Samenvatting

Koupe richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van premium proteïne-ijs. Momenteel zijn er vijf smaken (aardbei, chocolade, vanille, banaan en gezouten karamel) in twee formaten van 125ml en 500ml. De klanten van Koupe bevinden zich voornamelijk in Nederland en Duitsland. Op bescheiden schaal is gestart in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, de Baltische staten en Qatar.

De ondernemer is Jaco Pieper en zijn kernkwaliteiten zijn: creatief, doortastend en vindingrijk. Daarbij kent hij zijn eigen grenzen en zoekt bewust naar de juiste partners om Koupe verder te brengen.

Bekijk de videopitch


   

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte van € 550.000 is bestemd voor operationele kosten, pilots, verhoging van de productiecapaciteit, realisatie van de (ijzeren) voorraadpositie en uitbreiding van het team van Koupe. Hiervan wordt € 100.000 verstrekt middels een achtergestelde lening door de heer Jaco Pieper en € 50.000 middels een verhoging van het rekeningcourantkrediet bij de bank. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 400.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Koupe vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert Koupe B.V. als Verhoogd Risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Koupe B.V., Silver Projects B.V. en Castle Communications B.V. Jaco Pieper geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De lening van € 100.000,- door Jaco Pieper wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De roerende zaken worden verpand in tweede verband na de Rabobank. Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 35%.

Leendoel

Met de financiering wil Koupe haar groeiplannen realiseren. Concreet wordt het geld besteed aan het verhogen van de productiecapaciteit, het aanleggen van een (ijzeren) voorraadpositie en uitbreiding van het team van Koupe.

Ondernemer

Jaco Pieper (1973) werkt al 24 jaar in de marketingcommunicatie, waarvan de laatste 15 jaar als zelfstandig adviseur. Hij heeft gewerkt bij grote merken als KPN, T-Mobile, Nuon, Natuurmonumenten, ING (Postbank), de Luchtmacht en verschillende Ministeries. De kern van zijn werk was altijd: zet voor de organisatie een merk, een product of een dienst in de markt.

Jaco heeft altijd een eigen merk willen lanceren met een eigen lijn aan producten en in 2013 kreeg hij het idee voor het merk Koupe en het product proteïne-ijs. In het begin werden voorzichtige nog enigszins vrijblijvende stappen gezet om het idee verder te ontwikkelen. Dit werd steeds professioneler met als resultaat dat het merk in april 2017 in Nederland werd gelanceerd in 125 supermarkten. Anderhalf jaar later zijn dit al meer dan 1.000 supermarkten.

Jaco’s kernkwaliteiten zijn: creatief, doortastend en vindingrijk. Daarbij kent hij zijn eigen grenzen en zoekt bewust naar de juiste partners om Koupe verder te brengen.

Jaco (links op de foto)

Onderneming

Algemeen

Koupe is een startup geboren uit liefde voor eten en gezond leven. Koupe hangt de filosofie aan dat gezond eten ook superlekker kan zijn. Dus zonder concessies te doen op smaak en genot. Dit realiseert Koupe door haar unieke samenstelling in haar proteïne-ijs. In vergelijking met normaal roomijs heeft Koupe proteïne-ijs:

 • 3x meer proteïne;
 • 40% minder calorieën;
 • 70% minder suiker;
 • 80% minder vet.

En bovenal is Koupe heerlijk ijs en een verwennerij! Koupe is de winnaar van de Best Ice Cream prijs op de World Dairy Innovations Awards 2016.

DGA Jaco Pieper heeft het idee achter Koupe ontwikkeld tot het product van nu. Vanaf de start in oktober 2015 heeft hij een onderneming voor ogen gehad met internationale allure. Hij heeft er dan ook voor gekozen om met sterke stakeholders te werken voor de sleutelfuncties en -processen in de onderneming, zoals voor fabricage, supply chain en marketing.

Markt & Trends

De ijsmarkt is van oudsher erg traditioneel en wordt beheerst door Unilever en Nestlé. Het ijsvak in de supermarkt ziet er al jaren hetzelfde uit: Ben & Jerry’s, Magnums, Haagen Dazs, Den Hertog en wat huismerken. Room- of waterijs. Met dieetijs (suiker- of vetvrij) als zeer onderontwikkelde en vaak gefaalde categorie.

Maar de consument is steeds meer en vaker op zoek naar gezondere alternatieven, waarmee hij/zij het eetpatroon op een verantwoordelijke manier in stand kan houden. Door steeds betere producten hoeft de consument hierbij op smaak niet meer in te leveren: de tijd van droge proteïne-repen en verlept bio-fruit is voorbij. Vers, verrijkt en ‘free from’ zijn hierbij de toverwoorden.

Daarom is ook het ijsvak snel aan het veranderen: gezonder ijs (proteïnerijk, calorie-gereduceerd & vegan) is een trend die duidelijk zichtbaar is en stevig groeit. Experts zijn het erover eens dat proteïne geen kortstondige hype betreft, maar een trend die zich de komende jaren blijft ontwikkelen. Koolhydraten zijn ‘uit’, gezonde vetten en proteïne zijn ‘in’.

Drie consumentengroepen die Koupe benadert via haar productkenmerken:

 • De “gezonde levensstijl” groep richt zich gedeeltelijk op eiwit en vezelattributen maar ook op lage aanwezigheid van vet, suiker, en calorieën;
 • De mainstream-consument: op zoek naar een gezonder alternatief voor mainstream-ijs (gedreven door gewichtsbeheersing);
 • De voedingsdeskundigen (bijvoorbeeld bodybuilders) voornamelijk gericht op eiwit en vezel producteigenschappen.

Ontwikkeling en merkbekendheid

Koupe heeft vanaf de lancering in april 2017 een sterke groei in distributie doorgemaakt: van 125 supermarkten in april 2017 naar bijna 1.000 Nederlandse en Belgische supermarkten in september 2018. Internationaal zien we een belangrijke stappen in Duitsland (280 real supermarkten) en Qatar (aanwezigheid in belangrijke namen als Carrefour, Monoprix en Spar). Ook in Denemarken, Noorwegen en Litouwen worden voorzichtige ontwikkelingen doorgemaakt.

Bij de verschillende retailers is te zien dat de zichtbaarheid van Koupe op het schap voortdurend verbetert. Koupe heeft daarnaast in Q2 een sportprogramma gelanceerd, waarbij sportscholen een vriezer van Koupe in bruikleen krijgen om Koupe te verkopen. Zo verbreedt Koupe haar zichtbaarheid onder de gezondheidsbewuste consument.

Koupe profileert zich ook duidelijk door middel van grootse PR acties. In april heeft Koupe in Amsterdam de eerste “Calorie-neutrale IJsbar” geopend, waar klanten hun ijsje konden betalen met verbrande calorieën i.p.v. met geld. Dit heeft geleid tot veel online, print en TV publiciteit. Door voortdurende online campagnes op social mediakanalen heeft Koupe haar merk in het afgelopen jaar duidelijk geprofileerd en een aanzienlijk aantal potentiële klanten bereikt.

Awards

Kwaliteit staat bij Koupe hoog in het vaandel. Deze kwaliteitsdoelstelling heeft een sterke bijdrage geleverd aan het verdienen van de volgende awards op het gebied van Food & Agri:

 • Beste ijs in 2016 door World Dairy Innovation Awards (juni ’16);
 • Beste Food & Agri start up door F&A Next Rabobank, Wageningen (mei 2017);
 • Runner up (tweede plaats) voor Start up Innovation Challenge Award at Food Ingredients Europe (november 2017);
 • Finalist Marketing startup of the Year (2018) door Dutch Marketing Awards (NIMA).

Structuur

De meerderheid van de aandelen van Koupe BV bevindt zich in handen van oprichter Jaco Pieper, zowel via zijn personal holding Silver Projects BV (75%), als via een STAK, waarin Silver Projects BV eveneens voor 8% in Koupe is vertegenwoordigd, naast een aantal informal investors.

Financieringsbehoefte

De operationele en personele kosten die met deze opschaling van de productie gepaard gaan, kunnen grotendeels gedragen worden door de opbrengsten uit de lopende orders. Ook de benodigde versterking van de salesforce om de vele grotere voorraad ook structureel in de schappen van de supermarkten te krijgen en te houden kan in eerste instantie opgevangen worden. Echter zijn dit wel kosten die voor de baten uit gaan. Daarbovenop is de aanvullende financiering voor het volgende nodig:

Investeringsoverzicht

opschalen productie/aanleg ijzeren voorraad € 550.000
totale investeringsbehoefte € 550.000
verhoging krediet Rabobank € 50.000
achtergestelde lening J. Pieper € 100.000
lening via Knab Crowdfunding € 400.000

Leenbedrag: € 400.000

Rente: 9%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen

De bestaande financiering bij de Rabobank sinds mei 2018 bestaat uit een lening van € 37.500 met een aflossingsverplichting van € 625 per maand en een rente van 3,95% en een lening van € 112.500 met een aflossingsverplichting van € 1.875 per maand en een rente van 3,95%. Voor deze leningen zijn de volgende zekerheden afgegeven:

 • eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en vorderingen van Koupe B.V.
 • borgtocht door De Staat der Nederlanden in het kader van de Regeling nationale EZ-subsidies voor de lening van € 112.500.
 • Daarnaast verhoogt de Rabobank nu ook het bestaande rekening-courantkrediet van € 50.000 naar € 100.000. De heer J. Pieper heeft voor alle lopende financieringen bij de Rabobank ook nog een persoonlijke borgstelling van € 150.000 afgegeven.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteuren zijn Koupe B.V., Silver Projects B.V. en Castle Communications B.V.
 • De heer J. Pieper geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening door J. Pieper ter hoogte van € 100.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening wordt er niet afgelost op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Koupe B.V. mag plaatsvinden, zolang de vennootschappelijke solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Koupe B.V. wordt in tweede verband na de Rabobank verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Koupe B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie van zowel Silver Projects B.V. als Castle Communications B.V. is Laag Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en die is gebaseerd op door externe adviseurs opgestelde prognoses voor de jaren 2018 (afgeleid van de tussentijdse cijfers t/m het derde kwartaal 2018), 2019 en 2020, die tevens hebben verklaard dat de grondslagen voor resultaatbepaling en waardering, zoals gehanteerd in de jaarrekening, in aanmerking zijn genomen. Daarnaast komt er in het tweede kwartaal 2019 een kapitaalinjectie middels uitgifte aandelen. De gesprekken met een potentiële partij zijn in een vergevorderd stadium. Deze kapitaalinjectie is ook meegenomen in deze prognoses en zorgt voor de benodigde liquiditeiten om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit

De kosten voor de opstart zijn geheel uit eigen middelen gefinancierd en nu de markt het merk heeft opgepakt is in de scale-upfase behoefte aan investeringen voor de groei. Op dit moment wordt Koupe al uitgerold in diverse grote winkelketens in binnen- en buitenland, maar de revenuen zijn pas later zichtbaar, terwijl de (personeels-)kosten nu gemaakt worden. Deze kosten zijn overigens dermate ruim geprognosticeerd dat bij tegenvallende omzetten kostenreducties mogelijk zijn zonder dat een stabiele afzet bij supermarkten in gevaar komt. Mochten de gesprekken inzake de geplande kapitaalinjectie vertraging oplopen, waardoor deze later komt, dan is er de mogelijkheid om tot 40% in de kosten te besparen. Hiermee kunnen de benodigde liquiditeiten vrijgemaakt worden om in de verplichtingen te kunnen voldoen op basis van de bestaande en lopende orders en contacten met de supermarkten. Dit betekent dat er dan ook genoegen genomen wordt met een minder steile groeicurve.

De verwachte omzetontwikkeling is explosief van € 859.000 over 2018 via een geprognosticeerde omzet van € 3.356.000 over 2019 naar € 3.787.000 over 2020. Doordat de kosten voor de baten uitgaan blijft de ontwikkeling van de cashflow in eerste instantie achter op de omzetontwikkeling, hetgeen opgevangen wordt met de geplande kapitaalinjectie in het tweede kwartaal 2019. De cashflow gaat van ruim € 200.000 negatief over 2018 naar een geprognosticeerde € 27.000 over 2019. Over 2020 is de geprognosticeerde cashflow € 110.000. Voor nu stellen we de score voor de Rentabiliteit vast op Voldoende.

Solvabiliteit

Zoals aangegeven zijn de eigen middelen voornamelijk opgegaan aan kosten voor opstart en ontwikkeling met gevolgen voor de vermogenspositie. In het tweede kwartaal van dit jaar is een kapitaalinjectie gepland, waardoor het vermogen zal toenemen, naast de autonome groei uit de omzet en margeverbetering als gevolg van grotere productiebatches. Hierdoor ontwikkelt de solvabiliteit zich van 8% op een balanstotaal van € 534.000 per eind 2018 naar 40% op een balanstotaal van € 1.659.000 (inclusief kapitaalinjectie) per eind 2019. Vooralsnog wordt dit onderdeel als Matig gewaardeerd.

Liquiditeit

Mede met behulp van de financiering en de latere kapitaalinjectie zijn er ruim voldoende liquide middelen voorhanden. Ook is er nog extra ruimte in de verhoogde rekening-courantfaciliteit van de bank, die op dit moment nauwelijks wordt gebruikt. De current-ratio gaat van 1,7 eind 2018 (prognose op basis van cijfers tot en met september 2018) naar 2,6 ultimo 2019 (prognose). Voor de Liquiditeit hanteren wij de score Goed.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Voldoende
 • Solvabiliteit: Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Voldoende