Samenvatting

Lisa Cui is 44 jaar en heeft een eigen administratiekantoor in de regio Den Haag en het kantoor bestaat inmiddels bijna 5 jaar. Door haar Chinese afkomst spreekt zij vloeiend Mandarijn en ook beheerst zij zowel de Nederlandse als Engelse taal goed. Met haar onderneming, New Financials Den Haag, richt zij zich dan ook voornamelijk op Chinese ondernemers die in Nederland zijn gevestigd.

New Financials Den Haag groeit gestaag en Lisa wil haar onderneming daarom ook verder professionaliseren. Zij werkt nu nog vanuit huis. Met de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding is zij voornemens een nieuwbouw bedrijfsunit aan te schaffen voor eigen gebruik. Met een eigen bedrijfspand is de ondernemer ook beter in staat om geschikt personeel aan te nemen om de groei te faciliteren.

Met de financiering via Knab Crowdfunding wordt er een businessunit in een nog te bouwen bedrijfsverzamelgebouw aangeschaft. Er wordt voor bijna € 50.000 aan eigen middelen ingebracht en voor de investeerders van Knab Crowdfunding geldt onder andere een 1ste hypothecaire inschrijving op het bedrijfsmatige onroerend goed.


  

Financierings-behoefte

De totale investering bedraagt € 156.500. De ondernemer financiert € 46.500 uit eigen middelen. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 110.000. Vanaf de eerste maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden en een slottermijn van € 78.750. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor de einddatum de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 6,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van New Financials Den Haag vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Lisa Cui, handelend onder de naam New Financials Den Haag. Vanwege de gekozen rechtsvorm is Lisa voor het gehele leenbedrag hoofdelijk aansprakelijk. Er geldt een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris en vervoersmiddelen van de onderneming. Tenslotte wordt er een eerste hypothecaire inschrijving van € 110.000 op de nieuw te bouwen bedrijfsunit gevestigd. De stichtingskosten inclusief interieur bedragen € 155.000.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de aankoop van een nieuwbouwunit op een gewilde locatie in de nieuwe wijk Leidschenveen in Den Haag. Het worden eigentijdse bedrijfsunits op het bedrijventerrein De Dijken en het bedrijfsverzamelgebouw zal in totaal 15 units bevatten.

De aan te kopen bedrijfsunit zal in eigen gebruik genomen worden. De aannemer van dit project is een goed bekendstaande onderneming met een Dun & Bradstreet score Laag risico.

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met FinaForte.

Ondernemer

Lisa Cui (44 jaar) is geboren en opgegroeid in China en heeft daar de opleiding Business Administration afgerond. Na afronding van deze opleiding heeft Lisa 3 jaar gewerkt in China als assistent accountant. Om haar economische kennis te vergroten is zij naar Nederland gekomen, heeft zij de opleiding Business Administration in Groningen gevolgd en afgerond in 2003. Daarna heeft zij een aantal jaren in diverse Nederlandse bedrijven als financieel administrateur gewerkt.

In 2013 heeft zij besloten om voor zichzelf te beginnen en stapsgewijs een eigen klantenportefeuille op te bouwen. Met een uitstekende basis van haar moedertaal (Mandarijn) en goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal kan zij haar Chinese klanten goede services en veel gevraagde dienstverlening aanbieden.

Onderneming

Algemeen

De activiteiten bestaan uit het voeren van boekhoudingen, het opstellen van de jaarrekening en het geven van advies aan buitenlandse (voornamelijk Chinese) ondernemingen / ondernemers in Nederland. New Financials Den Haag is opgericht in november 2013. Lisa Ciu is met 4 klanten gestart en haar portefeuille groeit jaarlijks. Met name de laatste 2 jaar is het aantal klanten sterk toegenomen tot ruim 50 vaste klanten.

Doelgroep & onderscheidend vermogen

De doelgroep van New Financials Den Haag bestaat vooral uit Chinese MKB ondernemingen in het gebied Haaglanden. Deze ondernemers beheersen de Nederlandse taal niet in alle gevallen goed. Lisa kan door haar meertaligheid, haar administratieve werkzaamheden en kennis zich goed onderscheiden. Zij krijgt veel positieve feedback van haar huidige klanten en bijna al haar klanten komen op doorverwijzing.

Groeiende onderneming

Momenteel beheert Lisa Ciu alle zaken zelf binnen de onderneming en werkt zij vanuit huis. De missie van de onderneming is om de klanten te ontlasten van de administratieve werkzaamheden en boekhouding zodat deze bedrijven zich beter kunnen richten op hun eigen kerntaken. Het klantenbestand groeit gestaag en de werkzaamheden worden steeds moeilijker om als zelfstandige te voltooien. Daarom wil de ondernemer zich huisvesten in een aantrekkelijk onderkomen op een centrale locatie om zo het beste personeel in dienst te kunnen nemen en een nog betere uitstraling naar buiten toe te creëren.

Structuur

Lisa exploiteert haar onderneming in een eenmanszaak en is hierdoor hoofdelijk aansprakelijk voor de gevraagde financiering.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

koop- en aanneemsom € 84.000
omzetbelasting € 18.000
overige kosten (interieur, financieringskosten, makelaar & notaris) € 54.500
totale investeringsbehoefte € 156.500
eigen middelen € 46.500
lening via Knab Crowdfunding € 110.000

Leenbedrag: € 110.000

Rente: 6%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing van € 520,83 per maand en een slottermijn van € 78.750

Overige financieringen

Binnen de onderneming zijn geen andere externe financiers aanwezig.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteur is Lisa Cui, handelend onder de naam New Financials Den Haag. Vanwege de gekozen rechtsvorm is Lisa hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim, mede door de aanwezige overwaarde op de eigen woning.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en vervoersmiddelen van New Financials Den Haag worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000 op de nog te bouwen bedrijfsunit als onderdeel van een bedrijfsverzamelgebouw, genaamd Triarchium II, gelegen in het deelplan De Dijken te Leidschenveen (Den Haag) verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De totale investering in het vastgoed inclusief interieur bedraagt € 155.000.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De onderneming wordt door D&B gekwalificeerd met een Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op definitieve jaarcijfers 2016/ 2017, interne cijfers 2018 tot en met oktober en een prognose voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

New Financials Den Haag is een kleine onderneming die zeer gestaag groeiende is op een voor de ondernemer beheersbare manier.

2017 (def. jaarcijfers)

 • Omzet: € 48.000
 • Operationele cashflow voor privé: € 33.000
 • Netto cashflow overschot (na privé/ na aflossing): € 2.000

2018 (prognose o.b.v. cijfers t/m oktober 2018)

 • Omzet: € 75.000
 • Operationele cashflow voor privé: € 63.000
 • Netto cashflow overschot (na privé/ na aflossing): € 29.000

2019 (prognose)

 • Omzet: € 85.000
 • Operationele cashflow voor privé: € 64.000
 • Netto cashflow overschot (na privé/ na aflossing): € 24.000

In 2017 is een kleine omzet gerealiseerd, maar voldoende om te voorzien in de privé uitgaven.

In 2018 zijn weer meer klanten aangetrokken en zal de omzet naar verwachting met ruim 50% groeien. Deze omzetgroei wordt onderbouwd met interne cijfers 2018 t/m oktober waarin reeds een omzet van € 62.000 is gerealiseerd. Hiermee presteert ondernemer conform prognose en is deze aantoonbaar realistisch. We hebben gerekend met € 35.000 aan privé onttrekkingen per jaar. Dat is ruim voldoende om te voldoen aan de privéverplichtingen. Hierbij moet opgemerkt worden dat haar echtgenote ook inkomen geniet. Ondanks het feit dat er in 2018 nog geen rente- en aflossingsverplichtingen zijn binnen de onderneming is ondernemer op basis van de operationele cashflow 2018 in staat om aan haar nieuwe financieringsverplichtingen te voldoen.

Voor 2019 wordt verwacht dat de omzet verder zal stijgen. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Omdat de onderneming voornamelijk met eigen vermogen is gefinancierd, bedraagt de solvabiliteit per ultimo 2017 89% op een balanstotaal van € 38.000. Door winsttoevoeging in 2018 verbetert deze naar 91% op een verlengd balanstotaal van € 68.000. In 2019 is er door de aankoop van het bedrijfsmatig onroerend goed sprake van balansverlenging. De verwachte solvabiliteit per ultimo 2019 komt uit op 42% op een verlengd balanstotaal van € 214.000. Ook de vermogenspositie in privé is gezond met onder andere overwaarde op de eigen woning met een Loan to Value van 72% (o.b.v. WOZ-waarde). Wij beoordelen de Solvabiliteit met de score Goed.

Liquiditeit

Omdat de onderneming tot dusverre voornamelijk is gefinancierd met eigen vermogen is er sprake van een uitstekende current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 2,8 in 2017 en > 5,0 in 2018. Dit zou goed zijn voor een score Excellent. Ook in 2019, waarbij de kortlopende schulden toenemen door de gevraagde lening via Knab Crowdfunding, is er naar verwachting nog steeds sprake van een comfortabele liquiditeitspositie met een current ratio van 2,9. De onderneming werkt met vaste abonnementen tot wederopzegging. De ervaring is dat, als er eenmaal ergens een administratie wordt gevoerd en dat goed gaat, het weinig voorkomt dat klanten overstappen. Het verdienmodel van de onderneming draagt bij aan een continue liquiditeit gedurende het jaar. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Ruim voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
 • Solvabiliteit: Goed
 • Liquiditeit: Ruim Voldoende
 • Overall: Ruim Voldoende