Samenvatting

Quetzal is een chocoladebar franchise formule. Het dag-horecaconcept Quetzal is een relatief nieuwe franchiseformule gevestigd in Nederland en is een chocoladebar. Het van origine afkomstige franchiseconcept is overgekomen vanuit België naar Nederland. Sinds september 2016 is er een vestiging geopend in Amersfoort en afgelopen zomer een vestiging in Nijmegen, Almere en Purmerend. Quetzal Purmerend is ook gefinancierd door Knab Crowdfunding.

Quetzal Delft wordt de vijfde vestiging in Nederland. In Nederland zijn er nog weinig specifieke chocoladebar vestigingen. De vestigingen die er zijn doen het goed in de food-service niche rondom koffie. Quetzal Delft wordt gevestigd aan de Voorstraat in Delft. Valentijn Eisinga is de ondernemer.

quetzal logo

Financierings-behoefte

De financiering zal worden gebruikt voor de inrichting van de nieuwe vestiging. De totale investering is € 85.000. De ondernemer brengt zelf € 8.000 in en via familie en vrienden wordt € 17.000 aan achtergestelde leningen ingelegd. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 60.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Valentijn Eiinga zal Quetzal Delft gaan exploiteren als eenmanszaak. Een organigram van Quetzal Delft vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor Quetzal Delft een score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de eenmanszaak van Valentijn Eisinga h.o.d.n. Quetzal Delft en zijn echtgenote Linda Eisinga-Rijneveld. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer. De voorraad en inventaris zal worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. De franchisegever geeft een borgstelling af van € 10.000. Deze heeft op dit moment materiële waarde. Daarnaast zijn de leningen van enkele familieleden van in totaal € 17.000 achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Knab Crowdfunding. Tenslotte wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 60.000,- en verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de start van een Quetzal Vestiging in Delft. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding wordt gebruikt om de vestiging te verbouwen, inventaris aan te schaffen en te voorzien in een stuk werkkapitaal.

Ondernemer

ondernemer delftValentijn Eisinga (41) is gehuwd met Linda en heeft een dochter. Na zijn mbo-opleiding Bakkerij aan de Middelbare Vakschool in Wageningen heeft hij gewerkt bij verschillende bakkerijen. Hij is onder andere teamleider bij Bakkersland en manager productie bij Bakker Klootwijk geweest. Zijn droom is om een eigen bedrijf te starten. Nadat hij verschillende franchiseformules heeft beoordeeld, is de keus gevallen op Quetzal vanwege de hoge kwaliteit van de producten en de fijne werkwijze van de franchisegever.

Valentijn: “Ik wil ervoor zorgen dat de gasten van verantwoorde chocoladeproducten kunnen genieten in een sfeervolle ambiance. De aankondiging op Facebook van Quetzal in Delft is al meer dan 2.000 keer gedeeld of geliked, er zijn bijna 600 (positieve) reacties en op onze eigen Facebookpagina heeft Quetzal Delft al 100 volgers, terwijl we nog niet eens open zijn.”

Valentijn is meelevend en tegelijkertijd vasthoudend om het uiteindelijke doel te bereiken. Mede door zijn ervaring als leidinggevende kan hij goed met mensen omgaan. In zijn vrije tijd is Valentijn voorzitter van het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse in Zwijndrecht.

Onderneming

Algemeen

De activiteiten van Quetzal Delft bestaan uit het verwennen van klanten met heerlijke producten. In een laagdrempelige omgeving kunnen klanten werken of in alle rust genieten van de meest uiteenlopende chocolade versnaperingen. Naast de verschillende soorten chocolademelk, worden er smoothies aangeboden, shakes, brownies, ijscoupes, koffie, thee en wafels. Quetzal is een dag-horecazaak en er wordt geen alcohol geschonken. De belangrijkste doelgroepen van Quetzal zijn veelal vrouwelijke studenten en andere inwoners uit Delft in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar die vaak in deeltijd werkzaam zijn. Daarnaast zal een deel van de klanten bestaan uit toeristen en dagjesmensen. Quetzal Delft is maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur, zondags vanaf 12.00 uur en op de koopavond tot 21.00 uur.

De formule Quetzal

Quetzal is een van oorsprong Belgische formule (2001) met vestigingen in Antwerpen en Leuven. De formule heeft als doel een hoge kwaliteitsstandaard neer te zetten als het gaat om “de Chocoladebar”. Sinds 2014 wordt de formule ook buiten België ontwikkeld. Eerst in Duitsland (Chemnitz) en na twee jaar een vestiging in Leipzig.

In Nederland is Robert Hoenderdos verantwoordelijk voor de formule Quetzal. Hij is de eerste die gebruik wil maken van de formule door middel van franchise. De eerste vestiging in Nederland is geopend in september 2016 en heeft de eerste maanden gediend als proeftuin voor de Nederlandse markt. Het concept is volledig aangepast aan de Nederlandse eisen en de kinderziektes zijn eruit. Eind 2017 wordt een achttal vestigingen voorzien en het doel is te groeien naar 50 vestigingen in Nederland.

Verdienmodel

Quetzal Delft is 7 dagen per week open en valt onder de categorie ‘daghoreca’. De vestiging heeft 55 stoelen binnen en 6 buiten aan de gevel. Naar verwachting valt de helft van de omzet op vrijdag en zaterdag. Verwacht wordt dat 10% van de omzet afkomstig is van take away. De belangrijkste omzetgroepen zijn chocolade, brownies en de verschillende soorten chocolademelk. Gemiddelde brutomarge is meer dan 70%. In de omzetprognose is gerekend met een gemiddeld bonbedrag van € 8. Dit is voorzichtig begroot; een vergelijkbare vestiging draait gemiddeld bijna € 14,

Marktanalyse

De concurrentie komt vooral van de traditionele en gespecialiseerde koffie- en theehuizen. Het specialisme is echter zo dat alles vanuit het vakmanschap is klaargemaakt en zo dus onderscheidend is. Vanuit de koffie- en theebars zal er zeker concurrentie bestaan, de beleving van chocolade zorgt echter voor een unieke omgeving. Als het gaat om prijsconcurrentie is er in het concept gekozen voor de (student)vriendelijke prijzen zodat het aanbod past op de doelgroep. Er zijn diverse onderzoeken naar koffiebars gedaan, echter naar een chocoladebar is geen enkel onderzoek bekend; wel wordt dit regelmatig genoemd als een nieuwe ontwikkeling in opkomst. De markt van koffie zegt dat we in Nederland minimaal 3 koppen koffie per dag nuttigen. Veelal out of home werknemers en scholieren zijn bereid voor beleving en een uniek product iets meer te betalen. De chocoladebar is een gat in deze markt. Chocolade biedt meer beleving dan koffie, dus hier is men bereid meer voor te betalen.

De vestiging bevindt zich op een A-locatie. De Voorstraat is onderdeel van de wandelroute door het historische deel van Delft tussen de Nieuwe en de Oude kerk. Gelegen midden in de stad, behorende bij het oude centrum van Delft.

Structuur

Organogram Delft

Financieringsbehoefte

Entree fee € 7.500
Verbouwing € 17.500
Inventaris € 24.500
Voorraad € 5.000
Huurgarantie € 8.000
Werkkapitaal € 10.800
Voorfinanciering btw € 11.700
Totale investering € 85.000
Eigen inbreng € 8.000
Achtergestelde leningen (familie) € 17.000
Lening via Knab Crowdfunding € 60.000

Leenbedrag: € 60.000

Rente: 8,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de eenmanszaak van Valentijn Eisinga t.h.o.d.n. Quetzal Delft en zijn echtgenote Linda Eisinga-Rijneveld. Door de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is er in privé op dit moment geen vermogen aanwezig. Mevrouw Eisinga-Rijneveld heeft nog inkomen uit een vast loondienstverband.
  • De huidige en toekomstige voorraden en inventaris worden verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 60.000 op het leven van Valentijn Eisinga wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De franchisegever geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 10.000. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
  • De familieleningen van in totaal € 17.000 zijn achtergesteld aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert de eenmanszaak V. Eisinga h.o.d.n. Quetzal Delft als Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de geconsolideerde balans na investering en prognoses 2017-2020. De prognoses zijn prudent opgesteld en passen bij de markt en ervaringscijfers van vergelijkbare vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

De vestiging wordt medio oktober geopend. De prognose gaat uit van twee maanden in 2017 met een omzet van € 32.000 en een genormaliseerde cashflow van € 7.000. Na aflossing van de lening bij Knab Crowdfunding en privéopnames, resteert er voor 2017 een verwacht netto cashflowoverschot van € 4.000 (score Goed). Voor heel 2018 wordt een cashflowoverschot na privé verwacht van € 6.000,- (genormaliseerde cashflow € 18.000) bij een omzet van € 194.000 (score Goed). Omdat de prognose nog wel waargemaakt moet worden, kwalificeren wij de Rentabiliteit voor nu op Voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit (risicodragend vermogen/balanstotaal) na financiering bedraagt 29% (score Ruim voldoende) op een balanstotaal van € 85.000,-. Per ultimo 2018 zal het balanstotaal volgens prognose licht stijgen door toevoeging van de winst en na aflossingen. De solvabiliteit stijgt hierdoor naar een verwachte 33% op een balanstotaal van € 91.000,- (score Ruim voldoende). Uitgaande van de openingsbalans kwalificeren we de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) na financiering is 2,8 (score Excellent). Doordat de BTW deels wordt mee gefinancierd, ontstaat er na teruggave extra werkkapitaal waaruit de aanloopkosten opgevangen kunnen worden. Per ultimo 2018 zal de liquiditeit naar verwachting nagenoeg gelijk blijven en komt de current ratio uit op 2,7 (score Excellent) om vervolgens verder toe te nemen volgens prognose. Vanwege het startende karakter van de onderneming kwalificeren we de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende

Solvabiliteit: Ruim Voldoende

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende