Samenvatting

Sher-E-Punjab is een Indiaas restaurant met een afhaal- en bezorgdienst in het centrum van Lelystad. Het restaurant is gevestigd aan het Stadhuisplein 57 en wordt gerund door Jaswinder Mann en zijn vrouw Arvinder Mann-Cheema (zie foto). Sinds april 2016 zijn zij gestart met een bezorg- en afhaalservice van Indiaas eten. Na een verbouwing eind 2016 is vervolgens het Indiaas restaurant Sher-E-Punjab open gegaan. 

Op de restaurantbeoordelingswebsite Iens staan veel positieve reviews en wordt Sher-E-Punjab beoordeeld met een 8.6 door haar klanten. Klanten die Indiaas eten bestellen in omgeving Lelystad via de website Thuisbezorgd beoordelen de maaltijden van Sher-E-Punjab gemiddeld met de hoogste rating van 5 sterren.

Ondernemers

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 316.000. Hiervan is € 141.000 ingebracht vanuit eigen middelen en gebruikt om de afhaal- en bezorgdienst op te zetten en om het huidige restaurant te verbouwen en in te richten. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 175.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Sher-E-Punjab vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Colin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Jaswinder Mann en Arvinder Cheema h.o.d.n. Fam. Mann vof en Jaswinder Mann h.o.d.n. Sher-E-Punjab Indiaas Restaurant. Zij zullen de leningovereenkomst ondertekenen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De huidige en toekomstige voorraden en inventaris van Fam. Mann vof en Sher-E-Punjab Indiaas Restaurant - en de af te sluiten overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 175.000 op het leven van de heer Mann - worden verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

Sher-E-Punjab gaat de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding gebruiken voor de uitbreiding, verbouwing en inrichting van het reeds bestaande Indiaas Restaurant Sher-E-Punjab in Lelystad. Door het naast gelegen pand te huren wordt het oppervlakte van het restaurant ruim verdubbeld en stijgt het aantal zitplaatsen van 40 naar 100.

Ondernemers

Jaswinder (54 jaar) en Arvinder Mann (41 jaar) hebben van 2008 t/m 2015 een FEBO vestiging in Lelystad geëxploiteerd en deze succesvol verkocht. Jaswinder Mann woont al 27 jaar in Lelystad en werkt al sinds 1996 in de horeca. Jaswinder heeft een hoge gunfactor en hierdoor heeft hij binnen de stad inmiddels een groot netwerk opgebouwd en kent er veel mensen. Jaswinder en Arvinder hebben altijd al de wens gehad om het Indiase eten in Nederland te promoten. Met de start van de bezorg- en afhaaldienst in april 2016 en de opening van het restaurant in december 2016 is deze wens in vervulling gegaan.

Onderneming

Algemeen

Sher-E-Punjab is een restaurant met een Indiase keuken en een van de eerste Indiase restaurants in Lelystad. Het restaurant is 6 dagen in de week geopend van 17.00 tot 23.00 uur (maandag gesloten). Het huidige restaurant heeft 40 zitplaatsen en na de geplande verbouwing wordt dit uitgebreid naar 100 zitplaatsen. Het bruto vloeroppervlakte van het bestaande gedeelte van het pand bedraagt 135 m2. Het restaurant wordt uitgebreid met een oppervlakte van 176m2. Er is geen uitbouw van de keuken nodig, waardoor de uitbreiding qua oppervlakte volledig kan worden benut om extra zitplaatsen te creëren.

De uitbreiding van het restaurant heeft naast extra zitplekken ook de mogelijkheid om de extra ruimte te verhuren voor feesten en partijen. Daarnaast is deze aangrenzende ruimte een hoekpand en heeft hierdoor een betere zichtlocatie in de drukke winkelstraat. Hierdoor komt het restaurant beter onder de aandacht bij winkelend publiek in Lelystad.

Missie & visie

Jaswinder en Arvinder willen de bewoners in Lelystad en omgeving kennis laten maken met het eeuwenoude gebruik van uitgebalanceerde kruiden en specerijen binnen de Indiase keuken.

Kaart

Sher-E-Punjab biedt een divers aanbod en vertegenwoordigd de Indiase keuken - van Noord tot Zuid, van Punjab tot Madras. Er is een ruime keuze aan vlees-, vis-, gegrilde- en vegetarische gerechten waarbij de klant zelf aangeeft in welke mate het gerecht gekruid wordt. De prijzen van de gerechten variëren van € 3,50 tot € 19,50.

Positionering & onderscheidend vermogen

Sher-E-Punjab onderscheidt zich door kwalitatief goed eten met een uitstekende service. Het personeel is gespecialiseerd in de Indiase keuken. Op dit moment zijn er geen andere Indiase Restaurants in Lelystad. Hierdoor kunnen ze de gehele markt bedienen. Concurrentie is er wel van andere Oosterse keukens. De bezettingsgraad van het restaurant ligt hoog. Het komt dan ook geregeld voor dat het restaurant is volgeboekt.

Steeds meer mensen willen de Indiase keuken proeven. Het is op dit moment een trend om gerechten uit de wereldkeuken te ontdekken. Gezien de huidige overboekingen en de positieve reviews - beoordeling 8,6/10 fantastisch op iens.nl - slagen ze er in meer en meer een begrip te worden in Lelystad.

Structuur

Fam. Mann vof is de vennootschap onder firma van mevrouw Arvinder Mann-Cheema en meneer Jaswinder Mann (opgericht in 2008). In het verleden werd in de vof de FEBO geëxploiteerd tot 01 mei 2015 en nu is de exploitatie van de afhaal- en bezorgdiensten in deze vof ondergebracht.

Organogram1

Sher-E-Punjab (ez) is de eenmanszaak (opgericht op 01 april 2016), die volledig door de Jaswinder Mann wordt gerund. In dit bedrijf wordt sinds 01 december 2016, het restaurant geëxploiteerd. De reden hiervoor heeft te maken met het verkrijgen van de drank- en horecavergunning. Hiervoor is een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste. Arvinder is voor deze vergunning de Nederlandse taal onvoldoende machtig waardoor zij niet op de vof de vergunning kunnen aanvragen. Jasminder heeft de Nederlandse taal zeer goed onder de knie. Voor het afhalen en bezorgen is er deze drank- en horecavergunning niet nodig.

 Organogram 2

Financieringsbehoefte

Jaswinder en Arvinder Mann hebben de mogelijkheid om het aangrenzende pand te huren en hiermee een groter oppervlakte te creëren voor het eetgedeelte van het restaurant. De ruimtes zijn nu twee afzonderlijke ruimtes. Door de gipswand te doorbreken is het eenvoudig hier één ruimte van te maken. De ondernemers creëren hiermee de mogelijkheid voor 60 extra plekken in het restaurant. Momenteel moeten zij klanten teleurstellen omdat het restaurant vol zit.

Verbouwing € 161.000
Inventaris € 69.000
Inrichting € 25.000
Voorraad € 5.000
Opstartkosten € 25.000
Onvoorzien € 17.150
Bankgarantie € 13.850
Totale financieringsbehoefte € 316.000
Eigen inbreng * € 141.000
Lening via Knab Crowdfunding € 175.000

* Het grootste gedeelte uit eigen middelen is op dit moment al geïnvesteerd in het bestaande deel van het pand en in de voorbereidingen van de gewenste uitbreiding. Deze middelen komen voornamelijk uit de opbrengst van de verkoop van de FEBO vestiging.

Leenbedrag: € 175.000

Rente: 8,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de eenmanszaak Sher-E-Punjab Indiaas restaurant (ez) en Fam. Mann vof met de eigenaren/vennoten J.S. Mann en A.K. Cheema. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is het vermogen in privé nihil, aangezien alle eigen middelen al ingebracht zijn in de opstart van het bedrijf.
  • De huidige en toekomstige voorraden en inventaris van de eenmanszaak Sher-E-Punjab en de Fam. Mann vof worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 175.000, die minimaal lineair dalend en gelijk is aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet geeft voor Fam. Mann vof de score Laag risico af. Voor eenmanszaak Sher-E-Punjab geeft Dun & Bradstreet de score Verhoogd risico. Omdat de financiering gebruikt wordt voor de eenmanszaak Sher-E-Punjab hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze zijn opgemaakt op basis van de gerealiseerde cijfers van 2016 en de gerealiseerde omzet in het eerste kwartaal van 2017. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Voor 2017 wordt een omzet geprognosticeerd van € 300.000, waarbij uitgegaan is van de opening van het nieuwe gedeelte van het restaurant begin september. Deze omzet is gebaseerd op de realisatie van het eerste kwartaal van 2017. In de extrapolatie naar een heel jaar is er geen rekening gehouden met het feit dat de eerste maanden van het jaar de slechtste maanden zijn voor een restaurant en de prognose is dus behoudend te noemen. Op basis hiervan wordt voor 2017 een cashflow geprognosticeerd van € 26.000 met een aflossingsverplichting van € 15.000. Voor het eerste volledige jaar 2018 met het nieuwe deel van het restaurant wordt een omzet van € 433.000 geprognosticeerd en een cashflow van € 98.000 met een aflossingsverplichting van € 35.000. Op basis van de prognose over 2017 komt de score voor de rentabiliteit uit op Goed en voor 2018 op Excellent. Omdat we te maken hebben met een uitbreiding van een jong bestaand restaurant hanteren wij voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Eind 2017 wordt een solvabiliteit van 36% geprognosticeerd (€ 96.000 eigen vermogen op een balanstotaal van € 261.000). Dit geeft een score Ruim voldoende. In 2018 stijgt de solvabiliteit door naar 52% (€ 142.000 eigen vermogen op een balanstotaal van € 272.000 en score Excellent). Volgens prognose stijgt de solvabiliteit de jaren erna naar nog hogere percentages. Voor nu hanteren wij voorzichtigheidshalve de Solvabiliteitsscore van ultimo 2017 en dat is Ruim voldoende.

Liquiditeit

De geprognosticeerde liquiditeit van de onderneming is toereikend om te kunnen voldoen aan de kortlopende verplichtingen. De geprognosticeerde current ratio eind 2017 bedraagt 0,9 (score Matig) met vlottende activa van in totaal € 35.000 en vlottende passiva van in totaal € 40.000. Dit geeft een score Matig. Voor 2018 wordt een current ratio geprognosticeerd van 2,0 (score Excellent) met vlottende activa van in totaal € 81.000 en vlottende passiva van in totaal € 40.000. De vlottende passiva bestaan met name uit de aflossingsverplichting bij Knab Crowdfunding voor het eerstkomende jaar. Door de aard van de bedrijfsvoering bestaan de vlottende activa vooral uit liquide middelen, hetgeen mede de reden is om de Liquiditeit te kwalificeren op Voldoende.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim Voldoende

Solvabiliteit: Ruim Voldoende

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Ruim Voldoende