Samenvatting

Laundry Industry is een merk, conceptstore en webshop dat sinds 1992 bestaat. Met de inbreng van de tweede generatie wordt een volgende stap gezet naar verdere ontwikkeling en groei toegesneden op de huidige tijd en de toekomst. We willen een permanent symbool van goede smaak en stijl met een uitstraling van internationale allure blijven.

Het is belangrijk om consumenten te laten ervaren dat er een integer product wordt gekocht met een goede prijs-kwaliteitverhouding, een exclusieve verschijningsvorm en duurzaam in gebruik. De hoogwaardige service en aftersales moet voor de consument het speciale gevoel opleveren om met plezier en een zekere mate van trots in het bezit te zijn van een duurzaam kledingstuk of een anderszins aan het merk gebonden product. Ons logo moet een exponent zijn van de goede smaak en ‘coolness’ van het merk.

Financierings-behoefte

Tot nu toe heeft het bedrijf altijd alle investeringen uit eigen middelen gedaan. Voor uitbreiding van het assortiment en verdere ontwikkeling van het concept en de website wordt nu een aanvullende financiering via Knab Crowdfunding van € 215.000 gevraagd. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

De belangrijkste aandeelhouder van Laundry Industry Sint Lucienssteeg B.V. is Stichting Golddesign (95,1%) met als bestuurders Ellen Massar-Steenbeek en Willem Massar. Zoon Sam Massar heeft de overige 4,9% van de aandelen.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert Laundry Industry Sint Lucienssteeg B.V. als een Verhoogd risico. Door de omzetting van een lening verstrekt door de aandeelhouder van € 1.400.000 naar aandelenkapitaal, is de verwachting dat de rating positief beïnvloed wordt over 2016. De Collin Credit Score komt overall uit op Goed. De debiteur is daarbij Laundry Industry Sint Lucienssteeg B.V. en er is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 50%.

Leendoel

De financiering van € 215.000 is nodig voor:

 • Investering in online verkoop door middel van verbeteringen aan de website.
 • Investering in een ijzeren voorraad met het idee: ‘never out of stock’ van basic kledingitems.
 • Investering in conceptgerelateerde productuitbreiding voor de winkel en webshop, zoals luxury vintage tassen, gadgets, niche elektronica, etc.

Deze zaken zijn essentieel voor een verdere omzetgroei in de fysieke winkel alsmede via de webshop in relatie tot de totale conceptbeleving.

Ondernemer

Ellen (55) en Willem (55) Massar zijn in 1992 grondleggers van het merk. Sam Massar (26) is de tweede generatie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de verdere concept- en productontwikkeling. Ellen en Willem hebben een werkervaring van 25 jaar als grondleggers van het merk Laundry Industry. Sam is sinds 4 jaar in opleiding om alle facetten van de business te gaan beheersen. Hun kernkwaliteiten zijn: visionair in early development trends, volhardend, origineel, eigenzinnig, loyaal en (internationaal) ervaren.

Ellen treedt op als creatief directeur, Willem is de zakelijk adviseur en Sam is in opleiding om in hun voetsporen te treden. Samen zijn ze in staat om de internationale uitstraling en wereldwijde levering tot een succes te maken.

Onderneming

Laundry Industry is een fashionbrand dat bestaat sinds 1992. Vandaag de dag profileert het merk zich door middel van een mini warenhuis met daaraan gekoppeld een webshop. Het is hiermee een zelfstandige onafhankelijke speler in het midden/hoog segment van de modemarkt met internationale allure en uitstraling.

De missie is om als grondleggers van het merk Laundry Industry in een overvolle modemarkt een baken van herkenbaarheid te zijn en te blijven. De in de afgelopen 25 jaar opgebouwde internationale historie zorgt ervoor dat er een visueel sterk onderscheidend concept is neergezet en deze moet toekomstbestendig gemaakt worden. We willen een permanent symbool van goede smaak en stijl met een uitstraling van internationale allure blijven. Dit wordt ondersteund door een naar perfectie strevend advies en verkoopteam en een goede prijs-kwaliteitverhouding van de producten. Het is belangrijk om consumenten te laten ervaren dat er een integer product wordt gekocht met een goede prijs-kwaliteitverhouding, een exclusieve verschijningsvorm en duurzaam in gebruik. De hoogwaardige service en aftersales moet voor de consument het speciale gevoel opleveren om met plezier en een zekere mate van trots in het bezit te zijn van een duurzaam kledingstuk of een anderszins aan het merk gebonden product. Ons logo moet een exponent zijn van de goede smaak en ‘coolness’ van het merk.

Het ondernemingsdoel is een gestage gecontroleerde omzetgroei realiseren voor zowel de online als offline activiteiten. Dit willen we realiseren door verdere perfectionering van het merk, verdere assortimentsontwikkeling, verdere conceptontwikkeling van de fysieke winkel en de juiste platformaansluitingen op het world wide web.

Waarom crowdfunding

We hebben onder andere voor crowdfunding gekozen door toedoen en inbreng van Sam als exponent van deze tijd. Ook het maatschappelijk sentiment heeft ertoe geleid dat crowdfunding a priori als een zeer sympathieke vorm van financiering wordt ervaren om de gestelde doelen te realiseren.

Structuur

De belangrijkste aandeelhouder van Laundry Industry Sint Lucienssteeg B.V. is Stichting Golddesign (95,1%) met als bestuurders Ellen Massar-Steenbeek en Willem Massar. Zoon Sam Massar heeft de overige 4,9% van de aandelen.

Financieringsbehoefte

Tot nu toe heeft het bedrijf altijd alle investeringen uit eigen middelen gedaan. Dit blijkt ook uit de door de aandeelhouder omgezette lening van € 1.400.000 in aandelenkapitaal. Voor uitbreiding van het assortiment en verdere ontwikkeling van het concept en de website wordt nu een aanvullende financiering via Knab Crowdfunding van € 215.000 gevraagd.

Investeringsoverzicht

 • Ontwikkeling webshop en website: € 65.000
 • Voorraad: € 75.000
 • Assortimentsuitbreiding: € 75.000
 • Financiering via Knab Crowdfunding: € 215.000
 • Leenbedrag: € 215.000
 • Rente: 7%
 • Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De langere looptijd is ingegeven vanuit de logica dat het hoge prioriteit heeft de stabiele positie van de B.V. te bewerkstelligen. Zo kunnen we bij eventuele financiële tegenwind de prognoses naar beneden bijstellen zonder in de problemen te komen door proportioneel hogere financieringslast. De gestage rustige opbouw naar resultaatverbetering heeft op dit moment de voorkeur boven onstuimige en daarmee minder gecontroleerde groei. Voorzichtigheid en behoedzaamheid is geboden in de branche en het huidige economisch beeld.

Risico

Recentelijk is door de grootaandeelhouders een lening van € 1.400.000 omgezet in aandelenkapitaal. Hiermee onderstrepen ze hun privé-commitment naar het bedrijf.

Zekerheden

 • De debiteur is Laundry Industry Sint Lucienssteeg B.V.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Laundry Industry Sint Lucienssteeg B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 50% of lager is.

Dun & Bradstreet

De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan, waarbij dient te worden vermeld dat dit jaar een lening van € 1.400.000 vanuit de aandeelhouder is omgezet in aandelenkapitaal. Dit zal voor de toekomst naar verwachting een positieve invloed hebben op de rating van Dun & Bradstreet over 2016.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de prognose en slotbalans 2016 na financiering, rentebetalingen en aflossingen op de lening via Knab Crowdfunding. De prognoses zijn degelijk onderbouwd en zijn opgesteld in samenwerking met de accountant.

Rentabiliteit

Na in 2015 € 507.000 aan omzet te hebben gerealiseerd met een cashflow overschot van € 90.000, wordt voor 2016 een omzet geprognosticeerd van € 700.000 met een cashflow overschot na aflossing en investeringen van ruim € 190.000. Hierbij is rekening gehouden met de tussentijdse realisatie tot en met mei van dit jaar. De automatisch berekende score geeft op dit onderdeel Excellent aan. Voorzichtigheidshalve waarderen wij de rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit

Door middel van de eerdergenoemde uitgifte van een akte van aandelen is een lening omgezet in aandelenkapitaal. De aandeelhouders hebben zich hiermee optimaal gecommitteerd aan het bedrijf en de solvabiliteit is gestegen naar 78% op een balanstotaal van € 1.872.000. Dit leidt tot de kwalificatie Excellent.

Liquiditeit

Als gevolg van de omzetting van de als kortlopend geadministreerde lening naar aandelenkapitaal, is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) op dit moment 5,6 en kwalificeert hiermee Excellent. Vanwege de grote (courante) voorraadpositie, waarderen we de liquiditeitsscore voorzichtigheidshalve af naar Goed.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Goed
 • Solvabiliteit: Excellent
 • Liquiditeit: Goed
 • Overall: Goed