Samenvatting

Luigi Rotondaro exploiteert samen met zijn echtgenote een groothandel die actief is als importeur en leverancier van Italiaanse wijnen en delicatessen.

In 2015 heeft hij een herstart gemaakt en heeft helemaal opnieuw een onderneming opgebouwd met inmiddels een omzet van meer dan € 1 miljoen. Luigi is al bijna 20 jaar actief in deze sector en heeft hierdoor een groot en relevant netwerk opgebouwd. Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan afnemers en is er geen sprake van concentratierisico.

Met de gevraagde financiering wil Luigi onder andere extra voorraad met hogere marge aanschaffen en zijn onderneming verder laten groeien.

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding is gelijk aan de investeringsbehoefte en bedraagt € 70.000. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 9,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van L.R. Italiaanse Wijnen & Delicatessen vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn L.R. Italiaanse Wijnen en Delicatessen V.O.F. en Rotondaro Beheer B.V. Een uiteenzetting van de risico's vind je onder het kopje 'Zekerheden en voorwaarden'.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Allereerst is gebleken dat de zelf geïmporteerde producten beter verkopen en met een hogere marge. Door extra voorraad aan te schaffen van deze producten kan men zich onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

In 2017 is de onderneming Tiramisu Food overgenomen, waardoor de onderneming is gegroeid. Een gedeelte van de overnameprijs dient nog betaald te worden.

Tot slot wordt er een website gebouwd. Het restant van de financiering zal als extra buffer fungeren (debiteuren, voorraden en crediteuren) ten behoeve van de verdere groei.

Ondernemer

Luigi Rotondaro (44 jaar) heeft bijna 20 jaar ervaring in de groothandel van Italiaanse producten. Van magazijn werkzaamheden tot het opzetten van een magazijn, en van inkoop tot zitting in het management van een klein bedrijf met acht medewerkers.

Luigi is te kenmerken als doelgericht en flexibel. Hij heeft veel doorzettingsvermogen en heeft een duidelijke visie op de onderneming en de markt. Hij heeft zichzelf ertoe gezet om zich te verbeteren op administratief gebied. De administratie wordt in eigen beheer gedaan via Snelstart en hij wordt ondersteund door zijn accountant. Hierdoor is hij in staat om op ieder moment van de dag op basis van zijn managementinformatiesysteem bij te sturen.

De ondernemer is gehuwd met Cristina (44 jaar). Cristina is, vanuit fiscale overwegingen, medevennoot en helpt Luigi met secretariële en administratieve werkzaamheden. Zelf exploiteert zij vanuit een eenmanszaak een naaiatelier. Luigi en Cristina wonen in Den Haag samen met hun twee kinderen.

 

Onderneming

Activiteiten

L.R. Italiaanse Wijnen en Delicatessen is actief als groothandel in Italiaanse producten. Hierbij moet gedacht worden aan wijnen en Italiaanse delicatessen zoals olijfolies, azijnen, pasta´s, kazen en vleeswaren.

 

Achtergrond onderneming

De onderneming wordt gedreven door Luigi Rotondaro, van origine Italiaan, die het bedrijf formeel in 2002 heeft opgericht. De onderneming heeft zowel pieken als dalen meegemaakt, maar uiteindelijk altijd weten te doorstaan. Tussen 2012 en 2014 is hij via zijn personal holding medeaandeelhouder geweest van een soortgelijk bedrijf. Nadat hij de aandelen had verkocht heeft hij, in verband met een concurrentiebeding, gedurende een jaar geen soortgelijke activiteiten zelfstandig mogen uitvoeren. Per oktober 2015 is Luigi als ZZP´er weer begonnen vanuit zijn bestaande vof en heeft hij helemaal opnieuw een winstgevende onderneming opgebouwd. In 2017 heeft hij Tiramisu Food overgenomen en is hij met de onderneming verhuisd naar Waddinxveen.

Interne organisatie

Luigi houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop, de acquisitie van nieuwe klanten, de organisatie van de dagelijkse operationele zaken en het aansturen van personeel. Naast Cristina, medevennoot en huwelijkse partner van Luigi, zijn er nog twee koeriers werkzaam en een chef magazijn.

Missie

De missie is om horecagelegenheden niet te bedienen als klant, maar als partner in een groeiproces. Dit doet de onderneming door eerlijk advies te geven, nieuwe producten aan te bieden met goede prijs/kwaliteit verhouding en goed te luisteren naar hun wensen. Het bedrijf wil bekend staan als betrouwbaar, servicegericht en flexibel en wil een zo groot mogelijke klantenkring om het afnemersrisico te minimaliseren. Binnen nu en drie jaar heeft men het doel om een omzet te realiseren van € 2 miljoen.

Doelgroep & markt

De onderneming richt zich voornamelijk op de horeca, maar ook op kookwinkels en andere groothandels met minder kennis van de Italiaanse markt. Op dit moment ervaart Luigi veel vraag voor een gespecialiseerde leverancier die de markt nauwlettend volgt. De onderneming heeft een groot aantal klanten waardoor er geen sprake is van afhankelijkheid. Door de aantrekkende conjunctuur en toenemende particuliere consumptie zullen eetgelegenheden profiteren. De groei van het volume zal volgens sectorinformatie rond de 2,5% uitkomen. De consument blijft echter gevoelig voor kortingsacties en de nieuwste trends. Deze trends volgen elkaar steeds sneller op: wat vandaag in is, kan morgen weer uit zijn. Een restaurant beschikt steeds vaker over verschillende typen keukens (wereldrestaurants). Het aantal pizzeria´s is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven.

Structuur

De organisatie wordt geëxploiteerd in een vof.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanleg extra voorraad (met hogere marge)
€ 20.000
Extra werkkapitaal t.a.v. organische groei
€ 20.000
Laatste betaling overname Tiramisu Food
€ 30.000
Lening Knab Crowdfunding € 70.000
 

Leenbedrag: € 70.000

Rente: 9%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen

De vof is voor een belangrijk deel gefinancierd door Rotondaro Beheer B.V., de personal holding van Luigi. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer € 145.000. Omdat Rotondaro Beheer B.V. mededebiteur is voor de gevraagde financiering, wordt deze financiering geëlimineerd in de gecombineerde balans.

De familielening ter hoogte van € 5.000 (verstrekt aan de vof) en een onderhandse lening van een zakelijke relatie ter hoogte van € 50.000 (verstrekt aan Rotondaro Beheer B.V.) worden achtergesteld ten opzichte van de Knab Crowdfunding lening. Voor deze laatste lening geldt als zekerheid een pandrecht op de activa van Rotondaro Beheer B.V. Tot slot heeft dezelfde zakelijke relatie een financiering vertrekt aan de vof met een openstaand saldo van € 36.000. De aflossing bedraagt € 1.800 per maand en de rente bedraagt 5%.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Rotondaro Beheer B.V. en L.R. Italiaanse Wijnen en Delicatessen vof met als vennoten Luigi Rotondaro en zijn echtgenote. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil.
  • De familielening ter hoogte van € 5.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente bedraagt 5% en wordt wel betaald.
  • De lening van de zakelijke relatie ter hoogte van € 50.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Op deze lening mag pas worden afgelost indien de verstrekte lening aan de vof is afgelost. De rente bedraagt 5% en wordt wel betaald.
  • Ten behoeve van de lening via Knab Crowdfunding is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Luigi Rotondaro voor een bedrag van minimaal € 70.000. Deze wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van L.R. Italiaanse Wijnen en Delicatessen vof wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert L.R. Italiaanse Wijnen en Delicatessen als Minimaal risico en Rotondaro Beheer B.V. als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2016 van zowel L.R. Italiaanse Wijnen en Delicatessen als Rotondaro Beheer B.V., een kolommenbalans over 2017 en een exploitatie- en liquiditeitsprognose voor de komende twee jaren. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In 2016 is er als ZZP´er een omzet gerealiseerd van € 458.000 met een genormaliseerde cashflow na privéopnamen van € 24.000. In 2016 is er extra werkkapitaal gefinancierd door de eigen B.V. ter hoogte van € 38.000. In 2017 is de omzet meer dan verdubbeld, mede door de overname van Tiramisu Food maar ook door organische groei. De omzet komt uit op ruim € 1 miljoen. Door verbetering van de brutomarge (van 16% naar 22%) in combinatie met het aannemen van personeel en het huren van een pand komt de genormaliseerde cashflow na privéopnamen uit op € 56.000 met een netto cashflowoverschot van € 39.000.

Voor 2018 bedraagt de verwachte omzet van € 1.085.000. Het betreft een conservatieve begroting, zo is er gerekend met tien maanden en een lagere marge van nog geen 21%. In de eerste twee maanden van 2018 is reeds een omzet behaald van € 167.000. Op basis van de tien maandsprognose komt men uit op een verwachte genormaliseerde cashflow na privéopnamen van € 53.000 en een netto cashflowoverschot van € 21.000. Hier dient opgemerkt te worden dat er gerekend is met hogere privéopnamen dan er daadwerkelijk wordt onttrokken. Wij beoordelen de Rentabiliteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Door onervarenheid in het verleden is er in de vof een negatief eigen vermogen ontstaan. Per ultimo 2016 is deze -/- € 213.000 en per 2017 komt deze naar verwachting uit op -/- € 156.000,-. Echter door Rotondaro Beheer B.V., de belangrijkste financier van de vof, mee te verbinden met de financiering hebben wij de balansen van beide geconsolideerd. Tevens worden er een tweetal leningen achtergesteld. Bezien we het geconsolideerde eigen vermogen, dan bedraagt deze per ultimo 2017 circa € 20.000 positief op een balanstotaal van € 315.000. Hiermee komt de Solvabiliteit uit op 7% wat nog steeds een score Matig rechtvaardigt. Na financiering zal er sprake zijn van balansverlenging naar een balanstotaal van circa € 350.000. Door toevoeging van de winst is de verwachting dat de geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2018 nagenoeg gelijk zal blijven. Wij beoordelen de Solvabiliteit met de score Matig.

Liquiditeit

De current ratio (verhouding vlottend actief versus vlottend passief) is per ultimo 2016 en 2017 onder 1,0. De behoefte aan extra liquiditeiten is dan ook een van de redenen voor deze financiering. Na financiering is de verwachting dat men voldoende in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen. De current ratio zal dan ook verbeteren na financiering naar een score Voldoende. Wij beoordelen de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Matig
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende