Samenvatting

Strandpaviljoen Zuidpier gevestigd te IJmuiden, transformeert in een duurzaam Business Events Center op het strand.

De missie van de Zuidpier Groep is om mensen verantwoord en versneld te laten ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van diverse experiences binnen een onconventionele omgeving. Dé combinatie van een uniek deel van het Nederlandse strand met horeca en evenementen op hoog niveau en het MVO gedachtegoed van de drie P’s: People, Planet en Profit die centraal staan in strategische keuzes.

Ons businessmodel bestaat uit drie pijlers:

 1. Strandpaviljoen
 2. Events
 3. Training & coaching

Door alle drie de pijlers te combineren en doordat er voor het hele jaar een vergunning verleend is voor de exploitatie, benutten we de bezettingscapaciteit van het strandpaviljoen optimaal, zowel in de zomer als in de winter. Het paviljoen hoeft dus niet jaarlijks opgebouwd en afgebroken te worden. In de winterperiode is het, los van de weekenden, niet druk op het strand, maar lopen de training & coaching activiteiten met groepen voor de horeca en events door. Zuidpier Groep kiest bewust voor een kleine flexibele organisatie met lage overheadkosten, afgezien van de kosten van het paviljoen.

Financierings-behoefte

Zuidpier Groep wenst een financiering voor de overname, verbouwing en werkkapitaal van het strandpaviljoen. De totale investeringsbehoefte bedraagt € 950.000, waarvan € 100.000 wordt ingebracht door twee informal investors. Rabobank IJmond financiert € 550.000. De aanvraag via Knab Crowdfunding komt daarmee op 31,5% van de financieringsbehoefte en bedraagt € 300.000. De looptijd is 66 maanden met een grace periode van 6 maanden in verband met de verbouwing van het strandpaviljoen. Dit betekent dat de eerste 6 maanden alleen rente betaald wordt en geen aflossing. Vanaf de 7e maand wordt er aflossing en rente betaald. De rentevergoeding bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

De structuur van de Zuidpier Groep bestaat uit drie werkmaatschappijen, een tussenholding (Zuidpier Groep B.V.) met daarboven twee persoonlijke holdings van de ondernemers.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert voor deze aanvraag een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is vastgesteld op Voldoende. De debiteuren van de lening zijn Zuidpier Groep B.V., Exploitatie Maatschappij Zuidpier B.V., GreenBeach Events B.V. en Next Enterprise Development B.V. De ondernemers Ruud Haex en Martin Stam staan ieder voor € 100.000 persoonlijk borg gedurende de gehele looptijd van de lening. Ruud Haex verleent ter ondersteuning van de borgstelling een hypotheek op zijn privéwoning ter hoogte van € 50.000. De leningen van de informal investors worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders via Knab Crowdfunding.

Leendoel

Met de financiering willen we de overname van het strandpaviljoen Zuidpier realiseren. Veel interieur evenals exterieur is aan vervanging toe. De investeringsbehoefte voor het strandpaviljoen bestaat naast de aankoop voornamelijk uit bouwkundige voorzieningen zoals houten gevels, een veranda, binnenwanden en plafonds. Paviljoen Zuidpier wordt een groen en duurzaam business Events Center op het strand. Het streven is een exploitatie die voldoet aan de eisen van het Green Key keurmerk. Dit is een belangrijk marketingelement.

Voor de activiteiten van GreenBeach Events maken we gebruik van het strand, de zee en de wind. Toekomstige winsten gaan wij aanwenden om de exploitatie nog duurzamer te maken, ten einde een 100% energie neutraal strandpaviljoen te ontwikkelen. Hierbij moet gedacht worden aan zonnecollectoren, compartimentering van het paviljoen, duurzame isolatiemethoden, koppeling van cv-installatie aan de houtkachels en een waterput slaan.

Ondernemers

De ondernemers achter Zuidpier zijn Ruud Haex en Martin Stam.

Ruud Haex (52 jaar), heeft jarenlange ervaring in diverse managementfuncties. Sinds 1994 is Ruud zelfstandig ondernemer. Als directeur van Haex Trainers B.V., Black Box Experience B.V. en Next Enterprise Development B.V. heeft hij zich ontwikkeld tot een vooraanstaand trainer en coach. Daarnaast heeft Ruud een zetel in de Raad van Advies bij Socionext. Zijn persoonlijke kwaliteiten liggen op strategisch denken, netwerken, hoog empathisch vermogen en doelgericht werken.

Martin Stam (39 jaar) komt van origine uit de muziekindustrie. Zijn hart ligt echter op het strand en zijn favoriete bezigheid is creatie. In de periode 2005-2013 is hij eigenaar geweest van Strandpaviljoen Zeezicht B.V. in IJmuiden. Daarnaast heeft hij met zijn bedrijf Seaside Sports B.V. in de periode 2010-2013 voor veel gerenommeerde bedrijven uiteenlopende evenementen op het strand georganiseerd. Zijn kwaliteiten liggen bij het ontwikkelen en implementeren van evenementen. Daarnaast is hij creatief, van conceptontwikkeling en vormgeving tot het fysiek bouwen, waarbij kwaliteit voor alles gaat.

De managementstructuur wordt ingericht op basis van de aanwezige competenties, waaruit blijkt dat we complementair aan elkaar zijn. Het strategisch kader ligt voornamelijk in handen van Ruud, neemt niet weg dat Martin zeker met zijn creatieve inslag en conceptueel denkvermogen een belangrijke bijdrage levert in strategiebepaling en -keuzes. Martin zal zich in de dagelijkse praktijk meer richten op de algemene leiding en aansturing van de bedrijfsleider in de horeca en bij evenementen.


Ruud Martin

Onderneming

Zuidpier Groep B.V. is een nieuwe entiteit die optreedt als Holding waaronder de activiteiten Horeca, Events en Training/Coaching worden geëxploiteerd in afzonderlijke vennootschappen.

We hebben bewust gekozen voor IJmuiden aan Zee. Ten eerste kent IJmuiden het breedste strand van alle kustplaatsen in Noord-Holland. Dit stelt ons in staat om de activiteiten van GreenBeach Events op een kwalitatief hoog niveau aan te bieden. Het blokarten is de meest populaire activiteit en kan alleen in IJmuiden aan Zee het hele jaar door en zonder afhankelijk te zijn van het getijde, aangeboden worden. Dit is uniek! Ten tweede heeft de Gemeente Velsen de strategie rondom de positionering van het IJmuider strand onlangs gewijzigd. Met dit strategisch plan genaamd "IJmuiden Rauw aan Zee" zet de gemeente zeer nadrukkelijk in op de ontwikkeling van IJmuiden aan Zee als een toeristische trekpleister. De gemeente Velsen heeft het strand van IJmuiden opgedeeld in recreatie- en evenementenzones. Voor het paviljoen ligt de recreatiezone, direct daarnaast de evenementenzone.

Paviljoen Zuidpier zien wij als de spin in het web. De horeca uitvalsbasis, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Kwalitatief hoogstaande producten op de menukaart en kundig personeel moeten samen met de unieke locatie zorgen voor een maximale strandbeleving. Met een historie van zo'n 50 jaar toont Paviljoen Zuidpier haar bestaansrecht ruimschoots aan. Wij zijn ervan overtuigd dat met de geplande upgrading van het paviljoen en het nieuwe concept het paviljoen alleen maar meer tot de verbeelding van de gasten zal spreken. Tevens bereiken we hiermee een geheel nieuwe doelgroep, die er om bekend staat meer geld uit te geven voor hun vrijetijdsbesteding.

 

GreenBeach Events: Sportieve activiteiten en business events. De sportieve activiteiten bestaan uit: powerkiten, blokarten, branding kayakken, catamaran varen, boogschieten, raften, beachgames, mountainbiken, lasergamen en suppen. GreenBeach Events is in feite de opvolger van Seaside Sports van Martin, waarin hij een aantal jaren diverse evenementen die in het verlengde liggen van de activiteiten van Greenbeach Events heeft opgezet en geleid. Martin heeft in die jaren een uitstekend netwerk en goede naam in deze branche opgebouwd, waardoor GreenBeach Events een vliegende start krijgt. Bij de evenementen op het strand ligt Martins grote passie en dat in combinatie met zijn opgedane kennis bij de exploitatie van Zeezicht, maakt dat hij hierin juist de beoogde synergievoordelen weet te behalen.

 

Next Enterprise Development: Training en coaching met of zonder de combinatie van GreenBeach Events. Het initiëren van nieuwe ideeën en daarvoor de juiste combinatie met partners uit het bedrijfsleven bewerkstelligen. Ruud heeft in de afgelopen jaren met zijn bedrijf Black Box Experience een goede naam opgebouwd met gerenommeerde bedrijven als Atradius, Fortis, Credit Agricole Consumer Finance, Acces Business Group, MS-Amlin, NIBC & BDO Nederland als opdrachtgevers. Alle activiteiten uit het voormalige Black Box Experience worden ondergebracht in Next Enterprise Development. Ook Ruud draagt met de groepen die hij traint en begeleidt bij aan het synergievoordeel dat we met de combinatie voor ogen hebben. Ruud heeft hiermee een vaste maar bovenal 'eigen' uitvalsbasis.

 

Strategie

We willen op korte termijn, 2 tot 4 jaar, het paviljoen in oppervlakte nagenoeg verdubbelen, waardoor we een betere scheiding kunnen aanbrengen tussen de strandgasten en de eventgroepen. De vergunning voor de uitbreiding van het paviljoen is reeds geregeld. In de startfase is het paviljoen in de weekenden en vakanties open voor de strandbezoeker. De trainingen zullen met name doordeweeks plaatsvinden. Na de uitbreiding wordt zo snel mogelijk gewerkt naar een situatie waarbij alle doelgroepen alle dagen van de week bij Paviljoen Zuidpier terecht kunnen. Op de middellange termijn van 5 tot 8 jaar is ons voornemen om het dan beproefde concept in de vorm van een franchise op andere plekken te ontwikkelen. Key strategie daarin is om uniek en kwalitatief op hoog niveau te blijven en daarmee een aansprekende naam in de branche op te bouwen.

Primaire doelgroepen

Onze primaire doelgroep is het bedrijfsleven. Daarnaast willen we startups initiëren en begeleiden vanuit het paviljoen. Daarnaast willen we natuurlijk de reguliere strandbezoeker faciliteren.

Concurrentie Paviljoen Zuidpier

Zilt aan Zee, Paviljoen Noordzee, Paviljoen Zeezicht en BeachInn zijn de directe concurrenten op het strand van IJmuiden. Zuidpier Groep gelooft echter in samenwerking onder het motto: 'delen is het nieuwe hebben'. Met Zilt aan Zee, het paviljoen direct naast Zuidpier, verwachten wij een samenwerking op het gebied van horeca voor de grotere groepen (lees: meer dan 800 personen). De relatie van Martin met de andere paviljoenhouders en evenementenbureaus is van vriendschappelijke aard, waarbij opgemerkt moet worden dat Martin onderdeel is van dit selecte gezelschap. Anders zou de verkoop van het paviljoen aan hem ook niet plaatsvinden. Het is 'ons kent ons' en de gelederen zijn gesloten.

Concurrentie GreenBeach Events

Outstanding Events, Event Maker, Aerozone, Event Team en Seaside Sports. Door online en offline het verschil te maken in kwaliteit kunnen we binnen 1 jaar een leading positie innemen op het evenementengebied. Met Seaside Sports bestaan dusdanig goede banden vanuit het verleden, dat GreenBeach Events juist met hen de meerwaarde ziet om gezamenlijk grote groepen aan te kunnen.

Concurrentie Next Enterprise Development

Met het opzetten van dit totaalconcept is Next Enterprise Development de enige aanbieder van trainingen en coaching met een eigen locatie en activiteiten op het strand. Qua team development zijn er wel een aantal directe concurrenten in de vorm van PBN met de klimtoren en het Forteiland in IJmuiden. Met PBN loopt al een samenwerking vanuit het verleden om grotere groepen te kunnen faciliteiten.

Financieringsbehoefte

Voor de overname van het strandpaviljoen is er een investeringsbehoefte van € 950.000. De investeringsbehoefte is als volgt opgebouwd:

Aankoop strandpaviljoen € 400.000
Goodwill € 200.000
Overname inventaris € 100.000
Verbouwingskosten € 110.000
Materialen / events € 50.000
Marketing/voorraad/oprichtingskosten € 17.500
Werkkapitaal € 72.500
Totaal € 950.000
Achtergestelde leningen informal inv. € 100.000 
Financiering Rabobank Ijmond € 550.000 
Financiering Knab Crowdfunding € 300.000 

Rabobank

Er is sprake van een co-financiering met Rabobank IJmond. De rabobank heeft haar deel van de financieringsbehoefte gesplitst in een drietal leningen van in totaal € 500.000 en een rekening courant faciliteit van € 50.000. Deze rekening courant faciliteit is opgenomen als werkkapitaal in de investeringsbehoefte en heeft een stand-by karakter. Rabobank heeft de standaard zekerheden bedongen, zoals verpanding van inventaris, voorraden en debiteuren en daarnaast heeft de Rabobank ook 2 borgstellingen.

Informal investors

Er wordt door twee bevriende relaties een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld als risicodragend kapitaal. Dit bedrag wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Knab Crowdfunding. Aflossingen op de achtergestelde leningen worden pas gestart na aflossing van alle andere financieringen. De rente van 4% per jaar wordt wel betaald.

Knab Crowdfunding

 • Leenbedrag: € 300.000
 • Rente: 8%
 • Looptijd: 66 maanden met een grace periode van 6 maanden. Dit betekent dat de eerste 6 maanden alleen rente betaald wordt en geen aflossing. Vanaf de 7e maand wordt er aflossing en rente betaald.

Risico

De belangrijkste continuïteitsrisico’s zijn:

 • Continuïteit: Het belangrijkste risico in de exploitatiecyclus van dit nieuw op te zetten bedrijf zijn de ondernemers zelf. Ruud en Martin regelen bij het verstrekken van de financiering een kruislingse overlijdensrisicodekking. Martin is verzekerd tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Bij een relatief kortlopende ziekte van één van de ondernemers is de continuïteit niet in gevaar. Bij een langdurige of permanente uitval is verkoop het alternatief.
 • Cashflowrisico: Betreft feitelijk een start-up, dit risico is in verhouding groter dan bij een bedrijf met een lang track-record. Dit risico wordt deels beperkt, omdat het een kopie betreft van 3 inmiddels bewezen concepten. Met de mogelijkheid tot het minimaliseren van het uitkeren van de managementvergoeding is er voldoende comfort te vinden.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Zuidpier Groep B.V., Exploitatie Maatschappij Zuidpier B.V., GreenBeach Events B.V. en Next Enterprise Development B.V.
 • De heer R.P.E. Haex geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Ten behoeve van deze borgstelling verkrijgt Knab Crowdfunding een 3e hypothecaire inschrijving op zijn woonhuis ter hoogte van € 50.000. Deze borgstelling op dit moment een materiële waarde voor het gehele bedrag van de borgstelling.
 • De heer M.P. Stam geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling kent op dit moment een morele waarde.
 • De leningen van de informal investors van elk € 50.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet

Voor de aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico gehanteerd. Zuidpier Groep B.V. noteert een Laag risico en de 3 onderliggende werkmaatschappijen noteren ieder een Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. In dit geval is deze score berekend op basis van het businessplan, waarin goed onderbouwde prognoses voor de komende drie jaar zijn opgenomen. De prognoses zijn door ondernemers in samenspraak met hun gekwalificeerde adviseur opgesteld. De omzet van de totale groep is beredeneerd vanuit ervaringscijfers van de samen te voegen bedrijven van de ondernemers. Het strandpaviljoen wordt de backbone van het concern. Dit komt met name door het synergie effect met GreenBeach Events en Next Enterprise Development. Ook het seizoeneffect wordt door de synergie genivelleerd. De trainings- en coachingstak zal in de maanden februari tot en met juni een zeer groot aandeel van haar omzet genereren. Daar waar naar verwachting de maanden februari, maart en tegenwoordig april de wat mindere maanden voor Zuidpier en GreenBeach Events zijn. De Collin Credit Score is overall Voldoende.

Rentabiliteit

Indien de prognose wordt gerealiseerd kan men makkelijk aan haar verplichtingen voldoen. In verband met de forse verbouwing in combinatie met een nieuw concept zijn de prognoses naar beneden bijgesteld voor de berekening van de rentabiliteit.

In een worst-case scenario kan de rente op de achtergestelde lening on hold gezet worden. Bij dit scenario kan het omzetniveau in 2017, 2018 en 2019 respectievelijk 9,5%, 14,5% en 18,5% lager uitvallen waarbij de marge net voldoende is voor de reguliere aflossingen aan Knab Crowdfunding en Rabobank. De overige bedrijfskosten zijn in deze berekening door ons relatief hard gehouden. Een deel van de kosten (m.n. personeel) is natuurlijk variabel, waardoor de omzetdaling in de praktijk meer kan zijn dan de genoemde percentages. Indien de rentabiliteit onverhoopt nog meer tegenvalt, kan men snijden in de geprognosticeerde investeringen en management fee. Indien men de wel in de begroting opgenomen ‘nice to have’ investeringen niet doorvoert en er gekort wordt op de management fee kan het omzetniveau in 2017 dalen met 22%, voordat men de aflossingsverplichtingen niet meer kan voldoen uit de cashflow.

Op basis van de goed onderbouwde begroting is Zuidpier vanaf aanvang ruimschoots in staat om aan de rente, aflossingen en de beoogde vervangingsinvesteringen te voldoen. De geprognosticeerde cashflow laat een gezond rendement zien met naar verwachting over 2017, 2018 en 2019 respectievelijk € 140.000, € 267.000 en € 312.000. Dit met een verwachte omzetstijging van € 735.000 in 2017 naar ruim € 1.000.000 in 2019. Omdat we hier te maken hebben met een start-up en de rentabiliteit gebaseerd is op prognoses, waarderen we de rentabiliteit voorzichtigheidshalve af naar Voldoende.

Solvabiliteit

Bij de overname is de solvabiliteit Matig met 10% op de openingsbalans van € 950.000. Bij realisatie van de prognose komt het risicodragend vermogen inclusief de achtergestelde leningen eind 2017 naar verwachting op 16% op een vergelijkbaar balanstotaal. Door het hoge afschrijvingsniveau in combinatie met forse aflossingsverplichtingen neemt de solvabiliteit in 2018 en 2019 snel toe. Eind 2018 en 2019 bedraagt de solvabiliteit volgens prognose respectievelijk ruim 30% (Ruim voldoende) en ruim 45% (Goed) bij een balanstotaal van circa € 1.100.000 voor beide jaren. De combinatie van geen buffervermogen bij aanvang en het feit dat de prognoses nog waargemaakt moeten worden, kwalificeren wij de solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit

De liquiditeitspositie geeft een score van Voldoende. Deze score komt mede doordat een er weinig vlottende activa zijn (alleen lage bedragen voor debiteuren en voorraden), terwijl onder de korte schulden wel de aflossingen vermeld staan. Er staan nagenoeg geen crediteuren op de balans, want men hanteert een crediteurentermijn van maximaal 14 dagen. De verwachte current ratio (Vlottende activa/vlottende passiva) voor jaar 1 is 1,2 door de hoge liquiditeitspositie bij de start. Het jaar daarna neemt deze af doordat geïnvesteerd wordt in vaste activa en herstelt in jaar 3 weer naar 1.2.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende