Samenvatting

Wilmod Heating & Systems, de handelsnaam van Technische Handelmaatschappij “Atlantic”, is sinds 2005 actief als handelsonderneming in verwarmingselementen en -patronen en aanverwante systemen. Onderdelen voor onder andere kunststofverwerkende machines worden ingekocht in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, bij leveranciers waarmee leveringscontracten zijn gesloten voor de Benelux. Het streven is om exclusieve vertegenwoordigingen te verkrijgen voor de Benelux van de A-merken in de markt. De afnemers zijn voornamelijk actief in de volgende industrieën: kunststofverwerking, verpakkingen en chemie. Het bedrijf is sinds 1999 volledig in eigendom van Victor Monster. Victor is een ervaren ondernemer, die eigenaar is van meerdere bedrijven. De onderneming wordt gedreven in een meervoudige B.V.-structuur.

Knab heeft met Knab Crowdfunding een oplossing bedacht om de financiering van een bedrijfsovername mogelijk te maken. De gevraagde financiering wordt door Wilmod Heating & Systems gebruikt om de aandelen over te nemen van het in Waalwijk gevestigde bedrijf Kuwatec B.V. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding is voorgefinancierd door een overbruggingslening van € 300.000 verstrekt door Aegon Bank N.V. Deze lening wordt geherfinancierd door de lening die via Knab Crowdfunding verstrekt wordt.Financierings-behoefte

De leningaanvraag heeft betrekking op de overname van de aandelen en een gedeelte van de voorraad van Kuwatec B.V. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 300.000. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Het organigram van Wilmod Heating & Systems vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet noteert een Laag risico voor deze aanvraag. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren van deze financiering zijn Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V. (handelsnaam Wilmod Heating & Systems) en Kuwatec B.V. De heer V.S. Monster en zijn echtgenote mevrouw A. Monster-Immink zullen een persoonlijke borgstelling afgeven voor € 100.000 en deze heeft op dit moment materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V. en Kuwatec B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V., zolang de solvabiliteit lager is dan 30%. Er mogen geen nieuwe leningen/rc verhoudingen ontstaan naar de overige ondernemingen waar V.S. Monster Beheer B.V. een direct of indirect belang in heeft, zonder schriftelijke instemming van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De leningaanvraag is bedoeld om de aandelen over te kunnen nemen van Kuwatec B.V. Tevens kan een gedeelte van de bestaande voorraad van Kuwatec B.V. worden overgenomen en kunnen de bijkomende kosten van de bedrijfsovername worden betaald.

Ondernemer

Victor Monster (48) is na het afronden van zijn commercieel/technische opleiding, al op jonge leeftijd zelfstandig ondernemer geworden. Op basis van zijn technische achtergrond en commerciële gedrevenheid, was Victor al op 24 jarige leeftijd verantwoordelijk voor het opstarten en verder uitbouwen van een bedrijf in industriële koelapparatuur.


In 1993 werd hij mede-eigenaar en commercieel directeur van Wilmod Holding B.V., waarna hij in 1996 volledig eigenaar werd van Wilmod Holding B.V. Bij dit bedrijf hield Victor zich met name bezig met het verkopen van transport systemen voor de kunststof industrie. In 1999 volgde de overname van de aandelen van Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V.Bij dit bedrijf heeft Victor actief een aantal nieuwe producten ontwikkeld en in de markt gezet en heeft hij gezorgd voor een markante positie op het gebied van de verkoop van verwarmingselementen en -patronen en aanverwante systemen.

Naast Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V., is Victor ook mede-eigenaar van een aantal andere bedrijven. Deze bedrijven vallen niet binnen de scope van deze aanvraag, maar vermeldenswaard is het feit dat het bedrijf Liquidseal, waarvan Victor mede-eigenaar is, in 2016 finalist was bij de Herman Wijffels Innovatie Prijs en de eerste plaats bereikte in de MKB Innovatie Top 100, in de sector Food & Agri.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep

Wilmod Heating & Systems, de handelsnaam van Technische Handelmaatschappij “Atlantic” is actief als handelsonderneming in verwarmingselementen en -patronen en aanverwante systemen. Te denken valt aan infraroodverwarming, contactverwarming en temperatuurregeling. Onderdelen voor onder andere kunststofverwerkende machines worden ingekocht in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, bij leveranciers waarmee leveringscontracten zijn gesloten voor de Benelux. Het streven is om exclusieve vertegenwoordigingen te verkrijgen voor de Benelux van de A-merken in de markt.

De afnemers zijn voornamelijk actief in de volgende industrieën: kunststofverwerking, verpakkingen en chemie. Per 2009 zijn de activiteiten van D. Stam B.V. overgenomen en is een belangrijke productgroep (infraroodstralers met circa 60% marktaandeel) toegevoegd aan de reeds bestaande activiteiten. Door een goed inzicht in de klantenbasis door middel van een klantenpiramide, is duidelijk gemaakt welke 20% van onze klanten 80% van onze winst realiseren. Door de verkoop van ‘verbruiksonderdelen’ wordt een stabiele en voorspelbare jaarlijkse omzet gerealiseerd.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen

Een belangrijk sterk aspect van onze dienstverlening is de technische kennis van de medewerkers. De klant krijgt altijd iemand aan de lijn met kennis van zaken en een servicegerichte mentaliteit. Een zwakte is de afhankelijkheid van leveranciers. Zolang deze zich echter blijven ontwikkelen en met nieuwe producten komen, blijft ook Wilmod Heating & Systems voorop lopen. De keuze voor samenwerking met de leverancier is derhalve een zeer belangrijke. Kansen zijn er door overnames te doen zoals degene die nu gepland staat. Er zijn veel ‘kleine ondernemingen’ in de markt waarvan de eigenaar aan het einde van zijn/haar carrière is.

Het onderscheidend vermogen is dat Wilmod Heating & Systems zich als enige heeft gespecialiseerd op het gebied van verwarmingselementen en patronen en aanverwante artikelen in de kunststofverwerkende markt. Met een sterke focus op de huidige productgroepen en specialiteiten is Wilmod Heating & Systems uniek in de markt. Natuurlijk zijn er andere leveranciers die verwarmingselementen leveren, echter die doen dit ‘er even bij’. Dit gaat ten koste van de kennis van de technologie. Bij Wilmod Heating & Systems wordt geïnvesteerd in scholing en het verder uitbouwen van de opgebouwde jarenlange ervaring. Op basis van de huidige ontwikkelingen en overname van Kuwatec, hopen we binnen 3 jaar marktleider te zijn in onze business.

Overname Kuwatec B.V.

De gevraagde financiering wordt gebruikt om de aandelen over te nemen van het in Waalwijk gevestigde bedrijf Kuwatec B.V. Er wordt ook een gedeelte van de aanwezige voorraden overgenomen. De activiteiten worden verplaatst naar Bleiswijk, waar Wilmod Heating & Systems sinds 2016 gevestigd is. Het personeel wordt niet overgenomen. Met het bestaande personeel kunnen de activiteiten van Kuwatec worden gecontinueerd en uitgebreid. Kuwatec B.V. is actief op het gebied van de handel in randapparatuur voor de kunststofverwerkende industrie. Te denken valt aan CNC robotsystemen, droog- en transport apparatuur, doseer- en mengsystemen, waterkoelmachines en granulaatapparatuur.

Kuwatec is voor Wilmod een interessante overname, omdat de activiteiten elkaar goed aanvullen. Men kwam elkaar in de markt soms als concurrent tegen, maar veelal waren de producten complementair aan elkaar. Kuwatec heeft een goede naam in de markt. Navraag bij klanten heeft geleerd dat de overname waarschijnlijk geruisloos gaat verlopen. Het eerste jaar zal de huidige eigenaar van Kuwatec het overname- en integratieproces mee gaan begeleiden.

Structuur


 

Victor Monster is als (minderheids)aandeelhouder betrokken bij meerdere andere ondernemingen, die niet in de analyse van deze aanvraag zijn meegenomen.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname aandelen Kuwatec bv
€ 400.000
Overname voorraden Kuwatec bv
€ 50.000
Kosten overname Kuwatec bv
€ 25.000
Totale financieringsbehoefte € 475.000
Financieringsruimte factoring
€ 175.000
Lening via Knab Crowdfunding € 300.000
 

*Bij Bibby Financial Services is een totale financieringslimiet (factoring) van € 450.000 beschikbaar ten behoeve van Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V. en Kuwatec B.V.

Leenbedrag: € 300.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V. en Kuwatec B.V.
  • De heer V.S. Monster en zijn echtgenote Mevrouw A. Monster-Immink geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal (conform berekening Knab Crowdfunding) 30% of lager is.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V. en Kuwatec B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er mogen geen nieuwe leningen/rekening-courant verhoudingen ontstaan naar de overige entiteiten waar V.S. Monster Beheer B.V. een direct of indirect belang heeft, zonder schriftelijke toestemming van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V. met een Laag risico. Kuwatec B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we dan ook de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De onderstaande score is berekend op basis van de jaarrekening 2016 van Technische Handelsmaatschappij “Atlantic” B.V. en de door de klant opgestelde prognoses voor 2017 en 2018. Wij beschikken ook over de jaarcijfers 2016 van Kuwatec B.V. ter onderbouwing van de opgestelde prognoses na overname. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Het in 2016 gerealiseerde negatieve resultaat van € 5.000 werd vooral veroorzaakt door de incidentele kosten die gemaakt zijn in verband met de verhuizing en inrichting van de nieuwe bedrijfslocatie. Tijdelijk werd ook dubbele huur betaald. Op basis van de interne cijfers, mag dit jaar een behoorlijke omzetstijging ten opzichte van 2016 verwacht worden en een veel beter resultaat. Voor 2017 wordt daarom een omzet geprognosticeerd van € 1.515.000, waarmee een nettowinst wordt verwacht van € 79.000. De verwachte cashflow is met € 105.000 ruim toereikend om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Er resteert na aflossing een netto cashflow overschot van € 57.000. In de prognose voor 2017 is de omzetgroei die door de overname van Kuwatec wordt gerealiseerd, voorzichtigheidshalve, nog niet meegenomen. Het eerste volledige exploitatiejaar 2018, na de overname van Kuwatec, geeft een geprognosticeerde omzet die toeneemt naar € 2.460.000. Deze omzet is gebaseerd op de getotaliseerde omzetniveaus van "Atlantic" en Kuwatec in 2016/2017. Naar verwachting zullen deze omzetniveaus minimaal gehandhaafd blijven in 2018. De geprognosticeerde nettowinst komt op € 150.000 uit. Het netto cashflow overschot zal volgens prognose in 2018 op € 102.000 uitkomen. De score voor Rentabiliteit geeft over de jaren 2017 en 2018 Goed aan. Voor Rentabiliteit achten wij de score Goed daarom ook passend.

Solvabiliteit

In 2016 bedroeg de solvabiliteit 47% (Balanstotaal € 556.000), hetgeen een score Excellent zou opleveren. Na de overname van Kuwatec en de daardoor optredende forse balansverlenging, daalt de solvabiliteit naar verwachting in 2017 naar 34% (Balanstotaal € 1.000.000), hetgeen een score Ruim voldoende betekent. In het eerste volledige jaar na overname van Kuwatec, stijgt de solvabiliteit volgens prognose naar 46% door een winsttoevoeging van € 150.000 bij een vergelijkbaar balanstotaal. Omdat die laatste score volledig gebaseerd is op prognoses, hanteren wij de score voor de solvabiliteit op basis van het huidige boekjaar 2017. Hiermee komt de Solvabiliteitsscore op Ruim voldoende.

Liquiditeit

De liquiditeitssituatie van deze onderneming wordt uitgedrukt in het kengetal current ratio. Dit is de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva. In 2016 bedroeg deze current ratio 1,1 (score Voldoende). Door de investering die in 2017 gepleegd wordt en het beroep wat gedaan wordt op vreemd vermogen, daalt de current ratio naar 0,9 (score Matig). Door de verwachte goede resultaten in 2018 nemen de liquiditeiten weer toe ten opzichte van een inmiddels lagere leningpositie. De score die hier bij hoort voor 2018 is Ruim voldoende. Voor de Liquiditeit hanteren wij vooralsnog de score Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Goed
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende