Samenvatting

Van Berkom Webcom exploiteert sinds 2015 de webshop Wheelz4kids In deze webshop wordt ‘alles met wieltjes’ verkocht.

De hoofdmoot van de omzet zijn de zogeheten ‘heely’s’; schoenen met wieltjes er in, die erg populair zijn onder de jeugd. Daarnaast worden er steppen, (rol)schaatsen, skateboards en loopfietsen verkocht. Ook zijn er allerlei soorten beschermingsproducten te koop, zoals helmen, knie- en elleboogpads.

Financierings-behoefte

De totale financieringsbehoefte is € 75.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 75.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Wheelz4kids vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Van Berkom Webcom B.V. en Van Berkom Group B.V. L.J.G. van Berkom geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Van Berkom Webcom B.V. en Van Berkom Group B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

Van Berkom Webcom gaat met de gevraagde financiering grotere partijen voorraad inkopen, waardoor er betalingskortingen gerealiseerd kunnen worden bij leveranciers. Dit leidt naar verwachting tot een significante marge- en winstverbetering.

Ondernemer

Ramon van Berkom (1976) is de ondernemer achter Van Berkom Webcom. Hij heeft jarenlang een beveiligingsbedrijf gehad (CTZ Nederland), waar hij sinds de overname van de website van Wheelz4kids de activiteiten van aan het afbouwen is. Momenteel zijn er nog twee opdrachten gaande vanuit CTZ Nederland, maar is het overgrote gedeelte van zijn activiteiten op de webshop gericht. Ramon heeft zich in de laatste jaren omgeschoold tot een AdWordsspecialist, waardoor hij de webshop Wheelz4kids optimaal kan positioneren in de zoekresultaten van Google.

 

“De energie die ik er van krijg om iets moois op te bouwen, de behaalde resultaten en de positieve vooruitzichten, geven mij ontzettend veel drive en doorzettingsvermogen. We zijn nu al een tijdje bezig met onze online winkel en beginnen nu langzaam de vruchten te plukken van onze inzet en daarbij veroverde nummer 1 posities in Google. Zowel in Nederland, België en nu ook gestaag in Duitsland”. - Ramon van Berkom, ondernemer Van Berkom Webcom

Onderneming

Algemeen

Van Berkom Webcom exploiteert de webshop Wheelz4kids. In deze webshop wordt ‘alles met wieltjes’ verkocht. De hoofdmoot van de omzet zijn de zogeheten Heely’s; schoenen met wieltjes er in, die erg populair zijn onder de jeugd. Daarnaast worden er steppen, (rol)schaatsen, skateboards en loopfietsen verkocht. Ook zijn er allerlei soorten beschermingsproducten te koop, zoals helmen, knie- en elleboogpads.

 

Historie

In het verleden heeft ondernemer Ramon van Berkom het bedrijf Camera Toezicht (CTZ) Nederland geëxploiteerd in zijn werkmaatschappij Van Berkom Webcom. Sinds hij de webshop in 2015 heeft overgenomen, zijn de werkzaamheden in CTZ Nederland op een steeds lager pitje komen te staan. De laatste twee opdrachten worden in 2018 afgerond. De webshop Wheelz4Kids is door een bekende van Ramon opgezet en door Ramon in 2015 overgenomen.

Missie & Visie

De missie van Van Berkom Webcom is om door te gaan met de koers die men nu is ingeslagen, bij voorkeur met lagere kosten per conversie. De website moet klantgericht blijven, waarbij goede service en snelle leveringen belangrijke pijlers zijn. Als dit alles in orde is, zullen de online beoordelingen op het huidige niveau van 9,5 (op basis van ruim 850 recensies) blijven. Tevens is het een doel om de Duitse markt langzaam te veroveren.

Doelgroep

De doelgroep is breed, bezoekers op de website variëren van jong tot oud. Kinderen kijken graag in de winkel, maar men merkt dat vooral de (groot)ouders de aankoop verrichten voor hun kind of kleinkind.

Concurrentie

De niche concurrentie is óf alleen skate georiënteerd óf we spreken over de grote alleskunners zoals Bol.com, Beslist of Coolblue. Dit zijn allen geen speciaalzaken. Wheelz4Kids is een stuk meer gespecialiseerd in alles met skates, maar ook alles met wielen. Men wil graag in de nabije toekomst het assortiment gaan uitbreiden met bijvoorbeeld ook loopfietsen, skelters en alles wat je dan ook maar met wielen kan bedenken.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop voorraad
€ 60.000
Herfinanciering Spotcap
€ 15.000
Lening Knab Crowdfunding € 75.000

Leenbedrag: € 75.000

Rente: 8,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financieringen

Via Knab Crowdfunding wordt de lening van Spotcap geherfinancierd. Hiernaast is er geen andere externe financiering aanwezig binnen Van Berkom Webcom of Van Berkom Group.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Van Berkom Webcom B.V. en Van Berkom Group B.V.
  • L.J.G. van Berkom geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Van Berkom Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Van Berkom Webcom B.V. en Van Berkom Group B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Dun & Bradstreet kwalificeert Van Berkom Webcom B.V. als Laag risico en Van Berkom Group B.V. als Verhoogd risico. Voor deze aanvraag wordt de kwalificatie Verhoogd risico gehanteerd.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van 2017 en de geconsolideerde prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In 2017 realiseerde Van Berkom Webcom een omzet van € 721.000 waar een winst van € 3.000 van overbleef. Het genormaliseerde cashflowoverschot was in 2017 bij een geringe aflossingsdruk € 7.000. Voor 2018 wordt er middels de via Knab Crowdfunding verkregen financiering naar verwachting een margeverbetering gerealiseerd. Daarnaast gaat Ramon slimmer met AdWords om, zodat hij hierop een 50% kostenbesparing realiseert (aantoonbaar in het eerste kwartaal 2018 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017), terwijl de omzet stijgt. De omzet wordt in 2018 geprognosticeerd op € 860.000, waar een geprognosticeerde netto winst van € 70.000 van overblijft. Na het eerste kwartaal zit de onderneming op koers om de prognose te realiseren.

De genormaliseerde cashflow is € 75.000, met een aflossingsdruk richting Knab Crowdfunding van € 10.000. Er resteert een netto cashflowoverschot van € 65.000 (score Excellent). Voor 2019 wordt de omzet geprognosticeerd op € 928.000, de netto winst op € 114.000 en de genormaliseerde cashflow op € 119.000. Bij een aflossingsdruk van € 15.000 resteert er naar verwachting een netto cashflowoverschot van € 104.000 (score Excellent). Aangezien we ons voornamelijk op prognoses richten in de onderbouwing van de Rentabiliteit, achten wij het passend om deze voorzichtigheidshalve als Voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is de solvabiliteit binnen Van Berkom Webcom ongeveer 22% op een balanstotaal van € 330.000 (score Voldoende). Per ultimo 2018 verbetert de solvabiliteit volgens de prognose naar 40% bij een balanstotaal van € 310.000 (score Goed). Vooralsnog hanteren we de score Voldoende voor de Solvabiliteit.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) was per ultimo 2017 1,3 (score Ruim voldoende). Per ultimo 2018 verbetert de current ratio volgens de prognose naar 2,2 (score Excellent). De vlottende activa binnen Van Berkom Group bestaat voornamelijk uit voorraad en liquide middelen, waarbij vermeld dient te worden dat de voorraad slechts beperkt wordt beïnvloed door demodage (artikelen die door beschadiging onverkoopbaar zijn geworden).

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende