Samenvatting

New True is een adviesbureau dat zich puur als (SAP) dienstverlener presenteert. Het bedrijf heeft een aantal zeer ervaren consultants in dienst die zich richten op bedrijfskundig advies en automatisering, met als specialisatie de bedrijfssoftware van SAP. De consultants van New True worden ingezet in grote projectteams bij voornamelijk grote en internationaal opererende ondernemingen. New True is in 2013 opgericht en komt voort uit de voorganger True IT groep. Door achterblijven van betalingen door debiteuren is True IT in 2013 gefailleerd. Vervolgens is er een doorstart gemaakt onder de naam New True, waarbij alle medewerkers zijn meegegaan en het business model gewijzigd is.

DGA Jos Snapper is al sinds 1984 actief in de ICT en heeft in het verleden voor o.a. SAP Nederland gewerkt. Jos is zelf ook nog inzetbaar als consultant en zoekt daarom een salesmanager om hem te ondersteunen in de verdere groei van het bedrijf.

De aandelen in het kapitaal van New True B.V. worden voor 90% gehouden door Trilocca B.V. (de persoonlijke holding van Jos Snapper) en 10% door V.E. Advies Holding B.V. (de persoonlijke holding van Joachim van Essen, die verantwoordelijk is voor technologie en facilities en zelf ook actief als consultant inzetbaar is).

Bekijk de videopitch

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 275.000, waarvan € 100.000 uit eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 175.000. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

De aandelen van New True B.V. zijn voor 90% in het bezit van Trilocca B.V. (de persoonlijke holding van Jos Snapper) en 10% door V.E. Advies Holding B.V. (de persoonlijke holding van Joachim van Essen, die verantwoordelijk is voor technologie en facilities en zelf ook actief als consultant inzetbaar is).

Risico
 

De debiteuren voor de financiering zijn New True B.V. en Trilocca B.V. De Dun & Bradstreet score noteert voor New True B.V. een Verhoogd Risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Leendoel

New True ziet de omzet groeien en wil uitbreiden met een aantal kwalitatief goede medewerkers. Om die groei te faciliteren is het van belang om een salesmanager aan te trekken die deze groei kan begeleiden en de naamsbekendheid van New True kan vergroten. Hiervoor en voor de extra kosten voor de nieuwe medewerkers zoekt men uitbreiding van het werkkapitaal met € 175.000.

Ondernemer

Jos Snapper (1960) is sinds 1984 actief in de ICT. Na onder andere voor SAP Nederland werkzaam te zijn geweest, heeft hij in 1995 IMC mede opgericht. In 4 jaar is dit bedrijf uitgegroeid tot een organisatie met 100 medewerkers. Na de overname van IMC in 1999 door het Duitse TDS Informationstechnologie AG heeft Jos tot 2003 leiding gegeven aan de verdere groei van TDS buiten Duitsland.

In 2003 heeft Jos de voorloper van New True opgericht, waarna meerdere bedrijven in 2007 zijn opgegaan in de True IT groep. In 2013 is de True IT groep in financiële problemen gekomen omdat een aantal klanten niet in staat waren om hun facturen te betalen. Tevens werd er in die (crisis)tijd ook als eerste bezuinigd op ICT. Dit heeft geleid tot een faillissement, waarna Jos is doorgestart met New True B.V. en zijn businessmodel succesvol heeft gewijzigd. De curator heeft het onderzoek naar het faillissement afgerond. Het openbaar faillissementsverslag is in het bezit van Collin. Op het faillissement is ondertussen (op 6 december 2016) een definitief akkoord gegeven door de rechter commissaris en daarmee definitief afgewikkeld.

Jos heeft in het verleden bewezen dat hij een bedrijf succesvol kan laten groeien tot een aanzienlijke omvang. Jos heeft hele ruime ervaring in de ICT en door zijn kennis en grote netwerk brede ingangen in het bedrijfsleven. Jos streeft naar kwaliteit en verlangt dat ook van zijn medewerkers. Nieuwe medewerkers moeten daarom ook aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Jos heeft door het faillissement geleerd en de juiste aanpassingen doorgevoerd om succesvol door te kunnen gaan met New True.

Onderneming

New True B.V. is een adviesbureau voor SAP dienstverlening en partner van SAP Nederland (www.newtrue.nl). New True werkt met gekwalificeerde en ervaren consultants die worden ingezet voor advies, implementatie en beheer bij internationaal opererende ondernemingen. New True doet direct zaken met de eindklant, of met collega adviesbureaus voor opdrachten bij de eindklant of via bemiddelingsbureaus die bemiddelen tussen de eindklant en de beschikbare kennis en capaciteit in de markt.

Visie en doelstelling

New True ondersteunt haar klanten bij het realiseren van het hoogst haalbare rendement op de goederen- en mensenstroom. Dat doen ze door de goederen en mensen met moderne informatietechnologie te identificeren en te volgen, door informatiesystemen te integreren, door alle bedrijfsprocessen stap voor stap te optimaliseren en door de informatie adequaat te ontsluiten en te analyseren, zodat de onderneming van hun klant optimaal en duurzaam kan presteren.

Strategie voor de komende jaren

 • Kwalitatieve en kwantitatieve groei in medewerkers met name in de takken business consultancy en project management.
 • Focus op geselecteerde thema’s.
 • Nadruk op Nederland, maar met als principe ‘follow the customer’ op het project.
 • Acquisitie van nieuwe eigen klanten aan de bovenkant van het Nederlandse MKB.
 • Strategische samenwerking met partners.

Positionering in de markt

De consultants van New True hebben allen een ruime ervaring in de ICT en met het gebruik van SAP in het bijzonder. Meer dan de helft van de Nederlandse multinationals maakt gebruik van ERP-oplossingen van SAP en ook bij de overheid en publieke sector wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. In principe is elke onderneming die de geïntegreerde bedrijfssoftware van SAP gebruikt een potentiele klant van New True. Met de extra in te kopen sales capaciteit kan New True meer direct zaken doen met de eindklanten, waardoor zowel de omzet als de brutowinstmarge zal gaan groeien.

Structuur New True bv

Financieringsbehoefte

New True vraagt een financiering voor de uitbreiding van het werkkapitaal. Met deze uitbreiding van het werkkapitaal zullen salesmanagers en consultants worden aangetrokken.

 • Uitbreiding werkkapitaal: € 175.000
 • Financiering via Knab Crowdfunding: € 175.000
 • Leenbedrag: € 175.000
 • Rente: 7,5%
 • Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

New True heeft recent een factoringovereenkomst gesloten met Bibby Financial Services voor maximaal € 400.000. De zekerheid voor deze financiering is de verpanding van debiteuren.

Risico

Trilocca B.V. ontvangt in de toekomst uit de verkoopopbrengst van de woning van de ex-echtgenote van de heer Snapper een bedrag van € 245.000. Deze vordering is hypothecair gedekt. Met deze uitkering gaat New True onder andere de uitkoop van een oud-aandeelhouder financieren á € 100.000. Tevens wordt er dividend aan de heer Snapper uitgekeerd van € 50.000, zodat (aangevuld met middelen uit privé) zijn restschuld uit de verkoop van zijn eigen woning volledig afgewikkeld kan worden.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn New True B.V. en Trilocca B.V.
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgtocht afgegeven door J.L.L. Snapper en zijn echtgenote D.F.S.B. Craane voor het volledige leningsbedrag van € 175.000. Deze borgtocht heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet

Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet brengt de kredietwaardigheid van ondernemingen in kaart, op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. De Dun & Bradstreet score is gebaseerd op New True B.V. en geeft een Verhoogd Risico aan.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers op het niveau van Trilocca B.V. over 2016 tot en met september, de prognose van geheel 2016 en de prognose voor 2017. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim Voldoende.

Rentabiliteit

In 2016 wordt er ruim € 2,0 miljoen omzet gerealiseerd. Met toenemende opdrachten die via de nieuwe salesmanager gerealiseerd moeten worden, zal de omzet ten opzichte van 2016 (gebaseerd op de cijfers tot en met september 2016 en prognose van het vierde kwartaal van 2016) in 2017 met 12,5% toenemen tot ruim € 2,2 miljoen. Na aftrek van kosten blijven er in beide jaren voldoende middelen over om aan de aflossingsverplichting te voldoen. Het netto cashflowoverschot bedraagt in 2016 namelijk € 147.000, wat de score Excellent met zich meebrengt. In 2017 is de aflossingsdruk hoger ten opzichte van 2016 en prognosticeren wij een netto cashflowoverschot van € 71.000, wat de score Goed zou betekenen. Wij achten het dan ook passend om voor de rentabiliteit de score Goed te hanteren.

Solvabiliteit

Het eigen vermogen is per ultimo 2016 ruim 19% op een balanstotaal van € 1,6 miljoen, wat de score Voldoende tot gevolg heeft. In 2017 stijgt de solvabiliteit naar ruim 34% (score Ruim voldoende) op een balanstotaal van € 1,3 miljoen, deels door toevoeging winst aan de reserves en deels doordat er wordt afgelost op het vreemd vermogen in 2017. Wij hanteren voor de solvabiliteit vooralsnog de score Voldoende.

Liquiditeit

De current ratio is op 30 september 2016 1,2, wat de score Voldoende zou betekenen. Voor geheel 2016 neemt de current ratio toe naar 1,5, wat de score Excellent met zich meebrengt. In 2017 neemt de current ratio toe naar 4,2, wat ook de score Excellent betekent. Wij achtend het passend om voor de liquiditeit de score Goed te hanteren.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Goed
 • Solvabiliteit: Voldoende
 • Liquiditeit: Goed
 • Overall: Ruim voldoende