Samenvatting

MPP Private Label is sinds 2015 actief in het private label (eigen merk) segment van de levensmiddelenbranche met focus op de handel tussen Nederland en Polen. In beide landen wordt er gezamenlijk circa € 100 miljard per jaar aan eten en drinken in supermarkten en horeca uitgegeven. In supermarkten vertegenwoordigen de eigenmerk producten circa 30% van de omzet. Gezien de omvang van deze stabiele markt is het verwerven van een klein percentage door MPP voldoende om de onderneming succesvol te maken. Hiermee is de afgelopen jaren al een mooi begin gemaakt. Met de gevraagde lening via Knab Crowdfunding wil MPP de verdere groei mogelijk maken.


  

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 70.000. Deze bestaat uit de herfinanciering van een bankkrediet van € 14.000, inkopen van voorraden en inventaris voor € 16.000 en € 40.000 aan werkkapitaal. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 70.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van MPP Capital Management vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert MPP Private Label B.V. met een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn MPP Capital Management B.V. en MPP Private Label B.V. De heer M.P. Patkowski geeft een persoonlijke morele borgstelling af voor een bedrag van € 70.000. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer M.P. Patkowski. De rechten uit deze verzekering worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van MPP Capital Management B.V. en MPP Private Label B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Daarnaast geldt er een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring van 30% op het niveau van MPP Capital Management B.V.

Leendoel

De gevraagde financiering is bedoeld om de verwachte groei van MPP mogelijk te maken en de bestaande faciliteit bij de ABN Amro in te lossen. MPP heeft werkkapitaal nodig om voorraden aan te schaffen die zij als distributeur levert in Polen. Producten worden alleen gekocht na ontvangst van een order. De betalingstermijnen tussen leveranciers en afnemers lopen uiteen waardoor MPP de orders moet financieren. Daarnaast is ook een deel van het kapitaal nodig om samen met de levensmiddelenproducenten de eigen merk producten te ontwikkelen en voor de promotie ervan.

Ondernemers

Marcin Patkowski (44, foto), is sinds 2014 met MPP actief en heeft goede contacten met Poolse levensmiddelenproducenten en supermarkten. Hij kent de mentaliteit en begrijpt de verwachtingen van de Poolse ondernemers. Hij bezit een gezonde hoeveelheid doorzettingsvermogen en werkt doelgericht en enthousiast. Na het afronden van zijn studie ondernemingsrecht, heeft Marcin in het binnen- en buitenland gewerkt als jurist voor Ernst & Young en een grote wereldwijd opererende chemische groep. In 2011 heeft Marcin zijn Executive MBA aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit afgerond. Marcin is sinds 1998 beëdigd tot tolk-vertaler van Pools-Nederlands.

Marcin wordt ondersteunt door Ed Spetter. Ed heeft veel retailervaring en is daarin commercieel, gedreven, vakkundig en heeft een breed zakelijk netwerk in Nederland op topniveau. Ed is de voormalig directeur van een retailketen, die hij succesvol heeft helpen uitbouwen tot 200 filialen. Hij is ook voormalig lid van het bestuur van Vendex KBB en heeft samengewerkt met verschillende investeerders. Nu vervult hij de functie commissaris/adviseur van een aantal ondernemingen. Ed is een gepassioneerd wijnliefhebber en maakt in Italië zijn eigen wijn.

Onderneming

Algemeen

MPP Private Label B.V. is de werkmaatschappij van MPP Capital Management B.V., hierna: MPP. MPP staat Nederlandse levensmiddelenproducenten bij in de expansie richting Centraal/Oost Europa. MPP heeft de ambitie om een vooraanstaande “ambassadeur” van Poolse levensmiddelenproducenten in Nederland/West Europa te worden. Het doel voor de komende drie jaar is om de marge uit de distributie en agent-uur-activiteiten minimaal te vervijfvoudigen. Aandacht is nu gericht op de uitbreiding van het productportfolio en het aantal afnemers. Binnen twee jaar zal de focus ook breder worden met op de eerste plaats een uitbreiding richting Foodservice en op de tweede plaats vergroting van het werkgebied: in West-Europa richting Duitsland en in Centraal-Oost Europa richting Tsjechië en Hongarije. MPP behaalt haar marge uit bemiddeling/agentuur en handel op eigen rekening. Deze spreiding zal ook in de komende jaren worden aangehouden om het risico binnen de onderneming te spreiden.

Marktinformatie

De Nederlandse levensmiddelenmarkt is aan de retailkant (lees: supermarkten) zeer overzichtelijk. In principe zijn er drie grote spelers en daarnaast een aantal kleine. Volgens cijfers bekendgemaakt door Nielsen Nederland, is Ahold/Albert Heijn met een marktaandeel van 35,2% marktleider, gevolgd door Superunie die inkoopt voor 13 supermarktformules met een marktaandeel van circa 29,1% en tenslotte heeft Jumbo Supermarkten met circa 18,4% de markt in handen. De omzet van alle supermarkten in Nederland komt op circa € 35 miljard/jaar. 26,6% hiervan (circa € 9,3 miljard) wordt vertegenwoordigd door de huismerken (private labels). De totale uitgaven aan eten en drinken in Nederland bedragen circa € 56 miljard.

In Polen is de levensmiddelenmarkt veel meer versnipperd met maar liefst duizenden supermarktketens die in het land opereren. De jaaruitgaven voor eten en drinken zijn grofweg vergelijkbaar met Nederland en bedragen circa € 52 miljard, waarbij 40% ten deel valt aan kleine buurtwinkeltjes en 18% aan de Horeca. De twee grootste retailers in Polen zijn Biedronka (eigendom van de Portugese Jeronimo Martins) met een marktaandeel van 20% en de Duitse Lidl (inclusief zuster Kaufland) met een marktaandeel van 11,5%.

Onderscheidend vermogen

De ondernemer heeft ruime marktkennis van de Poolse en de Nederlandse markt. MPP heeft zakelijke contacten met de top van het bedrijfsleven zowel in Polen als in Nederland. Er is begrip van de wederzijdse verwachtingen en bekendheid met de zakelijke mentaliteit in beide landen. “Last but not least” is het vermogen om vloeiend Pools als zowel Nederlands te communiceren en dat vormt de basis voor het bestaan van MPP en biedt hun klanten een unieke oplossing die in deze vorm door slechts enkele marktpartijen wordt/kan worden geboden.

MPP begrijpt dat de markt in Nederland en in Polen niet identiek is en nemen daarom de tijd en de moeite om producten aan de wensen van de afnemers (en de lokale consumenten) aan te passen. MPP vergroot hiermee de kans dat een product aanslaat in de markt. Dit betekent dat MPP en de producenten waarmee zij samenwerken openstaan voor het aanpassen van de receptuur en de verpakking/presentatie van het product. Aangezien dit moeizame en langdurige processen zijn, schrikt dit bij voorbaat een groot deel van de handelaren af die gericht zijn op handel in standaardproducten (producten uit het bestaande assortiment van de producent). Onder het mom van “professionals create, amateurs compete” probeert MPP met producten te komen die zich onderscheiden van de rest.

MPP heeft in haar relatief korte bestaan, gerealiseerd om een leidende Oost Europese private label producent uit het diepvries segment te koppelen aan twee van de drie grootste Nederlandse supermarkt spelers. Daarnaast is MPP de samenwerking aangegaan met een van de grootste Europese inkooporganisaties gevestigd in Zwitserland. In Polen levert MPP aan de marktleider in het premium supermarktsegment en heeft MPP recentelijk een overeenkomst getekend voor leveringen aan een groothandel met een landelijke dekking die in staat is om de hierboven genoemde kleine supermarkten (40% van de markt) te bereiken.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

aflossing bankkrediet € 14.000
voorraden & inventaris € 16.000
werkkapitaal € 40.000
totale investeringsbehoefte € 70.000
lening via Knab Crowdfunding € 70.000

Leenbedrag: € 70.000

Rente: 9%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn MPP Capital Management B.V. en MPP Private Label B.V.
  • De heer M.P. Patkowski geeft een persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 70.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ten behoeve van de lening via Knab Crowdfunding wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer M.P. Patkowski voor een bedrag van minimaal € 70.000. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding en wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van MPP Capital Management B.V. en MPP Private Label B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van MPP Capital Management B.V., zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform de berekening van Knab Crowdfunding) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor MPP Capital Management B.V. is Laag risico. Voor MPP Private Label B.V. is de kwalificatie Verhoogd risico afgegeven. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico aangezien MPP Private Label B.V. de werkmaatschappij is.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gerealiseerde geconsolideerde cijfers van 2017, gerealiseerde cijfers van het eerste half jaar van 2018 en de prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit

In het boekjaar 2017 realiseerde MPP geconsolideerd een omzet van € 346.000 en bedroeg het netto cashflowoverschot € 34.000. Voor 2018 wordt een omzet geprognosticeerd van € 350.000. Deze prognose is gebaseerd op de gerealiseerde tussentijdse cijfers over het eerste half jaar van 2018. Het verwachte netto cashflowoverschot in 2018 bedraagt € 25.000 (score Excellent). Voor 2019 wordt een groei van de omzet geprognosticeerd naar € 489.000, met een netto cashflowoverschot van € 25.000 (score Goed). Wij hebben de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

De geconsolideerde solvabiliteit bedroeg eind 2017 7% bij een balanstotaal van € 242.000 (score Matig). Na realisatie van de prognose stijgt de solvabiliteit eind 2018 naar 12% bij een balanstotaal van € 337.000. Dit geeft ook de score Matig. Conform de prognose stijgt de solvabiliteit eind 2019 naar 21% bij een balanstotaal van € 368.000. Dit geeft de score Voldoende. Wij hebben de score voor de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Matig.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) kwam ultimo 2017 uit op 2,1. Dit resulteert in de score Excellent. Na realisatie van de prognose zal de current ratio eind 2018 ook uitkomen op 2,9. Dit geeft ook de score Excellent. In 2019 zal de current ratio volgens verwachting verder doorstijgen naar 3,0 (score Excellent).

Als we de vordering van MPP op haar aandeelhouder verplaatsen van de kortlopende activa naar de vaste activa van komt de current ratio in 2017 uit op 1,0, in 2018 op 1,6 en 2019 op 1,9. Dit geeft de score Matig voor 2017 en Excellent voor 2018 en 2019. Op basis hiervan hebben wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Matig
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende