De beleggingsfondsen van Knab

Benieuwd in welke beleggingsfondsen onze experts voor je beleggen? Op deze pagina lees je meer over de beleggingsfondsen van Knab.

De juiste beleggingsmix

De belangrijkste regel van beleggen: stop nooit al je eieren in één mandje. Onze experts beleggen daarom voor je in een mix van aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Je geld is daarmee goed gespreid, waardoor je minder gevoelig bent voor schommelingen op de beurs. We gebruiken daarvoor twee beleggingsfondsen.

Fonds 1:

Aandelen, vastgoed en grondstoffen

Het Knab Diversified Equity Fund II bestaat uit beleggingen zoals aandelen, vastgoed en grondstoffen. Dit zijn beleggingen met een hoger dan gemiddeld risico. Dat betekent dat het potentieel rendement voor dit fonds relatief hoog is.

Fonds 2:

Obligaties

Het Knab Diversified Bond Fund II bevat beleggingen zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Dit zijn beleggingen met een gemiddeld risico. Het potentieel rendement ligt lager dan bij het fonds voor aandelen, vastgoed en grondstoffen.

Wat maakt onze fondsen interessant?

Grote spreiding

Grote spreiding

We beleggen je geld in een mix van aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Ook binnen de verschillende categorieën zorgen we voor goede spreiding. We beleggen bijvoorbeeld in wereldwijde aandelen uit veel verschillende sectoren.

Passief en actief beheerd

Passief en actief beheerd

We beleggen zowel passief als actief. Zien we kansen voor extra rendement, dan beleggen we actief. In markten met weinig ruimte voor extra rendement, beleggen we passief. Meer over actief en passief beheer lees je in de vragen onderaan deze pagina.

Lage fondskosten

Lage fondskosten

Aan beleggen zitten kosten verbonden. Gelukkig profiteren we door schaalvoordeel van lage inkoopkosten, waardoor je minder fondskosten betaalt dan bij menig andere aanbieder. Hoe minder je kwijt bent aan kosten, hoe hoger je rendement is.

Verantwoord belegd

Verantwoord belegd

Wij vinden dat financieel rendement en maatschappelijk belang hand in hand moeten gaan. We beleggen daarom op een manier die rekening houdt met het milieu en de maatschappij, zonder dat het ten koste gaat van je rendement.

Ontdek alles over onze twee beleggingsfondsen

Meer weten over onze beleggingsfondsen? In de fondsoverzichten hieronder lees je onder andere hoe de fondsen zijn opgebouwd en welk rendement ze de afgelopen jaren hebben behaald.

Vastrentende waarden (obligaties)

Download ‘Knab Diversified Bond Fund II’

Download ‘Essentiële informatiedocument’

Zakelijke waarden (aandelen, grondstoffen en vastgoed)

Download ‘Knab Diversified Equity Fund II’

Download ‘Essentiële informatiedocument’

Termen die je tegenkomt in de fondsoverzichten

We doen altijd ons best om onnodige vaktermen en jargon te vermijden, maar soms kunnen we er niet omheen. Hieronder vind je de betekenis van een aantal termen die je in de fondsoverzichten tegenkomt.

High yield obligaties

High yield obligaties zijn obligaties met een relatief hoog rendement. Dit komt doordat de landen of bedrijven die ze uitgeven een lagere kredietrating hebben. Door het verhoogde risico dat je met deze belegging loopt, ontvang je een hoger rendement.

Asset backed securities

Asset backed securities zijn obligaties die worden gedekt door kasstroom die voortkomt uit leningen of vorderingen, bijvoorbeeld creditcardschulden of hypotheken. Je kan het zien als een herverpakking van een bestaand financieel product tot een belegging.

Emerging market debt

Emerging market debt is een verzamelterm voor bedrijfs- en staatsobligaties uit opkomende landen. Deze obligaties bieden een relatief hoog rendement in ruil voor een verhoogd risico.

Liquiditeiten

Liquiditeiten zijn beleggingen die gemakkelijk en goedkoop te verhandelen zijn. Denk aan chartaal en giraal geld en deposito's

Termen fondsoverzicht

Benchmark

De benchmark kan je zien als de meetlat waarlangs we de prestaties van onze beleggingsfondsen leggen. De benchmark is meestal een vergelijkbare index (zoals de Wereld Aandelen Index). Een benchmark geeft een brutorendement weer, zonder kosten.

Cumulatief rendement

Het cummulatief rendement is het totale rendement van het beleggingsfonds over een bepaalde periode, exclusief beheerkosten, servicekosten, instapkosten en uitstapkosten.

Pre hedge/post hedge

'Hedgen' is het afdekken van risico's binnen een beleggingsportfolio, door middel van een bepaalde transactie of andere investering. Binnen de beleggingsfondsen van Knab Beheerd Beleggen hedgen we het valutarisico. De pre hedge toont de valutaverdeling vóór de valutahegde en de post hedge toont de valutaverdeling na de valutahedge.

Asset allocatie

De asset allocatie laat de procentuele verdeling van verschillende soorten beleggingen of beleggingscategorieën zien binnen het beleggingsfonds.

Ratingverdeling

De ratingverdeling is de verdeling van de kwaliteit van de obligaties binnen het beleggingsfonds. De kredietrating loopt van AAA tot D, waarbij AAA de hoogste kwaliteit vertegenwoordigt.

10 grootste belangen

Dit zijn de tien beleggingen met de zwaarste procentuele weging binnen het beleggingsfonds.

Onderhoud aan onze beleggingsfondsen

De economische omstandigheden zijn voortdurend in beweging. Soms vraagt dat om een aanpassing van een beleggingsfonds. We passen onze fondsen aan wanneer:

  • er nieuwe beleggingsmogelijkheden ontstaan;
  • wij nieuwe kansen zien;
  • onderdelen van een fonds niet goed genoeg presteren;
  • de financiële markten om actie vragen;
  • onderdelen van een fonds niet (meer) voldoen aan ons Verantwoord beleggen beleid.

Aanpassingen aan onze fondsen kunnen groot of klein zijn. Soms zijn het kleine verschuivingen binnen de verschillende soorten beleggingen van een fonds en soms zijn het grotere veranderingen. Maar wat de aanpassing ook is: je risico binnen het fonds blijft ongeveer gelijk.

Laptop en vergrootglas

Veelgestelde vragen

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een, door experts samengestelde en beheerde, mix van verschillende beleggingen. Als je belegt via een beleggingsfonds laat je je geld, samen met het geld van anderen, beleggen door een fondsbeheerder. Deze spreidt je inleg over verschillende beleggingen, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, of combinaties daarvan.

Worden de beleggingsfondsen van Knab Beheerd Beleggen actief of passief beheerd?

Binnen de twee beleggingsfondsen van Knab Beheerd Beleggen hebben we een uitgekiende balans gevonden van actief en passief beheer. Het Knab Diversified Equity Fund belegt passief in aandelen en actief in beursgenoteerd vastgoed en grondstoffen. Het Knab Diversified Bond Fund belegt passief in staatsobligaties en actief in bedrijfsobligaties, high yield obligaties Europa, high yield obligaties Verenigde Staten, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten.

Waarom worden de beleggingsfondsen van Knab Beheerd Beleggen beheerd door Aegon?

Knab is onderdeel van Aegon Groep en maakt gebruik van de kennis en schaalvoordelen van Aegon. Aegon heeft wereldwijd miljoenen klanten en miljarden aan toevertrouwd vermogen.

Hierdoor heeft Aegon veel expertise en schaalvoordelen, wat resulteert in onder meer lage kosten voor de beleggingsfondsen. Deze lage kosten kunnen wij hierdoor doorberekenen aan onze klanten.

Wat is het verschil tussen actief en passief beheer?

Actief beheer, of actief beleggen, heeft het doel om beter te presteren dan een bepaalde benchmark - bijvoorbeeld de Wereld Aandelen Index. Dit is een manier om extra rendement te behalen, waar meestal hogere kosten en een hoger risico tegenover staat.

Passief beheer, of passief beleggen, heeft het doel om exact een bepaalde index te volgen, om zo nagenoeg hetzelfde rendement te behalen. De kosten liggen hierdoor lager dan bij actief beheerde beleggingsfondsen.

Wat is de weging van de twee beleggingsfondsen binnen je beleggingsportefeuille bij Knab?

Bij Knab Beheerd Beleggen wordt je inleg verdeeld tussen het Knab Diversified Equity Fund, bestaande uit zakelijke waarden, en het Knab Diversified Bond Fund, bestaande uit vastrentende waarden. Welk deel van je inleg in welk fonds wordt belegd, verschilt per risicoprofiel. Hoe risicovoller we voor je beleggen, hoe groter het aandeel zakelijke waarden binnen je portefeuille en hoe kleiner het aandeel vastrentende waarden. In onderstaande tabel zie je de strategische beleggingsverdeling binnen Knab Beheerd Beleggen:

RisicoprofielDefensiefNeutraalOffensiefZeer Offensief
Zakelijke waarden30%50%70%90%
Vastrentende waarden70%50%30%10%
Liquide middelen0%0%0%0%
Start vandaag met beleggen