Samenvatting

Ervaren bedrijfsleidster in de horeca, Xiaoling Liu, gaat in de haven van Rotterdam een uniek all-you-can-eat concept exploiteren: The Sea Food Market. Het restaurant is het eerste all-you-can-eat restaurant in Nederland dat zich volledig focust op dagverse en kwalitatief goede visgerechten. De locatie - uitkijkend over het water in de haven van Rotterdam - is perfect gelegen om van lekkere vis en goede wijn te genieten. Door de verhurende partij wordt Xiaoling maximaal ondersteund met een investering van € 200.000 en een materiële borgstelling voor het volledige leenbedrag.

De financieringsaanvraag wordt voor € 200.000 gefinancierd via Knab Crowdfunding en voor € 200.000 via zusterplatform Collin Crowdfund met wie Knab Crowdfunding een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen, 50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 785.000. Hiervan wordt € 100.000 uit eigen middelen ingebracht. De verhuurder investeert € 200.000. Leveranciers financieren € 85.000 en de investeerders via zusterplatform Collin Crowdfund verstrekken een lening van € 200.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 200.000. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van The Sea Food Market vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert The Sea Food Market B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is The Sea Food Market B.V. De verhurende partij, New Ocean Paradise B.V., geeft een zakelijke borgstelling af voor € 400.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Xiaoling Liu geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 35% op het niveau van The Sea Food Market B.V. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van The Sea Food Market B.V. worden verpand.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de overname van de activa van restaurant De Gouden Wok en de benodigde investeringen om het restaurant naar het nieuwe concept van The Sea Food Market om te toveren.

Onderneemster

De ervaren horecea onderneemster achter The Sea Food Market is Xiaoling Liu (1977). Tussen 2005 en 2009 werkte ze in de bediening en keuken van een Chinees restaurant. Tussen 2009 en 2012 is ze bedrijfsleidster geweest van een grote wereldkeuken met 300 zitplaatsen in Rotterdam, namelijk Park restaurant. Vanaf 2012 tot en met het einde van 2017 is Xiaoling bedrijfsleidster geweest bij de Gouden Wok, die gevestigd is op dezelfde locatie als waar The Sea Food Market zich gaat vestigen. Door haar goede relatie met de huidige eigenaar van de Gouden Wok, die nu een stapje terug gaat doen, kreeg Xiaoling de kans om als eigenaar van The Sea Food Market aan de slag te gaan.

 

Xiaoling is als aandeelhoudster van The Sea Food Market B.V. verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Er wordt een kok aangenomen die goed Nederlands & Chinees spreekt. Hij gaat het keukenpersoneel aansturen en heeft de inkoop onder zich. Xiaoling is verantwoordelijk voor de marketing & sales en tevens heeft zij de bediening onder zich.

De eigenaar van de verkopende partij, New Ocean Paradise B.V., zal ongeveer 10 uur per week betrokken blijven bij de onderneming in een adviserende rol. Hij kent de weg met betrekking tot inkopen en kent alle vaste klanten van de Gouden Wok.

Onderneming

Algemeen

The Sea Food Market is een all-you-can-eat visrestaurant, gevestigd op de bekende locatie aan de Parkhaven in Rotterdam (in de haven onder de Euromast). Het restaurant is het eerste all-you-can-eat restaurant in Nederland dat zich volledig focust op dagverse en kwalitatief goede visgerechten. De locatie (uitkijkend over het water in de haven van Rotterdam) is perfect om van lekkere vis en goede wijn te genieten.

Historie

The Sea Food Market is een nieuw concept. Op dezelfde locatie was tot het einde van 2017 de Gouden Wok gevestigd. Dit all-you-can-eat Aziatische restaurant bestaat sinds 2000 en was in die tijd zeer vernieuwend in de markt. In de recente jaren is de exploitatie van De Gouden Wok teruggelopen. Dit is toe te schrijven aan het feit dat het interieur van het restaurant inmiddels gedateerd is en niet meer voldoet aan de eisen van de hedendaagse consument en de sterke toename van het aantal moderne all-you-can-eat restaurants. Een verandering van het concept waardoor men weer uniek is in de markt en de benodigde investeringen, zal naar verwachting de exploitatie van The Sea Food Market naar hetzelfde niveau brengen als De Gouden Wok in haar hoogtij-jaren.

Locatie

De locatie waar The Sea Food Market zich gaat vestigen is uniek te noemen. Het betreft een niet verplaatsbaar schip in de haven van Rotterdam waar tevens een bekende en goedbezochte Chinese supermarkt gevestigd is. Op de bovenverdieping zijn ook een hotel en een partycentrum gevestigd waar vaak bruiloften worden gevierd. Er is meer dan voldoende parkeergelegenheid voor de deur. De locatie heeft (aantoonbaar) veel omzetpotentieel, die gerealiseerd kan worden wanneer sprake is van een volledige renovatie van het restaurant. De pandeigenaar heeft zich bereid gevonden een deel van de noodzakelijke verbouwingen voor zijn rekening te nemen.

 

Producten & verdienmodel

Het model van all-you-can-eat restaurants is inmiddels een bekend concept in Nederland. Echter is er op dit moment nog geen all-you-can-eat restaurant dat zich volledig focust op vis. Uiteraard is hoge kwaliteit van de vis hierbij van groot belang. Bij de huidige all-you-can-eat restaurants is vis vaak een bijkomstigheid en is derhalve de kwaliteit onvoldoende. The Sea Food Market biedt haar klanten verse vis aan die dagelijks op de visafslag worden gekocht. In Nederland is er op dit moment nog niet een vergelijkbaar concept aanwezig. Voor klanten die geen vis lusten, wordt in beperkte mate vlees- en vegetarische gerechten aangeboden.

 

De prijsstelling voor het all-you-can-eat menu bedraagt € 30 per persoon op maandag tot en met donderdag en € 32,50 van vrijdag tot en met zondag. Dranken worden separaat in rekening gebracht. Ook wordt er voor exclusievere gerechten (oesters, kreeft en kingcrab) een surplus in rekening gebracht. De prijsstelling is concurrerend met de gevestigde all-you-can-eat concepten, maar omdat vis een ‘duur’ imago heeft, creëert men bij The Sea Food Market vrij snel een ‘waar voor je geld’ gevoel bij de consument. Het restaurant heeft 350 couverts en kan naar gelang de behoefte verder worden uitgebreid. Naast het restaurant is er eveneens ruimte om op de eerste verdieping een zaal voor grote groepen (maximaal 500) aan te bieden.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname activa De Gouden Wok
€ 80.000
Bouwkundige verbeteringen
€ 200.000
Keuken & installaties
€ 105.000
Inventaris € 155.000
Huurwaarborg € 20.000
Voorraad € 28.000
Voorfinanciering B.T.W.
€ 85.000
Onvoorzien € 112.000
Totaal € 785.000
Eigen inbreng
€ 100.000
Inbreng verhuurder
€ 200.000
Leveranciers € 85.000
Lening via Collin Crowdfund*
€ 200.000
Lening Knab Crowdfunding € 200.000
 

Leenbedrag: € 200.000

Rente: 8%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

*De financieringsaanvraag wordt voor € 200.000 gefinancierd via Knab Crowdfunding en voor € 200.000 via zusterplatform Collin Crowdfund met wie Knab Crowdfunding een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is The Sea Food Market B.V.
  • De verhurende partij, New Ocean Paradise B.V., geeft een zakelijke borgstelling af voor € 400.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, mede door een ruime stille reserve in vastgoed dat New Ocean Paradise bezit. Dun & Bradstreet kwalificeert New Ocean Paradise als Laag risico.
  • X. Liu geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van The Sea Food Market mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Credit Score) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van The Sea Food Market B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert The Sea Food Market als Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de balans op het moment van financieren en de prognoses voor 2018 en 2019 voor The Sea Food Market B.V.

Rentabiliteit

Voor 2018 wordt er voor The Sea Food Market een omzet van ruim € 2,2 miljoen geprognosticeerd met een bruto marge van ruim 63%. Er resteert naar verwachting een netto winst van ongeveer € 180.000. Bij een genormaliseerde cashflow van € 255.000 en een aflossingsdruk richting de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding van € 75.000 resteert een netto cashflow overschot van € 180.000 (score Excellent). Voor 2019 verwacht men een omzet van ruim € 2,7 miljoen, waar een netto winst van € 229.000 van overblijft volgens de prognose.

Bij een genormaliseerde cashflow van € 304.000 en een aflossingsdruk van € 100.000 resteert een netto cashflow overschot van € 204.000 (score Excellent). Het restaurant dat op de huidige locatie, wat een ander concept met lagere tickets gebruikte, had zijn hoogtijdagen tussen 2000 en 2010 toen er jaarlijks een omzet van ongeveer € 2,5 miljoen werd gerealiseerd. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit van The Sea Food Market als Voldoende omdat het een en ander op prognose is gebaseerd.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is de solvabiliteit van The Sea Food Market gelijk aan 36% (score Ruim voldoende). Per ultimo 2018 verbetert de solvabiliteit door winsttoevoeging naar verwachting naar 54% bij een balanstotaal van € 887.000 (score Excellent). Ter comfort bij de aanvraag wordt er een materiële borgstelling afgegeven door de verhuurder, welke kan terugvallen op een ruime stille reserve in vastgoed dat deze partij bezit. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Solvabiliteit van The Sea Food Market als Ruim voldoende.

Liquiditeit

Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van The Sea Food Market gelijk aan 1,9 (score Excellent). Per ultimo 2018 verbetert de current ratio naar verwachting naar 2,2 (score Excellent). De vlottende activa bestaan met name uit voorraden en liquide middelen, terwijl de vlottende passiva hoofdzakelijk bestaat uit aflossingsdruk richting de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Wij kwalificeren de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close