Wat is jaarruimte?

Bouw jij minder pensioen op dan de overheid adviseert? Dan heb je jaarruimte. Jaarruimte is het bedrag dat jij per jaar mag gebruiken om - met belastingvoordeel - extra pensioen op te bouwen.

Waar vind ik deze gegevens?

Eerste hulp bij 't invullen

Waar vind je deze gegevens?

Je belastbaar inkomen

Dit vind je makkelijk terug in je Aangifte inkomstenbelasting. Heb je die online ingevuld? Log dan in op Mijn Belastingdienst. Open je Aangifte inkomstenbelasting van vorig jaar. Voor de berekening van je jaarruimte in 2020 kies je dus je Aangifte inkomstenbelasting 2019.

Je pensioenaangroei (ook wel 'Factor A' genoemd)

Deze vind je in je 'Uniform pensioenoverzicht' die je jaarlijks van je pensioenuitvoerder ontvangt. Log in op Mijnpensioenoverzicht.nl en klik op het tabje 'Mijn pensioenuitvoerders'. Selecteer je pensioenuitvoerder en klik op 'Inloggen mijn pensioen'. Zoek in je pensioenoverzicht naar het bedrag 'Factor A' of 'pensioenaangroei'. (Heb jij in één jaar meerdere pensioenuitvoerders? Tel dan voor beide de Factor A bij elkaar op.

Je Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Heb je als ondernemer winst gereserveerd voor je Fiscale Oudedagsreserve (FOR)? Dan verreken je dit bedrag.

Je reserveringsruimte berekenen

Heb je je jaarruimte de afgelopen zeven jaar niet (volledig) gebruikt? Deze bedragen bij elkaar opgeteld is je reserveringsruimte. Dit mag je ook belastingvriendelijk opzijzetten voor je pensioen. Je jaarruimte van de afgelopen jaren bereken je ook met bovenstaande berekentool.

Veelgestelde vragen over jaarruimte

Wat is jaarruimte?

Jaarruimte is het bedrag dat je mag inleggen om belastingvriendelijk te sparen voor een aanvulling op je pensioen. Je hebt alleen jaarruimte als de overheid vindt dat je in een bepaald jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd en daardoor een pensioengat hebt.

Je benut je jaarruimte door het bedrag te storten op een pensioenspaarrekening of pensioenbeleggingsrekening. Dit is een belastingvriendelijke manier om pensioen op te bouwen. Je mag je inleg namelijk aftrekken van je belastbaar inkomen en daardoor betaal je minder inkomstenbelasting. Als je het geld laat uitkeren, betaal je er wel belasting over. Maar het kan zijn dat je in een lager belastingtarief valt wanneer je je AOW-leeftijd hebt bereikt.

Hoe werkt de jaarruimteberekening?

De berekening waarmee je in 2020 je jaarruimte berekent, is alsvolgt:

 • Voor werknemers: 13,3% x je premiegrondslag - (6,27% x Factor A)
 • Voor ondernemers: 13,3% x je premiegrondslag - (6,27% x Factor A) - FOR
 • 1. Eerst bereken je hoeveel pensioen je in een bepaald jaar mag opbouwen. Dit bedrag krijg je door 13,3% van de premiegrondslag te nemen. Je premiegrondslag is je bruto inkomen van het voorgaande jaar min je AOW-franchise (het deel dat je niet mag gebruiken voor pensioenopbouw).

  2. Vervolgens bepaal je hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd in een bepaald jaar. Dit bedrag krijg je door je A-factor - oftewel: je pensioenaangroei - te vermenigvuldigen met een vast percentage: 6,27%.

  3. Je hebt nu het bedrag dat je mag opbouwen en het bedrag dat je al hebt opgebouwd. Als je deze bedragen van elkaar aftrekt, krijg je jouw jaarruimte.

  4. Ben je ondernemer? Dan trek je hiervan nog de netto toename van de Fiscale OudedagsReserve (FOR) af. In 2020 is dit 9,44% van de winst.

  Wat gebeurt er als je meer of minder stort dan je jaarruimte?

  Het is niet verstandig om meer te storten dan je jaarruimte. Voor dat bedrag geldt namelijk geen belastingvoordeel. Stort je per ongeluk meer dan je jaarruimte? Bekijk dan of het teveel gestorte bedrag binnen je reserveringsruimte valt. Zo niet, moet je vragen of je bank het bedrag terugstort. Hiervoor heb je een 'verklaring geruisloze terugstorting' nodig van de Belastingdienst.

  Wat is reserveringsruimte?

  Reserveringsruimte is een term die vaak samen met jaarruimte wordt gebruikt. En dat is ook niet zo gek. Je reserveringsruimte is namelijk je jaarruimte die je in de afgelopen zeven jaar niet hebt gebruikt. Dit bedrag mag je met terugwerkende kracht gebruiken voor het opbouwen van aanvullend pensioen.

  Hoeveel reserveringsruimte je hebt, is voor iedereen anders. Je berekent het door je jaarruimte over de afgelopen zeven jaar bij elkaar op te tellen.

  Wat is je A-factor?

  Je A-factor geeft aan hoeveel je pensioen is gestegen in een bepaald jaar. Dat noem je ook wel de aangroei van pensioen. Je vindt de A-factor terug op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt.

  Bouw je helemaal geen (aanvullend) pensioen op? Dan is je A-factor nul. Daarbij geldt: hoe lager je A-factor, hoe hoger je jaarruimte en hoe hoger het bedrag dat je belastingvriendelijk mag inleggen voor een aanvullend pensioen.

  Hoe werkt de berekening jaarruimte?

  In de berekening van je jaarruimte vermenigvuldig je je A-factor met 6,27%. Dit percentage staat vast voor 2020. De uitkomst is het bedrag dat je dit jaar opbouwt via een pensioenaanbieder. Trek dit vervolgens af van het bedrag dat je mag gebruiken voor je pensioen (=13,3% van je premiegrondslag) en voila: je hebt je jaarruimte. Als je in loondienst werkt tenminste, want anders verreken je nog de netto toename van je Fiscale Oudedagsreserve (FOR).