Samenvatting

Papa John's is wereldwijd de op 2 na grootste pizza take-away en delivery keten. De afgelopen 16 jaar behaalde de pizzaketen de hoogste klanttevredenheid van alle concurrenten in de markt. Wereldwijd zijn er momenteel meer dan 5.000 vestigingen.

Michael Serkan krijgt nu de kans om een franchisevestiging te starten in Amsterdam aan de Johan Huizingalaan (Nieuw West). Zijn huidig operationeel team van Turtles Pizza in Enschede, zal meeverhuizen naar Amsterdam en Serkan fulltime ondersteunen. Michael heeft zijn training in de vestiging Papa John’s Amsterdam Rijnstraat afgerond en heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan. De onderneming zal als een eenmanszaak geëxploiteerd worden.

Een andere franchisevestiging aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam is eerder dit jaar succesvol gefinancierd via Knab Crowdfunding.

Papa John's

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 340.000. Hiervan wordt € 70.000 ingebracht vanuit eigen middelen en de BTW ter hoogte van € 56.000 wordt door de franchisegever voorgefinancierd. Daarnaast wordt er € 14.000 via leveranciers gefinancierd. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 200.000. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Papa John's (Johan Huizingalaan) vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de eenmanszaak La Suite met een Aanzienlijk risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is M. Serkan h.o.d.n. La Suite. De echtgenote van de heer Serkan wordt mede-debiteur voor de financiering. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Tevens wordt er een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer Serkan verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding en verkrijgen de investeerders een 2e hypotheekinschrijving van €100.000 op de drie panden in het bezit van M. Serkan. De door vader ingebrachte lening wordt achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Knab Crowdfunding. Tot slot geeft de franchisegever een terugkoopverklaring ter hoogte van €60.000 af op de inventaris van de onderneming.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor het opstarten van een franchisevestiging van Papa John’s aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam. Het pand dient verbouwd en ingericht te worden. Tevens wordt er inventaris en voorraad aangeschaft en ook is er behoefte aan werkkapitaal.

Ondernemer

Papa JohnsMichael Serkan (1986) is na het afronden van zijn MAVO-opleiding begonnen als zelfstandig ondernemer in de horeca. Voor de exploitatie van een Domino’s Pizza vestiging heeft hij in het verleden al een opleidingstraject afgerond. De afgelopen jaren heeft Serkan meerdere horecazaken met succes geëxploiteerd in Enschede. Hij wil nu graag terug naar Amsterdam West, de buurt waar hij is opgegroeid. Papa John’s biedt hem de mogelijkheid om daar, aan de Johan Huizingalaan, een zaak te openen. Een kans die Michael met beide handen aangrijpt omdat hij de buurt goed kent en volledig achter het nieuwe Papa John’s concept staat. Voor Michael een ideaal moment op in te stappen.

Onderneming

Franchiseformule

Papa John's heeft meer dan 5.000 vestigingen over de hele wereld, waarvan 3.500 in de Verenigde Staten en meer dan 1.500 verspreid onder 37 andere landen. Sinds 2015 is het bedrijf de op twee na grootste pizza take-out en bezorg restaurantketen in de wereld. Het hoofdkantoor ligt in Jeffersontown, Kentucky.

Op 18 juli 2016 is de eerste vestiging in Nederland geopend. Binnen 12 maanden zijn er acht Papa John’s vestigingen bijgekomen in Nederland. Het plan voor 2017 is om 15 vestigingen te openen. De voorgenomen vestiging in de Johan Huizingalaan te Amsterdam is er daar één van.

Franchisegever PJ Europe Group B.V. houdt de masterlicentie voor Nederland. Zij hebben een hoofdkantoor geopend in Amstelveen en een distributiecentrum in Nieuwegein, van waaruit de voorraad voor Nederlandse vestigingen wordt aangeleverd.

Missie & visie

Het is de missie van Michael Serkan om de Papa Johns vestiging aan de Johan Huizingalaan tot een succes te maken. Dit wil hij bereiken door de lessen die eerder voor hem succesvol zijn gebleken: uitstekende klantenservice, snelle levering en hoge hygiëne. Wanneer Michael van zijn eerste vestiging een succes heeft gemaakt, wil hij in de toekomst meerdere vestigingen exploiteren.

Verzorgingsgebied & concurrentie

Binnen het bezorggebied (postcodes 1060, 1062, 1065, 1066, 1068 en 1069) zijn in totaal 42.440 huishoudens. Eenpersoonshuishoudens vertegenwoordigen 46% van het verzorgingsgebied, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 21% en meerpersoonshuishoudens met kinderen 33%. Er zijn twee directe aanbieders van pizza’s actief binnen het bezorggebied (Domino’s Pizza en New York Pizza) en een aantal indirecte aanbieders. Dit zijn veelal steakhouses, of restaurants welke ook Italiaanse pizza verkopen (zowel voor afhalen en bezorgen).

Structuur

Financieringsbehoefte

Bouwkundige voorzieningen € 110.000
Inventaris € 81.000
Entree fee € 25.000
Marketing Fee € 15.000
Voorraden € 5.000
Waarborgsom € 7.500
Voorfinanciering btw € 56.000
Werkkapitaal en overig € 40.500
Totaal € 340.000
Eigen inbreng (achtergesteld) € 70.000
Voorfinanciering BTW door Papa John's € 56.000
Leveranciers € 14.000
Financiering via Knab Crowdfunding € 200.000

Leenbedrag: € 200.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Het eigen vermogen wordt ingebracht middels een achtergestelde lening van de vader van de heer Serkan. In privé heeft de heer Serkan drie hypothecaire financieringen op zijn woning en twee beleggingspanden ter hoogte van in totaal € 377.000 (per ultimo 2016). De eigen woning en de beleggingspanden hebben gezamenlijk een WOZ-waarde van € 385.000.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur van de financiering is M. Serkan h.o.d.n. La Suite. Door de gekozen rechtsvorm is de heer Serkan hoofdelijk aansprakelijk. De partner van de heer Serkan tekent mee als debiteur voor de financiering. In privé (na verrekening van de eigen inbreng) is er een kleine overwaarde op het in bezit zijnde onroerend goed aanwezig.
  • Er komt een 2e hypothecaire inschrijving van €100.000 op het woonhuis en de twee beleggingspanden van de heer Serkan ten behoeve van de investeerders van KNAB Crowdfund. De panden hebben gezamenlijk een WOZ-waarde van €385.000. Per ultimo 2016 waren de hypothecaire financieringen in totaal €377.000.
  • De lening door meneer J. Serkan en mevrouw L. Zeyrek - Serkan wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Knab Crowdfunding. Op de achtergestelde lening mag €5.000 per jaar worden afgelost, ingaande op 31 december 2018. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn toegestaan.
  • Er wordt een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 240.000. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van La Suite worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De franchisegever van Papa John’s, welke Dun Dun & Bradstreet kwalificeert als Laag risico, geeft een gelijkblijvende terugkoopverklaring af van €60.000 voor de inventaris gedurende de looptijd van de lening.

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als een Aanzienlijk risico. Dit komt doordat de heer Serkan in 2015 vergeten was een rekening van €370 te betalen. Deze is toen ter incasso aangeboden. Daarnaast heeft de heer Serkan zijn jaarcijfers niet voor rating bij Dun & Bradstreet aangeboden, waardoor inzage ontbreekt en in combinatie met de incassoprocedure uit 2015 Dun & Bradstreet tot een Aanzienlijk risico komt.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Deze zijn opgemaakt op basis van de omzet in de vestiging aan de Rijnstraat en het verrichte marktonderzoek. De vestiging aan de Johan Huizingalaan is qua omvang iets groter dan de overige zes bestaande vestigingen en de twee nog te openen vestigingen van Papa John’s. Bij de bestaande vestigingen blijkt dat de geprognosticeerde omzet gerealiseerd wordt en vaak nog overtroffen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Voor de laatste vier maanden van 2017 (opening 4 september) wordt een omzet geprognosticeerd van €233.000. In 2017 wordt een genormaliseerde netto cashflow van €31.000 geprognosticeerd, waarbij de aflossingsverplichtingen op €16.000 liggen (score Goed). Voor 2018 wordt een omzet van €570.000 geprognosticeerd en een cashflow van €53.000 met een aflossingsverplichting van €40.000 (score Ruim voldoende). Voor 2019 wordt een omzetstijging naar €647.000 verwacht, met een genormaliseerde cashflow van €71.000. De aflossingsverplichting is wederom € 40.000 dat jaar, waardoor er een netto cashflow overschot van €31.000 resteert (score Goed). Omdat we te maken hebben met een startende vestiging van Papa John’s hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Voldoende voor de Rentabiliteit.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is de solvabiliteit van de onderneming ruim 26% (score Ruim voldoende). Per ultimo 2017 stijgt volgens de prognose de solvabiliteit naar 30% op een balanstotaal van €289.000,- (score Ruim voldoende). In 2018 stijgt de solvabiliteit door naar ruim 38% op een balanstotaal van €259.000. Dit geeft de score Goed. Geprognosticeerd wordt dat het eigen vermogen in 2019 doorstijgt naar 51% wat de score Excellent geeft. Omdat we te maken hebben met een startende vestiging van Papa John’s, achten wij het passend om de Solvabiliteit als Ruim voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit

De geprognosticeerde liquiditeit van de onderneming is toereikend om te kunnen voldoen aan de kortlopende verplichtingen. De geprognosticeerde current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) per ultimo 2017 bedraagt 1,5 (score Goed). Per ultimo 2018 wordt een current ratio geprognosticeerd van 1,5 (score Goed), waarna de current ratio in 2019 doorstijgt naar 1,9 (score Excellent). Vooralsnog achten wij het passend om de liquiditeit als Goed te kwalificeren.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende

Solvabiliteit: Ruim Voldoende

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende