Samenvatting

R&S Paperconverting B.V. (hierna R&S) bestaat 19 jaar en is gevestigd in Nistelrode in een eigen bedrijfspand. Het bedrijf houdt zich bezig met het inkopen, versnijden en verpakken van disposables voor de tandartsbranche en de professionele beauty industrie. De resultaten liggen grotendeels in lijn met de destijds opgestelde prognoses. R&S is een echt familiebedrijf, waarin vader, zoon en dochter actief zijn. R&S is volledig gecertificeerd en heeft Sociaal Verantwoord Ondernemen als centraal uitgangspunt.

R&S Paperconverting heeft in januari 2017 een succesvolle eerste leningaanvraag gerealiseerd via Knab Crowdfunding voor de aankoop van een extruder (machine), waarmee het bedrijf Thin Foam is gaan produceren voor de tandartsbranche & beauty industrie. De huidige resultaten liggen grotendeels in lijn met de destijds opgestelde prognoses. Deze tweede gevraagde financiering is nodig voor uitloop van investeringen bij de installatie van de extruder. Met name voor de aanleg van een statisch vrije vloer en de aanschaf van een pentaangasinstallatie met een explosievrije ruimte. De financieringsbehoefte is ontstaan mede door recente aanscherping van de wetgeving. Om de positie van de bestaande investeerders van de eerste crowdfundcampagne niet te verslechteren, wordt er een 2e pandrecht gevestigd op de extruder en wordt er een extra zekerheid afgegeven middels een borgtocht vanuit de vader van de ondernemer ter hoogte van € 100.000.

Financierings-behoefte

De totale financieringsbehoefte bedraagt € 100.000 en wordt door middel van de gevraagde lening via Knab Crowdfunding ingevuld. De looptijd is 44 maanden (gelijk eindigend met de looptijd van de eerste lening van 48 maanden) met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van R&S Paperconverting B.V. vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor het bedrijf de score Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren zijn Megan Holding B.V., R&S Paperconverting Beauty B.V., R&S Paperconverting B.V. en R&S Paperconverting Productie B.V.

De voor € 200.000 aangekochte gebruikte extruder wordt in 2e verband verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De vader van de ondernemer, de heer R. Moonen geeft een persoonlijke borgtocht af van € 100.000. Deze is deels materieel. Er wordt daarnaast een niet-onttrekkingsverklaring afgegeven, tot minimaal 30% geconsolideerde solvabiliteit door Megan Holding B.V.

Leendoel

De gevraagde financiering is nodig voor de extra financieringsbehoefte die is ontstaan door een aantal aanpassingen die naar voren zijn gekomen bij de ingebruikname van de machine. De lening wordt gebruikt voor de aanleg van een statisch vrije vloer. Daarnaast wordt er een pentaangas installatie aangeschaft met een explosievrije ruimte en de extra voorzieningen die hiervoor nodig zijn.

Ondernemers

R&S is een echt familiebedrijf. De heer RS PaperconvertingR. Moonen is de oprichter van het bedrijf (1997) en nog steeds zeer actief in het bedrijf, met name met de financiële en commerciële zaken. Hij heeft voor de oprichting van R&S in loondienst geweest bij een bedrijf met soortgelijke activiteiten en heeft daarnaast een aantal winkelzaken gehad.

Zijn zoon Sander Moonen (1972) is ook al vanaf de start van het bedrijf actief bij R&S en is sinds een aantal jaren de juridische eigenaar. Sander is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de productie en operationele zaken. Samen met zijn vader is hij het gezicht van het bedrijf richting de klanten. Naast vader en zoon is ook Brechje, de zus van Sander, actief in het bedrijf. Ze verzorgt de administratie en het HR-beleid van het bedrijf.

Onderneming

R&S Paperconverting B.V. bestaat al 19 jaar en is gevestigd in Nistelrode in een eigen bedrijfspand. Het bedrijf houdt zich bezig met het inkopen, versnijden en verpakken van disposables voor de tandartsbranche en de professionele beauty-industrie. De afnemers bestaan onder andere uit vooraanstaande wereldwijd opererende beursgenoteerde partijen, zoals L’Oreal, Henry Schein en Sinelco.

R&S koopt grondstoffen in Europa en de Verenigde Staten in voor de bewerking en ompakking tot eindproducten. Een aantal voorbeelden voor de Dental-industrie zijn:

 • Articulatiepapier: Voor articulatiepapier (de blauwe vellen om op te bijten tijdens de controle bij de tandarts) koopt R&S basismateriaal in de Verenigde Staten met verschillende dikten en kleuren. Deze worden verder versneden tot de maat die de tandarts gebruikt en verpakt in bakjes, doosjes en boekjes.
 • Mengblokjes: Deze worden gebruikt door de tandarts voor het mengen van diverse substanties, zoals amalgaan en correctieve middelen. Mengblokjes zijn papieren blokjes in diverse maten van 100 vellen op een karton dat niet kan verschuiven. De blokjes worden in eigen regie geproduceerd.
 • Mixing Tips: R&S koopt in opdracht van de klant in Zwitserland mixing tips in, die gebruikt worden om het afdrukmateriaal bij de tandarts te mengen in verschillende verhoudingen. Deze worden door R&S verpakt en verder geleverd onder diverse private labels.
 • Bite wing Tabs: Dit zijn plakkertjes voor het maken van een foto bij de tandarts. Deze worden door R&S volledig geproduceerd.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van producten. Al deze producten worden gemaakt in samenwerking met de grootste dental-leveranciers in de wereld.

Voor de Beauty industrie zijn er de volgende voorbeelden:

 • Permanent papier: R&S maakt permanent papier voor kapsalons. De grondstoffen komen uit de Verenigde Staten en Finland en worden in de juiste maten versneden en in doosjes van 1000 velletjes verpakt.
 • Hi lite foam: Deze foam wordt gebruikt bij het kleuren van het haar. Het wordt geleverd in verschillende maten en op rollen. Per verfkleuring worden 80 tot 100 vellen gebruikt. Naast foam maakt R&S ook highlightpapier met een polylaag.
 • Verfbeschermingsdoeken: Dit zijn rollen met 2 laags papier met een poly tussenlaag die ter bescherming boven op de handdoek wordt gebruikt door de kapper.

Dit is een greep uit de beautyproducten die naar de grootste masterdistributeur in Europa gaan en vervolgens naar de bekende merken als L’Oreal, Wella en Goldwell.

De nieuwe activiteit

R&S heeft in de nieuwe B.V. een gebruikte extruder (machine) uit Duitsland aangekocht, waarmee grondstoffen worden omgezet naar EPS Thin Foam. De extruder is inmiddels operationeel, na een korte vertraging.

In de extruder worden granulaat korrels verhit, vloeibaar en geëxtrudeerd tot een EPS foam. Zoals hierboven gezegd gebruikt R&S Thin Foam voor haarkleur producten, maar het wordt veel breder ingezet in bijvoorbeeld de luchtvaart bij de verpakking van en antislip tray mats voor de maaltijden in vliegtuigen. Om de machine te plaatsen is de hal naast het eigen pand gehuurd. Aangezien het om een grote machine gaat, is er naast de aankoop van de machine ook geïnvesteerd in het pand wat betreft veiligheid, elektra, etc.

Zoals gezegd gebruikt R&S het eindproduct van de extruder ook zelf als grondstof voor zijn producten. Dit gaat om ongeveer 50 ton per jaar. Naast de eigen productie is men met een groot Belgisch bedrijf, onder andere actief in de toelevering van de luchtvaart, overeengekomen dat men minimaal 360 ton per jaar gaat afnemen zodra de machine is geïnstalleerd. Hiervoor is een intentieverklaring getekend. De klant is ook volledig meegenomen in het hele traject en de plaatsing heeft in overleg met de klant plaatsgevonden. Met het totale tonnage dat op deze manier kan worden geproduceerd wordt de machine naar verwachting ruimschoots winstgevend.

Certificering/Sociaal ondernemen

R&S is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Daarnaast is R&S ISO 26000 gecertificeerd voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat zich onder andere uit in een sociaal werknemersbeleid met veel mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De bijgaande video is gemaakt met IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant), een organisatie die voor een aantal gemeentes in Brabant onder andere het sociaal werknemersbeleid stimuleert.

Juridische structuur

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanleg statische vloer € 25.000
Pentaangas installatie € 55.000
Overige voorzieningen € 20.000
Lening via Knab Crowdfunding € 100.000

Leenbedrag: € 100.000

Rente: 8%

Looptijd: 44 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* De lopende financieringen bij ING bestaande uit een krediet met een limiet van € 350.000,- en een hypothecaire lening (jaarlijkse aflossing € 33.000,- per jaar tot 2023) voor het zakelijke onroerend goed blijven gehandhaafd. Naast de hypothecaire zekerheden zijn de inventaris, voorraden en vorderingen verpand. Ook de bestaande factoringovereenkomst blijft gehandhaafd.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Megan Holding B.V., R&S Paperconverting Beauty B.V., R&S Paperconverting B.V. en R&S Paperconverting Productie B.V.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Megan Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform de berekening van Knab Crowdfunding) 30% of lager is.
 • De heer R.L.T. Moonen geeft een persoonlijke borgstelling af van € 100.000 Deze borgstelling is voor ongeveer de helft materieel.
 • De (operationele) Extruder, die is aangekocht voor € 200.000 wordt in tweede verband verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Huisbankier ING heeft hier toestemming voor verleend.

Dun & Bradstreet

Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet brengt de kredietwaardigheid van ondernemingen in kaart, op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. De Dun & Bradstreet score voor de holding Megan Holding B.V. en voor de werkmaatschappij R&S Paperconverting Beauty B.V. geeft een Laag risico. Voor de werkmaatschappijen R&S Paperconverting B.V. en de nieuwe B.V. R&S Paperconverting Productie B.V. is de score Verhoogd risico van toepassing. Aangezien de lagere score voor de twee laatste B.V.’s niets te maken hebben met betaalgedrag, maar met name met de balansverhoudingen, is de overall Dun & Bradstreet score Laag risico voor deze leningaanvraag gehanteerd.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.Voor de bepaling van de Collin Credit Score zijn de geconsolideerde cijfers 2015 en 2016 gehanteerd en de geconsolideerde prognose inclusief de nieuwe B.V. van 2017. Dit alles is opgesteld door BDO Accountants. De overal Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In 2015 is er een verlies geleden door de plotselinge devaluering van de Zwitserse Frank, men doet veel zaken met Zwitserland. Door het loslaten van de koppeling tussen de Zwitserse Frank en de euro was er een plotselinge stijging van deze valuta en daardoor een verlies van € 304.000. Het incident heeft per saldo € 243.000 gekost, waardoor er in 2015 een verlies is geleden van ruim € 150.000. Dit is middels een kortlopend krediet bij ING gefinancierd. In de aflossingen 2015 en 2016 zit er € 100.000 incidentele inperking in de kasstroom verwerkt, in 2017 is dit nog € 66.000. De omzet in 2015 en 2016 is goed met respectievelijk € 3.027.000 en € 3.235.000. De operationele kasstroom is ook voldoende: voor beide jaren € 143.000. Deze kasstroom was ruimschoots toereikend voor de aflossingen van € 57.000. De in gebruik name van de machine is vertraagd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. De omzet van het bestaande bedrijf verloopt conform verwachting. De machine is nu operationeel waardoor in 2017 nog ongeveer 60% van de extra omzet kan worden gerealiseerd waardoor de totale kasstroom naar verwachting € 280.000 zal bedragen. Ruim toereikend voor alle financieringsverplichtingen. Voor de rentabiliteit kennen we de classificatie Ruim voldoende toe.

Solvabiliteit

Door het genoemde valuta incident is het geconsolideerde eigen vermogen in 2015 gezakt tot € 393.000. Uit een recente taxatie blijkt er een stille reserve in het zakelijk onroerend goed van € 68.000, die niet is meegenomen in het eigen vermogen. Voor 2015 komen we dan uit op een solvabiliteit van 20% op een balanstotaal van € 1.939.000. Zonder het incidentele verlies was dit 26% geweest. In 2016 heeft er een dividend uitkering plaatsgevonden, waarmee de rekening-courant met de DGA wordt afgelost, daarnaast is de winst aan het eigen vermogen toegevoegd. De voorgenomen omzetting per 1 januari 2017 van het ‘pensioen in eigen beheer’ in een fiscale oudedagsreserve heeft nog niet plaats gevonden in verband met de opgetreden vertraging in de regeling. Hierdoor resteert een eigen vermogen van € 218.000 en een pensioenvoorziening van € 171.000. Solvabiliteit: 11%. Na realisatie van het eerste jaar na de ingebruikname van de machine, stijgt de solvabiliteit naar verwachting flink. Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit als Voldoende

Liquiditeit

Het incidentele verlies in 2015 is kortlopend middels rekening-courant schuld gefinancierd, hierdoor komt de current ratio onder druk te staan met 1,1 (score Voldoende). Door de dividenduitkering en de toevoeging van de aflossingen aan de kortlopende schulden blijft de current ratio ultimo 2016 onder druk staan. Al die tijd is er wel steeds sprake van voldoende liquiditeiten c.q. voldoende ruimte in de rekening-courant. Na het eerste jaar met de nieuwe machine verbetert de liquiditeit naar verwachting tot Ruim voldoende met een current ratio van 1,3, voor nu is de score Voldoende van toepassing.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim voldoende
 • Solvabiliteit: Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Voldoende