De Nederlandse Depositogarantie

Wat is de Nederlandse Depositogarantie?

De Nederlandse Depositogarantie is een garantieregeling van De Nederlandsche Bank. De regeling zorgt ervoor dat als een bank failliet gaat, het geld op je bankrekeningen tot € 100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd is. Daarbovenop biedt de Nederlandse Depositogarantie een aanvullende garantie voor deposito’s die worden aangehouden in verband met de aan- en verkoop van een huis (denk aan de overwaarde die je tijdelijk op je spaarrekening zet): tot drie maanden na storting is dat maximaal € 500.000. Dit is dus bovenop de reguliere dekking van € 100.000.

Je bent beschermd door de Nederlandse Depositogarantie als:

  1. Je bank een bankvergunning heeft van De Nederlandsche Bank;
  2. Je een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie; en
  3. Je product onder de Nederlandse Depositogarantie valt.

Bankvergunning

Knab heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en neemt daarmee deel aan de Nederlandse Depositogarantie.

In aanmerking komende rekeninghouders

De Nederlandse Depositogarantie geldt voor de meeste particuliere en zakelijke rekeninghouders. Alleen financiële instellingen - zoals vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen en (beheerders van) beleggingsinstellingen en ICBE’s - en de overheid - zoals gemeentes - kunnen geen aanspraak maken op de Nederlandse Depositogarantie.

Gedekte producten

Bijna alle soorten rekeningen vallen onder de Nederlandse Depositogarantie. Denk hierbij aan onze betaal- en spaarrekeningen. Toch zijn bepaalde producten niet gedekt. Zo valt op je Knab Beleggings­rekening alleen het geld onder de Nederlandse Depositogarantie. De beleggingen op je Knab Beleggings­rekening worden enkel gedekt door het zogenoemde beleggerscompensatiestelsel. Op de websites van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten vind je meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel. Op de afschriften van je rekening kun je zien of jouw rekening onder de Nederlandse Depositogarantie valt.

De hoogte van de maximale vergoeding bij zakelijk bankieren

Zzp'ers met een eenmanszaak

Ben je zzp'er en heb je een eenmanszaak? Dan wordt er bij de uitvoering van depositogarantie geen onderscheid gemaakt tussen je privévermogen en je zakelijke vermogen. Je totale vermogen (privé en zakelijk) bij Knab wordt bij elkaar opgeteld en is tot € 100.000 gedekt door de Nederlandse Depositogarantie.

Vof's

Ben je een vennoot van een vennootschap onder firma (vof)? De zakelijke rekening bij Knab staat op naam van de vof, maar de vennoten zijn de rechthebbenden op het tegoed op de zakelijke rekening. Iedere vennoot kan daardoor aanspraak maken op de Nederlandse Depositogarantie.

Dit betekent dat van het totale tegoed op de rekening van de vof een evenredig deel wordt berekend (het totale tegoed, gedeeld door het aantal geïdentificeerde vennoten) en opgeteld bij je eventuele verdere vermogen (privé en zakelijk) bij Knab. Dit totaalbedrag is tot een maximum van € 100.000 gedekt door de Nederlandse Depositogarantie.

Alle andere rechtsvormen

Voor bv’s, nv’s en andere rechtspersonen geldt dat het geld op je zakelijke rekening bij Knab tot € 100.000 gedekt is door de Nederlandse Depositogarantie, ongeacht je privévermogen.

Meer informatie

Meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie vind je op de website van De Nederlandsche Bank. Je kunt ook het Informatieblad Depositogarantie downloaden.

Sparen bij Knab