Samenvatting

Marc Leclercq, ervaren zeezeiler en bemanningslid in menig raceteam, is eigenaar geworden van de Volvo Ocean Racer VO70 ‘Ocean Breeze’. Hij wil (top)zeilers uit de wereld de mogelijkheid bieden de ultieme race ervaring te beleven op de Ocean Breeze.

Momenteel ondergaat het schip een complete refit, zodat ze kan meedraaien in de top van verschillende regatta’s. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe zeilen voor deelname aan topraces, waarvan er door verschillende teams al een aantal geboekt zijn. Daarnaast wordt het schip geboekt voor bedrijfsevenementen en hebben individuele zeilers ingeschreven voor zogenaamde ‘deliveries’ naar de Caraïben. Door het schip in de top van de markt neer te zetten en dit te behouden, realiseert de betrokken internationale broker waarmee wordt samengewerkt, Bernard Gallay, interesse van ondernemingen en professionals uit de hele wereld.

Deze financieringsaanvraag biedt de investeerders van Knab Crowdfunding onder andere een eerste hypothecaire inschrijving op de Volvo Ocean Racer ‘Ocean Breeze’.

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 700.000. Hiervan brengt eigenaar Marc Leclercq € 200.000 in middels een achtergestelde lening en agiostorting. Sponsoring en afspraken met leveranciers dragen voor € 100.000 bij. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 400.000 De looptijd is 40 maanden, waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vijfde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 36 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Ocean Breeze vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert Ocean Breeze B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren zijn Ocean Breeze B.V. en Zuidzande Holding B.V. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000 op het schip Ocean Breeze verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. M.A.H. Leclercq geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Een uiteenzetting van de risico's vind je onder het kopje 'Zekerheden en voorwaarden'.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de aankoop van de Volvo Ocean Racer VO70 'Ocean Breeze', de refit van het schip en nieuwe (wedstrijd)zeilen. Een refit geeft een nieuwe dimensie aan het gebruik van een bestaand schip.

Ondernemer

Marc Leclercq (1956) heeft ruime (zee)zeilervaring en is meervoudig winnaar van diverse internationale regatta's (Nautor Swan - Heineken Regatta). Hij maakte ooit deel uit van het team Heiner en heeft records gebroken met de Flying Dutchman. Vanuit zijn netwerk heeft hij een ruime crew geselecteerd die voor de Ocean Breeze ingezet gaan worden, waardoor topniveaus haalbaar zijn.

Marc is na zijn opleidingen (Toegepaste Economie & Marketing) tussen 1978 en 1988 werkzaam geweest op de marketingafdeling bij Unilever in België. Vervolgens is hij tot 2012 verantwoordelijk geweest in diverse wereldwijde management functies in de textielindustrie, retail en de beveiligingsindustrie. Daarnaast is Marc sinds 1995 als consultant actief geweest en heeft hij tussen 2006 en 2016 werkzaamheden verricht als COO bij Harmax. Sinds 2017 focust Marc zich volledig op zijn ondernemingen Zuidzande Holding en Ocean Breeze. Marcs hobby's zijn zeilen, autosport en zijn familie. Marc heeft drie volwassen zonen.

Onderneming

Historie schip

De Ocean Breeze is een Volvo Ocean Race VO70 schip uit 2008, dat derde is geworden in de Volvo Ocean Race in 2008/2009. Destijds heette de boot nog ‘Telefonica Blue’ en zeilde men onder de Spaanse Vlag met de Nederlandse skipper Bouwe Bekking. In 2011 werd de boot verkocht aan een Iers/Chinees team. In dat jaar onderging de boot een totale refit en naamsverandering. De ‘Sanya Lan’ werd zesde in de race van 2011/2012. In 2017 is de Sanya Lan aangekocht door Zuidzande Holding en is het schip omgedoopt tot de ‘Ocean Breeze’.

Verdienmodel

De meeste boekingen voor de Ocean Breeze komen binnen via Bernard Gallay Yacht Brokerage, een bekende partij in de markt voor dergelijke schepen. Ocean Breeze focust zich op drie hoofdactiviteiten:

 • Race charter: verhuur voor deelname aan regatta’s (vanaf € 5.000 per dag).
 • Deliveries: verhuur voor het afleveren van het schip op afgesproken locaties.
 • Corporate Sailing: zakelijke events voor corporates of teambuilding met programma rond de ligplaats.

Ook zorgt sponsoring op het schip en de zeilen voor de nodige neveninkomsten.

Voor 2018 is er tevens een speciaal programma rond de Volvo Ocean Race en de start- en finishplaatsen Cardiff, Gotenburg en Scheveningen/Den Haag. De Ocean Breeze is al geboekt voor The Legends Race van Gothenburg naar Den Haag en later dit jaar de Rolex Middle Sea Race op Malta.

Een dag op de Ocean Breeze

Ocean Breeze B.V. biedt een uniek bedrijfsevenement: één dag meezeilen op een echte Volvo Ocean Racer. Maximaal 12 personen kunnen tegelijkertijd aan dit sportieve zeilavontuur deelnemen. Een ervaren Volvo Ocean Race skipper leert de gasten de gehele boot zelf te zeilen. Het zeilen met de Ocean Breeze is te vergelijken met het runnen van alle facetten binnen een bedrijf. Men wordt een actief lid van de crew en geen passagier. De juiste combinatie van goede samenwerking, leiderschap en teamspirit leidt tot het behalen van successen. Tijdens een “Corporate sail charter” komen zaken als zeiltrim, navigatie, 'boathandling' en sturen veelvuldig aan bod. Men wordt meegenomen in een wereld van slimme navigatie, doordachte tactieken en efficiënte koerskeuzes.

Marktanalyse en onderscheidend vermogen

De verkoop van Charters in de wereld is nog nooit zo hoog geweest. Coporate Charter Sailing is op dit moment hot, hoewel verhuur aan corporate partijen in grote mate samen zal hangen met de conjunctuur, gezien het prijskaartje. Zeilen op een raceschip van dergelijke kwaliteit is echter nauwelijks mogelijk en zeker niet tegen een dergelijke (relatief lage) prijs. Dit is meteen het onderscheidende vermogen ten opzichte van de concurrentie: de prijs-kwaliteitverhouding. De Ocean Breeze is een top performance schip. De nieuwe racezeilen maken dit schip tot de top drie van de beste VO70 schepen in de Charterbusiness.

Juridische structuur

Zuidzande Holding B.V. heeft het schip Ocean Breeze in bezit. Ocean Breeze B.V. huurt het schip van Zuidzande Holding B.V. en exploiteert het schip.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop schip *
€ 290.000
Aanschaf nieuwe wedstrijdzeilen
€ 240.000
Refit schip
€ 150.000
Onvoorzien
€ 20.000
Totaal € 700.000
Achtergestelde lening en agiostorting Marc Leclercq
€ 200.000
Sponsoring en afspraken met leveranciers
€ 100.000
Lening Knab Crowdfunding € 400.000
 

*De aankoop van het schip is reeds gerealiseerd en de refit van het schip is in volle gang. Naast de eigen inbreng van Marc Leclercq is er een lening verstrekt door een derde partij voor gebruikt, welke geherfinancierd wordt middels de financiering via Knab Crowdfunding.

Leenbedrag: € 400.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 40 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 4 maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing in 36 maanden.

Er is op het moment van financieren door Knab Crowdfunding geen externe financiering aanwezig.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteuren zijn Ocean Breeze B.V. en Zuidzande Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000 op het het schip Ocean Breeze verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • M.A.H. Leclercq geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van M.A.H. Leclercq ter hoogte van € 199.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Zuidzande Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Ocean Breeze B.V. en Zuidzande Holding B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • Gedurende de looptijd van de lening van Knab Crowdfunding is het schip verzekerd voor een bedrag minimaal gelijk aan de lening van Knab Crowdfunding. De uitkering van de verzekering wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert Ocean Breeze B.V. en Zuidzande Holding B.V. als Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde openingsbalans en de geconsolideerde prognoses van Zuidzande Holding B.V. voor 2018 en 2019. De exploitatieprognose voor 2018 wordt grotendeels onderbouwd door boekingen van het schip die op dit moment al vast liggen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Voor 2018 wordt er ruim € 1,3 miljoen aan omzet geprognosticeerd, waarvan op dit moment ruim € 700.000 is vastgelegd. De omzet wordt gerealiseerd door de verhuur voor deelname aan regatta’s, verhuur voor zakelijke events en verhuur voor het afleveren van het schip op afgesproken locaties. Sponsorinkomsten zijn in de prognose buiten beschouwing gelaten. Er wordt voor 2018 een netto winst geprognosticeerd van € 478.000. De genormaliseerde cashflow is volgens de prognose ruim € 600.000,- bij een aflossingsdruk van ongeveer € 60.000. Er resteert naar verwachting een netto cashflowoverschot van ruim € 550.000 (score Excellent).

Voor 2019 is de omzetprognose ruim € 1,5 miljoen. De orders voor 2019 zullen gedurende 2018 worden vastgelegd. De netto winst daalt naar verwachting door een hogere uitkering van managementvergoeding in 2019 naar € 407.000. Uiteraard wordt de managementvergoeding niet verhoogd indien daar in de kasstroom geen ruimte voor is. Voor 2019 verwacht men een genormaliseerde cashflow van € 580.000 bij een aflossingsdruk van € 133.000 (score Excellent). Aangezien we ons volledig op prognoses moeten richten, achten wij het voorzichtigheidshalve passend om de Rentabiliteit als Ruim voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is de solvabiliteit van Zuidzande Holding B.V. geconsolideerd gelijk aan ongeveer 28% (score Ruim voldoende) bij een balanstotaal van ongeveer € 700.000. Per ultimo 2018 verbetert de solvabiliteit zich naar verwachting door winsttoevoeging en aflossing van vreemd vermogen naar 58% bij een balanstotaal van € 1,1 miljoen (score Excellent). Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende.

Liquiditeit

Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Ocean Breeze 1,0 (score Voldoende), ondanks het feit dat er nog geen debiteuren aanwezig zijn op dat moment. Per ultimo 2018 verbetert de current ratio zich naar verwachting naar 2,0 (score Excellent). De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit vorderingen en liquide middelen, terwijl de vlottende passiva hoofdzakelijk uit aflossingsdruk richting de investeerders van Knab Crowdfunding bestaat. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
 • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
 • Liquiditeit: Ruim Voldoende
 • Overall: Ruim Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close