Samenvatting

R&S Paperconverting B.V. bestaat al 19 jaar en is gevestigd in Nistelrode in een eigen bedrijfspand. Het bedrijf houdt zich bezig met het inkopen, versnijden en verpakken van disposables voor de tandartsbranche en de professionele beauty-industrie. R&S wil de activiteiten gaan uitbreiden en wil zelf Thin Foam gaan produceren. Hiervoor wil men investeren in een gebruikte extruder. Een deel van de capaciteit van de machine zal worden gebruikt voor eigen omzet die men nu bij derden inkoopt. Een groot deel zal worden ingezet voor een grote Belgische klant, waarmee al een intentieverklaring voor samenwerking is getekend. R&S is een echt familiebedrijf, waarin vader, zoon en dochter actief zijn. R&S is volledig gecertificeerd en heeft Sociaal Verantwoord Ondernemen middels een sociaal werknemersbeleid hoog in het vaandel staan.

Bekijk de videopitch

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 300.000 en wordt middels de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding gefinancierd. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van R&S Paperconverting B.V. vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De debiteuren voor de financiering zijn zijn Megan Holding B.V., R&S Paperconverting Beauty B.V., R&S Paperconverting B.V. en R&S Paperconverting Productie B.V. De Dun & Bradstreet score noteert voor R&S Paper Converting BV een Laag Risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Leendoel

R&S gaat een nieuwe activiteit toevoegen aan het bedrijf: het produceren van Thin Foam. Hiervoor moet R&S investeren in een gebruikte Extruder (machine) met alle bijbehorende transport-, installatie- en opstartkosten.

Ondernemers

R&S is een echt familiebedrijf. De heer RS PaperconvertingR. Moonen is de oprichter van het bedrijf (1997) en nog steeds zeer actief in het bedrijf, met name met de financiële en commerciële zaken. Hij heeft voor de oprichting van R&S in loondienst geweest bij een bedrijf met soortgelijke activiteiten en heeft daarnaast een aantal winkelzaken gehad.

Zijn zoon Sander Moonen (1972) is ook al vanaf de start van het bedrijf actief bij R&S en is sinds een aantal jaren de juridische eigenaar. Sander is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de productie en operationele zaken. Samen met zijn vader is hij het gezicht van het bedrijf richting de klanten. Naast vader en zoon is ook Brechje, de zus van Sander, actief in het bedrijf. Ze verzorgt de administratie en het HR-beleid van het bedrijf.

Onderneming

R&S Paperconverting B.V. bestaat al 19 jaar en is gevestigd in Nistelrode in een eigen bedrijfspand. Het bedrijf houdt zich bezig met het inkopen, versnijden en verpakken van disposables voor de tandartsbranche en de professionele beauty-industrie. De afnemers bestaan onder andere uit vooraanstaande wereldwijd opererende beursgenoteerde partijen, zoals L’Oreal, Henry Schein en Sinelco.

R&S koopt grondstoffen in Europa en de Verenigde Staten in voor de bewerking en ompakking tot eindproducten. Een aantal voorbeelden voor de Dental-industrie zijn:

 • Articulatiepapier: Voor articulatiepapier (de blauwe vellen om op te bijten tijdens de controle bij de tandarts) koopt R&S basismateriaal in de Verenigde Staten met verschillende dikten en kleuren. Deze worden verder versneden tot de maat die de tandarts gebruikt en verpakt in bakjes, doosjes en boekjes.
 • Mengblokjes: Deze worden gebruikt door de tandarts voor het mengen van diverse substanties, zoals amalgaan en correctieve middelen. Mengblokjes zijn papieren blokjes in diverse maten van 100 vellen op een karton dat niet kan verschuiven. De blokjes worden in eigen regie geproduceerd.
 • Mixing Tips: R&S koopt in opdracht van de klant in Zwitserland mixing tips in, die gebruikt worden om het afdrukmateriaal bij de tandarts te mengen in verschillende verhoudingen. Deze worden door R&S verpakt en verder geleverd onder diverse private labels.
 • Bite wing Tabs: Dit zijn plakkertjes voor het maken van een foto bij de tandarts. Deze worden door R&S volledig geproduceerd.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van producten. Al deze producten worden gemaakt in samenwerking met de grootste dental-leveranciers in de wereld.

Voor de Beauty industrie zijn er de volgende voorbeelden:

 • Permanent papier: R&S maakt permanent papier voor kapsalons. De grondstoffen komen uit de Verenigde Staten en Finland en worden in de juiste maten versneden en in doosjes van 1000 velletjes verpakt.
 • Hi lite foam: Deze foam wordt gebruikt bij het kleuren van het haar. Het wordt geleverd in verschillende maten en op rollen. Per verfkleuring worden 80 tot 100 vellen gebruikt. Naast foam maakt R&S ook highlightpapier met een polylaag.
 • Verfbeschermingsdoeken: Dit zijn rollen met 2 laags papier met een poly tussenlaag die ter bescherming boven op de handdoek wordt gebruikt door de kapper.

Dit is een greep uit de beautyproducten die naar de grootste masterdistributeur in Europa gaan en vervolgens naar de bekende merken als L’Oreal, Wella en Goldwell.

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopprijs machine € 200.000
Electra en koeling € 25.000
Sloopwerkzaamheden € 10.000
Transportkosten € 10.000
Installatiekosten € 40.000
Onvoorzien € 15.000
Totaal € 300.000
Lening via Knab Crowdfunding € 300.000

Leenbedrag: € 300.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

De lopende financieringen bij ING - bestaande uit een krediet met een limiet van € 350.000 en een hypothecaire lening (jaarlijkse aflossing € 33.000 per jaar tot 2023) voor het zakelijke onroerend goed - blijven gehandhaafd. Naast de hypothecaire zekerheden zijn de inventaris, voorraden en vorderingen verpand. Ook de bestaande factoringovereenkomst blijft gehandhaafd.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Megan Holding B.V., R&S Paperconverting Beauty B.V., R&S Paperconverting B.V. en R&S Paperconverting Productie B.V.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Megan Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform de berekening van Knab Crowdfunding) 30% of lager is.
 • Sander Moonen geeft een persoonlijke borgstelling af van € 150.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (gebruikte) Extruder die wordt aangekocht voor € 200.000 wordt in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Huisbankier ING doet afstand van het eerste pandrecht ten behoeve van deze extruder.

Dun & Bradstreet

Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet brengt de kredietwaardigheid van ondernemingen in kaart, op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. De Dun & Bradstreet score voor de holding Megan Holding B.V. en voor de werkmaatschappij R&S paperconverting Beauty B.V. geven een Laag risico. Voor de werkmaatschappijen R&S Paperconverting B.V. en de nieuwe B.V. R&S Paperconverting Productie B.V. is een Verhoogd risico van toepassing. Aangezien de lagere score voor de twee laatste B.V.’s niets te maken hebben met betaalgedrag, maar met name met de balansverhoudingen, is de overall Dun & Bradstreet score Laag Risico voor deze leningaanvraag gehanteerd.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van de Collin Credit Score zijn de geconsolideerde cijfers 2015, de geconsolideerde forecast 2016 gebaseerd op de gerealiseerde cijfers tot en met 31-10-2016 en de geconsolideerde prognose inclusief de nieuwe B.V. van 2017 weergegeven. Dit alles is opgesteld door BDO Accountants. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit

In 2015 is er een verlies geleden door de plotselinge devaluering van de Zwitserse Frank, men doet veel zaken met Zwitserland. Door het loslaten van de koppeling tussen de Zwitserse Frank en de euro was er een plotselinge stijging van deze valuta en daardoor een verlies van € 304.000. Het incident heeft per saldo € 243.000 gekost, waardoor er in 2015 een verlies is geleden van ruim € 150.000. Dit is middels een kortlopend krediet bij ING gefinancierd. In de aflossingen 2015 en 2016 zit er € 100.000 incidentele inperking in de kasstroom verwerkt, in 2017 is dit nog € 66.000. De omzet in 2015 en 2016 is goed, respectievelijk € 3.027.000 en € 3.250.000. De operationele kasstroom is ook voldoende, met respectievelijk € 143.000 en € 161.000. Deze kasstroom was ruimschoots toereikend voor de aflossingen van € 57.000 voor beide jaren. In 2017 wordt de nieuwe machine in gebruik genomen. Uitgaande van een gelijkblijvende bestaande omzet groeit de omzet op basis van de afspraken met de opdrachtgever en de eigen productie voor de machine volgens prognose naar € 4.300.000 met een kasstroom van € 380.000 die ruim toereikend is voor de aflossingen van € 184.000 (incl. de laatste € 66.000 incidentele aflossing). Voor de rentabiliteit kennen we de classificatie Ruim voldoende toe.

Solvabiliteit

Door het genoemde valuta-incident is het geconsolideerde eigen vermogen in 2015 gezakt tot € 393.000. Uit een recente taxatie blijkt er een stille reserve in het zakelijk onroerend goed van € 68.000, die niet is meegenomen in het eigen vermogen. Voor 2015 komen we dan uit op een solvabiliteit van 20% op een balanstotaal van € 1.939.000. Zonder het incidentele verlies was dit 26% geweest. In 2016 heeft er een dividenduitkering plaatsgevonden, waarmee de rekening-courant met de DGA wordt afgelost. Daarnaast is de winst aan het eigen vermogen toegevoegd. Per 1 januari 2017 wordt vervolgens het pensioen in eigen beheer omgezet in een fiscale oudedagsreserve. Hierdoor resteert na al deze mutaties een eigen vermogen van € 328.000 en een solvabiliteit van 16%. Na realisatie van de prognose over het eerste jaar na ingebruikname van de machine stijgt de solvabiliteit naar verwachting tot 27%. Voor nu kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Liquiditeit

Het incidentele verlies in 2015 is kortlopend middels rekening-courantschuld gefinancierd. Hierdoor komt de current ratio onder druk te staan met 1,1 (score Voldoende). Door de dividenduitkering en de toevoeging van de aflossingen aan de kortlopende schulden blijft de current ratio ultimo 2016 onder druk staan. Al die tijd is er wel steeds sprake van voldoende liquiditeiten c.q. voldoende ruimte in de rekening-courant. Na het eerste jaar met de nieuwe machine verbetert de liquiditeit naar verwachting tot Ruim voldoende met een current ratio van 1,3, voor nu is de score Voldoende van toepassing.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim voldoende
 • Solvabiliteit: Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Voldoende