Samenvatting

Lichtplanners B.V. is een adviesbureau dat met name retailers helpt bij het maken en implementeren van een optimaal lichtplan. Het bedrijf doet dit met een ervaren en goed ingespeeld team van professionals. De aandeelhouder en directeur Huib Arends is reeds 30 jaar werkzaam in de branche, waarvan de laatste 12 jaar als ondernemer. Lichtplanners B.V. is de werkmaatschappij waar de activiteiten in plaatsvinden, met daarboven de holding Arends Beheer B.V. en een tussenholding Lichtplanners Group B.V.

Lichtplanners ondernemer

Financierings-behoefte

De financieringsbehoefte is het financieren van de vaste kern van debiteuren ter facilitering van de forse groei van het bedrijf. Deze kredietbehoefte wordt ingevuld door een achtergestelde lening van de aandeelhouder van € 150.000 en een lening via Knab Crowdfunding voor € 300.000. De piekfinanciering van de debiteurenportefeuille gebeurt door middel van bestaande factoring. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 300.000. De looptijd is 48 maanden inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing over de laatste 42 maanden. Dit betekent dat er de eerste 6 maanden alleen rente betaald wordt en geen aflossing. Vanaf de 7e maand wordt er aflossing en rente betaald. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Lichtplanners B.V. vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft de kwalificatie Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren zijn Lichtplanners B.V., Arends Beheer B.V. en Lichtplanners Group B.V. De DGA H.T.P.M. Arends staat volledig borg voor het leenbedrag. De onlangs ingebrachte lening van de aandeelhouder ter hoogte van € 150.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders via Knab Crowdfunding. Er is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 30%.

Ondernemer

Na de Pedagogische academie en Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding succesvol te hebben afgerond heeft Huib Arends (58 jaar) 3 jaar gewerkt in het onderwijs. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor zijn andere passie: het ondernemen. 30 jaar geleden is hij terecht gekomen in de lichtbranche, in loondienst bij een toonaangevende fabrikant en heeft hij een eigen vestiging mogen opzetten. Huib heeft de cursus Nima A&B voltooid en zich verdiept in deze branche. Hij heeft als eerste de kleine gasontladingslamp bedacht, een doorbraak voor de lichtindustrie, en hij was voorloper in het maken van lichtplannen in een branche waar product denken nog heel gewoon was.

Huib is altijd bezig geweest (en nog) met vraagstukken rondom Retail verlichting. Daarbij heeft hij een prachtig trackrecord opgebouwd van gerealiseerde projecten. Sinds 2004 is hij zelfstandig ondernemer en tevens directeur met bijbehorende taken. Het managementteam bestaat uit 4 personen die al lang met elkaar samenwerken en elkaar kunnen vervangen. Huibs kernkwaliteiten zijn deskundigheid, professionaliteit, ondernemend en enthousiasmerend.

Onderneming

Profiel en doelgroep

Lichtplanners is een adviesbureau dat retailers helpt tot een optimaal lichtplan te komen. Zij doen dat met een gemotiveerde groep van 10 collega’s vanuit een monumentaal gebouw te Heemstede.

Licht moet functioneel zijn, speelt in op gevoel, creëert sfeer en legt accenten. Lichtinval, kleur en warmte roepen een bepaalde stemming op bij klanten. Het juiste licht draagt bij aan het gewenste imago en het vergroten van de omzet. Steeds vaker wordt Lichtplanners ook gevraagd om met oplossingen voor magazijnen, op- en overslagruimtes, koel- en vriesruimtes en parkeergarages te komen. Omgevingen waar de eisen anders zijn dan in winkels, de nadruk ligt hierbij op veiligheid, duurzaamheid en energiebesparing. Kosten voor verlichting zijn een groot deel van de energiekosten. Het juiste armatuur in combinatie met de juiste lichtbron en reflector levert energiebesparing op, helemaal als er ook gebruik gemaakt wordt van de modernste detectiesensoren.

Hiervoor tekent Lichtplanners een lichtplan. Zij stelt het optimale maatwerk lichtproduct voor de klant samen en koopt in, levert af op locatie en het lichtplan wordt aldaar juist afgesteld. Het afleveren en installeren wordt uitbesteed. Bij een nieuwe winkel bestaat doorgaans 12% van het verbouwings-/inrichtingsbudget uit licht. Het mooie van de Retail is de herhaling. Als een concept goed draait, worden meerdere winkels geopend, waar dan wederom een lichtplan geleverd kan worden. De eindklanten zijn met name de Retail ketens. Lichtplanners benadert deze klanten zowel rechtstreeks als via projectmanagementbureaus, elektrotechnische bureaus en architectenbureaus.

Doelstellingen

Onze doelstellingen voor de komende jaren zijn:

 • Lichtplanners heeft naast de huidige leveranciers zijn eigen label, ondersteund door een team van lichtontwerpers
 • Marktleider bij de retailer tot 400 m2 winkeloppervlak in Nederland
 • De supermarket (food-retailer) vindt Lichtplanners als partner
 • Elk jaar vanaf 2016 wordt een groei van 25% gerealiseerd, gelijk met het afgelopen jaar.
 • Groei buiten de Benelux, 20% nu, naar 35% in 2018.

Markt

De Retail is turbulent, nu en altijd geweest. Degene die alert en doortastend zijn, zijn de heersers van morgen. Ooit was het internet de enige oplossing, het Walhalla. Nu lijkt een webshop niet van de grond te krijgen zonder fysieke winkels. M.a.w. de fysieke en virtuele winkel gaan hand in hand. De retailer gaat frequenter zijn omgeving aanpassen. Van eens in de 12 tot 15 jaar verschuift dit naar 7 jaar. Een enorme toename van activiteiten en ook de wijze waarop je je verlichting gaat aanbieden. Voor de retailer wordt de winkel het visitekaartje van ook de webwinkel. Kernwoorden als beleving, theater en fun zijn kenmerkende waarden waarmee de retailer zich mee kan onderscheiden. De oplossing om de benodigde dynamiek te bewerkstelligen ligt veelal in de verlichting. De verlichting staat in dienst van de kernwaarden van de retailer en wordt op maat geschreven, geleverd en gecontroleerd.

Lichtplanners gaat verder met het ontwikkelen, produceren en aanpassen van armaturen, ten dienste van de retailer. Energie, onderhoud en recycling spelen een belangrijke factor naast de belangrijkste rol van verlichting: een verkooptool. De prospects zijn: elektrotechnische bureaus, projectmanagementbureaus voor de retail (wij hebben reeds 4 van de 6 grote bureaus in Nederland als klant), architecten en eindgebruikers (retailketens). Als gerenommeerd lichtadviseur behoort Lichtplanners tot de top 10 van de lichtleveranciers binnen retail.

Onderscheidend vermogen

Lichtplanners richt zich op de Nederlandse en Belgische retailer. Een doelgroep die het de laatste jaren niet makkelijk heeft gehad. Toch richt de retailer zich op, men begint weer te investeren in hun winkel, hetgeen Lichtplanners sterk ervaart in werkdruk en omzetgroei. Door de sterke concurrentie werkt het bedrijf direct met de eindgebruiker zonder dat er een groothandel of elektricien tussen zit. De rekening wordt betaald door de eindgebruiker/gesprekspartner. Door deze korte lijnen kan het bedrijf zichzelf sterk in de markt zetten. Ze hoort de wensen en eisen uit de eerste hand en is dus in staat een nauwgezet lichtplan weg te zetten, tegen de juiste prijs. Veel van de concurrenten zijn prijs/product gedreven, Lichtplanners bewandelt de omgekeerde weg.

De lichtbranche is een assemblage industrie, dit geeft je de mogelijkheid om een product op vrij eenvoudige wijze aan te passen. Door de componenten te mixen, kan het lichtbeeld sterk veranderen: heel koud of warm licht, een hele smalle of brede bundel. Alles met dezelfde spot. Dit is de specialiteit van Lichtplanners. Ten tweede moet elke spot een doel hebben, anders wordt de spot niet geplaatst. In de praktijk betekent dit een besparing van 20% t.o.v. de concurrenten. Elk gebouw en elke ruimte is anders. Er zijn smalle of brede winkels met laag of hoog plafond en veel of weinig daglicht. En hoe zijn de buren uitgelicht? Dit zijn een paar punten, waarmee rekening wordt gehouden in het ontwerp.

Bij oplevering wordt elke armatuur gericht, dit lijkt logisch, echter Lichtplanners is de enige in Nederland die dit professioneel aanpakt. De klant krijgt een maatpak voor elke locatie. De ontwerpers van het plan zijn hier nauw bij betrokken, zodat fouten er uitgehaald worden en in de toekomst niet meer gemaakt worden.

Lichtplanners koopt direct bij de fabriek in, die de specifiek benodigde armaturen kunnen produceren. Voor de snelheid heeft het bedrijf een productiefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk en voor de bulk een faciliteit in China. Voor de verkoop ligt de focus op de Benelux. Buiten de Benelux reist het bedrijf mee met haar afnemers en partners, die wereldwijd geserviced worden.

Doel van de financiering

De lening via Knab Crowdfunding maakt het mogelijk om de groei van de vaste kern van de debiteurenpositie als gevolg van de groei van de omzet te financieren tegen goede condities, waardoor er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van factoring.

Structuur

Structuur Lichtplanners

Arends Beheer B.V. en Lichtplanners Group B.V. hebben geen andere activiteiten dan het houden van aandelen. Ledplanners B.V. is een lege vennootschap zonder activiteiten.

Financieringsbehoefte

Lichtplanners kende over 2016 een forse groei van de omzet, over 2017 en 2018 wordt een voortgaande groei verwacht. De omzetgroei manifesteert zich tevens in groei van de kredietverzekerde debiteurenportefeuille. Voor de financiering van deze portefeuille wordt tot op heden alleen gebruik gemaakt van factoring. De kosten van factoring zijn hoog, met het aantrekken van deze lening via Knab Crowdfunding en een achtergestelde lening voor de vaste kern van de debiteurenportefeuille worden deze kosten teruggebracht.

Investeringsoverzicht

Totale financiering vaste kern debiteurenportefeuille € 450.000
Achtergestelde lening DGA € 150.000
Lening via Knab Crowdfunding € 300.000

Daarnaast is er sinds halverwege 2016 een lening van € 300.000 bij een leverancier, waarop vanaf 1 april 2017 per kwartaal € 30.000 afgelost moet worden.

Leenbedrag € 300.000

Rente: 8%

Looptijd: 48 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing over de laatste 42 maanden. Dit betekent dat er de eerste 6 maanden alleen rente betaald wordt en geen aflossing. Vanaf de 7e maand wordt er aflossing en rente betaald.

Risico

Risico's bedrijfsvoering

 • Managementrisico: het bedrijf werkt met een hecht team van 10 werknemers. Het managementteam bestaat uit 4 personen die elkaar goed kunnen vervangen.
 • Debiteurenrisico: dit wordt afgedekt door de bestaande kredietverzekering.
 • Voorraadrisico: dit is afwezig, doordat er gewerkt wordt op projectbasis en de inkoop pas plaatsvindt na akkoord over het lichtplan door de afnemer.
 • Valutarisico: dit doet zich alleen voor bij de inkoop en is beperkt, omdat de inkoop plaatsvindt na acceptatie van het lichtplan door de afnemer.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Lichtplanners B.V., Lichtplanners Group B.V. en Arends Beheer B.V.
 • H.T.P.M. Arends geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van H.T.P.M. Arends ter hoogte van € 150.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Lichtplanners Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet

De Dun & Bradstreet score voor Lichtplanners B.V. is een Verhoogd risico. Ook voor Lichtplanners Group B.V. en Arends Beheer B.V. wordt de score Verhoogd risico afgegeven.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde jaarcijfers van Lichtplanners B.V. over 2016 en de onderbouwde prognoses over 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit

Het bedrijf liet over 2015 een winst zien van € 80.000. Over 2016 werd wederom eenzelfde winst van € 80.000 genoteerd, ondanks een hogere omzet (van € 3.000.000 over 2015 naar € 3.800.000 over 2016). De oorzaak ligt hoofdzakelijk in de hogere financieringskosten (van € 173.000 in 2015 naar € 197.000 in 2016) door het overgaan op factoring en een iets lagere procentuele brutomarge door grote opdrachten. Op basis van de forse orderportefeuille is de begrote omzet van € 5.200.000 over 2017 met de daarbij behorende winst van € 415.000 realistisch te noemen. Over 2016 is er een ruim netto cashflowoverschot door de middelen vrijkomend uit factoring, het aantrekken van een achtergestelde lening ad € 150.000 en het aantrekken van de lening ter hoogte van € 300.000. Over 2017 is de verwachte cashflow van € 416.000 ruim voldoende voor de aflossingen van € 163.000 en toename groeikapitaal met € 517.000. De cashflow neemt over 2018 volgens prognose verder toe naar € 673.000. De Collin Credit Score op het onderdeel rentabiliteit komt hiermee uit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Per ultimo 2015 is het eigen vermogen negatief. Het negatieve vermogen is terug te voeren op de problemen uit 2012/2013 als gevolg van een overval op het bedrijf, waarbij bestanden gestolen zijn. Ondanks het winnen van de rechtszaak was de commerciële en dus ook financiële schade groot. Door winstinhouding en een eigen inbreng middels een achtergestelde lening ter hoogte van € 150.000 ontstaat er eind 2016 een licht positief risicodragend vermogen op een balanstotaal van € 705.000. Ultimo 2017 zal door winstinhouding het risicodragend vermogen volgens prognose toenemen tot ruim 30% van het balanstotaal van ruim € 1.200.000. Ultimo 2016 kwalificeren wij de solvabiliteit als Matig, de prognose per ultimo 2017 laat de solvabiliteit naar Ruim voldoende groeien. Voor nu hanteren we voorzichtigheidshalve de kwalificatie Matig.

Liquiditeit

De verhouding korte activa versus korte passiva, ofwel de current ratio, is per ultimo 2015 kleiner dan 1. Dit is een ongewenste situatie voor een gezonde bedrijfsvoering. Per ultimo 2016 stijgt de current ratio naar 1,0 (score Voldoende). Ultimo 2017 stijgt de current ratio volgens prognose naar 1,8 (score Excellent), doordat de winstinhouding en de financiering via Knab Crowdfunding voldoende ruimte biedt in de liquiditeiten. Voorzichtigheidshalve wordt de score voor de liquiditeit op Voldoende gezet.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
 • Solvabiliteit: Matig
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Voldoende