Samenvatting

Bert Schoonhoven is al meer dan 25 jaar zelfstandig ondernemer, vraagt een financiering aan voor de aanschaf van een tweedehands vrachtwagen ter vervanging van zijn huidige vrachtwagen. De activiteiten van de onderneming (A. Schoonhoven, eenmanszaak) bestaan uit graafwerkzaamheden en agrarisch loonwerk. Daarnaast exploiteert hij samen met zijn vader en zoon een melkveehouderij in Kamperveen, vlakbij Zwolle.

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 70.000. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van A. Schoonhoven vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is de heer A. Schoonhoven t.h.o.d.n. A. Schoonhoven (ez). De aan te kopen vrachtwagen wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Ten slotte wordt er een tweede hypotheek gevestigd ter hoogte van € 70.000 op de eigen woning van de ondernemer met momenteel een verwachte overwaarde van circa € 100.000.

Leendoel

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding wordt gebruikt voor de aanschaf van een tweedehands vrachtwagen ter vervanging van de huidige vrachtwagen. Daarnaast wordt de financiering aangewend voor de herfinanciering van bestaande onderhandse leningen.

Ondernemer

Bert Schoonhoven (50 jaar) is gehuwd en heeft 5 kinderen. Het gezin woont in Kamperveen, vlakbij Zwolle. Bert is geboren en opgegroeid op de boerderij; een melkveehouderij die inmiddels vier generaties in de familie Schoonhoven is. Bert is dan ook met het ondernemerschap opgegroeid en heeft van jongs af aan meegeholpen in het bedrijf.

Naast de boerderij, die in een maatschap wordt geëxploiteerd en waar Bert een van de maten is, wilde Bert altijd een eigen bedrijf hebben. Een bedrijf waarin hij werkzaamheden kan uitvoeren, waarmee hij een goede boterham kan verdienen en dat prima te combineren is met de boerderij. Vanuit zijn passie en kennis van de bodem en gewassen is hij bijna 25 jaar geleden zijn eigen onderneming gestart, voornamelijk als loonwerker.

Tien jaar geleden heeft hij een kraan en een vrachtwagen aangeschaft, die nu vervangen moet worden, en is hij begonnen met het graven van sleuven (een langwerpige verlaging in de bodem) voor bekabeling. Om deze werkzaamheden te kunnen continueren blijft Bert passende cursussen volgen, omdat de certificeringen (VCA) belangrijk zijn.

Onderneming

Activiteiten

De onderneming is actief in graafwerkzaamheden dat voornamelijk bestaat uit het graven van sleuven ten behoeve van bekabeling. Met de kraan op zijn vrachtwagen rijdt hij naar de locatie waar de graafwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het werkgebied ligt in een straal van ongeveer 100 kilometer rondom Zwolle. Aanvullend wordt er binnen de onderneming ook agrarisch loonwerk uitgevoerd. Naast zijn eigen onderneming runt Bert samen met zijn vader (74 jaar) en zoon (25 jaar) een melkveehouderij. Zijn zoon is inmiddels de vierde generatie op de boerderij.

Inzetbaarheid

Bert is inzetbaar in zowel de grond-, weg- als waterbouw en de agrarische sector. Omdat hij een eigen vrachtwagen heeft, is hij flexibel en breed inzetbaar.

Onderscheidend vermogen

Het is de ondernemer die uiteindelijk het verschil maakt. Zijn jarenlange ervaring en de geleverde kwaliteit en vakbekwaamheid is dan ook de reden waarom opdrachtgevers zaken met hem willen doen voor een passend uurtarief.

Opdrachtgevers

Momenteel is een gerenommeerd bedrijf uit de Veluwe zijn opdrachtgever. Dit bedrijf is VCA- en ISO gecertificeerd en stelt daarom hoge eisen aan haar inhuur. Dit bedrijf voert haar werkzaamheden uit voor diverse grote energieaanbieders en telecombedrijven. Inmiddels werkt hij al bijna tien jaar voor deze opdrachtgever, waardoor er een wederzijdse vertrouwensband is ontstaan. Indien nodig verricht hij nog aanvullende werkzaamheden in de vorm van agrarisch loonwerk voor agrariërs in de directe omgeving.

Structuur

De activiteiten worden uitgevoerd in een eenmanszaak als zzp'er.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop tweedehands vrachwagen
€ 30.000
Herfinanciering 4 onderhandse leningen
€ 40.000
Lening Knab Crowdfunding € 70.000
 

Leenbedrag: € 70.000

Rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financieringen

Binnen de eenmanszaak is via een leaseconstructie de tractor gefinancierd, waar momenteel nog een bedrag van € 25.000 openstaat. Daarnaast is er een zakelijk krediet met een kredietlimiet van € 10.000. Hiervoor heeft de bank onder andere een eerste pandrecht bedongen op de activa. Omdat de woonhuisfinanciering bij dezelfde bank is aangegaan, geldt het hypotheekrecht ook voor het krediet.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is de eenmanszaak A. Schoonhoven. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer positief.
  • De aan te schaffen vrachtwagen van A. Schoonhoven wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000 op de eigen woning aan de Zuideinde Oost 7-B te Kamperveen verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 300.000. De woning kent momenteel een overwaarde van € 100.000.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de jaarcijfers 2016 , voorlopige cijfers 2017 en een prognose voor 2018. Daarnaast hebben wij ook inzage in de jaarcijfers van de melkveehouderij. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

In 2016 is er een omzet in de eenmanszaak gerealiseerd van bijna € 100.000 met een operationele cashflow na privéopnamen van € 33.000 en een netto cashflowoverschot van € 19.000. Door schade aan de vrachtwagen is er in 2017 een lagere omzet (€ 90.000) gerealiseerd en zijn de onderhoudskosten hoger dan normaal. Sinds 2017 zijn de privé onttrekkingen echter structureel lager in verband met uitwonende kinderen en resteert er, ondanks de schade aan de vrachtwagen, een operationele cashflow na privéopnamen van € 22.000. Het netto cashflowoverschot komt uit op € 11.000.

Voor beide jaren komt de score hiermee op Goed. Voor 2018 is de verwachting dat er een omzet gerealiseerd wordt van € 95.000 en een netto cashflowoverschot (na privéopnamen en aflossingen Knab Crowdfunding) van € 6.000 (score Ruim voldoende). Dit is een beperkt bedrag, echter wordt er comfort gehaald uit het gegeven dat de ondernemer niet volledig afhankelijk van het inkomen uit de eenmanszaak. Hij ontvangt namelijk ook inkomen uit de melkveehouderij en tevens heeft zijn echtgenote ook een inkomen. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Naast het eigen vermogen in de eenmanszaak heeft de ondernemer ook privé vermogen. Dit privé vermogen bestaat onder andere uit een eigen woning met overwaarde en het maatschapsdeel in de maatschap (50%). Het totale vermogen van de heer Schoonhoven komt hiermee uit op een solvabiliteit per ultimo 2017 van meer dan 50% (score Excellent) op een samengesteld balanstotaal van € 800.000,-. Wij beoordelen de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve met de score Goed.

Liquiditeit

De current ratio is per ultimo 2017 1,1 (score Voldoende). De onderneming maakt gebruik van een kredietfaciliteit van € 10.000,- die indien nodig gebruikt wordt. Wij beoordelen de Liquiditeit met een score Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Goed
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close