Samenvatting

Aan de Nieuweweg 1 te Wormer, gaat Annet Gnodde-Vleeshakker samen met haar dochter Elsa Gnodde een snackbar starten. Snackbar De Nieuwe Weg zal worden geopend in een pand waarin voorheen ook een snackbar was gevestigd. De locatie is gelegen aan een rotonde met rondom parkeergelegenheid en terrasvoorziening op zonzijde. Elsa woont nog thuis bij haar ouders en gaat zich volledig bezighouden met de exploitatie van de snackbar. Daarbij krijgt ze volop ondersteuning van moeder Annet, die daarnaast ook nog een eigen onderneming runt op het gebied van fietsverhuur en fietsreparatie, met onder andere een vestiging op de alom bekende “Zaanse Schans”, te Zaandijk.

Het gehele pand wordt gehuurd, inclusief bovenwoning. De bovenwoning is inmiddels verhuurd. Op termijn zal deze woning, na toestemming van de gemeente, worden verhuurd als B&B. De exploitatie zal plaatsvinden in de daarvoor opgerichte vof: Snackbar de Nieuwe Weg.

Ondernemers Snackbar

Annet Gnodde - Vleeshakker & Elsa Gnodde

Financierings-behoefte

De totale financieringsbehoefte bedraagt € 129.000,-, waarvan € 29.000,- aan eigen middelen zal worden ingebracht. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Snackbar de Nieuwe Weg vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De vlottende activa zijn bij aanvang beperkt. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt in het aanvangsjaar uit op ruim 1,5. De vlottende activa zullen naar verwachting stijgen, mede door de winstgevende exploitatie, waardoor de current ratio eind 2017 naar verwachting uit zal komen op ruim 2. Voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Voldoende.

Leendoel

De financiering via Knab Crowdfunding wordt gebruikt voor de inrichting en verbouwing van de locatie Nieuweweg 1 te Wormer tot snackbar.

Ondernemers

Annet Gnodde-Vleeshakker (46 jaar) heeft een opleiding gedaan aan het Grafisch Lyceum als offsetdrukker. Jaren geleden heeft ze besloten om een eigen onderneming te starten in fietsverhuur en fietsreparatie onder de naam Eddong Fietsen, met onder andere een vestiging op de zeer druk bezochte “Zaanse Schans”, te Zaandijk. Hiervoor heeft ze de opleiding Innovam Rijwielhersteller succesvol afgerond. Sinds 2015 is ze de mobiele fietsenmaker van de Zaanstreek. Annet is getrouwd met Fokke Gnodde en samen hebben zij drie kinderen, waarvan Elsa er één is. De kernkwaliteiten van Annet zijn: Ondernemend, sociaal, ziet kansen in de markt en kan mensen motiveren.

Elsa Gnodde (20) heeft onlangs haar mbo opleiding aan het ROC, richting Zorg en Welzijn, afgerond. Ze heeft tijdens haar studie diverse werkervaringen opgedaan, onder andere bij haar moeder in de zaak alsmede bij een supermarkt. Nu de mogelijkheid zich voordoet om een nieuwe snackbar te starten, wil zij dit graag samen met haar moeder oppakken, met als doel om de zaak over enige jaren geheel zelfstandig voort te zetten. Ze heeft het ondernemersbloed van haar moeder. Haar sterke punten zijn: Actief, ondernemend, leergierig en een beetje perfectionistisch. Ze is nog jong en zal uiteraard nog veel moeten leren onder de bezielende leiding van Annet.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep

Op de locatie waar Snackbar De Nieuwe Weg zal worden gevestigd, heeft reeds eerder een snackbar gezeten en Annet en Elsa, die al vele jaren woonachtig zijn in de buurt, krijgen veel signalen uit de buurt dat er behoefte is aan een goede snackbar in de directe omgeving. Hiermee wordt feitelijk gezegd dat de vorige snackbar wordt gemist in de buurt. De mogelijkheid dient zicht thans aan, waarvan Annet en Elsa graag gebruik willen maken. De belangrijkste doelgroepen zijn buurtbewoners en de bedrijven in de nabije omgeving. Annet heeft een fietsverhuur bedrijf en biedt de huurders ook lunchpakketten aan, die nu elders worden besteld. De fietsverhuur en snackbar zijn dus deels complementair aan elkaar.

Missie

Snackbar De Nieuwe Weg zal zich gaan richten op een uitstekende service, goede en eerlijke producten tegen een reële prijs. Daarnaast heeft de snackbar ruime openingstijden van ’s ochtend 6 uur tot ’s avonds 10 uur. Dus zowel ontbijt, lunch en diner worden verzorgd. Bestellen via internet is tevens mogelijk. Op termijn zal er ook een bezorgservice worden opgezet. Alle producten zullen constant van hoge kwaliteit zijn.

Concurrentie

In een straal van 1,2 km zijn een vijftal soortgelijke bedrijven gevestigd. Concurrentie is er dus wel degelijk, echter het verzorgingsgebied is groot. Snackbar De Nieuwe Weg wil zich gaan onderscheiden door ruime openingstijden, hoge kwaliteit van het aanbod en naast de reguliere snacks ook een uitgebreid aanbod van gezonde producten van voornamelijk lokale leveranciers.

Structuur

Organogram Snackbar

Financieringsbehoefte

Inventaris € 106.000
Huurgarantie € 6.000
Sleutelgeld € 8.000
Werkkapitaal € 9.000
Totale investeringsbehoefte € 129.000
Eigen inbreng € 29.000
Lening via Knab Crowdfunding € 100.000

Leenbedrag: € 100.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Snackbar De Nieuwe Weg vof, met als haar vennoten A. Gnodde-Vleeshakker en E.R. Gnodde. Door de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De echtgenoot van A. Gnodde, de heer F. Gnodde, wordt mededebiteur voor de financiering en wordt hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.*.
  • De huidige en toekomstige bedrijfsinventaris wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.

* Annet en haar echtgenoot hebben een woning met een WOZ-waarde van € 316.000 en een hypotheek ter hoogte van € 298.000 per 1-1-2016. De vrije verkoopwaarde wordt geraamd op € 400.000, derhalve is er een overwaarde aanwezig van zo’n € 100.000.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert Snackbar De Nieuwe Weg vof als Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognose voor de resterende maanden in 2017 en de prognose voor 2018 en 2019. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een uitgebreid businessplan en prognoses, mede opgesteld door een administratie- en advieskantoor. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit

Na de start in juli 2017 wordt er in het eerste jaar een omzet verwacht van € 85.000 met een brutowinstmarge van ruim 70%. Na aftrek van de operationele kosten resteert er een verwachte nettowinst van € 7.000 voor privé. Het verwachte netto cashflow overschot in 2017 bedraagt ruim € 11.000 voldoende om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. De privé opnamen zullen zeer beperkt zijn, vanwege het feit dat Elsa nog bij haar ouders thuis woont. Annet heeft vanuit de activiteiten van haar andere onderneming zelfstandig inkomen en haar echtgenoot geniet zijn inkomsten uit een voltijd loondienstverband. De prognoses voor de eerste volledige boekjaren laten een verwachte omzet zien van € 133.000 in 2018 en € 135.000 in 2019. Hieruit vloeit een te verwachte netto cashflow overschot van respectievelijk € 31.000 in 2018 en € 32.000 in 2019, na aftrek van een kleine ondernemersbeloning in beide jaren. Aangezien de rentabiliteit is gebaseerd op prognoses, kwalificeren wij de rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit

Middels de eigen inbreng is er op de openingsbalans een solvabiliteit aanwezig van 24% op een balanstotaal van € 118.000. Volgens de prognoses groeit de solvabiliteit, door toevoeging van de verwachte winst, na het eerste volledige boekjaar 2018 naar 35% en in 2019 naar 48%. Voor nu wordt de kwalificatie Voldoende van de openingsbalans aangehouden.

Liquiditeit

De vlottende activa zijn bij aanvang beperkt. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt in het aanvangsjaar uit op ruim 1,5. De vlottende activa zullen naar verwachting stijgen, mede door de winstgevende exploitatie, waardoor de current ratio eind 2017 naar verwachting uit zal komen op ruim 2. Voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Voldoende.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende