Samenvatting

Little Dutch Buddha is een webshop die unieke en handgemaakte meubels & accessoires verkoopt. Alle producten worden gemaakt van hergebruikte materialen. Daarnaast biedt Little Dutch Buddha custom-made producten die binnen drie weken naar wens en idee van de klant gemaakt en geleverd worden. De ondernemers zijn voornemens het goedlopende en reeds 17 jaar bestaande bedrijf Woodshoo over te nemen en hiermee het assortiment uit te breiden met kasten en tafels gemaakt van hergebruikte materialen.

De ondernemers achter Little Dutch Buddha zijn Robbert Bink en Mirjam de Bok. Robbert heeft ervaring met het runnen van een eigen onderneming en is erg creatief. Mirjam is een multitasker, administratief sterk en bekend met de vernieuwende en dynamische markt. Zij weet wat er speelt op het gebied van trends en ontwikkelingen. Little Dutch Buddha bestaat sinds 1 januari 2015 en heeft een v.o.f.-structuur. De ondernemers zijn gehuwd en beiden voor 50% (eind)verantwoordelijk en beslissingsbevoegd.

Mirjam en Robbert

Mirjam de Bok en Robbert Bink

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 80.000. Vanuit eigen middelen wordt er € 10.000 ingebracht. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 70.000. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Little Dutch Buddha vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradsheet geeft voor de onderneming een Laag risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur is de vof Little Dutch Buddha, met als vennoten Robbert Bink en Mirjam de Bok. De lening wordt verstrekt onder afgifte van verpanding van de voorraden, inventaris en de overlijdensrisicoverzekering op het leven van de ondernemers.

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de overname van een goed lopend bedrijf Woodshoo, dat inmiddels al 17 jaar bestaat. De huidige eigenaar wil de zaak om persoonlijke redenen van de hand doen.

Ondernemers

De ondernemers van Little Dutch Buddha zijn Robbert Bink (1972) en Mirjam de Bok (1977).

Robbert is van jongs af aan een ondernemer. Als puber al waste hij jarenlang iedere zaterdag en zondag auto’s voor een groot aantal klanten en verhuurde hij zichzelf als constructiemedewerker. Later is hij bij zijn vader in het bedrijf, Bink Staalbouw, gaan werken. In 2000 heeft hij samen met zijn broer dit bedrijf overgenomen. Zodoende heeft hij jarenlange ervaring met het ondernemerschap, projectmanagement en het aansturen van medewerkers. Helaas is door de economische crisis en problemen in de bouwsector dit bedrijf failliet gegaan. Het faillissement is volledig afgewikkeld en er zijn geen openstaande verplichtingen meer. Robbert is vervolgens aan de slag gegaan bij constructiebedrijven als projectmanager en hoofd buitendienst. Anderhalf jaar geleden is Robbert gestart met Little Dutch Buddha en nu wil hij zich hier - met de overname van Woodshoo - volledig op gaan concentreren.

Mirjam is na een carrière als hoofdagent bij de politie overgestapt naar de ‘blauwe tak’ van het organiseren van grootschalige evenementen (5.000 - 60.000 bezoekers). Deze blauwe tak is verantwoordelijkheid voor vergunningen en alles wat met de veiligheid, gezondheid en logistiek op en rondom evenementen te maken heeft in. Na 8 jaar bij vooraanstaand dance-event organisator ID&T gewerkt te hebben, is Mirjam begin 2017 als freelancer aan de slag gegaan onder de naam Mirjam Event Safety Management. Zij heeft hiermee direct goede resultaten behaald en verwacht deze resultaten in de toekomst door te kunnen trekken.

Robbert en Mirjam zijn gezamenlijk overall (eind)verantwoordelijk en beslissingsbevoegd voor het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Robbert is verantwoordelijk voor Sales & Productie en Mirjam voor Finance, Office & Marketing. Robbert zal 100% in dienst zijn van Little Dutch Buddha. Mirjam is in dienst van haar eigen bedrijf Mirjam Event Safety Management en zal hierdoor niet op het budget van Little Dutch Buddha drukken.

Onderneming

Webshop

In de webshop van Little Dutch Buddha vind je accessoires, meubels en eyecatchers uit verre en tot de verbeelding sprekende oorden. De producten en materialen zijn sfeervol, industrieel, trendy, authentiek en origineel.

De artikelen zijn gemaakt van uiteenlopende materialen zoals hergebruikt/recycled hout, staal, kunststof, glas, leer en denim. Omdat veel van de artikelen handgemaakt zijn, zijn losse onderdelen stuk voor stuk bij elkaar gezocht, waardoor de eindproducten uniek zijn. Tevens maken de ondernemers van Little Dutch Buddha producten naar wens en op maat; alle ideeën zijn te realiseren. De producten zijn van een hoogwaardige kwaliteit. Little Dutch Buddha richt zich op afnemers binnen de doelgroep 30 - 50 jaar met een gemiddeld tot hoog inkomen.

Missie en visie

Het doel van Little Dutch Buddha is iedereen mee te laten genieten van alle mooie producten en materialen die verre landen te bieden hebben. Het is niet voor iedereen mogelijk verre en meeslepende reizen te maken en daardoor nieuwe dingen te ontdekken. Het is onze missie ook deze mensen op een andere manier met verre, tot de verbeelding sprekende oorden in aanraking te laten komen. Wij zijn pas tevreden als de klant tevreden en blij is met de producten en service die Little Dutch Buddha levert

Concurrentiepositie

Little Dutch Buddha heeft ten opzichte van de concurrent een onderscheidend vermogen door een levertijd van maximaal 3 weken bij custom-made producten in plaats van 6 tot 12 weken bij de concurrentie. De mogelijkheid tot het ontwerpen en maken van huisstijlproducten die op wens van de klant gemaakt worden en nergens anders geleverd worden. Producten in ieder gewenste afmeting, formaat, kleur, materiaal en design leveren is mogelijk. De producten uit de webshop worden binnen 1-5 werkdagen geleverd. De custom-made producten die de klant bestelt gaan niet in bulk richting de producent, maar per week wordt een up-to-date bestelling aangeleverd en wordt direct met de productie gestart. Hierdoor kunnen we producten op korte termijn leveren. De producent kan zowel kleine als grote oplagen verwerken, elk moment van het jaar.

Toekomstperspectief

Over drie jaar willen de ondernemers van Little Dutch Buddha graag een eigen pand voor verkoop, opslag en productie hebben. Tevens is het streven om in Nederland en in de rest van de Benelux meerdere verkooppunten te hebben in winkels met shop-in-shop concepten of in winkels waar Little Dutch Buddha door middel van custom-made producten eigen huismerk of huisstijl levert. Verdere internationale ontwikkeling van het bedrijf behoort zeker tot de mogelijkheden als in ieder geval in Nederland een solide basis opgebouwd is.

Structuur

Little Dutch Buddha is een vof De vennoten zijn de ondernemers Robbert Bink en Mirjam de Bok.

Organogram LDB

Financieringsbehoefte

Overname voorraad Woodshoo € 60.000
Aanschaf bedrijfswagen € 10.000
Overig € 10.000
Totale investeringsbehoefte € 80.000
Inbreng eigen middelen € 10.000
Lening Knab Crowdfunding € 70.000

* De over te nemen voorraad vertegenwoordigt een verkoopwaarde van circa € 90.000

Leenbedrag: € 70.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de vof Little Dutch Buddha, met als vennoten Robbert Bink en Mirjam de Bok. Door de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. In privé hebben Robbert en Mirjam een koopwoning met een getaxeerde waarde (2015) die overeenkomt met de eigen woning schuld en een nog lopende lening van € 23.000 ten behoeve van een verbouwing van vorig jaar.
  • De huidige en toekomstige voorraden en inventaris worden verpand ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 200.000 op de levens van Mirjam de Bok en Robbert Bink wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert Little Dutch Buddha als Laag risico

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses vanaf het moment van overname van Woodshoo, dus van 2017 (deel van het jaar), 2018 en 2019. Daarnaast is gebruik gemaakt van een uitgebreid businessplan, ondersteund door financiële prognoses die opgesteld zijn door een administratiekantoor. De historische resultaten van Woodshoo gelden als onderbouwing voor de omzetverwachting in de toekomst. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De omzet voor 2017 na overname van Woodshoo is voorzichtig geraamd op € 138.000. Deze omzet is gebaseerd op een vergelijkbare omzet van 2016. In 2017 wordt er een genormaliseerde cashflow van ruim € 11.000 verwacht. Doordat de onderneming ruim wordt gefinancierd is er een cashflow overschot dat groter is dan deze genormaliseerde cashflow: € 23.000 (score Excellent). Alhoewel er veel groeimogelijkheden zijn, is de groei voor 2018 en 2019 voorzichtig geraamd op respectievelijk € 320.000 en € 343.000. In beide jaren is er een genormaliseerde cashflow van ongeveer € 39.000 met een netto cashflow overschot van ruim € 21.000 (score Goed). Aangezien de rentabiliteit op prognoses is gebaseerd, achten wij het passend om de rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende te scoren.

Solvabiliteit

Per ultimo 2017 is er eigen vermogen van 18% bij een balanstotaal van ongeveer € 94.000 (score Voldoende). Dit is vergelijkbaar met de solvabiliteit op het moment van financieren. Na de toevoeging van de geprognosticeerde winst per ultimo 2018 wordt er een solvabiliteit van 46% verwacht op een balanstotaal van € 116.000 (score Excellent). Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de score voor de solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit

Per ultimo 2017 wordt de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Little Dutch Buddha geprognosticeerd op 3,0 (score Excellent). De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit voorraad. De kortlopende passiva bestaat hoofdzakelijk uit de aflossingsverplichting jegens Knab Crowdfunding in het komende jaar. Per ultimo 2018 en 2019 wordt er een current ratio van ongeveer 3,5 geprognosticeerd (score Excellent). Op dit moment achten wij het passend om de liquiditeit van Little Dutch Buddha te kwalificeren als Goed.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim Voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Goed

Overall: Ruim voldoende