Samenvatting

Visage & More, opgericht door Michèle in 1997, is een volwaardige schoonheidssalon met diverse disciplines onder één dak in het centrum van Son en Breugel.

Door de verhuizing naar een nieuw pand is men in staat om een nieuw concept aan te bieden dat naadloos aansluit bij de trends in de markt. De onderneming wordt gedreven door Michèle en is nagenoeg volledig gefinancierd met eigen vermogen.

Michèle gaat niet over één nacht ijs en ook haar echtgenoot geeft zijn vertrouwen aan haar plannen door hoofdelijk mee te tekenen voor de financiering. De gevraagde financiering wordt daarnaast volledig afgedekt met een volwaardige tweede hypothecaire inschrijving op de eigen woning met overwaarde.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 77.000. Hiervan is voor € 27.000 via eigen middelen gefinancierd. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 50.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Visage & More vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn Michèle van Rooij – van Geel, handelend onder de naam Visage & More, en haar echtgenoot. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 50.000 op het woonhuis gevestigd. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000 en heeft een WOZ waarde van € 457.000.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de verhuizing van de bestaande schoonheidssalon naar een nieuwe A-locatie in het centrum van Son en Breugel. Het pand dient verbouwd te worden (huurdersinvesteringen) en tevens zal er een grotere voorraad aangehouden worden. De nieuwe locatie wordt gehuurd voor een huurperiode gelijk aan de looptijd van de gevraagde lening.

Ondernemer

Michèle van Rooy-van Geel (44 jaar) heeft 20 jaar geleden de schoonheidssalon opgericht. Hierdoor heeft ze een vast klantenbestand weten op te bouwen en een relevant netwerk in Son en Breugel.

De afgelopen jaren heeft zij heel bewust gekozen voor het parttime ondernemen aan huis om zich zodoende ook te kunnen focussen op de kinderen. Inmiddels zijn de kinderen voldoende zelfstandig, waardoor Michèle haar langgekoesterde droom eindelijk kan verwezenlijken: het verder professionaliseren van haar onderneming.

Michèle heeft de afgelopen jaren diverse opleidingen gevolgd en diverse vakbeurzen bezocht. Mede uit deze bezoeken is zij gekomen tot het nieuwe concept voor Visage & More. Michèle houdt van hard werken en is van het motto: eerst presteren dan investeren. Het is een zelfstandige vrouw die vanuit een stabiele basis haar onderneming nu verder kan gaan uitbouwen.

Onderneming

Visage & More

Visage & More is een bestaande schoonheidssalon in Son en Breugel die door Michèle is opgericht in 1997. In de afgelopen periode heeft ze een vast klantenbestand weten op te bouwen van zo’n 300 klanten. De laatste jaren heeft ze deze onderneming bewust parttime en aan huis geëxploiteerd in verband met de opvoeding van de kinderen. Inmiddels zijn de kinderen voldoende zelfstandig, waardoor Michèle in staat is om de onderneming verder uit te breiden.

Verbinding is de rode draad

De onderneming gaat verhuizen naar een A-locatie in het centrum van Son en Breugel. Naast dat men daar de huidige activiteiten kan gaan voortzetten is men ook in de mogelijkheid om hier een nieuwe concept te gaan exploiteren. Een tijd geleden heeft Michèle een wereldwijd congres in Las Vegas bezocht en de rode draad daar was ‘connecting’. Later op ondernemersbijeenkomsten kwam dit ook steeds vaker naar voren dat samenwerken de toekomst wordt. De branche is sterk aan verandering onderhevig en met het nieuwe concept gaat Michèle hier op inspelen.

Op de nieuwe locatie zal een salon geëxploiteerd gaan worden met verschillende specialismes die elkaar gaan versterken. Naast een winkel voor de salon zelf zijn er in totaal drie beautyruimtes die Michèle zal gaan onderverhuren aan diverse specialisten. Zo komen er onder andere een huidtherapeut, pedicure wellness hoek, tandtechnicus, diëtiste en een specialiste voor permanente make-up. Daarnaast komt er een loungehoek waar je heerlijke Italiaanse koffie en healthy food kunt krijgen. Ook kan je gebruik maken van WiFi. Het nieuwe concept speelt uitstekend in op de huidige trends in de branche.

Locatie

Het winkelpand in het centrum van Son en Breugel is een A-locatie en is 180 m2 groot. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid om en nabij de nieuwe locatie. Naast Visage & More zit een lingeriezaak en een schoenenzaak. Beide onderneming staan goed bekend en er is overlap met de doelgroep waar Visage & More zich op richt.

Team

Het vaste team van Visage & More bestaat uit Michèle en Dionne. Dionne is begonnen met vijf uur per week, is meegegroeid met de onderneming en werkt momenteel fulltime. Eenmaal op de nieuwe locatie zal het team worden uitgebreid met Lieke. Het team wordt compleet gemaakt met diverse onderhuurders, een oproepkracht en een weekendkracht. Het team is in staat om persoonlijke aandacht te geven en heeft als specialisme optimale huidverbetering, aangevuld met speciale massages. De onderneming heeft alle vereiste diploma’s en certificeringen in bezit en regelmatig worden patiënten ook doorverwezen door zorgverzekeraars.

Structuur

Visage & More wordt geëxploiteerd in een eenmanszaak met als eigenaar Michèle van Rooij – van Geel. Michèle is gehuwd en haar echtgenoot heeft een goedlopend transportbedrijf. Samen hebben zij drie kinderen en wonen zij met veel plezier in Son en Breugel.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwkundige voorzieningen € 45.000
btw € 11.000
Inventaris, machines & computer € 8.500
3 maanden huur (borg) € 6.875
Voorraad & overig € 5.625
Totale investeringsbehoefte € 77.000
Eigen inbreng € 27.000
Lening via Knab Crowdfunding € 50.000

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 6%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Gefinancierd met eigen vermogen

Tot dusverre is de onderneming vrijwel volledig met zuiver eigen vermogen gefinancierd. Dit blijkt uit de solvabiliteit (voor financiering) van 85% op een balanstotaal van € 62.000. Er zijn geen andere externe financiers aanwezig in de onderneming.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Michèle van Rooij – van Geel, handelend onder de naam Visage & More, en haar echtgenoot. Vanwege de gekozen rechtsvorm en het mee verbinden van haar echtgenoot is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag, samen met haar echtgenoot. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers Goed.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 50.000,- op de eigen woning van de ondernemers, ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De eigen woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,-. De woning heeft een WOZ waarde per 1 januari -2017 van € 457.000.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2016 en 2017 en een meerjarenprognose. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

In 2017 is er een omzet gerealiseerd van € 66.000. De operationele cashflow voor privé in 2017 is € 11.000. Omdat er in privé vermogen wordt opgebouwd, wordt het volledige resultaat voor privé onttrokken. Voor 2018 is de verwachte omzet € 111.000. Deze groei wordt met name veroorzaakt door de verhuizing per 1 september aanstaande naar het nieuwe pand. Uit de interne halfjaarcijfers blijkt dat men qua omzet momenteel boven prognose presteert. Het verwachte netto cashflowoverschot in 2018 zal uitkomen op nihil. 2019 zal het eerste volledige boekjaar zijn in het nieuwe pand en met het nieuwe concept. Men heeft een voorzichtige omzet begroot van € 179.000 en een operationele cashflow van € 26.000. Dit is voldoende voor de nakoming van de financieringsverplichtingen van de Knab Crowdfunding lening. De ondernemer is niet afhankelijk van het inkomen uit Visage & More omdat haar echtgenoot, tevens debiteur voor deze financiering, een goedlopend transportbedrijf exploiteert. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit

De onderneming is tot dusverre bijna volledig met eigen vermogen gefinancierd. Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2017 € 53.000,- op een balanstotaal van € 62.000,-. Dit maakt een solvabiliteit van 85%, wat een score Excellent oplevert. 1/3 van de huidige investeringen wordt met eigen middelen gefinancierd. Het eigen vermogen stijgt in de balans na financiering naar een bedrag van circa € 80.000,- op een verlengd balanstotaal van € 139.000,-. Dit levert een solvabiliteit op van ruim 55%. Hierbij is geen rekening gehouden met de goede vermogenspositie van de ondernemer in privé. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Excellent.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is voor 2018 naar verwachting 1,7. In 2017 bedroeg de current ratio slechts 1,0, dit is gelijk aan een score Voldoende en ontstaat omdat er tot dat moment alle liquiditeiten overgeheveld worden naar privé voor vermogensopbouw. Rekening houdend met de aanwezige middelen in privé beoordelen wij de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Excellent
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende