Samenvatting

Sena Versmarkt, een vers speciaalzaak, is al bijna tien jaar gevestigd aan de winkelpromenade in Maarssen. De heer Bildirici is de eigenaar van de eenmanszaak en heeft een financieel gezonde onderneming opgebouwd met een vaste klantenkring. Vanuit die basis wil hij de onderneming verder gaan uitbouwen.

Sena Versmarkt vraagt een financiering aan via Knab Crowdfunding voor de uitbreiding van de winkel met een halal slagerij. De slagerij wordt onderverhuurd aan een ervaren slager die voor eigen rekening en risico de slagerij binnen Sena Versmarkt gaat exploiteren. Met deze uitbreiding speelt de onderneming in op de vraag van de bestaande klantenkring en hoopt de onderneming daarnaast een nieuwe doelgroep aan te boren.

Financierings-behoefte

Voor het toevoegen van de slagerij aan de winkel is een investering benodigd van € 30.000. Daarnaast wordt de bestaande lening bij Funding Circle geherfinancierd. De totale gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 70.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Sena Versmarkt vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de bestaande onderneming met de score Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer I. Bildirici h.o.d.n. Sena Versmarkt en zijn echtgenote mevrouw E. Bildirici. De huidige en de toekomstige inventaris en voorraad van Sena Versmarkt worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding wordt gebruikt om de bestaande winkel uit te breiden met een halal slagerij afdeling om in spelen op de klantbehoefte. Daarnaast zal de bestaande financiering van Funding Circle worden geherfinancierd. Deze lening is in 2016 aangegaan ten behoeve van het uitbreiden van de winkel met een versafdeling.

Ondernemers

In 2005 heeft de heer Bildirici (40 jaar) de onderneming Sena Versmarkt opgericht, toen nog gevestigd in Nieuw-Vennep. De ondernemer was zich terdege bewust dat een goede locatie van groot belang is voor het exploiteren van een succesvolle vers speciaalzaak. Daarom is hij in 2008 met de winkel verhuisd naar een betere locatie in Maarssen. Dit bleek een goede keus te zijn waar hij een financieel gezonde onderneming heeft weten op te bouwen.

Het betrokken ondernemerschap van de heer Bildirici is een van de onderscheidende factoren gebleken voor de onderneming. Dit blijkt mede uit het opgebouwde vaste klantenbestand in de loop der jaren. Klantvriendelijkheid, behulpzaamheid en je klant echt willen leren kennen zijn kenmerkend voor de ondernemer. De heer Bildirici is, samen met zijn echtgenote en twee kinderen, woonachtig in Amstelveen. Hij is geboren in Turkije en in de jaren ’90 geëmigreerd naar Europa. Hij spreekt goed Nederlands.

Onderneming

Algemeen

Sena Versmarkt is een vers speciaalzaak gevestigd in Maarssen aan de Dr. Plesmanlaan in het Winkelcentrum de Plesmanpromenade. De onderneming kan gezien worden als een combinatie van een kleinschalige supermarkt, een versmarkt en foodservice (to go). In 2016 is de winkel uitgebreid met een vers- en horeca-afdeling wat leidt tot omzetverhoging. Nu wil de heer Bildirici de winkel verder uitbreiden met een halal slagerij.

Locatie

Sinds 2008 is Sena Versmarkt al gevestigd in Winkelcentrum Plesmanpromenade in Maarssen. Maarssen heeft bijna 13.000 inwoners met een zeer hoog gemiddeld inkomen (bron: CBS). De Plesmanpromenade is het enige winkelcentrum in Maarssen, er zijn momenteel 22 winkels gevestigd, waaronder een AH supermarkt, een andere groente- en fruitwinkel en een traditionele slagerij. Het winkelcentrum kent momenteel geen leegstand. Parkeren is gratis voor de bezoekers.

Doelgroep

De doelgroep van de onderneming bestaat voornamelijk uit particulieren die woonachtig zijn in Maarssen en omgeving. Met de uitbreiding van de slagerij verwacht de ondernemer enerzijds dat de bestaande klanten meer zullen gaan afnemen en anderzijds een nieuwe doelgroep te kunnen bereiken, namelijk inwoners uit Maarssen met een Islamitische achtergrond. Deze klantengroep doet thans haar boodschappen in Utrecht omdat er in Maarssen geen halal slagerij is. Met de uitbreiding kan deze doelgroep ook in Maarssen terecht en bij Sena Versmarkt al haar boodschappen doen onder één dak.

Verdienmodel

Sena Versmarkt verkoopt aan de eindgebruiker. Wat betreft de slagerij heeft de ondernemer er bewust voor gekozen om de slagerij niet zelf te gaan exploiteren, maar samen te werken met een ervaren slager. Deze slager gaat een deel van de winkel onderhuren van Sena Versmarkt. De slager die de slagerij gaat exploiteren is een zakelijke kennis van de ondernemer en heeft een bewezen trackrecord in de branche.

Markt

De versmarkten in Nederland kennen enorme concurrentie vanuit supermarkten en verliezen hierdoor marktaandeel. De lichte groei (1,5%) van de vraag naar versproducten is positief te noemen. Het is de uitdaging om als versmarkt onderscheidend te blijven ten opzichte van het ‘supermarktgeweld’. In toenemende mate maakt de kwaliteit van het ondernemerschap het verschil. De grootste kansen zijn weggelegd voor ondernemers die samenwerken met ketenpartners of partijen uit andere sectoren. Door het gewijzigde consumentengedrag ontstaan er nieuwe interessante markten zoals de groei van buitenhuisconsumptie. De vers speciaalzaak moet uitblinken met onderscheidende producten, een authentiek verhaal en behulpzaam personeel op de winkelvloer. Uit de groeiende exploitatie van Sena Versmarkt blijkt dat zij voldoende bestaansrecht heeft in Maarssen, dit ondanks de aanwezige concurrentie en de marktontwikkelingen. Zij wordt voldoende in staat geacht zich te blijven onderscheiden.

Interne organisatie

Sena Versmarkt is een kleinschalige organisatie. De heer Bildirici doet zelf elke dag de inkopen bij een groothandel in Nieuwegein. Daarnaast doet hij ook steeds vaker rechtstreeks inkopen bij plaatselijke boeren, zoals appels/ aardbeien en aardappels. Hiermee speelt hij in op producten met een regionale authenticiteit en met een gunstigere marge. Naast de ondernemer zelf heeft Sena Versmarkt 2 personeelsleden in dienst voor de kassa en de versafdeling. Bij de versafdeling worden dagelijks verse producten gemaakt zoals gerechten, sauzen en bakkersproducten. De heer Bildirici is elke dag in de winkel aanwezig om het personeel aan te sturen en zijn klanten te spreken.

Voedselveiligheid en gezondheid

In 2015 heeft de Voedsel- en Warenautoriteit een inspectie gedaan bij de onderneming en heeft zij een beschikking opgesteld. Inmiddels is de winkel verbouwd en heeft de Voedsel-en Warenautoriteit geconstateerd dat, mede door de verbouwing, de tekortkoming is verholpen.

Structuur

De onderneming wordt geëxploiteerd in een eenmanszaak onder de handelsnaam Sena Versmarkt. De eigenaar is de heer Bildirici die geen andere ondernemingen op zijn naam heeft staan.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Vleeskoeling toonbank € 15.000
Machines, koelcel en kassa € 5.000
Investeringen t.b.v. de halal slagerij € 10.000
Herfinanciering lening Funding Circle € 40.000
Lening Knab Crowdfunding € 70.000
 

Leenbedrag: € 70.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen

Bij de ING Bank is een lineaire lening aangegaan met een openstaand saldo van € 12.932 (oorspronkelijke hoofdsom € 20.000). De lening kent nog een resterende looptijd van 22 maanden en een rente van 4,45% per jaar. Ook is er bij de ING bank een kredietfaciliteit aangegaan met een limiet van € 8.500 die beperkt wordt gebruikt door de onderneming. Voor haar totale financiering heeft de ING een 1ste pandrecht gevestigd ten behoeve van de huidige en toekomstige inventaris en voorraad van de onderneming.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer I. Bildirici h.o.d.n. Sena Versmarkt en zijn echtgenote mevrouw E. Bildirici. Door de gekozen rechtsvorm zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé vermogenspositie is, buiten het eigen vermogen in de eenmanszaak, nihil.
  • De huidige en de toekomstige inventaris en voorraad van Sena Versmarkt worden in 2de verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert deze onderneming met de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2015 en 2016 en de prognose 2017. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

In 2016 is de omzet met ruim 10% gestegen naar € 420.000. Ook de brutowinstmarge is in 2016 verbeterd, mede door ook rechtstreeks bij de boer in te kopen. De genormaliseerde cashflow na privé in 2016 komt uit op € 15.000 waarmee een netto cashflowoverschot resteert van € 8.000.

Voor 2017 is de verwachting dat de omzetstijging doorzet en uitkomt op € 469.000 welke wordt onderbouwd door de interne omzetcijfers. De verwachte genormaliseerde cashflow na privé komt uit op € 40.000 met een verwacht netto cashflowoverschot van € 19.000. Door de komst van de halal slagerij zal in 2018 de omzet verder stijgen door de te ontvangen huur per jaar en de vergoeding voor het gebruik van de slagerij zoals machines en inventaris. Dit alles onder de noemer van onderhuur voor € 20.000 per jaar. Daarnaast zal de slagerij ook extra traffic naar de winkel genereren wat dan ook een positieve invloed zal hebben op de verkoopomzet van Sena Versmarkt. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Het eigen vermogen per ultimo 2016 is € 86.000 op een balanstotaal van € 177.000, dit komt uit op een solvabiliteit van 48% (score Excellent). In 2018 zal er worden geïnvesteerd in de slagerij en zal er dus balansverlenging plaatsvinden. De solvabiliteit na investering komt uit op 42% op een verlengd balanstotaal van € 207.000. Door de winstgevende exploitatie in 2017 zal het eigen vermogen naar verwachting verder verbeteren naar € 117.000 (54%) op een balanstotaal van € 216.000. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Excellent.

Liquiditeit

De current ratio (verhouding vlottend actief versus vlottend passief) in 2016 is met 2,6 van een acceptabel niveau. Bij kortstondige liquiditeitskrapte kan er gebruik gemaakt worden van de aanwezige kredietfaciliteit, waar beperkt gebruik van gemaakt worden. De verwachte current ratio in 2017 komt uit op ruim 3,0. Wij beoordelen de Liquiditeit van de onderneming op Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Excellent
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close