Platform

€ 15.255.000

Totaal geïnvesteerd

87

Leningaanvragen

100%

Succesvol gefund

3,1%

Afgeboekt + voorzien


Lenen

€ 175.345

Gemiddeld leenbedrag

€ 550.000

Grootste lening

45 uur

Gemiddelde publicatietijd

7,66%

Gemiddelde rente


Investeren

€ 855

Gemiddelde investering

8,24

Gemiddeld aantal investeringen

5.285

Investeerders

2,02%

Gemiddeld netto rendement*

Bekijk de opbouw van de leningportefeuilleOver deze cijfers

Knab Crowdfunding zet zich in voor een transparante crowdfundingmarkt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hierboven vind je daarvan het resultaat. Maar let op: de crowdfundingmarkt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Crowdfunding is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform, is de representatieve waarde nog beperkt. De eerste leningaanvraag van Knab Crowdfunding is gepubliceerd op 10 juli 2016.


Definities

Platform

 • Totaal geïnvesteerd

  Het totaalbedrag dat sinds de start van Knab Crowdfunding in juli 2016 is geïnvesteerd in Nederlandse MKB-bedrijven.

 • Leningaanvragen

  Het totaal aantal leningaanvragen dat sinds de start van Knab Crowdfunding succesvol is volgeschreven

 • Succesvol gefund

  Het percentage leningaanvragen dat op het platform geplaatst is en binnen de inschrijfperiode is volgeschreven door de investeerders.

 • Afgeboekt + voorzien

  Het totaal aan afgeboekte en voorziene bedragen gedeeld door het totaal geïnvesteerde bedrag. Houd er rekening mee dat de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform, wat betekent dat de representatieve waarde van dit percentage beperkt is.

Lenen

 • Gemiddeld leenbedrag

  Het gemiddelde bedrag van alle leningen die via Knab Crowdfunding zijn verstrekt.

 • Grootste lening

  De grootste lening die Knab Crowdfunding sinds de start heeft verstrekt.

 • Gemiddelde publicatietijd

  De gemiddelde tijd in uren dat een leningaanvraag live staat op de website van Knab Crowdfunding voordat deze door investeerders is volgeschreven.

 • Gemiddelde rente

  De gemiddelde jaarlijkse rente die een ondernemer betaalt over het openstaande leningbedrag.

Investeren

 • Gemiddelde investering

  Het gemiddelde investeringsbedrag op het platform.

 • Gemiddeld aantal investeringen

  Het gemiddeld aantal investeringen dat een individuele actieve investeerder op het platform van Knab Crowdfunding heeft gedaan. In deze berekening is alleen gerekend met accounts met minimaal één actieve investering.

 • Investeerders

  Het totaal aantal geregistreerde gebruikers op het platform.

 • Gemiddeld netto rendement

  Het rendement na aftrek van kosten, rekening houdend met afboekingen en voorzieningen. Dit percentage wordt maandelijks geüpdatet.

  * Het netto rendement is het saldo van de uitbetaalde rente min kosten, afboekingen en voorzieningen. Het aantal afboekingen kan nu nog wel een vertekend beeld geven. Knab Crowdfunding bestaat namelijk pas sinds 2016; korter dan de gemiddelde looptijd van een lening. Ondanks strenge selectiecriteria moeten we realistisch zijn en er rekening mee houden dat ondernemers in betalingsproblemen kunnen komen, wat kan leiden tot meer afboekingen. Uiteraard doen wij er – samen met de ondernemer – alles aan om dat te voorkomen. Houd er dus rekening mee dat het gemiddelde rendement in de toekomst kan dalen.