Samenvatting

De eenmanszaak Versluijs Houtkachels heeft als belangrijkste activiteit de import van cv pelletkachels uit Bulgarije. Versluijs heeft daarvan het alleenrecht op de verkoop in Nederland en België. Rien Versluijs is van oorsprong scheepstimmerman en heeft het vak van zijn vader in het algemene bouwvak geleerd. Hij heeft een grote technische kennis van de producten die hij vertegenwoordigt.

Naast de cv pelletkachels is Rien ook tussenpersoon van verschillende fabrikanten, waaronder Biodom in Zeeland, zonnepanelen en cv inbouwhaarden uit Polen. Door de toenemende vraag naar de cv pelletkachels besteedt Rien zijn tijd voornamelijk aan de verkoop van de cv pelletkachels. Dankzij een interessante subsidieregeling en goede prijs-kwaliteit verhouding wordt de komende jaren een hogere omzet verwacht.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 100.000 en Dhr. Versluijs brengt zelf € 40.000 in. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 60.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Versluijs Houtkachels vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf de score Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteur is de heer M.A. Versluijs tevens handelend onder de naam Versluijs Houtkachels. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 60.000 op het woonhuis gevestigd met een voorbelasting van € 81.680 als eerste inschrijving en een WOZ-waarde van € 146.000. De voorraad wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De vraag naar de cv pelletkachels neemt steeds meer toe, dankzij een goede prijs-kwaliteitverhouding en interessante subsidieregeling. Rien Versluijs wil de organisatie in Nederland optimaliseren. Hij wil een goede website laten bouwen en een aanpassing van de showroom is gewenst. De groei van de omzet zal ook een hogere voorraad- en debiteurenpositie met zich meebrengen.

Ondernemer

Rien Versluijs (1951) is van oorsprong scheepstimmerman en heeft het algemene bouwvak van zijn vader geleerd. Hij heeft een grote technische kennis van de producten die hij vertegenwoordigt. De relatie met de mensen in de fabriek in Bulgarije is hecht. Mede doordat hij een aantal maanden per jaar in Bulgarije verblijft, is er een goede relatie opgebouwd en is hij daar één met de mensen. Hij denkt mee in de technische ontwikkeling van de CV Pelletkachels. Zijn filosofie is dat er op een duurzame wijze tegen zo laag mogelijke kosten energie gebruikt kan worden.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep

Het bedrijf is opgericht in 1992 waarbij de activiteiten voornamelijk uit een houtzagerij bestonden. Langzaam maar zeker is Rien de houtkachelbranche ingegroeid. Twaalf jaar geleden is hij ‘per ongeluk’ in contact gekomen met de fabriek Victoria-05 Ltd. in Bulgarije. De relatie is uitstekend en Rien is als het ware één met de mensen aldaar. Hij is regelmatig in Bulgarije en behulpzaam bij de technische ontwikkeling van het product. De kachels zijn inmiddels vrij van kinderziekten en voldoen aan de (strenge) regels die gelden in Duitsland en Oostenrijk.

Hij wil dit jaar, naast eigen verkoop, de verkoop van de cv pellet kachels ook onderbrengen bij de installateurs waar hij al zaken mee doet. Hiermee hoopt hij aan de grotere vraag te kunnen voldoen. Er is momenteel een interessante subsidieregeling in Nederland, waarbij het aankoopbedrag van de kachels van € 2.500 via subsidie is terug te vragen. De doelgroep zijn de Nederlandse consumenten die gebruik kunnen maken van deze regeling.

Missie

De filosofie van Rien is dat er op duurzame wijze tegen zo laag mogelijke kosten energie gebruikt kan worden. Uitgangspunt daarbij is dat hij zoveel mogelijk cv pelletkachels wil verkopen. Vervolgens wil hij het aansluiten van zonnepanelen op de cv pellet kachels ook tot een succes maken.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen

Er zijn meerdere partijen in de markt die cv pelletkachels aanbieden, echter de prijs van de cv pelletkachel die Rien verkoopt is laag in verhouding met de concurrentie. Hierdoor en in combinatie met zijn hoge technische kennis van het product, weet Rien zich in deze markt te onderscheiden. Bovendien heeft hij het alleenrecht op verkoop van de cv pelletkachels van Victoria-05 Ltd. in Nederland en België.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Website € 10.000
Showroom € 10.000
Voorraad
€ 50.000
Debiteuren € 30.000
Investeringsbehoefte € 100.000
Eigen inbreng
€ 40.000
Lening via Knab Crowdfunding € 60.000

Leenbedrag: € 60.000

Rente: 6%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is de heer M.A. Versluijs, tevens handelend onder de naam Versluijs Houtkachels. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie ruim.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van M.A. Versluijs wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000 op het woonhuis aan de Provincialeweg 7, 4494 NA te Geersdijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 81.680 met een openstaande schuld van € 59.000. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 146.000 op basis van de WOZ-waarde.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De Dun & Bradstreet score voor dit bedrijf is Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag is de score gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2016 en 2017 en de prognoses 2018 en 2019. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed.

Rentabiliteit

De prognoses komen overeen met het beeld van de afgelopen jaren. In 2017 is met een omzet van € 345.000 een cashflow van € 10.000 gerealiseerd (na privéopname). Hiermee komt de score op Excellent. Voor 2018 wordt een omzet van € 372.000 en een cashflow van € 15.000 geprognosticeerd met dezelfde privéopname (tevens score Excellent). De hogere omzet is het gevolg van de interessante subsidieregeling waar consumenten gebruik van kunnen maken. Bovendien heeft de ondernemer het exclusieve verkooprecht in Nederland en België. Naar verwachting groeit de omzet door naar een niveau van circa € 435.000 in 2019. Omdat de omzetverhoging nog gerealiseerd moet worden, hebben wij de score voor de Rentabiliteit vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van het bedrijf komt per ultimo 2017 uit op ruim 3% bij een balanstotaal van € 62.000. Voor 2018 komt de solvabiliteit uit op ruim 14% bij een balanstotaal van € 102.000. Voor beide jaren betekent dit de score Matig. Het is echter een eenmanszaak en hierdoor is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Nemen we voor de solvabiliteit ook de overwaarde in het onroerend goed van minimaal € 100.000 mee, dan is er sprake van een stille reserve, waarmee de solvabiliteit per ultimo 2017 op ruim 62% bij een balanstotaal van € 162.000 uitkomt (score Excellent). Voor de jaren erna komt de score van de solvabiliteit dankzij de stille reserve ook uit op Excellent. Voorzichtigheidshalve stellen wij de Solvabiliteit vast op Goed.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt per ultimo 2017 uit op 1,1 (score Voldoende). Na realisatie van de prognose komt de current ratio per ultimo 2018 uit op 1,9 (score Excellent). Mede met het oog op de in privé aanwezige liquide middelen hebben wij de score voor de Liquiditeit vastgesteld op Goed.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Goed
  • Solvabiliteit: Goed
  • Liquiditeit: Goed
  • Overall: Goed