Samenvatting

Elmar en Gijsbert exploiteren inmiddels 5 jaar een Bed&Breakfast It Noflik Stee(met 2 appartementen met in totaal 8 slaapplaatsen), huiskamerrestaurant en kookstudio in Zweins. Een onderneming die door hun gasten wordt geroemd door het hoge serviceniveau wat in 2017 werd bekroond met een 9,4 op de Booking.com award. Beide heren hebben dus al ondernemerservaring opgedaan. Daarnaast hebben zij al ruime horecaervaring op hun CV staan.

Het is al langere tijd een droom van beide ondernemers om een wijnlokaal in Leeuwarden te beginnen. Die mogelijkheid doet zich nu voor in vorm van de overname van een bestaande horeca onderneming op een gunstige locatie in het uitgaansgebied van Leeuwarden. Met een geringe verbouwing kan deze getransformeerd worden in de eerste echte wijnbar van Leeuwarden. In de ochtend en vroege middag kan hier, zoals men dat nu ook gewend is, genieten van een ontbijt, lunch of koffie met gebak. In de namiddag en avond een lokaliteit waar een goed glas wijn centraal staat. Het brede assortiment aan wijnen is grotendeels per glas te bestellen. Een menukaart met kleine gerechten completeert het geheel.

Ten behoeve van deze onderneming richten zij naast de bestaande vof van de Bed&Breakfast een tweede vof Wijnlokaal Bij de Mannen op. Elmar zegt zijn huidige baan in loondienst op en Gijsbert blijft in loondienst werken. Zodoende berust het inkomen van de ondernemers straks op drie pijlers; het Wijnlokaal, de Bed&Breakfast en het loondienstverband.


  

Financierings-behoefte

De totale financieringsbehoefte is € 74.500. De eigen inbreng is € 14.500. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 60.000. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Wijnlokaal van de Mannen vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score van deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering is Pap – Van Luijk V.O.F. h.o.d.n. Wijnlokaal Bij de Mannen. Door de gekozen rechtsvorm zijn de heer E. Van Luijk en de heer G. Pap hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemers is op dit moment beperkt (naast de overwaarde in de eigen woning). Ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding wordt een tweede hypotheek op de privé woning gevestigd van € 60.000, die op dit moment volledig materieel is. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van vof Wijnlokaal Bij de Mannen worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

Door middel van de lening via Knab Crowdfunding wordt de overname van het bestaande horecabedrijf alsmede verbouwing en inrichting ten behoeve het wijnlokaal gefinancierd.

Ondernemer

Elmar van Luijk (45) heeft gestudeerd aan de Hoge Hotelschool in Leeuwarden. Vanaf zijn 14e is hij al werkzaam in de horeca en heeft hij als horecamanager bij diverse bedrijven gewerkt. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan in het leiden van een horecabedrijf, zowel op operationeel vlak als op het vlak van HRM en administratie. Elmar is een echt mensenmens en gastheer in hart en nieren.

Gijsbert Pap (45) is afgestudeerd aan de HTS in Utrecht. Een gedreven persoon die voldoening haalt uit orde en regelmaat. Vanuit zijn vak is hij een goede coach en weet met mensen om te gaan. Als leider krijgt hij mensen in beweging en kan hij mensen motiveren om samen een klus af te ronden. Naast zijn werk heeft hij een bovengemiddelde interesse in eten en drinken en is hij bij de huidige onderneming van het stel de hobbykok. Daarnaast is het horeca vak hem niet vreemd daar zijn familie zelf eigenaar is geweest van een horecabedrijf.

Elmar (l) & Gijs (r)

Onderneming

Wijnlokaal Bij de Mannen gaat in Leeuwarden een gelegenheid bieden waar op dit moment nog niet in voorzien is, namelijk een echte wijnbar met een mooi assortiment aan wijnen en bijpassende kleine gerechten. In de late middag en avond richt “Bij de Mannen” zich op de activiteiten van de wijnbar. In de ochtend wordt er ontbijt geserveerd, in de middag lunch.

Wijnlokaal Bij de Mannen zal door een goede prijs/kwaliteitverhouding, assortiment, uitstraling en vakmanschap een breed publiek weten te trekken. Dat publiek betreft toeristen, 30-plussers, winkelend publiek, LGTB community, studenten (Leeuwarden is een echte studentenstad!) en bedrijven. Het concept moet vooral waarborgen dat een ieder zich thuis voelt in de wijnbar.

Er is natuurlijk veel concurrentie. Maar die versterkt elkaar ook in die zin dat er in zijn totaliteit sprake is van een aantrekkelijk uitgaansgebied. Daarbij komt dat Wijnlokaal Bij de Mannen een unieke formule aanbiedt in Leeuwarden. Het feit dat er in Leeuwarden geen wijnbar is die een breed assortiment aan verschillende wijnen biedt die men ook nog eens grotendeels per glas kan bestellen maakt dit nieuwe concept onderscheidend.

Structuur

De beide ondernemers kiezen een vof als rechtsvorm, naast de bestaande vof waarin de Bed&Breakfast geëxploiteerd wordt.

 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

overname bedrijf € 40.000
verbouwing/inventaris € 13.500
vlottende activa € 16.000
onvoorzien € 5.000
totaal € 74.500
eigen inbreng € 14.500
lening via Knab Crowdfunding € 60.000

Leenbedrag: € 60.000

Rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij

Overige financieringen

Binnen de onderneming zijn geen andere externe financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is Pap – Van Luijk V.O.F. h.o.d.n. Wijnlokaal Bij de Mannen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt (naast de overwaarde in de eigen woning).
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van vof Wijnlokaal Bij de Mannen worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000 op het woonhuis aan de Rijksstraatweg 3 in Zweins verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 330.000 en openstaande schuld van € 330.000 van de ABN Amro Bank. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 390.000 op basis van een taxatierapport van januari 2019. Derhalve is de hypothecaire inschrijving materieel.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Zowel de kwalificatie voor de bestaande vof It Noflik Stee als van Pap – Van Luijk V.O.F. h.o.d.n. Wijnlokaal Bij de Mannen is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op opgestelde prognose voor 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De geprognotiseerde omzet voor 2019 bedraagt € 245.000 met een genormaliseerde cashflow van € 25.000. De huidige exploitant haalt een omzet van € 150.000 maar hanteert openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur. Wijnlokaal Bij de Mannen biedt een aantrekkelijke formule aan en veel ruimere openingstijden van ontbijt tot ‘s avonds laat. Het etablissement is gelegen in een druk uitgaansgebied en zo bekeken oogt de uitgebreid opgestelde en onderbouwde exploitatiebegroting realistisch. Na privé en aflossingen resteert een cashflow overschot van € 13.000,-. Wanneer we de bestaande exploitatie uit de Bed&Breakfast meenemen zal de break-even omzet van het Wijnlokaal € 160.000 bedragen. Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit

Het eigen vermogen bestaat in de openingsbalans uit de eigen inbreng van € 15.000 op een balanstotaal van € 76.000 (19 %). De verwachting is dat deze in de komende jaren zal toenemen door enerzijds het te verwachten resultaat en anderzijds de afname van het vreemd vermogen. Het eigen vermogen in de bestaande Bed & Breakfast (v.o.f. It Noflik Stee) bedraagt € 41.000 (100 %). Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende.

Liquiditeit

Binnen het bedrijf wordt gestart met voldoende liquide middelen. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is comfortabel door de beperkte kortlopende schulden. De verwachting is dat de liquiditeit op termijn voldoende blijft. Daarnaast zijn er indien nodig liquide middelen in de bestaande vof It Noflik Stee beschikbaar. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende