Samenvatting

Slagerij Vlot is een ambachtelijke slagerij, gevestigd in Brandwijk (in de Alblasserwaard). De onderneming is een familiebedrijf dat sinds 1947 door de familie Vlot wordt geëxploiteerd. Wim bij de Vaate is 16 jaar in loondienst bij de slagerij en krijgt nu de kans om de onderneming over te nemen. De onderneming onderscheidt zich door de uitstekende kwaliteit van haar producten en de kundigheid van haar personeel. Alle dieren worden in de slagerij geslacht en klaargemaakt voor de verkoop. Per week worden er ongeveer 10 runderen verwerkt.

Wim bij de Vaate

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 400.000. De eigen inbreng van de ondernemer is € 10.000 en door vrienden wordt er een achtergestelde lening van € 40.000 verstrekt. Rabobank financiert € 180.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 170.000. De looptijd is 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Slagerij Vlot vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V., WV Group B.V., WV Protection Investment B.V., WV Events B.V., WV Security B.V. en Wim bij de Vaate h.o.d.n. WV Store. Wim bij de Vaate geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 170.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 35% op het niveau van WV Group B.V. De huidige en toekomstige voorraad en inventaris van Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De financiering bij Knab Crowdfunding wordt gevraagd ten behoeve van het overnemen van ambachtelijke Slagerij Vlot, verbouwing van het bedrijf, de aanschaf van inventaris en de voorfinanciering van de btw.

Ondernemers

Wim bij de Vaate (1984) heeft veel ervaring in het slagersvak. Hij is van jongs af aan aangetrokken door het slagersvak. Wim is zo snel als hij kon begonnen met werken in een slagerij en heeft in de loop der jaren de Slagers Vak Opleiding afgerond. Vanaf 1997 is hij in dienst geweest bij verschillende slagerijen en slachterijen. De rode draad in zijn carrière is Slagerij Vlot, waar hij tussen 1999 en 2015 werkzaam is geweest. Wim voerde in zijn tijd bij Slagerij Vlot alle voorkomende werkzaamheden uit. Dit omhelst onder andere het slachten van runderen en varkens, het uitbenen, kanten, afvliezen van de dieren, worst- en vleeswaren maken en het verkoopklaar maken van de producten. Tevens had Wim veel contact met de leveranciers en klanten van Slagerij Vlot.

Wim verdiende naast zijn slagersactiviteiten sinds 2006 bij als beveiliger, waar hij in 2008 zijn eigen onderneming (WV Group B.V.) in is gestart. Wim is tot op heden actief gebleven met dit bedrijf, waar inmiddels enkele dochterondernemingen bij zijn gekomen. Hij wil echter na de overname van Slagerij Vlot deze activiteiten af gaan bouwen. Doordat Wim vooral aansturend in zijn beveiligingsbedrijf bezig is en de meeste beveiligingsklussen in het weekend zullen zijn, zijn de werkzaamheden te combineren met de activiteiten bij Slagerij Vlot. Wim heeft dit in het verleden namelijk ook jarenlang gedaan. Wim heeft op dit moment geen relatie en geen kinderen. Hij is zeer begaan met zijn werk en heeft ook in zijn vrije tijd zeer geregeld contact met klanten en leveranciers.

Onderneming

Slagerij Vlot is een ambachtelijke slagerij, gevestigd in Brandwijk. De onderneming is een familiebedrijf dat al 3 generaties door de familie Vlot wordt geëxploiteerd. Aangezien de huidige ondernemer wil gaan emigreren en er op dit moment geen opvolging binnen de familie is, is er door de huidige ondernemers gezocht naar een geschikte opvolger voor het bedrijf. Aangezien Wim bij de Vaate 16 jaar in loondienst is geweest bij het bedrijf kent hij de manier van werken, visie en de klanten van Slagerij Vlot erg goed. Vandaar dat de keuze op hem is gevallen om de zaak over te nemen.

Huidige onderneming en exploitatie

Slagerij Vlot verkoopt haar producten aan zowel particulieren als bedrijven. Men doet dit op dit moment enkel via de website. Consumenten bestellen de gewenste producten online en kunnen deze op zaterdagochtend ophalen. Tevens worden er met regelmaat slachtingen verricht voor collega slagers. De onderneming onderscheidt zich doordat de volledige keten in eigen beheer is, waardoor alles traceerbaar en tastbaar is voor de werknemers en klanten. Alle dieren worden in de slagerij geslacht en klaargemaakt voor verkoop. Hierdoor kan men een uitstekende kwaliteit van haar producten garanderen. Er is een groot vast klantenbestand, dat bestellingen via de website plaatst. Dit klantenbestand bestaat voornamelijk uit mensen uit de regio, maar er zijn enkele klanten die vele kilometers komen rijden voor de producten van Slagerij Vlot.

Onderneming en exploitatie na overname

De onderneming is een 'rijdende trein', die na de overname gewoon door zal blijven rijden. Op dit moment worden de meeste bestellingen via internet geplaatst, waardoor er in beginsel niets te merken is van de overname voor de klanten van Slagerij Vlot. Wim bij de Vaate wil echter wel een aantal zaken wijzigen in de onderneming. Na de overname worden allereerst de inrichting, machines en koelcellen vernieuwen. Hiervoor is de financiering bij Knab Crowdfunding gevraagd. Wim acht dit als noodzakelijke investeringen om aan de huidige kwaliteitseisen te voldoen en de capaciteit te verhogen. Bovendien kan de slagerij na een grondige opknapbeurt er weer zo’n tien jaar tegenaan. Tevens wil Wim de winkel die in de slagerij zit heropenen voor klanten op vrijdag en zaterdag. Tot en met 2013 was de winkel tevens geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag, maar aangezien de huidige eigenaar wilde afbouwen heeft hij de winkel gesloten. Het sluiten van de winkel leidde tot een omzetdaling van ongeveer € 250.000 en het dalen van de winstgevendheid met ongeveer € 100.000. Na een grote schoonmaak en opknapbeurt is de winkel in goede conditie om geopend te worden voor klanten van Slagerij Vlot. Wim wil twee parttime personeelsleden aannemen ten behoeve van de verkoop in de winkel.

Concurrentiepositie

De meest nabijgelegen ambachtelijke slagerij is gevestigd nabij Meerkerk. Deze concurrent verkoopt slechts beperkt aan particulieren. Tevens is er concurrentie van supermarkten en slagerijen, alleen ontbreekt het hen aan de kwaliteit, kennis en onderscheidend vermogen van een eigen slachterij. Dit laatste voegt beleving, kwaliteit en traceerbaarheid toe aan de producten die Slagerij Vlot verkoopt.

Structuur

Organogram Vlot

De nieuwe onderneming Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. wordt 100% eigendom van WV Group B.V., de holding waaronder de drie overige B.V.’s (allen gerelateerd aan de beveiligingsactiviteiten van Wim). Tevens heeft Wim nog een eenmanszaak, waarin nauwelijks activiteit was de afgelopen jaren.

Financieringsbehoefte

Verbouwing
€ 64.000
Inventaris (slachtapparatuur, koelingen)
€ 180.000
Overnamesom (inventaris, voorraad, goodwill)
€ 100.000
Voorfinanciering btw
€ 40.000
Onvoorzien
€ 16.000
Totaal
€ 400.000
Achtergestelde lening € 40.000
Eigen inbreng € 10.000
Rabobank *
€ 180.000
Lening via Knab Crowdfunding € 170.000

Leenbedrag: € 170.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing.

* De Rabobank verstrekt een rekening-courant krediet van € 25.000 en twee leningen van € 115.000 en € 40.000 groot. Als zekerheid voor deze financieringen heeft de Rabobank een staatsgarantie (BMKB) van € 115.000 ingebouwd, 1e pandrecht op de voorraden, inventaris en debiteuren en een persoonlijke borgstelling van € 50.000 van Wim bij de Vaate.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V., WV Group B.V., WV Protection Investment B.V., WV Events B.V., WV Security B.V. en Wim bij de Vaate h.o.d.n. WV Store.
  • Wim bij de Vaate geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 170.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van vrienden van Wim ter hoogte van in totaal € 40.000 worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding voor minimaal 12 maanden. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de eerste 12 maanden van de looptijd van lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel betaald tijdens deze periode. Na de eerste twaalf maanden mag er enkel worden afgelost op de lening indien het netto cashflowoverschot (definitie Knab Crowdfunding) dit toelaat en de solvabiliteit na aflossing minimaal 35% is.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van WV Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 35% of lager is.
  • De huidige en toekomstige voorraad en inventaris van Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze voorraad en inventaris is voorbelast met een verpanding door de Rabobank.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling.

Dun & Bradstreet kwalificeert de over te nemen V.O.F. Slagerij Vlot als Minimaal risico. WV Group B.V. en WV Protection Investment B.V. kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. De nieuw opgerichte onderneming Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V., WV Security B.V. en WV Events B.V. kwalificeert Dun & Bradstreet als Verhoogd risico. De eenmanszaak, WV Store, kwalificeert Dun & Bradstreet als Aanzienlijk risico, aangezien er ooit één factuur te laat is betaald door de eenmanszaak. Dun & Bradstreet beschikt niet over jaarcijfers van de onderneming. Knab Crowdfunding is in het bezit van de jaarcijfers van WV Store. In de eenmanszaak is de laatste jaren een minimale activiteit, maar er wordt wel winst gemaakt. Tevens is de vermogenspositie in de eenmanszaak gezond.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van WV Group B.V. over 2016 en de geconsolideerde prognoses van WV Group over de jaren 2017 en 2018. Knab Crowdfunding is tevens in bezit van de historische cijfers (vanaf 2012) van de over te nemen onderneming, V.O.F. Slagerij Vlot. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In de jaren 2014, 2015 en 2016 realiseerde Slagerij Vlot consistent een omzet van ruim € 300.000, met een winst voor belastingen en privé-onttrekkingen van ruim € 130.000. In de jaren 2012 en 2013 was de omzet ongeveer € 550.000, met een resultaat van ongeveer € 230.000 voor belastingen en privé-onttrekkingen. In deze jaren was de winkel bij de slachterij nog geopend. De geconsolideerde cijfers van WV Group laten in 2016 een omzet van ruim € 300.000 zien. Er resteert een bescheiden netto winst van € 2.000 en een vrije kasstroom van € 13.000, zonder aflossingsverplichting. De securitybedrijven van Wim hebben met name in de jaren 2013 en 2014 goed gedraaid. Na toevoeging van de activiteiten van Slagerij Vlot per 1 augustus 2017, wordt er in 2017 een omzet van ongeveer € 500.000 gerealiseerd, met een resterende netto winst van € 45.000 en een genormaliseerde cashflow van € 82.000.

De aflossingsdruk is in 2017 nog relatief beperkt en het bedrijf wordt ruim gefinancierd, waardoor er een netto cashflow overschot resteert van € 131.000 (score Excellent). In 2018 stijgt de omzet van de WV Group volgens prognose naar ruim € 750.000, aangezien de slagerij nu 12 maanden in de prognose meegenomen is en Wim de winkel heropent. Er resteert een netto winst van € 103.000 en een genormaliseerde cashflow van € 167.000 volgens de prognose. Met een aflossingsdruk van € 60.000 resteert er een geprognosticeerd netto cashflow overschot van € 107.000 (score Excellent). Voorzichtigheidshalve achten wij het passend om voor de rentabiliteit de score Ruim voldoende te hanteren.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is het geconsolideerde risicodragend vermogen van WV Group ruim 25% (score Voldoende) bij een balanstotaal van ruim € 600.000. Het risicodragend vermogen bestaat grotendeels uit eigen vermogen en voor € 40.000 uit een achtergestelde lening. Na toevoeging van de geprognosticeerde winsten van de jaren 2017 en 2018 zal de eigen vermogenspositie van de onderneming verbeteren. Wij achten het passend om de solvabiliteit als Voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit

De geconsolideerde current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van WV Group per ultimo 2016 van WV Group is gelijk aan 1,6 (score Excellent). Per ultimo 2017 en 2018 blijft deze current ratio volgens prognose redelijk constant (beiden score Excellent). De vlottende activa bestaat na financiering voornamelijk uit vorderingen en liquide middelen en de vlottende passiva bestaat met name uit de aflossingsdruk voor de komende 12 maanden en crediteuren. Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de liquiditeit als Voldoende te kwalificeren.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim Voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende