Samenvatting

Gerco (34 jaar) heeft na lang zoeken in Mango Health & Fitness een geschikte fitnesschool gevonden om over te nemen. Deze bestaande onderneming in Schijndel, opgericht in 2006, heeft een stabiel ledenbestand van ruim 700 leden en is goed voor een stabiele omzet. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om binnen het huidige huurpand vernieuwingen door te voeren door ongebruikte ruimtes te gaan benutten.

Door eigen inbreng van de ondernemer en een lening van de verkoper, samen goed voor ruim € 50.000, vraagt de ondernemer een financiering aan via Knab Crowdfunding van € 110.000. Voor de gevraagde financiering geldt onder andere een tweede hypothecaire inschrijving op de eigen woning met overwaarde voor een deel van de financiering.


  

Financierings-behoefte

De totale investering bedraagt € 162.500. De ondernemer investeert € 30.000 uit eigen middelen. De verkopende partij financiert een bedrag van € 22.500. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 110.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Mango Health & Fitness vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Gerco de Vreede, handelend onder de naam Feel Safe Security / J & J Sports. Vanwege de gekozen rechtsvorm is Gerco voor het gehele leenbedrag hoofdelijk aansprakelijk. Er geldt een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen en voorraad van de onderneming. Tenslotte wordt er een tweede hypothecaire inschrijving van € 110.000 op de eigen woning gevestigd. De woning is voorbelast met een eerste inschrijving van € 275.000 en heeft een marktwaarde van € 340.000 op basis van een actuele waardebepaling.

Leendoel

Met de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding wil Gerco De Vreede de bestaande fitness sportschool Mango Health & Fitness in Schijndel overnemen.

Ondernemer

Gerco de Vreede (34 jaar) woont samen met zijn vriendin in Delft. Samen hebben ze twee kinderen. Gerco ziet zichzelf als een proactief en resultaatgericht persoon die in actie komt wanneer hij kansen ziet. Door zijn passie voor sporten heeft hij zich laten opleiden tot fitness trainer A (FitVak). Door goed te kijken naar innovaties in de fitness branche wil hij klanten blijven verrassen om de klantbehoefte in te vullen. Met de overname van de bestaande fitnesschool Mango Health & Fitness wil Gerco zijn langgekoesterde droom om een eigen sportschool te runnen realiseren. Mango Health & Fitness moet een plek worden waar iedereen op zijn/haar eigen niveau plezier kan hebben in de sport.

Gerco heeft de afgelopen jaren regelmatig lesgegeven in diverse sporten zoals kickboksen voor de jeugd en Systema en Kyoshu Jitsu. In 2004 is hij in dienst getreden bij het Ministerie van Defensie als militair. Vervolgens is hij in 2006 verder gegaan als burgermedewerker van het Ministerie in de functie van bewaker/beveiliger. Tegelijkertijd is hij toen ook gestart als zelfstandig ondernemer in de beveiligingsbranche. Hier heeft hij ervaring opgedaan in particulier onderzoek en recherche werk maar ook in de persoons- en objectbeveiliging (waaronder ziekenhuizen en psychiatrische instellingen). Momenteel is hij werkzaam als profiler die let op afwijkend gedrag.

Onderneming

De activiteit van de onderneming is het exploiteren van een bestaande fitnesschool met daarbij de focus op groepslessen. De school wordt geëxploiteerd onder de naam Mango Health & Fitness.

Visie & doelstellingen

Gerco is voornemens om zich met de fitnessschool te gaan specialiseren in het geven van gerichte trainingen aan mensen met langdurige blessures en medische beperkingen. Hierbij moet gedacht worden aan revalidatie fitness, medical taping, fysiotherapie, shockwave therapie en het geven van sportmassages. Daarnaast komt er ruimte voor bedrijfsfitness gericht op re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn geweest. In het tweede jaar na de overname wil de ondernemer gaan investeren in een body scan apparaat met het doel om optimale trainingen en voedingsschema’s te kunnen maken voor de leden. Ook zijn er plannen om kinderen die met overgewicht kampen te gaan ondersteunen en begeleiden om zo een balans te vinden tussen school en sport.

Met de sportschool wil de ondernemer inspringen in de kansen binnen de branche. Hij wil vooral inspringen op de tekortkomingen bij blessures en revalidatie. Door met medische specialisten samen te werken en de juiste apparatuur in huis te halen is er voor iedereen een passend programma. Het doel voor de komende jaren is vooral gericht op groei en om een mooie sportschool neer te zetten. Na optimalisatie van deze locatie wil hij graag stapsgewijs doorgroeien naar meerdere locaties. Kenmerkend aan de ondernemer is dat hij reeds een vergunning heeft aangevraagd voor de verkoop van voedingsmiddelen maar ook voor een toekomstige verbouwing.

Historie van de over te nemen fitnesschool

Het bedrijf is opgericht in 2006 en werd in 2015 overgenomen door de huidige eigenaar. Mede dankzij goede resultaten heeft de huidige eigenaar ervoor gekozen om een tweede sportschool te openen in zijn woonplaats . In 2017 heeft de eigenaar de focus gehad op de nieuwe sportschool waardoor de omzet in Mango Health & Fitness iets terugliep. Tevens is hierdoor extra personeel aangetrokken. Inmiddels is gebleken dat de nieuwe sportschool voldoende potentie biedt voor de verkoper en is daarom besloten om de huidige sportschool te verkopen. Op dit moment staan er tien mensen op de loonlijst met verschillende uren en wordt er gebruik gemaakt van een aantal ZZP‘ers. Gerco zelf is voornemens om minimaal 30 uur per week aanwezig te zijn.

Ledenbestand en doelgroep

De sportschool heeft op dit moment ruim 700 leden en naar verwachting is er potentie om dit ledenbestand te laten groeien. Bijna 15% is al vanaf het begin lid van deze sportschool. De kwaliteit van het ledenbestand en hiermee ook de kwaliteit van de omzet wordt bevestigd door de stabiele omzet van de afgelopen jaren. De nieuwe eigenaar heeft ambities om een aantal vernieuwingen door te voeren met name door onbenutte ruimte te gaan gebruiken. De fitnesschool is gevestigd in Schijndel met bijna 25.000 inwoners. 65% hiervan heeft de leeftijd tussen de 15 en 65 jaar (doelgroep). Het gemiddeld inkomen van Schijndel is modaal.

Concurrentie

Mango Health & Fitness is gevestigd op een locatie waar zich momenteel één concurrent binnen een straal van 2 kilometer bevindt. Fitnesscentra zijn in opkomst en het is daardoor belangrijk geworden dat de onderneming zich vestigt in een regio waar de fitnesscentra niet massaal zijn geconcentreerd. Via deze manier probeert Mango Health & Fitness een initieel vast leden aantal te genereren, waarop verder gebouwd kan worden. De rivaliteit binnen de omgeving is stabiel, de mate van differentiatie zorgt ervoor dat zij weinig concurrentie verwacht in de directe omgeving.

Markt (bron: Cijfers en Trends/ Rabobank)

De vraag naar fitness is groot echter is het aanbod ook erg groot waardoor de markt verzadigd is. De verwachting is dat het aanbod verder zal toenemen (overcapaciteit), met name door buitenlandse ketens, waardoor er meer druk op de marges ontstaat. Onderscheidende concepten met nauwe samenwerking met de gezondheidssector zullen toegevoegde waarde kunnen blijven leveren waardoor deze bedrijven bestaansrecht blijven behouden. Toekomstbestendige bedrijven bieden een totaalconcept aan van begeleidend sporten, voedingsadvies en fysio. Bij voorkeur werken zij ook samen met partners in de gezondheidszorg. De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over het automatisch verlengen van een abonnement. De Wet van Dam die in 2011 van kracht is geworden heeft ervoor gezorgd dat een lidmaatschap van een fitnesscentrum niet meer automatisch en stilzwijgend met dezelfde periode wordt verlengd maar na een eerste contractduur van maximaal 1 jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar.

Structuur

De over te nemen onderneming wordt in de bestaande eenmanszaak van de ondernemer geëxploiteerd. Na overname zal de handelsnaam worden gewijzigd naar Mango Health & Fitness.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

overnamesom (goodwill & inventaris) € 150.000
onvoorzien € 12.500
totale investeringsbehoefte € 162.500
eigen middelen € 30.000
lening verkoper * € 22.500
lening via Knab Crowdfunding € 110.000

Leenbedrag: € 110.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* De verkopende partij verstrekt een lening ter hoogte van € 22.500 met een looptijd van 18 maanden. De rente bedraagt 8,0% en er zijn geen zekerheden afgegeven.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is Gerco de Vreede, handelend onder de naam Feel Safe Security / J & J Sports. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer voldoende; voornamelijk door de overwaarde op de eigen woning welke middels de tweede hypothecaire inschrijving wordt benut..
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000 op het woonhuis van de ondernemer verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 275.000 en een openstaande schuld van € 245.000. De eigen woning kent een marktwaarde van € 340.000 op basis van een actuele waardebepaling.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris, voorraad en transportmiddelen van de onderneming worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. W. Meijer Horeca B.V. (werkmaatschappij met handelsnaam Restaurant Parck), Gebroeders Meijer Holding B.V. (topholding) en W. Meijer Haarlem B.V. (personal holding) worden allen gekwalificeerd met de score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op basis van definitieve jaarcijfers van 2016 en 2017 en interne jaarcijfers van 2018 tot en met Q3 van de over te nemen onderneming. Tevens is er ondernemingsplan opgesteld door de koper en heeft hij inzage in het actuele ledenbestand van de fitnessschool. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De ondernemer neemt een bestaande sportschool in Schijndel over. De omzet in 2016 bedroeg € 269.000,- met een marge van 83%. In 2017 is de omzet gedaald naar € 227.000 en een marge van 90%. De omzetdaling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verkoper zich in 2017 is gaan focussen op zijn andere sportschool. Zowel in 2016 als in 2017 is er sprake van een exploitatie die genormaliseerd in staat is om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Uit de interne cijfers tot en met november 2018 blijkt dat er sprake is van een gelijkblijvende omzet welke op basis van extrapolatie naar verwachting uit komt op een omzet van € 232.000.

Doordat de koper meer focus op de onderneming kan geven dan de huidige eigenaar is de verwachting dat er een omzetstijging zal gaan plaatsvinden. In de prognose wordt uitgegaan van een omzetstijging van 10% naar € 256.000 met een cashflow van € 54.000, die mede gerealiseerd kan worden door ongebruikte ruimtes in het huurpand te gaan benutten. Verder dient vermeld te worden dat de nieuwe eigenaar in privé niet afhankelijk is van inkomsten uit de onderneming. Zijn partner heeft inkomen uit loondienst en tevens blijft ondernemer nog in loondienst hij het Ministerie van Defensie voor een aantal uren. Hij verwacht dan ook geen privé onttrekkingen te verrichten binnen de onderneming. Ondanks deze verwachting, welke realistisch wordt geacht, hebben we in de prognose gerekend met privé onttrekkingen ter hoogte van € 25.000. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Het eigen vermogen na financiering bedraagt € 30.000 op een balanstotaal van € 162.000. De solvabiliteit komt hiermee uit op 18%. Ondanks dat de lening van verkoper formeel zal worden achtergesteld hebben we in onze analyse van het risicodragend vermogen geen rekening gehouden met de achterstelling. Dit in verband met de korte looptijd van de lening van verkoper. De verwachting is dat er in 2018 winst zal worden toegevoegd aan het vermogen. De verwachte solvabiliteit in 2019 komt hiermee uit op 41% op een balanstotaal van € 163.000. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Ruim voldoende, mede omdat er sprake is van hypothecaire dekking op de eigen woning in privé.

Liquiditeit

Doordat de lening van de verkoper in 18 maanden wordt afgelost staat de liquiditeit van de onderneming met name in de eerste 18 maanden onder druk. Een risicobeperkende maatregel hierop is de flexibiliteit van de ondernemer op het niveau van de privé onttrekkingen die indien noodzakelijk op € 0 gezet kunnen worden. Tevens is er in de investeringsbehoefte rekening gehouden met extra werkkapitaal. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende