Samenvatting

Papa John's is de op 2 na grootste pizza take-away en deliveryketen ter wereld. De afgelopen 16 jaar had pizzaketen Papa John's de hoogste klanttevredenheid in de markt. Wereldwijd zijn er meer dan 5.000 Papa John’s vestigingen. De heer H. Hanna krijgt de kans om een franchisevestiging te starten in Amsterdam aan de Jan van Galenstraat. Zijn oom Fuad, momenteel nog werkzaam als pizzabakker bij New York Pizza, gaat Hanna fulltime ondersteunen. Beiden hebben de opleiding in de vestiging Papa John’s Rijnstraat met goed gevolg afgerond. De onderneming zal als een eenmanszaak geëxploiteerd worden.

Papa John's

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 324.000. Hiervan wordt € 76.000 ingebracht vanuit eigen middelen. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 235.000. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

H. Hanna zal Papa John's Amsterdam gaan exploiteren als eenmanszaak. Een organigram van Papa John's Amsterdam vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de eenmanszaak Hanna PJ als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is H. Hanna h.o.d.n. Hanna PJ. De echtgenote van de heer Hanna wordt mede-debiteur voor de financiering. Er komt een 2e hypothecaire inschrijving van € 100.000 op het woonhuis van de heer Hanna. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad wordt verpand. Tevens wordt er een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer Hanna verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Tot slot geeft de franchisegever een terugkoopverklaring ter hoogte van € 60.000 af op de inventaris van de onderneming.

Leendoel

De financiering via Knab Crowdfunding wordt gebruikt van het opstarten van de Papa John's franchisevestiging aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam. Het pand wordt verbouwd en ingericht. Er wordt inventaris en voorraad aangeschaft en er is behoefte aan werkkapitaal.

Ondernemer

HannahHanna Hanna (1989) heeft zijn opleidingen tot Administrateur en Assistent Accountant met succes afgerond en is tijdens en na zijn opleiding werkzaam geweest als Assistent Accountant en Teamleider binnendienst. De afgelopen jaren heeft Hanna tevens enkele vrienden en een ex-werkgever met succes geholpen om meer uit hun bedrijf te halen. Hij vindt het nu een mooi moment om voor zichzelf te beginnen.

Horeca is een passie voor Hanna. Aangezien Papa John's pizza's op dit moment nog redelijk nieuw is in Nederland, lijkt het hem een fantastisch moment om in te stappen. De reeds bestaande vestigingen hebben hem overtuigd om in te stappen in de franchiseformule. Het is Hanna’s ambitie om op korte termijn meerdere vestigingen te openen.

Naast Hanna komt zijn oom Fuad in de vestiging werken. Deze brengt de nodige operationele ervaring met zich mee, aangezien hij al jaren werkzaam is als pizzabakker bij New York Pizza. Beide personen vullen elkaar goed aan. Beide heren hebben de training bij Papa John’s aan de Rijnstraat (Amsterdam) met goed gevolg afgerond.

Onderneming

Franchiseformule

Papa John's heeft meer dan 5.000 vestigingen over de hele wereld, waarvan 3.500 in de Verenigde Staten en meer dan 1.500 verspreid over 37 andere landen. Sinds 2015 is het bedrijf de op twee na grootste pizza take-out en bezorg restaurant keten in de wereld. Het hoofdkantoor ligt in Jeffersontown, Kentucky. Op 18 juli 2016 is de eerste vestiging in Nederland geopend. Binnen 12 maanden zijn er 8 Papa John’s vestigingen bijgekomen in Nederland. Het plan voor 2017 is om 15 vestigingen geopend te hebben. De voorgenomen vestiging in de Jan van Galenstraat te Amsterdam is daar één van.

Franchisegever PJ Europe Group B.V. houdt de masterlicentie voor Nederland. Zij hebben een hoofdkantoor geopend in Amstelveen en een distributiecentrum in Nieuwegein, van waaruit de Nederlandse vestigingen worden beleverd.

Missie & visie

De missie van Hanna is om de grootste Papa John’s franchisenemer van Amsterdam te worden. Dit wil hij bereiken door kwalitatief goede producten te maken en snel te leveren aan zijn klanten. Klantgerichtheid is een belangrijk aspect hiervan. Hanna heeft als doel om binnen 3 jaar een tweede zaak te openen.

Verzorgingsgebied & concurrentie

Binnen het bezorggebied (postcodes 1055, 1056, 1057 en 1061) zijn in totaal 40.835 huishoudens. Eenpersoonshuishoudens vertegenwoordigen 58% van het verzorgingsgebied, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 20% en meerpersoonshuishoudens met kinderen 22%. Er is één directe aanbieder van pizza’s actief binnen het bezorggebied (Domino’s Pizza) en een aantal indirecte aanbieders. Dit zijn veelal grillrooms, cafetaria’s of restaurants die ook Italiaanse pizza's verkopen (zowel voor afhalen en bezorgen).

Structuur

Organogram Hanna

Financieringsbehoefte

Bouwkundige voorzieningen € 110.000
Inventaris € 81.000
Entree fee € 40.000
Voorraden € 5.000
Waarborgsom € 7.500
Voorfinanciering btw € 56.000
Overig € 24.500
Totale investering € 324.000
Eigen inbreng € 76.000
Leveranciers € 13.000
Lening via Knab Crowdfunding € 235.000

Leenbedrag: € 235.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 1 maand. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing.

Er wordt geen andere financiering afgesloten voor de onderneming. In privé heeft de heer Hanna enkel een hypothecaire financiering ter hoogte van € 144.000 (per ultimo 2016). De eigen woning heeft een WOZ-waarde van € 163.000.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur van de financiering is H. Hanna h.o.d.n. Hanna PJ. Door de gekozen ondernemingsvorm is de heer Hanna hoofdelijk aansprakelijk. De partner van de heer Hanna tekent mee als debiteur voor de financiering. In privé (na verrekening van de eigen inbreng) is er ongeveer € 20.000 aan vermogen aanwezig, vanwege de overwaarde in de eigen woning.
  • Er komt een 2e hypothecaire inschrijving van € 100.000 op het woonhuis van de heer Hanna ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De woning heeft een WOZ-waarde van € 163.000. Per ultimo 2016 was de hypothecaire financiering € 144.000.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Hanna PJ worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 235.000. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De franchisegever Papa John’s, welke Dun & Bradstreet kwalificeert als Laag risico, geeft een gelijkblijvende terugkoopverklaring af van € 60.000 voor de inventaris gedurende de looptijd van de lening.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Deze zijn opgemaakt op basis van de omzet in de vestiging aan de Rijnstraat en het verrichte marktonderzoek. De vestiging aan de Jan van Galenstraat is qua grootte vergelijkbaar met de overige vijf bestaande vestigingen en de drie nog te openen vestigingen van Papa John’s. Bij de bestaande vestigingen blijkt dat de geprognosticeerde omzet gerealiseerd wordt en vaak nog overtroffen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Voor de laatste vijf maanden van 2017 wordt een omzet geprognosticeerd van ruim € 200.000. In 2017 wordt een genormaliseerde cashflow van € 36.000 geprognosticeerd, waarbij de aflossingsverplichtingen op € 20.000 liggen (score Goed). Voor 2018 wordt een omzet van € 499.000 geprognosticeerd en een genormaliseerde cashflow van € 49.000, met een aflossingsverplichting van € 47.000 (score Voldoende). Voor 2019 wordt een omzetstijging naar € 608.000 verwacht, met een genormaliseerde cashflow van € 69.000. De aflossingsverplichting is wederom € 47.000 dat jaar, waardoor er een netto cashflow overschot van € 22.000 resteert (score Goed). Omdat we te maken hebben met een startende vestiging van Papa John’s hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Voldoende voor de rentabiliteit.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is de solvabiliteit van de onderneming ruim 26% (score Ruim voldoende). Per ultimo 2017 stijgt volgens de prognose de solvabiliteit naar 29% op een balanstotaal van € 323.000 (score Ruim voldoende). Wij achten het passend om de solvabiliteit als Ruim voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit

De geprognosticeerde liquiditeit van de onderneming is toereikend om te kunnen voldoen aan de kortlopende verplichtingen. De geprognosticeerde current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) per ultimo 2017 bedraagt 1,5 (score Goed). Per ultimo 2018 wordt een current ratio geprognosticeerd van 1,5 (score Goed), waarna de current ratio in 2019 doorstijgt naar 1,9 (score Excellent). Vooralsnog achten wij het passend om de liquiditeit als Goed te kwalificeren.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende

Solvabiliteit: Ruim Voldoende

Liquiditeit: Goed

Overall: Ruim Voldoende