we het belang van de klant vooropstellen.

Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict is een situatie waarin er tegengestelde belangen bestaan. Dat kan op drie manieren:

 • Als jouw belang in strijd is met dat van ons.
 • Als jouw belang in strijd is met dat van een andere klant.
 • Als bij ons tegengestelde belangen bestaan. Bijvoorbeeld tussen medewerkers onderling of met bedrijven die voor ons werken.

Bovenstaande situaties kunnen zich voor doen op elk gebied van onze dienstverlening.

Wat doet Knab om belangenconflicten te voorkomen?

 • Om belangenconflicten te voorkomen, moet je ze eerst leren herkennen. Daarom worden onze medewerkers hierin opgeleid en getraind.
 • We hebben regels opgesteld over het melden van bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van dure cadeaus of uitnodigingen voor evenementen van klanten of bedrijven met wie wij samenwerken.
 • Een belangenconflict kan ontstaan als een medewerker – naast Knab – nog andere werkgevers heeft. Medewerkers mogen daarom geen ander werk buiten Knab doen als daardoor een tegengesteld belang kan ontstaan.
 • Bij het inrichten van ons werk proberen we ervoor te zorgen dat er geen belangenconflicten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld door onze IT-systemen zo in te richten dat er zorgvuldig met informatie wordt omgegaan, en door meerdere medewerkers te betrekken in belangrijke besluitvorming.
 • Ons beloningsbeleid kent geen variabele beloningen. Dit zorgt ervoor dat onze medewerkers niet geprikkeld worden om doelen te behalen die mogelijk ten koste gaan van onze klanten.
 • Bij het ontwikkelen van producten en het leveren van diensten, toetsen we of er mogelijke belangenconflicten zijn. Ook toetsen we deze nieuwe producten en/of diensten aan de behoefte en het belang van de klant.

Wat doet Knab bij het signaleren van een belangenconflict?

Alle medewerkers kunnen melding doen van een (potentieel) belangenconflict. Ze kunnen dit rechtstreeks of in overleg met hun manager melden bij de Compliance Officer. In zo’n situatie onderzoeken wij het gemelde conflict en nemen we maatregelen om de tegengestelde belangen weer met elkaar in balans te brengen.

Als er sprake is van een belangenconflict dat wij niet kunnen oplossen:

 • informeren we de betrokkenen personen of bedrijven;
 • nemen we (tijdelijk) extra maatregelen;
 • onderzoeken we hoe wij vergelijkbare conflicten in de toekomst kunnen voorkomen;
 • kunnen wij besluiten om de relatie met een klant of bedrijf te beëindigen.

Wat kun jij doen als je een (potentieel) belangenconflict constateert?

Zie je een belangenconflict? Of denk je dat er kans bestaat op een belangenconflict? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan bekijken wat nodig is om het belangenconflict te beëindigen, en (in de toekomst) te voorkomen.