Hoe vraag je een zakelijke lening aan?

1. Vraag je zakelijke lening aan. Let op: een kredietbeoordeling (€ 350, excl. btw) is onderdeel van je aanvraag.

2. Je krijgt je eigen Crowdfund Coach die je helpt met het verdere aanvraagproces.

3. Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, schrijf je een pitch die we publiceren op onze site.

4. Je ontvangt het geld binnen 14 dagen als je lening is goedgekeurd.

 

Hoe wordt je leningaanvraag beoordeeld?

 1. Medewerker Knab Crowdfunding
  Een van onze medewerkers neemt telefonisch contact met je op om kennis te maken en je plannen te bespreken. Het doel van dit gesprek is om vast te stellen of je leendoel passend is voor Knab Crowdfunding.

 2. Crowdfund Coach
  Een ervaren Crowdfund Coach brengt een bezoek aan je bedrijf een oordeelt over je ondernemerschap en je zakelijke mogelijkheden.

 3. Collin Credit Score
  Samen met je Crowdfund Coach vul je op basis van jouw cijfers het Collin Credit Score model in. Deze objectieve score toont de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van je onderneming.

 4. Risicoscore Dun & Bradstreet
  Daarnaast brengt het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B) de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doen ze op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie.

 5. Groen Licht Commissie
  Als alle scores positief zijn, beoordeelt de Groen Licht Commissie je aanvraag. Deze commissie bestaat uit directieleden van Collin Crowdfund. Bij akkoord plaatst Collin de aanvraag op onze Knab Crowdfunding website.

Alternatieve zakelijke financiering

Het kan natuurlijk blijken dat crowdfunding als financieringsvorm niet geschikt is voor jouw bedrijf. In dat geval zoeken we binnen ons netwerk van advies- en financieringspartners graag naar een alternatieve financieringsoplossing.

Klanten die via Knab Crowdfunding hun zakelijke financiering regelden

"Crowdfunding is zelfs voor jonge ondernemers met een goed product toegankelijk."

Ondernemer Anita Palacios, Maium

"Ik heb er zelfs een paar nieuwe zakelijke contacten aan overgehouden."

Ondernemer Victor, Wilmod Heating & Systems, leenbedrag: € 300.000

LEF! Smoothie & Lunchbar

"Goede financiering én promotie voor je bedrijf!"

Ondernemers Marco en Bram, Smoothie & Lunchbar LEF!, leenbedrag: € 75.000

Knab Crowdfunding: de feiten op een rij

 • Leen van € 50.000 tot € 2.500.000
 • Gemiddelde looptijd van 48-60 maanden
 • Gemiddeld leenbedrag van ± € 200.000
 • De gemiddelde jaarlijkse rente ligt tussen de 5-9%

 Via Knab Crowdfunding regel je een lineaire zakelijke lening met een looptijd van minimaal 6 maanden en maximaal 10 jaar. Knab Crowdfunding werkt samen met Collin Crowdfund N.V.

Handige info over crowdfunding

Lees meer over crowdfunding en ontdek hoe jij het kunt inzetten voor jouw onderneming in deze whitepaper. Met tips, aandachtspunten en praktijkvoorbeelden. Helemaal gratis en zonder registratie.

Whitepaper

Veelgestelde vragen over Knab Crowdfunding

Voor wie is een zakelijke lening via Knab Crowdfunding niet geschikt?

Knab Crowdfunding is minder geschikt voor:

 • Commercieel vastgoed/hypotheken
 • In beginsel zien we binnen Knab Crowdfunding geen mogelijkheden voor het financieren van bedrijfspanden. De looptijd van zulke leningen is vaak meer dan 20 jaar. Deze periode is te lang om de risico’s in te schatten, zowel voor de investeerders als voor de ondernemer. Wil je een bestaand bedrijfspand uitbreiden of aanpassen? Dan is Knab Crowdfunding mogelijk wel geschikt.

 • Start ups die korter dan 1 jaar bestaan
 • Wanneer je onderneming een aantoonbaar track record heeft en er een winstoogmerk zichtbaar is, is de kans op een passende financieringsoplossing via Knab Crowdfunding groter.

  Knab Crowdfunding is niet geschikt voor:

 • Financieringen onder € 50.000
 • Ondernemingen gevestigd in het buitenland
 • Op bovenstaande punten is het lastig voor Knab om een passende match te maken tussen ondernemer en investeerders. Uiteraard signaleren wij de vraag in de markt en volgen wij de ontwikkelingen in de markt op de voet.

  Hoe wordt een leningaanvraag via Knab Crowdfunding beoordeeld?

  Nadat je een lening hebt aangevraagd, gaat Collin Crowdfund een kredietbeoordeling uitvoeren. Dit kost eenmalig € 350 (excl. btw). We vragen je om voor die beoordeling een aantal documenten aan te leveren:

 • De meest recente jaarrekening
 • Jouw bedrijfsplannen met prognose
 • De meest recente IB-aangifte (alleen als je een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap hebt). Let op: voor starters die deze informatie niet of deels kunnen overleggen, worden zwaardere eisen gesteld aan het bedrijfsplan.
 • Na betaling van de € 350 (excl. btw) krijg je binnen 2 dagen een Crowdfund Coach toegewezen. Samen plannen jullie een eventueel bedrijfsbezoek. Op basis van jouw cijfers vullen jullie samen het Credit Score model in. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de kredietbeoordeling en bepaalt de bandbreedte waarbinnen je de rente mag vaststellen. Uiteindelijk schrijf je een pitch over jouw project voor de website. Daarna hoor je of je leningaanvraag definitief wordt goedgekeurd en wanneer het project wordt gepubliceerd op de website.

  Wanneer het project definitief is volgeschreven, ontvang je het geld na ongeveer 14 dagen automatisch als lineaire lening op je rekening.

  Hoe wordt het risico van een leningaanvraag via Knab Crowdfunding bepaald?

  De beoordeling van jouw leningaanvraag bestaat uit 4 onderdelen:

  Risicoscore Dun & Bradstreet: Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling.

  Collin Credit Score: Collin voorziet elke leningaanvraag van een zogenoemde Collin Credit Score. Uit deze objectieve score kan in één oogopslag de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van je onderneming worden afgelezen.

  Crowdfund Coach: De ervaren Crowdfund Coach vormt bij het bezoek aan je bedrijf een oordeel over het ondernemerschap en de mogelijkheden van je bedrijf. Deze informatie vormt ook een onderdeel van de totale kredietwaardigheidbeoordeling.

  Groen Licht Commissie: Als de Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de risicoscore van Dun & Bradstreet positief adviseert, beoordeelt de Groen Licht Commissie de aanvraag. De Groen Licht Commissie bestaat uit de ervaren directieleden van Collin. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag, plaatst Collin de aanvraag op de Knab Crowdfunding website.

  Welke richtlijnen worden er gesteld aan een bedrijfslening via Knab Crowdfunding?

  Elke leningaanvraag wordt individueel beoordeeld en staat op zichzelf. Maar we geven je graag een beeld van welke aanvragen passend zijn voor Knab Crowdfunding. De kans op een passende zakelijke lening via Knab Crowdfunding is groter wanneer:

 • je onderneming al wat langer bestaat, een aantoonbaar track record heeft en er een duidelijk winstoogmerk is;
 • er een stabiele of positieve omzetontwikkeling zichtbaar is;
 • de verplichtingen vanuit de lineaire bedrijfslening worden betaald vanuit de toekomstige kasstroom van je bedrijf. Daarom is belangrijk om deze toekomstige kasstroom zo goed als mogelijk te onderbouwen via bijvoorbeeld order- en/of offerteportefeuille, contracten, prospects, historische jaarcijfers etc.;
 • je commitment afgeeft, bijvoorbeeld door een persoonlijke borgstelling. Dit geeft een signaal van vertrouwen af richting de crowd;
 • er sprake is van een eigen inbreng en/of een persoonlijke borgstelling wanneer je een starter bent.
 • Welke rol speelt de Crowdfund Coach bij jouw leningaanvraag?

  Knab zorgt er voor dat er een Crowdfund Coach een afspraak met je maakt. De Crowdfund Coach begeleidt je gedurende het gehele proces. De beoordeling van de Crowdfund Coach dient als basis voor een succesvol financieringstraject.

  Zorg dat je vóór de eerste afspraak met je Crowdfund Coach je basisset aan documenten aanlevert! Gangbaar zijn de meest recente jaarrekening(en), je bedrijfsplan met een prognose voor de komende 3 jaar en je meest recente aangifte Inkomstenbelasting. Je coach informeert je hier voorafgaand aan het eerste gesprek over.

  Als je wilt, kan de Crowdfund Coach aanvullende diensten voor je verlenen. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een pitch bij het toewijzen van een succesvolle financiering, of aan het aanpassen van bedrijfsdocumenten. Deze aanvullende diensten regel je 1-op-1 met de coach, zonder verdere tussenkomst van Knab. De kosten hiervoor staan dan ook niet vermeld op onze website.

  Knab Crowdfunding werkt samen met Collin Crowdfund. De Crowdfund Coach wordt je toegewezen door Collin Crowdfund. Je coach is een ervaren sparringpartner om je financiering voor te bereiden. Wij gaan er intussen voor zorgen om parallel aan je financieringstraject, investeerders te interesseren voor je komende financieringsverzoek.

  Wat is de juridische structuur van Knab Crowdfunding?

  Knab is onderdeel van Aegon Bank NV. Aegon Bank NV staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

  Knab Crowdfunding wordt je aangeboden door Knab in samenwerking met Collin Crowdfund NV. In onderstaand overzicht zie je hoe deze structuur verder is opgebouwd:

  Staat Knab Crowdfunding onder toezicht van de AFM?

  Knab Crowdfunding wordt je aangeboden door Knab in samenwerking met Collin Crowdfund NV. Collin heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toestemming voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000013.

  Dit betekent dat Collin mag bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Oftewel: geldnemers bij Collin kunnen niet particulier zijn. Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Collin niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Collin twee keer per jaar aan de AFM over haar crowdfundingactiviteiten.

  Knab is onderdeel van Aegon Bank N.V., dat uiteraard onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank staat.

  Welke documenten moet je aanleveren wanneer je een zakelijke lening aanvraagt?

  Het is belangrijk dat je goed bent voorbereid op je leningaanvraag. Op basis van jouw plannen kijken we samen of een bedrijfslening via Knab Crowdfunding passend is voor je bedrijf. Om een goede eerste inschatting te maken, vragen we je om de volgende documenten aan te leveren:

 • Leendoel of een (gewenst) investeringsoverzicht;
 • Jaarrekening(en) (meest recent) van je onderneming(en);
 • Aangifte inkomstenbelasting van jou / jullie als ondernemer(s) IB-aangifte (meest recent)
 • Op basis van deze zaken checken we de ‘financierbaarheid’ van je onderneming via crowdfunding. Als we potentie zien in je aanvraag, vragen we je om de beoordelingskosten van € 350 excl. btw te voldoen voor de verdere begeleiding en beoordeling in het traject.

  Dit is echter nog geen garantie voor een succesvol traject. Knab werkt samen met Collin Crowdfund – zij voeren namens Knab de formele kredietbeoordeling uit.

  Direct een zakelijke lening aanvragen?