Samenvatting

De bestaande onderneming Vero Afhaalcentrum is actief in de bereiding van authentieke Italiaanse gerechten. De onderneming wordt geëxploiteerd door de uit Italië afkomstige Pietro Bianco. Pietro heeft het koksvak geleerd in Italië en is 15 jaar geleden vanuit Italië naar Nederland verhuisd.

Vero kent een vaste klantenkring en is gevestigd in een huurpand in Diemen. Nu heeft de onderneming de mogelijkheid om het huurpand aan te kopen.

Voor deze financiering geldt een eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen bedrijfspand en is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk. Daarnaast geeft een persoonlijke kennis een materiële borgstelling af ter hoogte van € 25.000.

Vero

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 132.500. Hiervan wordt in totaal € 37.500 uit eigen middelen gefinancierd, waarvan € 25.000 via een persoonlijke lening verstrekt wordt. Deze leninggever geeft ook een materiële borg af ter hoogte van € 25.000 ten behoeve van de lening bij Knab Crowdfunding. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 95.000. De looptijd is vijf jaar met een lineaire maandelijkse aflossing van € 395,84 en een slottermijn van € 71.250. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Vero Afhaalcentrum vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor deze financiering is Pietro Bianco, handelend onder de naam Vero Afhaalcentrum. Een persoonlijke kennis van de ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 25.000 die momenteel volledig materieel is. Ook worden de huidige en toekomstige inventaris en voorraad van de onderneming in eerste verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Tenslotte geldt er een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 95.000 op het aan te kopen bedrijfspand met recent getaxeerde marktwaarde van € 120.000.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de aankoop van het bedrijfspand dat momenteel gehuurd wordt. De locatie is goed gelegen en is ook voor andere horeca bruikbaar.

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met FinaForte.

FinaForte

Ondernemer

Pietro Bianco (55 jaar) is 15 jaar geleden vanuit Italië naar Nederland verhuisd. Pietro heeft het vak geleerd in Italië. Daar heeft hij de ervaring in het restaurant van zijn oom opgedaan. Zijn oom heeft hem de passie voor het koken bijgebracht.

Pietro heeft eerst in andere restaurants gewerkt waaronder bij Krasnapolski in Amsterdam. Omdat Pietro altijd een droom heeft gehad om een eigen zaak te openen is hij 13 jaar geleden Vero Afhaalcentrum gestart op de huidige locatie in Diemen.

Pietro

Onderneming

Algemeen

Het afhaalcentrum heet Vero, wat ‘echt’ betekent in het Italiaans, en is gevestigd in het centrum van Diemen.

De smaak van Italië

Op het menu staan pizza’s en pasta’s. Ook staan er specialiteiten van het huis op het menu zoals vers gemaakte pasta’s: tortelacci, caramella en fusilli. Met deze gerechten onderscheidt Pietro zich van andere Italiaanse restaurants en afhaalcentra. Een greep uit het menu:

 • tortelacci neri, een zwarte pasta gevuld met ricottakaas en gerookte zalm;
 • fusilli el melanzane, een verse pasta met tomatensaus en aubergine;
 • caramella, een pasta met drie verschillende kleuren gevuld met ricottakaas, spinazie en tomaat in een champignonsaus.

Koken met het hart

Pietro wil met zijn afhaalcentrum zijn klanten de echte Italiaanse gerechten laten proeven zoals die in Italië worden gemaakt. Dat betekent dat naast het gebruik van verse ingrediënten het eten met liefde wordt bereid. Pietro’s motto is: wanneer je met je hart kookt, proef je dat in de gerechten.

Diemen

In Diemen is er in de afgelopen jaren veel nieuwbouw bijgekomen en er wordt nog steeds bijgebouwd. Door de extra woningen in Diemen is het klantenbereik van Vero groter geworden. Opvallend is dat zelfs bestaande klanten die verhuizen de nieuwe bewoners doorverwijzen naar Vero. In de afgelopen 13 jaar is de klantenkring van Vero Afhaalcentrum alleen maar gegroeid. De horecabranche is sterk groeiende en de verwachting is dat dit zal doorzetten de komende jaren. Er is een trend naar duurzaamheid en eerlijk en vers voedsel en vooral dit laatste is precies waar Vero Afhaalcentrum door haar werkwijze invulling aangeeft.

Organisatiestructuur

De onderneming wordt geëxploiteerd in een eenmanszaak met als ondernemer Pietro Bianco.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand € 117.250
Overige bijkomende kosten (overdrachtsbelasting en kosten t.b.v. de gevraagde financiering) € 15.250
Totale investeringsbehoefte € 132.500
Eigen middelen* € 37.500
Lening via Knab Crowdfunding € 95.000

* De eigen middelen bestaan voor € 25.000 uit een aangegane persoonlijke lening met de borg. Er is een looptijd aangegaan van 303 maanden en de overeengekomen rente is 1,5%. Voor deze persoonlijke lening zijn geen zekerheden bedongen.

Leenbedrag: € 95.000

Rente: 7,0%

Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 395,84

Slottermijn

Aan het einde van de looptijd is er nog een restantschuld van € 71.250. Deze restantschuld zal aan het einde van de looptijd worden afgelost middels herfinanciering of uit eigen middelen. In de laatste zes maanden voor de einddatum van deze lening heeft de ondernemer de mogelijkheid om vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden.

Binnen de onderneming zijn er geen andere langlopende financieringen.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteur is de heer Pietro Bianco, handelend onder de naam Vero Afhaalcentrum. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Vero Afhaalcentrum wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • Een persoonlijke kennis van de ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 95.000 op het aan te kopen bedrijfspand verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 120.000 op basis van een recent opgesteld taxatierapport.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B-rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Dun & Bradstreet kwalificeert Vero Afhaalcentrum met een Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2016 en 2017 alsmede de prognose 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In 2017 is er een omzet gerealiseerd van € 72.000 met een winst voor privé van € 27.000. De ondernemer onttrekt dit bedrag grotendeels wat volstaat voor zijn verplichtingen in privé. De ondernemer heeft een huurwoning. Van de jaarlijkse onttrekkingen wordt er ook nog een deel gespaard, wat gebruikt wordt als onderdeel van de eigen inbreng voor de aanschaf van het bedrijfspand.

Voor 2018 en 2019 is er in de prognose uitgegaan van een gelijkblijvende exploitatie ten opzichte van de vorige jaren met als kanttekening dat de huurlasten wegvallen en daarvoor in de plaats rente en afschrijving. Door te werken met een restschuldconstructie kunnen met een gelijkblijvende exploitatie de bijkomende financieringsverplichtingen uit hoofde van de Knab Crowdfunding lening naar verwachting worden voldaan. Wij beoordelen de rentabiliteit van de onderneming op Voldoende.

Solvabiliteit

Per ultimo 2017 is er sprake van een zeer kleine balans met een balanstotaal van € 10.000. Deze bestaat voor € 9.000 uit eigen vermogen. De solvabiliteit na financiering bedraagt 33% (score Ruim voldoende) op een verlengd balanstotaal van € 143.000. De balans bestaat voor meer dan 75% uit het aan te kopen bedrijfspand. Wij beoordelen de solvabiliteit op Ruim voldoende, mede doordat er met de eerste hypothecaire inschrijving grip is op het bedrijfspand.

Liquiditeit

De liquiditeit is de afgelopen jaren van een voldoende niveau om te voldoen aan alle verplichtingen. De current ratio na financiering komt uit op 1,3 (Ruim voldoende). Wij beoordelen de liquiditeit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Voldoende
 • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Voldoende