Samenvatting

RAMM heeft met haar Oeliatec Mollen Artiflex het Gouden Klavertje Vier gewonnen op de eerste beursdag van de GroenTechniek Holland in Biddinghuizen. Dit is een innovatieprijs op het gebied van de meest opvallende innovatie.

CO2-neutrale onkruidbestrijding

De Oeliatec werd als winnaar gekozen uit elf nominaties. De vakjury was lovend over de inzending van RAMM: 'Dit is het eerste onkruidbestrijdingsvoertuig dat met kokende waterdruppels CO2-neutraal werkt, geluidsarm is en geen roetuitstoot heeft, doordat de modulerende boiler in staat is om biodiesel op basis van plantaardige oliën te verbranden. Het is een multifunctioneel en duurzaam concept met elektrische aandrijving (ook van de pompen), en met een lange werkduur van acht uur.'

RAMM In februari 2017 is RAMM opgericht door de heren Gerrit van Nieuwenhuizen en Jeroen van de Ven. RAMM wil een substantiële bijdrage leveren aan het duurzaam onderhouden van openbare ruimten door machines te verkopen waarmee de klanten op een betrouwbare en veilige wijze haar activiteiten uit kan voeren. De onderneming gaat zich toeleggen op het ontwikkelen en laten produceren van klepelmaaiers. Daarnaast zal zij ook bestaande klepelmaaiers verkopen. Ook zal RAMM machines verkopen om het onkruid op verhardingen te bestrijden en te verwijderen volgens milieuvriendelijke Europese richtlijnen. Beide ondernemers hebben een ruime ervaring in de verkoop en ontwikkeling van machines in de agrarische en cultuurtechnische branche. Naast het ontwikkelen van nieuwe machines heeft RAMM een dealernetwerk opgezet in verschillende Europese landen waarvoor zij het exclusieve importeurschap hebben van een aantal Europese producenten.'

Bekijk de videopitchFinancierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 75.000 en is bestemd voor een uitgebreid marketingconcept, inclusief website, direct marketing, brochures en extra werkkapitaal. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0 % gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van RAMM B.V. vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert RAMM B.V. met de score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn RAMM B.V., alsmede de beide persoonlijke holdings van de aandeelhouders. De heren Van de Ven en Van Nieuwenhuizen (de ondernemers) geven ieder een persoonlijke borgstelling, 1 keer moreel en 1 keer materieel, ter hoogte van € 50.000. Op de levens van de ondernemers zijn overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten, elk ter hoogte van € 50.000, welke zullen worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

Met de gevraagde financiering wil RAMM investeren in een uitgebreid marketingconcept met betrekking tot beursbezoeken, het verder ontwikkelen van de website, direct marketing alsmede het maken van brochures. Het restant zal worden aangewend als extra werkkapitaal voor onder andere de voorfinanciering van debiteuren en het aanloopverlies.

Ondernemer

OndernemerGerrit van Nieuwenhuizen (60 jaar) is getrouwd en heeft 3 kinderen. Gerrit is afgestudeerd aan de Hogere Landbouwschool en heeft ruime werkervaring in het opzetten van verkoop- en marketingstrategieën voor verschillende bedrijven, onder andere voor producenten van grasmaaiers en machines voor groot onderhoud. Gerrit heeft voor een grote machinebouwer ook een dealernetwerk opgezet in Europa. De kernkwaliteiten van Gerrit zijn leidinggeven en onderhandelen. Gerrit is een (financieel) strateeg, is commercieel en wordt het gezicht van de onderneming naar de buitenwereld.

OndernemerJeroen van de Ven (46 jaar) is getrouwd en heeft 3 kinderen. Jeroen is afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (specialiteit bedrijfs- en productiesystemen) en heeft daarnaast vele aanvullende relevante cursussen en trainingen gevolgd. Jeroen heeft werkervaring opgebouwd als bedrijfsleider en salesdirector bij verschillende machinefabrikanten voor machines in de landbouw en cultuurtechniek. De kernkwaliteiten van Jeroen zitten vooral in de kennis van de markt en het ontwikkelen van nieuwe machines.

Onderneming

Algemeen

RAMM staat voor Reliable Agricultural & Municipal Machines. RAMM wil Europees specialist worden in het op de markt brengen van machines voor het onderhoud van openbaar groen en voor bepaalde gebieden binnen de Agrarische sector. RAMM wordt de specialist in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van de benodigde machines. Een aantal toonaangevende Europese producenten en specialistische dealers hebben RAMM de opdracht gegeven om nieuwe machines te ontwikkelen die voldoen aan de wensen van de klant en de Europese wetgeving om deze vervolgens op de markt te brengen.

Product

RAMM ontwikkelt en verkoopt machines die bijdragen aan het duurzaam onderhouden van openbare ruimten. Lokale overheden moeten bezuinigingen doorvoeren in het onderhoud waardoor het aantal maaibeurten afneemt. Het gevolg is dat er hoger en zwaarder gewas gemaaid moet worden. De huidige machines kunnen dit moeilijk maaien waardoor er vaker schade wordt veroorzaakt aan de machines. RAMM ontwikkelt het type machines die dit wel kunnen zonder schade te berokkenen aan de machine. Door de directe betrokkenheid met machineproducenten en samenwerking met grote en bekende dealers kan RAMM inspelen op de specifieke wensen van de klant inzake betrouwbare machines, met een vernieuwd hedendaags design, duurzaam in gebruik en veilig voor gebruikers en omstanders.

Concurrentiepositie

De concurrentie richt zich al jaren op dezelfde soort machines en houdt weinig rekening met de wensen van de klant, veranderende markt en gewijzigde regelgeving omtrent het niet meer mogen spuiten met chemische middelen. Vooral op het aspect van duurzaamheid heeft RAMM een voorsprong op de rest door de ontwikkeling van betrouwbare machines die het onkruid bestrijden met kokend water. Opwarming van het water gebeurt door elektrische pompen, gevoed door een accu in plaats van benzinemotoren, geluidsarm en geen CO2 verbranding in vergelijking met de concurrentie. Daarnaast is het vertrouwen van een aantal grote Europese merken tot uitdrukking gekomen in een exclusief importeurschap voor RAMM in Nederland en deels ook in Vlaanderen. Zo zijn er in de korte periode sinds de start van het bedrijf al een aantal machines verkocht en verhuurd met recht op koop.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Promotie en aanloopkosten (ontwikkelen website, brochures, beursbezoek, demonstraties) € 25.000
Debiteuren € 30.000
Cashflow tekort jaar 1 € 25.000
Werkkapitaal € 10.000
Totale financieringsbehoefte € 90.000
Eigen inbreng aandeelhouders € 15.000
Gevraagde financiering via Knab Crowdfunding € 75.000
 

Leenbedrag: € 75.000

Rente: 8%

Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Belangrijkste risico's

De belangrijkste risico's met de bijbehorende risicobeperkende maatregelen zijn:

  • De debiteuren zijn RAMM B.V., Van de Ven Holding B.V. en Caribou B.V.
  • De heer J.F.J. van de Ven geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De heer G. van Nieuwenhuizen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Er zijn overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten op de levens van de ondernemers, elk ter hoogte van € 50.000. Deze verzekeringen zullen worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert RAMM B.V. met de score Verhoogd risico. Caribou B.V. en Van de Ven Holding B.V. worden gekwalificeerd met de score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de behoudende prognoses voor de jaren 2017, 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In het opstartjaar 2017 zal er nog maar een paar maanden omzet gerealiseerd gaan worden. De verwachte omzet per ultimo 2017 komt uit op € 475.000. Hiervan is meer dan 70% reeds gerealiseerd. Na rente en aflossing is er naar verwachting per ultimo 2017 een cashflow tekort van € 25.000, waarvoor een buffer is opgenomen in de financieringsopzet bij Knab Crowdfunding. In het eerste volledige jaar (2018) wordt er een omzet verwacht, op basis van een behoudende prognose, van € 1.360.000 met een netto cashflow overschot van € 9.000. In 2019 gaat men uit van een omzetstijging van 30% met een verwacht netto cashflow overschot van € 46.000. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit

Het eigen vermogen per ultimo 2017 komt naar verwachting uit op 17% op een verwacht balanstotaal van € 90.000, dit inclusief de eigen inbreng van € 15.000. In 2018 en verder zal het resultaat toegevoegd worden aan het eigen vermogen. Hierdoor zal de solvabiliteit naar verwachting toenemen tot meer dan 40% van het balanstotaal. De score voor de Solvabiliteit beoordelen wij op Voldoende.

Liquiditeit

Door het aanvragen van extra werkkapitaal is de liquiditeit in het eerste jaar al Voldoende en zal dat ook in 2018 en 2019 het geval zijn. De current ratio voor 2018 komt naar verwachting uit op 3,3. Wij beoordelen de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Voldoende, omdat deze grotendeels is gebaseerd op prognoses.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende