Samenvatting

We Love Oldtimers is een specialist in het verhuren van oldtimers als trouwvervoer, voor een dagje toeren of voor het gebruik van een oldtimer met een promotie doel. De onderneming is in 2012 opgericht door ondernemer Jeroen Tokmetzis.

De onderneming is de afgelopen jaren, en nog steeds, flink aan het groeien blijkende uit de aantoonbare omzetverdubbeling in 2018. Ook het resultaat van de onderneming groeit mee. In 2018 is de onderneming benoemd als winnaar van de Love Awards voor de categorie Trouwvervoer.

Voor 2019 is de verwachting dat men de groei verder kan doorzetten en om dit te realiseren vraagt men een groeifinanciering aan om zo het aanbod oldtimers uit te breiden. De ondernemer geeft onder andere een persoonlijke borgstelling af welke grotendeels materieel is. Ook geldt er een eerste pandrecht op de aan te kopen oldtimers.

Bekijk de videopitch


Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 140.000 en hiervoor geldt de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding voor een bedrag van € 140.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van We Love Oldtimers vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn We Love Oldtimers B.V., Retro Photobooth B.V., Oldtimers Investments B.V. en Tokmetzis B.V. De leningen van de eenmanszaak van de ondernemer en zijn moeder, samen een hoogte van € 90.000, worden achtergesteld ten opzichte van de lening via Knab Crowdfunding. Verder geeft Jeroen een persoonlijke borgstelling af die op dit moment grotendeels materieel is. Ten slotte geldt er een eerste pandrecht voor de aan te kopen oldtimers en een tweede pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris en voorraad voor de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De gevraagde groeifinanciering via Knab Crowdfunding is voornamelijk bedoeld voor de uitbreiding van het aantal oldtimer VW busjes voor de verhuur. Het gaat hier om de aanschaf van een tweetal Volkswagen T2 Campers, een Volkswagen T2 Personenbus, een mini Cooper Cabrio en een Lelijk Eendje.

Daarnaast heeft het bedrijf een website voor de verhuur ontwikkeld en wil deze graag beter positioneren. Ook is er een nieuwe andere website ontwikkeld.

Het overige deel van de financiering wordt gebruikt voor sales- en marketing.

Financieringspartner

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met Cygnus Finance Support.

Ondernemer

Jeroen Tokmetzis eigenaar We Love Oldtimers B.V. Op het moment van schrijven is hij 32 jaar en bijna 9 jaar actief als zelfstandig ondernemer. Zijn sterke punten als ondernemer zijn het vinden van de juiste mensen op de juiste plaats. Sturing en richting bepalen, verkoop en interne procesoptimalisatie zijn de factoren die hij ontzettend leuk vindt aan het ondernemerschap.

Enkele opleidingen die hij gevolgd heeft zijn: HBO Small Business and Management, HBO Coaching & Nima Sales A. Zijn verzameling boeken over ondernemerschap bestaat inmiddels uit meer dan 100 boeken waarvan de absolute favorieten de boeken van Jos burgers, Robert Kiyosaki, Richard Brandson, Tony Robbins en Tim Ferriss zijn.

Uiteraard heeft hij een grote liefde voor oldtimers en die is ingegeven door historisch besef. Hij vraagt zich af welke verhalen we zouden horen als de oldtimers konden praten...? Dit motiveert het hem om deze prachtige oldtimers beschikbaar te stellen zodat zoveel mogelijk verhalen toegevoegd kunnen worden.

Waarom crowdfunding?

Als ondernemers van deze tijd kennen we crowdfunding en we vinden het geweldig om onze community van oldtimer liefhebber nu een kans te geven om te zorgen dat Oldtimers blijven rijden en tevens te profiteren van onze groei. We zien onze investeerders als waardevolle ambassadeurs en hebben daarom ook uitgepakt met onze incentives. Uiteraard beantwoorden we al uw vragen graag en we hopen u snel een geweldige ervaring te mogen bieden in 1 van onze oldtimers.

Onderneming

Algemeen

De onderneming We Love Oldtimers is actief in de verhuur van oldtimer auto’s. In 2012 is Jeroen Tokmetzis gestart met de verhuur van met name Volkswagen busjes om vervolgens gestaag het wagenpark uit te breiden met ook andere auto’s. De activiteiten zijn met name gericht op bruiloften en dagjes uit. Inmiddels vinden de auto’s ook hun weg naar de zakelijke markt waarbij je kan denken aan productpresentaties en promotieactiviteiten. In 2018 heeft We Love Oldtimers de Love Awards gewonnen in de categorie Trouwvervoer.

 

Retro Photobooth

Een nieuwe sub activiteit is de Volkswagenphotobooth die ingebouwd is in een Volkswagenbusje. Hierbij wordt de VW-bus omgebouwd tot een uniek fotohokje op wielen. Dit kan op allerlei events worden ingezet, van een bruiloft tot en bedrijfsevenement. Er is een keuze uit vier verschillende kleuren busjes.

Ontstaan van de onderneming

Het bedrijf vindt haar basis in de zomer van 2013 toen Jeroen Tokmetzis op de snelweg een gekleurd Volkswagen T2 busje zag rijden. Het was liefde op het eerste gezicht en hij heeft direct gezocht naar een vergelijkbaar exemplaar om te kunnen kopen. Dit eerste busje is ook door Jeroen zelf opgeknapt en al tijdens het opknappen, wat nog op straat gebeurde, kwamen de eerste verzoeken binnen of het busje ook gehuurd kon worden. “Kan ik mijn dochter hiermee naar de bruiloft brengen?” Trouwvervoer, filmopnames voor omroepen, dagjes toeren etc. Iedereen wilde op stap met Blue Ocean, want zo heet de eerste bus. Overigens hebben alle busjes een toepasselijke naam.

Devolkswagenbus.nl had het levenslicht gezien. Een hobby die geleidelijk aan is uitgegroeid tot een volwaardige en winstgevende onderneming.

Markt, concurrentiepositie & klanten

De markt is breed en varieert van particulieren, die het simpelweg leuk vinden om een dag met een oldtimer auto of VW-busje te gaan toeren, tot bedrijven en instellingen die om uiteenlopende redenen gebruik willen maken van een busje. De kern van de activiteiten ligt altijd nog op trouwvervoer. De zakelijke markt ontwikkelt zich thans positief, niet in de laatste plaats door het gebruik van deze busjes in tv-programma’s. Enkele zakelijke klanten zijn de NOS, Endemol, Libelle, 3FM, Nike, Microsoft, eBay en Oxxio. Het gebruik appelleert aan een gevoel van nostalgie en gewoon fun. 32% van de omzet wordt gerealiseerd door met name particuliere huurders die het leuk vinden om een dagje uit te gaan met een busje.

Websites

Structuur

De onderneming wordt sinds eind 2017 geëxploiteerd in de huidige meervoudige B.V. constructie. Daarvoor werd de onderneming geëxploiteerd vanuit een eenmanszaak.

 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

overname oldtimers € 95.000
marketingbudget € 35.000
werkkapitaal € 10.000
lening via Knab Crowdfunding € 140.000

Leenbedrag: € 140.000

Rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige externe financieringen (vreemd vermogen)

Kapitaal op Maat

 • Hoofdsom: € 185.100
 • Uitstaand saldo: € 155.873
 • Rente: 6%

Overige achtergestelde financieringen (risicodragend vermogen)

J&J Worldbusiness Group (ez Jeroen Tokmetzis)

 • Hoofdsom: € 90.000
 • Uitstaand saldo: € 70.000
 • Rente: 3%

Lening familie

 • Hoofdsom: € 20.000
 • Uitstaand saldo: € 20.000 (aflossingsvrij)
 • Rente: 6%

De overeenkomsten van bovenstaande financieringen zijn in het bezit van Knab Crowdfunding om zodoende de bestaande afspraken qua tarief, voorwaarden en zekerheden inzichtelijk te hebben. Voor de achtergestelde leningen zijn meerdere specifieke voertuigen als onderpand afgegeven. Voor de lening via Kapitaal op Maat geldt een pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris, voorraad en voertuigen. Hierbij willen we opmerken dat de nog aan te schaffen oldtimers niet onder deze verpanding vallen.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteuren zijn We Love Oldtimers B.V., Retro Photobooth B.V., Oldtimer Investments B.V. en Tokmetzis B.V.
 • Jeroen Tokmetzis, de ondernemer, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 140.000. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • De leningen van J&J World Business Group (eenmanszaak van Jeroen Tokmetzis) en zijn moeder, samen ter hoogte van € 90.000, worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening van Knab Crowdfunding zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde leningen. De rente wordt wel betaald.
 • De aan te schaffen oldtimers, mede via deze financieringsaanvraag, door We Love Oldtimers B.V., Retro Photobooth B.V. en Oldtimers Investments B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Dit betreft een verpanding in eerste verband, aangezien de aankoop geschiedt in Retro Photobooth B.V. Deze entiteit is noch debiteur noch pandgever voor de financiering bij Kapitaal op Maat.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert We Love Oldtimers B.V. met een Aanzienlijk risico vanwege het feit dat er een achterstand van betaling is vermeld bij Dun & Bradstreet ter hoogte van circa € 400. Retro Photobooth B.V. wordt gekwalificeerd met een Verhoogd risico. Tokmetzis B.V. en Old Timer Investment B.V. worden gekwalificeerd met de score Laag risico. De feitelijke activiteiten worden reeds sinds 2013 geëxploiteerd en zijn per november 2017 ondergebracht vanuit de eenmanszaak in de bestaande meervoudige B.V. constructie. Dun & Bradstreet kwalificeert de BV’s daarom als startende entiteiten wat dus onjuist is. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op geconsolideerd niveau. Voor de beoordeling hebben we onder andere gebruik gemaakt van definitieve jaarcijfers 2016 en 2017, interne jaarcijfers tot en met Q3 2018 en een prognose voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Er is de afgelopen jaren sprake van een constant groeiende exploitatie. Het verdienmodel bestaat voornamelijk uit de verhuur van oldtimers voor diverse events. Dit zorgt voor 75% van de omzet. De overige omzetten bestaan uit gelieerde diensten zoals tanken en chauffeursdiensten.

In 2017 is er een omzet gerealiseerd van bijna € 125.000 met een genormaliseerde cashflow van € 26.000. Hierbij is een incidentele baat van € 64.000, die betrekking heeft op de wijziging rechtsvorm, voorzichtigheidshalve gecorrigeerd. Het netto cashflow overschot in 2017 bedroeg € 19.000.

In 2018 stijgt de verwachte omzet naar € 301.000. Op basis van de tussentijdse cijfers tot en met Q3 2018 is er reeds 81% (€ 245.000) van de omzetprognose gerealiseerd. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2018 komt uit op € 67.000 met een verwacht netto cashflow overschot van € 49.000. Hierbij hebben we voorzichtigheidshalve reeds rekening gehouden met de nieuwe financiering via Knab Crowdfunding. 2019 zal het eerste jaar worden waarin er op zowel de bestaande financiering via Kapitaal op Maat als die via Knab Crowdfunding wordt afgelost. De verwachte omzet komt uit op € 568.000 met een verwacht netto cashflow overschot van € 50.000. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Het geconsolideerde risicodragende vermogen per ultimo 2017 bedraagt € 82.000 op een balanstotaal van € 288.000. Dit maakt een solvabiliteit van 28,5% wat een score van Ruim voldoende rechtvaardigt. Hierbij is geen rekening gehouden met de te verwachte stille reserve in de geactiveerde oldtimers waarop fiscaal wordt afgeschreven. In de praktijk houden de oldtimers minimaal hun waarde vast.

In 2018 is er sprake van balansverlenging en wordt er tevens (aantoonbare) winst toegevoegd aan het eigen vermogen waardoor per ultimo 2018 er een verwachte solvabiliteit ontstaat van 26,5% op een verlengd balanstotaal van € 377.000. Door de te verwachte groei en toe te voegen winsten in 2019 zal de Solvabiliteit in 2019 naar verwachting boven de 40% stijgen. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit

Doordat het bedrijf al een aantal jaren op rij aan het groeien is heeft dit een enigszins drukkend effect op de liquiditeit van de onderneming. Dit blijkt mede uit de current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) van 1,0 in 2018. Een risico beperkende maatregel ligt in het gegeven dat Jeroen in privé niet volledig afhankelijk is van het inkomen uit de onderneming. Daarnaast wordt er gewerkt met voornamelijk oproepkrachten waardoor er sprake is van voldoende kostenflexibiliteit. Overall beoordelen wij de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
 • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Ruim Voldoende