SAMENVATTING

SkiWebShop is de eerste en grootste online skispecialist in Nederland met een afzet in meer dan 40 landen. Zij is gespecialiseerd in de verkoop van technische, comfortabele en unieke skikleding voor ieder type skiër. Op de webshop is een zeer uitgebreid assortiment te vinden, bestaande uit bekende topmerken zoals Spyder, Peak Performance, Head, Odlo en Craft. Daarnaast zijn er ook vele sportieve en exclusieve merken in het assortiment opgenomen, zoals Sportalm, Luhta, Icepeak en Kilpi. Naast particulieren, bestaan de klanten uit wintersportorganisaties, skischolen, skiteams, Olympische atleten en topsporters. SkiWebShop is een innovatief en vooruitstrevend bedrijf dat zich in de toekomst wil blijven ontwikkelen en groeien.

SkiWebShop wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie met Vladimir Bashev (50%) en Margo Crooijmans (50%) als aandeelhouders. Zij zijn al meer dan 10 jaar de drijvende krachten achter deze dynamische onderneming en hebben beiden uitgebreide ervaring als sporter en als ondernemer.

Bekijk de videopitch

Financierings-behoefte

Om de verdere groei en ontwikkeling van de onderneming te bewerkstelligen vraagt SkiWebShop een kortlopende financiering aan via Knab Crowdfunding ter hoogte van € 200.000. De looptijd van de lening is 6 maanden. Gedurende de looptijd bedraagt de rente 7%. Aan het einde van de looptijd, eind april 2017, wordt het geleende bedrag in één keer afgelost. Wij benadrukken dat de beheervergoeding (0,85%) op basis van de looptijd (6 maanden) van de lening wordt berekend.

Structuur
 

Vladimir Bashev en Margo Crooijmans zijn allebei voor 50% aandeelhouders van Rock B.V. dat 100% eigenaar is van SkiTotaal International B.V. (met als handelsnaam SkiWebShop).

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft een kredietwaardigheidsscore af aan een onderneming op basis van betalingsinformatie, gedeponeerde jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet geeft de score verhoogd risico weer voor SkiWebShop en laag risico voor de moedermaatschappij.

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall Collin Credit Score is Goed.

De debiteuren voor de financiering zijn SkiTotaal International B.V. (handelsnaam SkiWebShop) en Rock B.V. (moeder). De aandeelhouders geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Verder is er een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 30% op het niveau van Rock B.V. Tot slot wordt de rekening-courantverhouding van de aandeelhouders, ter hoogte van € 180.000, achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De benodigde investering van € 200.000 zal ingezet worden voor uitbreiding van het assortiment en internationale marketing. De voorraad wordt in korte tijd opgebouwd en geleverd, waardoor er voor de periode van 6 maanden extra kredietbehoefte is.

Ondernemers

Vladimir Bashev

Vladimir Bashev (54 jaar) is een sportman in hart en nieren. Na afronding van zijn opleiding aan de sportuniversiteit in Bulgarije heeft Vladimir als professional op internationaal niveau geroeid. In 1980 is hij wereldkampion roeien geworden. Na zijn internationale topsportcarrière heeft hij verschillende functies in de sportbranche beoefend. Zo heeft hij als coach het wereldberoemde Cambridge University Rowing team in 1993 naar de overwinning op Oxford geleid. SkiWebShop is ontstaan vanuit Vladimir’s grote passie voor skiën. Hij is jaren skileraar geweest en kent alle ins en outs van deze sport. Als ondernemer pur sang is hij na zijn verhuizing naar Nederland gestart met SkiWebShop. Hij houdt zich vooral bezig met de inkoop. Zijn kwaliteit zijn het vinden van de juiste skikleding voor alle skiliefhebbers en het vinden van de juiste partners om mee samen te werken. Hiervoor volgt hij wereldwijd de nieuwste ontwikkelingen en luistert hij goed naar de klantbehoefte.

Margo Crooijmans

Margo Crooijmans (53 jaar) heeft in zowel het binnen- als buitenland diverse studies afgerond. Zij heeft tijdens haar studies als fysiotherapeute gewerkt in Nederland, Engeland en Curaçao. Na afronding van haar universitaire studie Beleid en Management Gezondheidszorg in 1991 is ze 25 jaar werkzaam geweest als manager en bestuurder bij diverse organisaties. Vanaf 2009 is ze als mede-eigenaar werkzaam bij SkiWebShop. Margo houdt zich vooral bezig met het opzetten en ontwikkelen van New Business en plannen omzetten van idee naar werkelijkheid. Haar kerntaken zijn strategie, organisatie, innovatie en ontwikkeling.

Samen met hun zeer betrokken en gedreven personeel vormen Vladimir en Margo een goed ondernemersteam dat geen genoegen neemt met half werk. Zij vullen elkaar goed aan en zijn onderling vervangbaar.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep

SkiWebShop heeft als motto: “technische skikleding voor iedereen”. Het is de eerste online webshop die gespecialiseerd is in technische skikleding. Dit is kleding die qua materialen en functionaliteiten helemaal geschikt is voor de wintersport. Het is actieve kleding met als belangrijkste eigenschappen ademend, waterproof, stretch en licht in gewicht. SkiWebShop richt zich op wintersporters over de hele wereld.

Missie, visie en doelstellingen

De missie van SkiWebShop is dat skiërs over de hele wereld, van alle niveaus, terecht kunnen voor het meest unieke en gevarieerde assortiment technische skikleding, ski’s en accessoires, zodat zij optimaal kunnen genieten van hun wintersport. SkiWebShop staat voor professionaliteit en gedrevenheid, met een focus op continue ontwikkeling, uitbreiding en innovatie. Zowel van het assortiment als van de markt en de webshop. Alle medewerkers van SkiWebShop zijn wintersportliefhebbers. Zij geven de klant graag een deskundig en persoonlijk advies.

Positionering in de markt

Mede dankzij de grote passie voor wintersport bij alle medewerkers, is SkiWebShop uitgegroeid tot dé internationale online skispecialist. SkiWebShop heeft klanten in meer dan 40 landen die zij bedient met webshops in het Nederlands, Engels, Duits, Pools en Italiaans.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen

Er is sprake van nationale en internationale concurrentie. SkiWebShop onderscheidt zich van anderen, doordat zij zich alleen focust op alles dat met skiën en ski-outfits te maken heeft. Het uitgebreide assortiment wordt uitgezocht op techniciteit, functionaliteit en kwaliteit en dit allemaal tegen een scherpe prijs. Veel van de skikleding, ski’s en accessoires worden door de medewerkers van SkiWebShop zelf getest. Deze ervaringen delen zij via de webshop, de blog en persoonlijk (e-mail, telefoon) met hun klanten en bezoekers. De topsportmentaliteit van Vladimir komt terug in alle onderdelen van het bedrijf.

Financieringsbehoefte

In de beginfase is de onderneming met eigen middelen gefinancierd. De afgelopen jaren is de omzet hard gegroeid, en ook voor het lopende (gebroken) boekjaar wordt een sterke omzetgroei verwacht. Omdat de inkoop voor het winterseizoen de komende maanden plaatsvindt, dient SkiWebShop gedurende enkele maanden te beschikken over extra werkkapitaal om de groei te kunnen financieren. Voor komend seizoen is een voorraadfinanciering benodigd van € 1.300.000.

Investeringsoverzicht

Voorraad € 1.300.000
Totale investering € 1.300.000
Eigen middelen € 350.000
Leverancierskrediet € 150.000
Rabobank € 600.000
Financiering via Knab Crowdfunding € 200.000

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding moet gezien worden als een seizoensfaciliteit. Op basis van de gedetailleerde liquiditeitsprognose blijkt dat de kredietbehoefte na 6 maanden is vervallen en per eind april 2017 afgelost zal worden. De rente wordt wel maandelijks voldaan.

Leenbedrag: € 200.000
Rente: 7%
Looptijd: 6 maanden, aflossing ineens aan het einde van de looptijd *

* Wij benadrukken dat de beheervergoeding (0,85%) op basis van de looptijd (6 maanden) van de lening wordt berekend.

Risico

SkiWebShop is een bedrijf dat al jarenlang een gezond rendement laat zien. De omloopsnelheid van de voorraad is hoog. Doordat er sinds het najaar 2015 wordt gewerkt met een logistieke partner is het voorraadbeheer geoptimaliseerd. Er is maar zeer beperkt sprake van incourante voorraad.

Zekerheden

  • De debiteuren zijn Rock B.V. en SkiTotaal International B.V
  • De heer V. Bashev en mevrouw M. Crooijmans geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De rekening-courant verhouding van de heer V. Bashev en mevrouw M. Crooijmans ter hoogte van € 180.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel maandelijks betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Rock B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet geeft een verhoogd risico aan voor SkiTotaal International B.V. Voor Rock B.V., de moeder, geeft Dun & Bradstreet een laag risico aan.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op historische, definitieve geconsolideerde jaarcijfers per 30 juni 2016, in combinatie met de prognose voor de komende jaren. Er is gekozen om te werken met een gebroken boekjaar (1 juli tot en met 30 juni). Op deze manier loopt het boekjaar gelijk met de cyclus van de onderneming. Daarnaast hebben we een zeer gedetailleerde liquiditeitsprognose ontvangen voor de periode van juli 2016 tot en met juni 2017. De ontvangen gegevens zijn opgesteld samen met ADSV, die de administratie van de onderneming verzorgt, en Witlox VCS, een gerenommeerd accountantskantoor. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit

De omzet over het afgelopen boekjaar bedroeg € 2.445.000. Er is sprake van een flexibele schil in de operationele kosten daar er geen vast personeel in dienst is, maar vooral gewerkt wordt met uitzend- en oproepkrachten. Hierdoor is er sprake van voldoende kostenflexibiliteit. Verder zijn er diverse eenmalige kosten gemaakt om onder andere de website verder te optimaliseren en het voorraadbeheer te optimaliseren. Hierdoor is het resultaat lager dan normaal. Op brutomarge niveau is er echter sprake van een vergelijkbaar resultaat. Het netto cashflow overschot bedroeg, ondanks de eenmalige lasten, € 32.000 wat een score Excellent zou rechtvaardigen.

Voor het lopende boekjaar (1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017) wordt een verdere omzetgroei verwacht. Men verwacht naar een omzetniveau van € 3.650.000 door te groeien met een verwachte genormaliseerde cashflow van € 177.000. Voor het komende boekjaar (1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018) verwacht men door te groeien naar een omzetniveau van € 4.015.000.

We kwalificeren de rentabiliteit als Excellent.

Solvabiliteit

De solvabiliteit per 30 juni 2016 is ruim 46% op een balanstotaal van € 639.000. Dankzij een verwachte winsttoevoeging in het komende jaar stijgt de solvabiliteit per 30 juni 2017 naar 74%, op een balanstotaal van € 582.000, dit is inclusief de achtergestelde rekening-courant verhouding. De solvabiliteitsscore zou hiermee uitkomen op Excellent.

Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat het balanstotaal per 30 juni structureel lager is dan in de piek van het seizoen.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) is per 30 juni 2016 1,4 en scoort daarmee Goed. Voor de komende twee jaar wordt een current ratio van respectievelijk 3,0 en 4,7 verwacht, waarmee de score uitkomt op Excellent. In de piekperiode is uiteraard veel liquiditeit nodig, hierdoor zal de current ratio dalen naar een score Ruim voldoende. Op basis van de gerealiseerde cijfers in combinatie met het seizoenskarakter hebben wij de score gekwalificeerd op Goed.

Samenvattend

Rentabiliteit: Excellent
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed