Samenvatting

Quetzal is een chocoladebar franchise formule. Het uit België afkomstige franchiseconcept is in september 2016 overgekomen naar Nederland. Quetzal Purmerend wordt de derde vestiging in Nederland. Bij Quetzal Purmerend kunnen klanten in alle rust genieten van de meest uiteenlopende chocolade versnaperingen. Naast verschillende soorten chocolademelk, worden er smoothies, shakes, brownies, ijscoupes, koffie, thee en wafels aangeboden. De belangrijkste doelgroep van Quetzal zijn vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar.

Onderneemster

Financierings-behoefte

De financiering zal worden gebruikt voor de inrichting van de nieuwe vestiging. De totale investering is € 63.500. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 50.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Maria Garcia Cobelens zal Quetzal Purmerend gaan exploiteren als eenmanszaak. Een organigram van Quetzal Purmerend vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert Quetzal Purmerend als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is M. Garcia Cobelens t.h.o.d.n. Quetzal Purmerend. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderneemster. De huidige en toekomstige voorraad en inventaris van Quetzal Purmerend wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Er wordt door een aan de franchisegever gelieerde onderneming een zakelijke borgstelling afgegeven van € 12.500. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Daarnaast heeft een derde een achtergestelde lening van € 3.000 verstrekt.

Leendoel

De financiering is ten behoeve van de start van Quetzal Purmerend. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding wordt gebruikt om de vestiging te verbouwen, inventaris aan te schaffen en te voorzien in een stuk werkkapitaal.

Ondernemer

Maria Garcia Cobelens (1979) is de onderneemster achter Quetzal Purmerend. Maria is jarenlang zelfstandig onderneemster geweest als gastouder aan huis. Hiernaast heeft ze de nodige horeca ervaring. Maria heeft tevens veel ervaring met het verrichten van jongerenwerk. Het contact met de mensen, ongeacht de leeftijd, is haar op het lijf geschreven. Maria is communicatief en sociaal sterk, ze stapt makkelijk op mensen af en weet mensen aan haar te binden.

In november 2016 heeft Maria mede de Stichting PowerPoint Purmerend opgericht. Dit is een stichting die in haar kern gericht is op het verbinden van jongeren met God, met zichzelf en de samenleving. Een belangrijke factor hierin is ook het verbinden en versterken van het lokale jeugdwerk en de diverse leeftijdsgroepen in de samenleving. De Stichting zal buiten de openingstijden van de vestiging gebruik maken van de ruimtes in en achter Quetzal in Purmerend. Maria is een sociaal betrokken, maatschappelijke onderneemster. Haar visie en overtuiging wordt gedeeld door de formule Quetzal. Dankzij haar actieve bijdrage in verschillende verenigingen heeft Maria een groot netwerk binnen Purmerend.

Onderneming

Algemeen

Bij Quetzal Purmerend kunnen klanten in alle rust genieten van de meest uiteenlopende chocolade versnaperingen. Naast verschillende soorten chocolademelk, worden er smoothies aangeboden, shakes, brownies, ijscoupes, koffie, thee en wafels. De belangrijkste doelgroep van Quetzal zijn vrouwen uit Purmerend en omgeving in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar.

De formule Quetzal

Quetzal is een van oorsprong Belgische formule (2001), met vestigingen in Antwerpen en Leuven. De formule heeft als doel een hoge kwaliteitsstandaard neer te zetten als het gaat om ‘de Chocoladebar’. In 2014 wordt de formule ook buiten België ontwikkeld. Eerst in Duitsland (Chemnitz) en na twee jaar een vestiging in Leipzig.

In Nederland is Robert Hoenderdos verantwoordelijk voor de formule Quetzal. Hij is de eerste die gebruik wil maken van de formule door middel van franchise. De eerste vestiging (Amersfoort) in Nederland is geopend in september 2016 en heeft de eerste maanden gediend als proeftuin voor de Nederlandse markt. Het concept is volledig aangepast aan de Nederlandse eisen en de kinderziektes zijn eruit. Eind 2017 wordt een achttal vestigingen voorzien en het doel is te groeien naar 50 vestigingen in Nederland.

Stichting PowerPoint

In november 2016 is de stichting PowerPoint opgericht. Een belangrijk doel is het verbinden en versterken van het lokale jeugdwerk en de diverse leeftijdsgroepen in de samenleving. De stichting huurt per september een ruimte van het pand. De synergie is aanwezig, dit aangezien Quetzal overdag geopend is en de stichting voornamelijk in de avond uren actief zal zijn. De stichting biedt drie avonden en twee namiddagen per week laagdrempelige samenkomsten aan voor tieners en jongeren. Gedurende deze samenkomsten ontvangen de jongeren vanuit de stichting een aantal simpele versnaperingen gratis. Denk hierbij aan limonade, water, koffie, thee en chips. De stichting zal in de avonduren tevens gebruik maken van een muziekstudio. Oudere muzikanten begeleiden jongere muzikanten. De verwachting is dat er tijdens deze uren ook met regelmaat wat van de kaart van Quetzal zal worden besteld.

Verdienmodel

Quetzal Purmerend is 5 dagen per week open en valt onder de categorie ‘daghoreca’. De vestiging heeft 46 stoelen binnen en 4 buiten. Naar verwachting zal een groot gedeelte van de omzet op vrijdag en zaterdag worden gerealiseerd. Er wordt tevens verwacht dat 10% van de omzet afkomstig zal zijn van take-away.

De gemiddelde bruto marge van Quetzal is ruim 70%. In de omzetprognose is gerekend met een gemiddeld bon bedrag van € 8. Dit is voorzichtig begroot; de vergelijkbare vestiging in Amersfoort die ruim een half jaar open is, heeft een gemiddeld bon bedrag bijna € 14.

In de omzetprognose zit een vergoeding van € 200 per maand van de Stichting PowerPoint voor het gebruik van twee ruimtes achterin het pand (buiten openingstijden) en de zaak zelf na sluitingstijd. In de prognose is geen rekening gehouden met de additionele omzet vanuit het jongerenwerk zelf. De wintermaanden, zeker van januari tot en met maart, zijn vaak wat rustiger. Dit zijn echter de maanden dat het jeugdwerk bloeit. Het slechte weer trekt jongeren naar inloopcentra om elkaar toch te ontmoeten. Zo brengen de jongeren wat balans in de exploitatie, juist in de rustigere maanden.

Met een flyeractie heeft Maria haar plannen aangekondigd. Belangstellenden konden in de voorverkoop een voucher kopen met tegoedbonnen, waarmee de eerste investeringen gedaan kunnen worden. Met deze actie heeft Maria € 2.000 opgehaald.

Marktanalyse

De concurrentie komt vooral van de traditionele en gespecialiseerde koffie- en theehuizen. Het specialisme is echter zo dat alles vanuit het vakmanschap is klaargemaakt en zo dus onderscheidend is. Vanuit de koffie- en theebars zal er zeker concurrentie bestaan, de beleving van chocolade echter zorgt voor een unieke omgeving. Als het gaat om prijsconcurrentie is er in het concept gekozen voor de (student)vriendelijke prijzen zodat het aanbod past op de doelgroep. Er zijn in het centrum van Purmerend meerdere koffiezaken, echter niet één die de markt vanuit de chocolade benadert. In de Westerstraat zelf zijn er geen koffiezaken.

De vestiging bevindt zich op een A-locatie: Westerstraat 84. Midden in een winkelstraat, behorende bij het stadscentrum van Purmerend. Deze winkelstraat is tevens een van de doorgangsroutes voor werkenden, scholieren en winkelend publiek. Aan het eind van de straat bevindt zich het centrale busstation van waaruit men vertrekt en/of aankomt of overstapt richting Amsterdam, Hoorn, Alkmaar en andere nabijgelegen plaatsen. Wekelijks op dinsdag is er een markt voor de deur.

Structuur

Organogram

Financieringsbehoefte

Entree fee € 7.500
Inventaris € 28.500
Voorraad € 4.000
Huurgarantie € 5.000
Liquide middelen € 7.000
Voorfinanciering € 11.500
Totale investering € 63.500
Eigen inbreng € 8.500
Achtergestelde lening € 3.000
Voorverkopen (flyeractie) € 2.000
Lening via Knab Crowdfunding € 50.000

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 8,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Op dit moment zijn er geen andere (bancaire) financieringen aanwezig binnen Quetzal Purmerend.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Debiteur is M. Garcia Cobelens t.h.o.d.n. Quetzal Purmerend. Door de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is vermogenspositie in privé nihil.
  • De huidige en toekomstige voorraden en inventaris van Quetzal Purmerend worden verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 50.000 op het leven van Maria Garcia Cobelens wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt door een aan de franchisegever gelieerde onderneming een zakelijke borgstelling afgegeven van € 12.500. Deze heeft op dit moment materiële waarde.
  • Een lening ter hoogte van € 3.000, verstrekt door een derde, wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert M. Garcia Cobelens t.h.o.d.n. Quetzal Purmerend als Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de balansprognoses na investering en de exploitatieprognose voor de jaren 2017 en 2018. De prognoses zijn, in samenwerking met een administratiekantoor, voorzichtig opgesteld en passen bij de markt en ervaringscijfers van vergelijkbare vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Quetzal Purmerend wordt zo snel mogelijk na financiering geopend. De prognose over vier maanden in 2017 leidt tot omzet van € 48.000 en een genormaliseerde cashflow van € 9.000. Na aflossing van de Knab Crowdfunding resteert er voor 2017 een verwacht netto cashflowoverschot van € 5.000 (score Goed). Voor 2018 wordt er een omzet geprognosticeerd van € 145.000, met een genormaliseerde cashflow van € 35.000. Bij een aflossingsdruk van € 11.000, resteert er een cashflowoverschot van € 25.000 (score Excellent). Omdat Quetzal Purmerend een startende onderneming is, achten wij het voorzichtigheidshalve passend om de rentabiliteit als Voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Het risicodragend vermogen van Quetzal Purmerend op het moment van financiering 18% (score Voldoende) van het balanstotaal van € 65.000. Per ultimo 2017 zal het risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal, door toevoeging van de winst en de aflossingen, naar verwachting stijgen naar 29% (score Ruim voldoende). Wij achten het vooralsnog passend om de solvabiliteit als Voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) op het moment van financieren is 2,3 (score Excellent). Doordat de BTW deels wordt mee gefinancierd, ontstaat er na teruggave extra werkkapitaal waaruit de aanloopkosten opgevangen kunnen worden. Per ultimo 2017 zal de current ratio naar verwachting uitkomen op 2,2 (score Excellent). Wij achten het passend om de liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende te kwalificeren.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Ruim Voldoende

Overall: Voldoende