Samenvatting

Eddy Borges (31 jaar) heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het geven van persoonlijke training om zo tot een gezondere levensstijl te komen. Sinds 2012 verricht hij deze activiteiten vanuit een eigen onderneming onder de naam Move for Change.

De afgelopen jaren heeft Eddy gestaag zijn onderneming laten groeien en met het huidige klantenbestand is hij klaar voor de volgende stap om zijn onderneming in een eigen huurpand te gaan exploiteren. Met de nieuwe locatie is hij in staat om diensten toe te voegen aan zijn onderneming en is hij tevens in de mogelijkheid om proactief het klantenbestand te gaan vergroten. Om de groei te kunnen faciliteren vraagt hij een werkkapitaalfinanciering aan via Knab Crowdfunding waarvoor hoofdelijke aansprakelijkheid geldt. Tevens wordt er een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd op de eigen woning met overwaarde.


  

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 50.000. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Move for Change vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is Eddy Borges, handelend onder de naam Move For Change. Vanwege de gekozen rechtsvorm is Eddy voor het gehele leenbedrag hoofdelijk aansprakelijk. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 50.000 op het woonhuis gevestigd met een overwaarde van € 48.000 op basis van de WOZ-waarde. Ten slotte heeft Eddy een overlijdensrisicoverzekering afgesloten waarvan een bedrag van € 50.000 wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt als een werkkapitaalfinanciering waarvoor een deel wordt aangewend voor marketingkosten. Het overige deel wordt ingezet om de potentiële groei van de onderneming te kunnen realiseren door te gaan werken vanuit een eigen huurlocatie.

Ondernemer

Eddy Borges (31 jaar) heeft in de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan in de fitnessbranche waarvan de eerste 5 jaar in loondienst voor grote fitnessketens. Hier heeft hij zichzelf ontwikkeld tot fitnessinstructeur, groepsfitnesstrainer, personal trainer, fitnesscoördinator, orthomoleculaire voedingsconsulent, gewicht consulent, sportmasseur en hardlooptrainer.

Zijn passie voor het vak, energie, specialistische kennis en zijn aanstekelijk enthousiasme maakt dat Eddy bijna iedereen doeltreffend kan helpen om persoonlijke gezondheidsdoelen te bereiken. Eddy is afgestudeerd in mbo sport & beweging aan de Zadkine Alexander en gespecialiseerd in personal training, fitness, voeding adviseur en sportmassage.

Eddy is door de Personal Training Academy officieel gecertificeerd als internationale personal trainer en EREPS geregistreerd personal trainer. Vervolgens heeft hij certificaten behaald voor diverse relevante beroepsopleidingen.

Onderneming

Algemeen

Move For Change biedt 100% begeleiding naar een fittere en gezondere levensstijl door middel van persoonlijke training, groepstraining, voedingsadvies en massage (sportmassage en ontspanningsmassage). De onderneming is gespecialiseerd in het begeleiden van obesitas patiënten naar een gezonder gewicht en levensstijl. De onderneming is gevestigd in Maassluis.

Persoonlijke training

De training bij Eddy is afgestemd op ieder individu. Move For Change bepaalt samen met de klant hoe hoog de lat wordt gelegd aan de hand van de doelstelling. De trainingen zijn hard binnen de grenzen, vol energie en worden systematisch opgebouwd. Eddy heeft ervaring met verschillende sporters, mensen met burn-out klachten, kinderen en mensen met obesitas. Daarnaast heeft Eddy passie voor hardlopen en begeleidt hij zowel beginners als gevorderde lopers om hun doelstellingen te behalen.

Visie

Move For Change maakt van de fitnessdoelstelling van de klant haar eigen doelstelling en zet zich 100% voor de klant in om de klant te helpen dit te realiseren. Een van de uitspraken van Eddy: "Verandering treedt niet vanzelf op, je moet ervoor bewegen.

Markt

De laatste 10 jaar zijn er heel veel fitnessketens toegetreden welke voornamelijk concurreren op prijs. Eddy kan hier niet tegen concurreren en richt zich dan ook vooral op de kwaliteit middels persoonlijke, kwalitatieve begeleiding. Door deze ontwikkeling in de markt zijn er veel personal trainers als zzp’er gestart die zich focussen op de kwaliteit van de fitnessbegeleiding. Kijkend naar de lokale concurrentie in Maassluis zijn er twee traditionele fitness bedrijven die in principe zonder begeleiding haar activiteiten verricht. Eddy is vooral gericht op het realiseren van een hoog (persoonlijk) rendement samen met de persoon in kwestie. Dit is gericht op het afvallen, het beter in balans komen van mensen en gericht op fitheid en conditie. Hierbij wordt ondersteuning geboden met voedingsadvies en bij kwetsuren middels (sport) massages. De lokale concurrentie op dit niveau is beperkt.

Interne organisatie

Eddy maakt gebruik van de inhuur van één sportcoach en vervaardigt ten behoeve van de klanten de op maat gemaakte/afgestemde trainingsschema’s. Deels kan hij deze qua begeleiding uitzetten bij een van zijn vaste (op uurbasis) partners. Naast het begeleiden van de doelgroep is Eddy ook gediplomeerd masseur en voedingsdeskundige. Kortom, het hele pakket aan “well being – personal coaching” kan plaatsvinden onder begeleiding van Eddy.

Klantenbestand en werken vanuit een eigen locatie

Momenteel wordt er binnen een sport- en wellness locatie gewerkt met een eigen klantenbestand van 25 personen die trainen in de vorm van small group (minimaal één keer in de week). Verder zijn er 15 personen die een-op-een trainen met Eddy als persoonlijke trainer. Hierbij is ook voedingsadvies een onderdeel van het pakket. Deze personen worden gemiddeld twee keer per week getraind. Verder wordt Eddy ingehuurd door een organisatie voor wat betreft fysio werkzaamheden. Vanaf 1 december 2018 werkt Eddy vanuit zijn eigen locatie die hij huurt. 2019 zal dan ook het eerste volledige jaar worden waarin gewerkt wordt vanuit een eigen locatie.

Structuur

Eddy exploiteert zijn onderneming sinds 2012 en doet dit in een eenmanszaak. Hierdoor is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de gevraagde financiering.

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

werkkapitaal € 30.000
herfinanciering onderhandse leningen € 12.500
onvoorzien € 7.500
lening via Knab Crowdfunding € 50.000

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen

Binnen de onderneming zijn geen andere externe financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is Eddy Borges, handelend onder de naam Move For Change. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil. Wel is er sprake van overwaarde op de eigen woning welke wordt benut middels een tweede hypothecaire inschrijving.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000 op het woonhuis van Eddy Borges verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 231.500 en openstaande schuld van € 221.000 (per 31-12-2017). De woning kent een WOZ-waarde per 1-1-2017 van € 269.000 waardoor er een overwaarde is van € 48.000.
  • Ten behoeve van de lening via Knab Crowdfunding is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Eddy Borges. Deze is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. Van het totaal verzekerde bedrag wordt een bedrag van € 50.000 verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De onderneming wordt gekwalificeerd met de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Creditscore is mede gebaseerd op de jaarcijfers 2016 en 2017, de omzetbelastingaangiftes van Q1 tot en met Q3 in 2018 en een prognose voor 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Kijken we naar de voorgaande jaren zien we dat er in 2017 een omzet is gerealiseerd van € 51.000 met een winst voor privé van € 18.000 tegenover een omzet van € 62.000 in 2016 met een winst voor privé van € 37.000. De lagere omzet in 2017 is veroorzaakt door de geboorte van kind nummer twee waarbij er extra tijd is besteedt aan het gezin. De exploitatie in 2016 en 2017 is voldoende gebleken om te voorzien in de privé uitgaven waarbij de volledige winst in privé is onttrokken. Hierdoor is het netto cashflow overschot in die jaren nihil.

Voor 2018 is de verwachte omzet € 100.000 waarvan tot en met Q3 2018 reeds een omzet is gerealiseerd van € 80.000. Hiermee is de omzetprognose voor 2018 dan ook realistisch te noemen. Voor 2018 bedraagt het verwachte resultaat voor privé € 46.000 waarbij we hebben gerekend met een privé onttrekking van € 40.000. 2019 wordt het eerste volledige jaar dat er gewerkt wordt vanuit de eigen huurlocatie. De verwachte omzet volgens de ondernemer zal stijgen naar € 250.000, met een verwachte winst voor privé van € 126.000. De verwachte operationele cashflow na privé in 2019 komt uit op € 92.000. Bij de financiele analyse is er vanuit gegaan dat er sprake is van een trager groeiscenario waarbij het omslagpunt voor de ondernemer op een omzet ligt van 175.000 euro in 2019, dan is er bij gelijkblijvende kosten een winst voor prive van 56.000 in het jaar 2019.

Solvabiliteit

Binnen de onderneming is er in de afgelopen jaren volledig privé onttrokken waardoor er per saldo sprake is van een eigen vermogen van nihil. Echter door de positieve resultaten in 2018 stijgt in 2018 het eigen vermogen en het balanstotaal naar verwachting. De verwachting is dat de solvabiliteit in 2019 zal stijgen naar 62% op een verwacht balanstotaal van € 135.000. De verwachte balans bestaat in dit geval met name uit verwachte toegevoegde winsten. In privé is er sprake van een eigen woning met overwaarde welke we middels een tweede hypotheek benutten. Mede hierdoor beoordelen we de Solvabiliteit met de score Voldoende door de positieve vermogenspositie in privé.

Liquiditeit

Door de opzet van de onderneming zijn de liquiditeiten goed ingedekt. Er is een continue inkomstenstroom per maand middels automatische incasso. De flexibele kostenopzet, betalen op basis van gewerkte uren waar dus omzet tegenover staat, biedt tevens comfort op liquiditeitenniveau. Daarnaast zal de gevraagde financiering gebruikt wordt alszijnde werkkapitaal om in de omzet te kunnen groeien en de nodige marketing te realiseren. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Voldoende