Samenvatting

Het toonaangevende interieurbedrijf Vonk en Vloer uit Amstelveen bestaat al meer dan 30 jaar en de heer Vonk (oprichter) heeft in Remco van der Aar de geschikte bedrijfsopvolger gevonden. De onderneming wordt met terugwerkende kracht per 1-1-2018 overgenomen en presteert in 2018 boven prognose.

Remco (40 jaar) is al zijn hele werkende leven actief in de stofferings- en interieurbranche en werkt de laatste vijf jaar als operationeel eindverantwoordelijke voor Vonk en Vloer. Nu heeft hij de kans om, samen met zijn partner Chantal, een bestaande succesvolle onderneming over te nemen.

De verkoper geeft zijn vertrouwen in Remco door onder andere een zakelijke borgstelling af te geven ten behoeve van deze financiering. Deze borgstelling wordt zeker gesteld door € 75.000 aan spaargelden te verpanden aan de investeerders van Knab Crowdfunding.


Bekijk de videopitch

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding voor de bedrijfsovername van Vonk Interieur B.V. (handelsnaam: Vonk en Vloer) bedraagt € 250.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Vonk en Vloer vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Vonk Interieur B.V. en R. van der Aar Holding B.V. Remco en Chantal, de kopers, geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000 welke op dit moment van morele waarde is. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van Vonk Interieur B.V. worden verpand in eerste verband. Ook de aandelen van Vonk Interieur B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Ten slotte geeft Tovo Beheer B.V., de verkoper, een materiële borgstelling af ter hoogte van € 75.000.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de overname van Vonk Interieur B.V. Omdat de verkoper de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is hij op zoek gegaan naar een waardige opvolger. Deze opvolging heeft hij gevonden in Remco en zijn partner Chantal. Remco is inmiddels al een aantal jaren werkzaam voor Vonk Interieur en mede operationeel eindverantwoordelijk.

Knab heeft met Knab Crowdfunding een financieringsoplossing om een bedrijfsovername mogelijk te maken. De gevraagde overname financiering via Knab Crowdfunding is voorgefinancierd door een overbruggingslening van € 250.000 verstrekt door Aegon Bank N.V, waardoor de bedrijfsovername per 1 juni gerealiseerd kon worden. Deze lening wordt nu geherfinancierd door de lening die via Knab Crowdfunding verstrekt wordt.

Financieringspartner

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met Credion Amsterdam MB RV.

Ondernemer

Remco van der Aar (40 jaar) is al zijn hele werkende leven actief in de stofferings- en interieurbranche en heeft hierdoor veel ervaring. Deze ervaring heeft hij zowel op de werkvloer als ook op het gebied van planning en organisatie. Sinds 2013 werkt Remco voor Vonk en Vloer en sindsdien is hij ook operationeel eindverantwoordelijk. Remco heeft een duidelijke visie op de markt en volgt deze op de voet. Hij wil het beste voor zijn klant en personeel.

Remco heeft in het verleden een eigen bedrijf gehad: Vena Products v.o.f. Het bedrijf werd geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis en de onderneming bleek helaas niet bestand tegen de crisis met een faillissement in 2013 als gevolg. Remco en zijn medevennoot hebben, door afspraken te maken met de crediteuren uit het faillissement, een deal weten te maken. De afspraken met alle crediteuren zijn volledig nagekomen en betaald.

Chantal de Laat (38 jaar) is de partner van Remco en heeft de afgelopen jaren voornamelijk gewerkt in de detailhandel. De afgelopen maanden heeft zij meegelopen binnen de onderneming om zo samen met Remco er een succes van te gaan maken. Samen hebben zij twee kinderen en wonen in Nieuw-Vennep.

Onderneming

Activiteiten

Vonk en Vloer is een interieurspecialist uit Amstelveen en is al meer dan 30 jaar actief op het gebied van woninginrichting. Men is actief in zowel de particulieren als de zakelijke (projecten) markt, veelal in de regio Amstelveen/Amsterdam. De onderneming adviseert, meet, levert en monteert alles op het gebied van stoffering en interieur. Hierbij moet je denken aan vloeren, raamdecoratie, horren, shutters en binnen- en buitenzonwering.

Vroeger en nu

De onderneming is ruim 30 jaar geleden opgericht door de heer Vonk en is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend stofferingsbedrijf in de regio Amstelveen en omstreken. Het bedrijf zit al jaren aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. Inmiddels heeft de heer Vonk de pensioengerechtigde leeftijd mogen bereiken en is hij trots dat de onderneming wordt voortgezet.

In Remco heeft hij de geschikte opvolger gevonden, zodat de onderneming ook voor de komende decennia behouden blijft. De overname is geformaliseerd per 1 juni 2018 en heeft als ingangsdatum met terugwerkende kracht 1 januari 2018. Remco zal de huidige bedrijfsvisie voortzetten, namelijk het leveren van goede kwaliteit volgens een goede prijs aan particulieren en bedrijven. Door de goede naam die de onderneming heeft, sluit hij niet uit dat er in toekomst wellicht uitgebreid gaat worden met een tweede vestiging.

Kwaliteit staat voorop

Het bedrijf staat goed bekend in de regio mede vanwege het totaalproduct. Er wordt gewerkt met gerenommeerde merken die ook door andere interieurbedrijven worden verkocht. Zowel de verkoop als de montage en installatie vereist vakmanschap. Door de ervaring en kwaliteit van de monteurs en stoffeerders en door het nakomen van de gemaakte afspraken is de kwaliteit van het totaalproduct goed ten opzichte van andere aanbieders. De kwaliteit en ervaring is ook aanwezig in het eigen team. Naast Remco en Chantal is er nog een medewerker die ook al jaren voor Vonk en Vloer werkt. Verder zal de heer Vonk nog enige tijd beschikbaar blijven voor ondersteuning bij met name de managementtaken.

Markt

De marktverwachting voor deze sector is goed. Na enige magere jaren is de verkoop en renovatie van woningen groeiende en dat betekent dat er ook zal worden ingericht. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren kan er gesteld worden dat de sector conjunctuurgevoelig is. Desondanks blijft er bij laagconjunctuur wel behoefte aan woninginrichting. De komende jaren is er sprake van positieve verwachtingen voor de woningmarkt, waarvan Vonk en Vloer zeker kan profiteren.

Structuur

Het organigram per 1 juni 2018 (na de bedrijfsovername) ziet er als volgt uit:

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnamesom Vonk Interieur bv € 200.000
Werkkapitaal incl. kosten overname € 50.000
Lening via Knab Crowdfunding € 250.000

Leenbedrag: € 250.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

* Knab heeft met Knab Crowdfunding een financieringsoplossing om een bedrijfsovername mogelijk te maken. De gevraagde overname financiering via Knab Crowdfunding is voorgefinancierd door een overbruggingslening van € 250.000 verstrekt door Aegon Bank N.V. Deze lening wordt nu geherfinancierd door de lening die via Knab Crowdfunding verstrekt wordt.

Overige financieringen

Er is geen andere financiering aanwezig in de onderneming

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Vonk Interieur B.V. en R. van der Aar Holding B.V.
  • Remco van der Aar en zijn partner Chantal de Laat geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Tovo Beheer B.V. (verkoper) geeft een zakelijke borgstelling af voor € 75.000. De borgstelling wordt zeker gesteld door een verpande spaarrekening waarvan een saldo van € 75.000 is verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.*
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Vonk Interieur B.V. en R. van der Aar Holding BV mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Vonk Interieur B.V. wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De aandelen van Vonk Interieur B.V. worden notarieel verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De waarde van de aandelen bij verkoop is door een bedrijfsovernamespecialist vastgesteld op € 200.000

* Het verpande bedrag is bij aanvang € 75.000. Hiervan zal jaarlijks een bedrag van € 15.000 (20%) vrijvallen met als voorwaarde dat de rente- en aflossingsverplichtingen correct worden nagekomen door de debiteur. Voor de zakelijke borgstelling geldt dat deze gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding gelijk blijft.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Dun & Bradstreet kwalificeert zowel Vonk Interieur B.V. als R. van der Aar Holding B.V. met een Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de jaarcijfers over 2016 en 2017 van Vonk Interieur B.V. Verder is er onder andere gebruik gemaakt van een exploitatie- en liquiditeitsprognose over meerdere jaren. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Per 1 januari 2018 is de bestaande exploitatie van Vonk en Vloer overgenomen. Deze exploitatie is historisch gezien erg stabiel (omzet 2016: € 1.010.000 en omzet 2017: € 1.050.000). Voor 2018 wordt er een omzet geprognosticeerd van € 1.054.000. Kijkend naar de eerste interne cijfers van 2018 beschouwen we de prognose voor 2018 als voorzichtig, zeker ook omdat er nauwelijks rekening is gehouden met de groei in de woningmarkt waar de onderneming van meeprofiteert. Ondanks de voorzichtige begroting bedraagt de verwachte genormaliseerde cashflow € 82.000 met een netto cashflowoverschot van ongeveer € 50.000

Voor 2019 bedraagt de verwachte omzet € 1.075.000 met een genormaliseerde cashflow van € 86.000 en een netto cashflowoverschot van € 36.000 (score Goed). Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Doordat er geen sprake is van eigen inbreng bedraagt de solvabiliteit na financiering nihil die de score Matig rechtvaardigt. Door de positieve rentabiliteitsvooruitzichten zal er naar verwachting jaarlijks winst toegevoegd worden. Hierdoor zal de verwachte solvabiliteit per ultimo 2018 16% bedragen op een balanstotaal van bijna € 300.000 (score Voldoende). Echter omdat de activa voor meer dan de helft uit goodwill bestaat en het eigen vermogen na financiering nihil is, beoordelen wij de Solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit

In de overname is bedongen door de koper dat de gegenereerde liquiditeiten uit de exploitatie van 2018 gebonden zijn aan de koper. Hierdoor kan er, door de goede eerste maanden, gestart worden met een buffer aan liquiditeiten die wordt aangevuld met een stukje werkkapitaal als onderdeel van deze financieringsopzet. De verwachte current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) per ultimo 2018 is 1,2. Wij beoordelen de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Matig
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende